Bilde av Hembre, Oda Julie
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Hembre, Oda Julie
Department of Education ohe010@post.uit.no +4777660455 Tromsø

Oda Julie Hembre • Oda Julie Hembre, Line Lundvoll Warth :
  Assembling iPads and Mobility in Two Classroom Settings
  Technology, Knowledge and Learning 2019 ARKIV / DOI
 • Oda Julie Hembre :
  Exploring iPad Integration in Primary Schools: The Interaction of Policy-Initiated Reforms, Availability Assemblages, and Non-Digital Materials
  Journal of Research on Technology in Education 2019 DOI
 • Odd Rune Stalheim, Oda Julie Hembre :
  Hvordan «leke» seg til profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
  2023
 • Oda Julie Hembre :
  Associations and breakdowns in technology-rich classrooms and the facilitation of student engagement
  2023
 • Odd Rune Stalheim, Oda Julie Hembre, Øystein Olav Skaar, Eloisa Michaelsen :
  DigitalInnSights- To play or not to play?
  2023
 • Heidi Marian Haraldsen, Oda Julie Hembre :
  Læringsavatar- Et prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser
  2023
 • Sigrun Sønsthagen, Oda Julie Hembre :
  Podkast som studentaktiv læringsaktivitet - hva sier studentene?
  2022
 • Sigrun Sønsthagen, Oda Julie Hembre :
  Podcast production as a student-active learning activity in teacher education
  2022
 • Oda Julie Hembre :
  Innføring og bruk av iPad i grunnskolen. Sosiomaterielle sammenvevinger av teknologi, skole og lærerprofesjon
  UiT Norges arktiske universitet 2021 FULLTEKST
 • Oda Julie Hembre :
  A CALL FOR NEW PERSPECTIVES: ACTOR-NETWORK THEORY AS A FOUNDATION FOR UNDERSTANDING PROFESSIONAL DIGITAL COMPETENCE
  2016
 • Oda Julie Hembre :
  Technology and teaching in synergy or conflict? A study of pre-service teachers' development of professional digital competence in a Norwegian teacher education
  2016
 • Gert J.J. Biesta, Vibeke Øie, Oda Julie Hembre, Anne-Mette Bjøru, Inger Lise Johannessen, Evelyn Eriksen :
  Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →