Bilde av Bøe, Kari Wallem
Bilde av Bøe, Kari Wallem
Lærerut. og pedagogikk campus Alta kari.w.boe@uit.no +4778450269 You can find me here

Kari Wallem Bøe


Job description

Assisting professor

Educational bakground: Early childhood eduacation teacher in 1994. Further education within ledardship, organization and guidance. Mastersdegree in pedagogy from University of Bergen 2016. Wrote the master around guidance of new teachers in kindergarten and schools.  Startet working at UiT, Arctic university of Norway in april 2017. 


 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Høstingsfriluftsliv og naturtilhørighet
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap
  Universitetsforlaget 2019
 • Merete Daniloff, Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr :
  Presentasjon av fou prosjekt fiktiv barnehage på internasjonal metodeworkshop med tittel writing to be inspired ved UiT, Campus Alta
  2022
 • Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr, Merete Daniloff :
  Den fiktive barnehage
  2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann et al.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Kari Wallem Bøe :
  Fra plan til reflektert praksis? Arbeid med rammeplanen gjennom faglig veiledning og kollektiv refleksjon.
  2022
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak
  2021
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen
  2021
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen
  2021
 • Mariann Andersen, Kari Wallem Bøe, Merete Daniloff, Hilde Pettersen Suhr, Beate Lund, Kari-Mette Rudolph :
  Digitalisering og etterutdanning ILP Fiktiv barnehage - en kollektiv og praksisnær arbeidsform
  2021 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr, Merete Daniloff, Kari-Mette Rudolph, Beate Lund :
  Den fiktive barnehage - presentasjon av digital film
  2021
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Å lukte på planter - en måte for barn å bli kjent med ulike plantearter
  2020 DATA
 • Barbara Maria Sageidet, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Liv Torunn Grindheim et al.:
  Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen
  Forskerfrø 2020 DATA
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn?
  2020
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn
  2019 DATA
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Vill mat og bærekraft i barnehagen
  2019
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen
  2019
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten
  2018 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Ville, grønne matgleder
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018
 • Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi :
  Ville matopplevelser i barnehagen
  2018 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi :
  Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede
  2017
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede»
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Science interests:

  Nature as a possibility for experience and learning for children

  Leadership in Kindergarten

  The transitio between education and profession for early childhood teachers

  Teaching

  Pedagogy teacher om various topics in Bacherlor program in early childhood education as well as further education in guidance for teachers in school and kindergartens. Network contact for New in the north, guidance for newly qualified teachers in kindergarten and schools. Supervisor in Rekomp, Regional competence enhancement for kindergarten.


  Member of research group