Bilde av Finstad, Bjørn-Petter
Bilde av Finstad, Bjørn-Petter
The Norwegian College of Fishery Science bjornpetter.finstad@uit.no +4777646962 + 47 97703069 You can find me here

Bjørn-Petter Finstad


Professor

Job description

Professor in fishery history


 • Hallvard Tjelmeland, Bjørn-Petter Finstad :
  Staten og nordområda
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Bjørg Evjen :
  Næringer og naturressurser
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.
  Dreyer Forlag A/S 2020
 • Petter Holm, Bjørn-Petter Finstad :
  April 18, 1989: The acceptance of overfishing in Norway
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020
 • Svein Jentoft, Bjørn-Petter Finstad :
  Building fisheries institutions through collective action in Norway
  Maritime Studies 2018 ARKIV / DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  The Norwegian Fishing Sector During the German Occupation: Continuity or Change?
  Palgrave Macmillan 2016 DOI
 • Bjørn Hersoug, Bjørn-Petter Finstad, Pål Christensen :
  The system of Norwegian fish sales unions - an anachronism or a successful adaptation to modern fisheries? :
  Acta Borealia 2015 DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Markedstilpasning og globalisering
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Spiskammer for det tredje rike
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015
  Orkana Forlag 2018
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sofie Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Ingrid Hovda Lien, Torstein Låg :
  Praksis i ikke-profesjonsrettede utdanninger - hva sier forskningen?
  2024
 • Ragnhild Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger- hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?
 • Ragnhild Sofie Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Students’ perspectives on learning when crossing contexts in a multi-disciplinary program with work-integrated learning
  2023
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Den lange veien mot egen fiskerihøgskole i Tromsø
  fiskeribladet.no 2022
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Vorlesung für Osnabrücker Studierende über Fischereigeschichte und Verwaltung der Fischressourcen
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Anne Katrine Normann :
  Langt hjemmefra
  Klassekampen 06. April 2022 ARKIV
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fischeinkaufgemeinschaft Norwegen and the German Exploitation of the Norwegian Fishing Resources during WWII - An Institutional Approach
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Theory and Practice - Student's Experience with Internship in a Non-Professional Study Program
  2022
 • Iver Martens, Bjørn-Petter Finstad :
  «Internships in academia – challenges and opportunities for practical orientation in disciplinary and multidisciplinary study programs in higher education»
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Et ran av kysten?
  Fiskeribladet 2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?
  2020
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Indo-Norwegian Project (INP) - background and context
  2020
 • Kristine Helen Korsnes, Bjørn-Petter Finstad, Trine Fossland :
  Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer
  Fiskeribladet 13. April 2020 FULLTEKST
 • Pål Christensen, Bjørn-Petter Finstad :
  Lys i husan. Fiskeriminister Helga Pedersen
  Norsk fiskerinæring 2020
 • Svein Jentoft, Bjørn-Petter Finstad :
  Correction to: Building fisheries institutions through collective action in Norway (Maritime Studies, (2018), 17, 1, (13-25), 10.1007/s40152-018-0088-6)
  Maritime Studies 2019 DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Utsyn
  Orkana Forlag 2018
 • Nils H. Alm, Bjørn-Petter Finstad :
  Nord-Troms i dag - en maritim reise
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fra håndpilling til industriell maskinpilling
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Konkurranse, krise og konsernetablering
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Johs. Overå - fisker, styrmann og krisebyråkrat
  Norsk fiskerinæring 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  The fish trade. Between Wehrmacht consumption and export to Germany
  2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Forfall eller ny vekst? Finnmarks fiskerinæring før og etter den markedsliberale vending
  2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Klaus Sunnanå: Sosialist, statsøkonom og fiskeridirektør
  Norsk fiskerinæring 2018
 • Lars Mathiesen, Eirik Arnesen, Maiken Bjørkan, Camilla Brattland, Bjørn-Petter Finstad, Bjørn Fredriksen et al.:
  Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet
  2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Slik fikk vi et av verdens mest bærekraftige fiskerier
  24. January 2016 DATA
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norsk-russiske fiskerirelasjoner gjennom 300 år
  Norsk fiskerinæring 2015
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norwegischer Fischfang und Verarbeitung im Wandel der geschichte
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fra Trollfjordslaget til Kystaksjonen. Perspektiv på nordnorske kystopprør
  2014 OMTALE
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norwegian Fishing and Sealing Traditions in Greenland
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Lang tradisjon for at kystfolk mobilserer
  25. February 2014 FULLTEKST
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Kysten har en historie med kampvilje
  26. February 2014 DATA
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -En forventningskrise (av Oddvar Nygård)
  11. February 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Seniors perspektiv: Edgar Hovland - med lyskjegle på fortida
  10. March 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Fiskemilliarder til besvær (av Linda Vaeng Sæbbe)
  05. March 2014
 • Bjørn-Petter Finstad, Petter Holm :
  "Conventional fishing represents no danger to the Fish stockss". The history of overfishing in Norway and the Construction of the coastal fleet as part of the overfishing problem
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Historisk vendepunkt - fjerningen av statsstøtten
  FiskeribladetFiskaren 17. October 2014 DATA
 • Sigmund Nesset, Bjørn-Petter Finstad :
  Skulle torsken oss feile, hva hadde vi da? Bilder fra nordnorsk kysthistorie
  Utstilling om nordnorsk fiskeri- og kysthistorie 2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →