Bilde av Finstad, Bjørn-Petter
Bilde av Finstad, Bjørn-Petter
The Norwegian College of Fishery Science bjornpetter.finstad@uit.no +4777646962 + 47 97703069 Tromsø NFH A 406

Bjørn-Petter Finstad


Professor

Job description

Professor in fishery history


 • Hallvard Tjelmeland, Bjørn-Petter Finstad :
  Staten og nordområda
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Bjørg Evjen :
  Næringer og naturressurser
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Petter Holm, Bjørn-Petter Finstad :
  April 18, 1989: The acceptance of overfishing in Norway
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.
  Dreyer Forlag A/S 2020
 • Svein Jentoft, Bjørn-Petter Finstad :
  Building fisheries institutions through collective action in Norway
  Maritime Studies 2018 ARKIV / DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  The Norwegian Fishing Sector During the German Occupation: Continuity or Change?
  Palgrave Macmillan 2016 DOI
 • Bjørn Hersoug, Bjørn-Petter Finstad, Pål Christensen :
  The system of Norwegian fish sales unions - an anachronism or a successful adaptation to modern fisheries? :
  Acta Borealia 2015 DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fra frossen filet til fryst gass. Fisk og petroleum som moderniseringsprosjekter i nord
  Orkana Forlag 2014
 • Petter Holm, Bjørn-Petter Finstad, Pål Christensen :
  Aldri mer 18.april!
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015
  Orkana Forlag 2018
 • Ragnhild Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger- hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fischeinkaufgemeinschaft Norwegen and the German Exploitation of the Norwegian Fishing Resources during WWII - An Institutional Approach
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Anne Katrine Normann :
  Langt hjemmefra
  Klassekampen 06. April 2022 ARKIV
 • Iver Martens, Bjørn-Petter Finstad :
  «Internships in academia – challenges and opportunities for practical orientation in disciplinary and multidisciplinary study programs in higher education»
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Den lange veien mot egen fiskerihøgskole i Tromsø
  fiskeribladet.no 2022
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Vorlesung für Osnabrücker Studierende über Fischereigeschichte und Verwaltung der Fischressourcen
  2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Theory and Practice - Student's Experience with Internship in a Non-Professional Study Program
  2022
 • Pål Christensen, Bjørn-Petter Finstad :
  Lys i husan. Fiskeriminister Helga Pedersen
  Norsk fiskerinæring 2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Et ran av kysten?
  Fiskeribladet 2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?
  2020
 • Kristine Helen Korsnes, Bjørn-Petter Finstad, Trine Fossland :
  Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020
  2020
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Indo-Norwegian Project (INP) - background and context
  2020
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer
  Fiskeribladet 13. April 2020 FULLTEKST
 • Svein Jentoft, Bjørn-Petter Finstad :
  Correction to: Building fisheries institutions through collective action in Norway (Maritime Studies, (2018), 17, 1, (13-25), 10.1007/s40152-018-0088-6)
  Maritime Studies 2019 DOI
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Johs. Overå - fisker, styrmann og krisebyråkrat
  Norsk fiskerinæring 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Utsyn
  Orkana Forlag 2018
 • Nils H. Alm, Bjørn-Petter Finstad :
  Nord-Troms i dag - en maritim reise
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fra håndpilling til industriell maskinpilling
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Konkurranse, krise og konsernetablering
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  The fish trade. Between Wehrmacht consumption and export to Germany
  2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Forfall eller ny vekst? Finnmarks fiskerinæring før og etter den markedsliberale vending
  2018
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Klaus Sunnanå: Sosialist, statsøkonom og fiskeridirektør
  Norsk fiskerinæring 2018
 • Lars Mathiesen, Eirik Arnesen, Maiken Bjørkan, Camilla Brattland, Bjørn-Petter Finstad, Bjørn Fredriksen et al.:
  Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet
  2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Slik fikk vi et av verdens mest bærekraftige fiskerier
  24. January 2016 DATA
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norsk-russiske fiskerirelasjoner gjennom 300 år
  Norsk fiskerinæring 2015
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Nye perspektiver på Norges fiskeri- og kysthistorie
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Ressursforvaltning og markedsorientering - to vendepunkter i nyere norsk fiskerihistorie
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  De glemte fiskeristrateger
  Norsk fiskerinæring 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norwegian Fishing and Sealing Traditions in Greenland
  2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Fiskemilliarder til besvær (av Linda Vaeng Sæbbe)
  05. March 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -En forventningskrise (av Oddvar Nygård)
  11. February 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Lang tradisjon for at kystfolk mobilserer
  25. February 2014 FULLTEKST
 • Bjørn-Petter Finstad :
  -Kysten har en historie med kampvilje
  26. February 2014 DATA
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Seniors perspektiv: Edgar Hovland - med lyskjegle på fortida
  10. March 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Fra Trollfjordslaget til Kystaksjonen. Perspektiv på nordnorske kystopprør
  2014 OMTALE
 • Sigmund Nesset, Bjørn-Petter Finstad :
  Skulle torsken oss feile, hva hadde vi da? Bilder fra nordnorsk kysthistorie
  Utstilling om nordnorsk fiskeri- og kysthistorie 2014
 • Bjørn-Petter Finstad :
  Norwegischer Fischfang und Verarbeitung im Wandel der geschichte
  2014
 • Svein Jentoft, Bjørn-Petter Finstad :
  The fisher's constitution: Turning the table for small-scale fisheries in Norway
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →