Bilde av Larsen, Roger B.
Bilde av Larsen, Roger B.
The Norwegian College of Fishery Science roger.larsen@uit.no +4777644536 Tromsø NFH A 420

Roger B. Larsen


Harvest technology fisheries

Job description

Lecturing and responsible for the fishries techology section of the course FSK-2020 Sustainable fisheries (given in Norwegian), giving 50% of the lectures on the course BIO-3556 Fisheris biology and harvest technology (and responsible for the course MTE-3001 Fishing vessel technology (p.t. on hold)). Co-ordinator of FSK-2020 during 2019 and 2020..

Leader of CRI Dsolve - Biodegradable plastics - Centre for the development of biodegradable plastic for marine applications - innovate fisheries and aquaculture.

  

 


 • Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof, Roger B. Larsen, Juan Santos, Daniel Stepputtis et al.:
  Is there a limit to the potential effects of shortening lastridge ropes on the size selectivity of diamond mesh codends?
  Fisheries Research 21. February 2023 DOI
 • Tonje Kristin Jensen, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Kajsa Møllersen, Roger B. Larsen, Margrethe Esaiassen :
  Effect of Codend Design and Postponed Bleeding on Hemoglobin in Cod Fillets Caught by Bottom Trawl in the Barents Sea Demersal Fishery
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Manu Sistiaga, Jesse Brinkhof, Kristine Cerbule, Eduardo Enrique Grimaldo Vela et al.:
  Effect of the Nordmøre grid bar spacing on size selectivity, catch efficiency and bycatch of the Barents Sea Northern shrimp fishery
  PLOS ONE 2022 ARKIV / DOI
 • Margrethe Esaiassen, Tonje Kristin Jensen, Venil T. Eilertsen, Roger B. Larsen, Stein Harris Olsen, Torbjørn Inge Tobiassen :
  The Effect of Buffer Towing on Quality Aspects of Frozen and Thawed Atlantic Cod (Gadus Morhua)
  Journal of Aquatic Food Product Technology 2022 ARKIV / DOI
 • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  Fisheries Research 2022 ARKIV / DOI
 • Jesse Brinkhof, Manu Sistiaga, Bent Herrmann, Eduardo Enrique Grimaldo Vela, Roger B. Larsen :
  Managing size selectivity: the relevance of compulsory and alternative selection devices in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery
  ICES Journal of Marine Science 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Esther Savina, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jordan Paul Feekings, Ludvig Ahm Krag et al.:
  Quantification of catch composition in fisheries: A methodology and its application to compare biodegradable and nylon gillnets
  Journal for Nature Conservation 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Eduardo Grimaldo, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jure Brčić, Jørgen Vollstad :
  Can biodegradable materials reduce plastic pollution without decreasing catch efficiency in longline fishery?
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen, Esther Savina, Jørgen Vollstad :
  Comparison of the efficiency and modes of capture of biodegradable versus nylon gillnets in the Northeast Atlantic cod (Gadus morhua) fishery
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jure Brcic, Manu Sistiaga, Kristine Cerbule, Kåre Nolde Nielsen et al.:
  Can vertical separation of species in trawls be utilized to reduce bycatch in shrimp fisheries?
  PLOS ONE 26. March 2021 ARKIV / DOI
 • Jesse Brinkhof, Roger B. Larsen, Bent Herrmann :
  Make it simpler and better: T90 codend improves size selectivity and catch efficiency compared with the grid-and-diamond mesh codend in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery for gadoids
  Ocean and Coastal Management 2021 ARKIV / DOI
 • Kristine Cerbule, Nadine Jacques, Hermann Pettersen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Bent Herrmann, Eduardo Grimaldo et al.:
  Bycatch reduction in the deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fishery with a large mesh top panel
  Journal for Nature Conservation 2021 ARKIV / DOI
 • Manu Sistiaga, Jesse Brinkhof, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Eduardo Grimaldo, Kristine Cerbule et al.:
  Potential for codends with shortened lastridge ropes to replace mandated selection devices in demersal trawl fisheries
  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Nadine Jacques, Hermann Pettersen, Kristine Cerbule, Bent Herrmann, Ólafur Arnar Ingólfsson, Manu Berrondo Sistiaga et al.:
  Bycatch reduction in the deep-water shrimp (Pandalus borealis) trawl fishery by increasing codend mesh openness
  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Dag Standal, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen :
  Governance implications for the implementation of biodegradable gillnets in Norway
  Marine Policy 2020 ARKIV / DOI
 • Roger B. Larsen :
  Fiskeristudenter tok imot nvg-silda på Kvænangen
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Alle vet at fiskeredskaper må byttes ut etter noen år. Hvorfor skal man da bruke materialer som nærmest har uendelig levetid?
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Studenter fra Sri Lanka, Japan og Vietnam ble med «Helmer Hanssen» på forskningstokt i Troms-fjordene
  fiskeribladet.no 2022
 • Roger B. Larsen :
  Can biodegradable materials replace plastics in fishing gear to prevent marine littering and ghost fishing?
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Kampen for å løse utfordringer med marin forsøpling
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Marin forsøpling og spøkelsesfiske
  18. August 2022
 • Roger B. Larsen :
  NEW HARVEST TECHNOLOGY
  2022
 • Edvin Laberg Lindgård, Roger B. Larsen :
  Kunnskapssammenstilling for fiske med pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Roger B. Larsen :
  Marine pollution: Challenges in the bottom trawl fishery and research based innovation on biodegradable plastics for marine applications
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Kampen for å løse utfordringer med marin forsøpling
  2022
 • Roger B. Larsen :
  Forskningsdagene
  21. September 2022
 • Roger B. Larsen :
  Dsolve: Et SFI for å løse utfordringer og skade-effekter fra marin forsøpling
  2022
 • Tonje Kristin Jensen, Jesse Brinkhof, Stein-Kato Lindberg, Torbjørn Inge Tobiassen, Karsten Heia, Stein Harris Olsen et al.:
  Effect of the T90-codend on the catch quality of cod (Gadus morhua) compared to the conventional codend configuration in the Barents Sea bottom trawl fishery
  2022
 • Enis Noyan Kostak, Eduardo Grimaldo, Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Jesse Brinkhof :
  HYDRODYNAMIC DRAG AND CATCH EFFICIENCY OF LOW POROSITY CALANUS NETS
  2022
 • Enis Noyan Kostak, Eduardo Enrique Grimaldo Vela, Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Jesse Brinkhof :
  HYDRODYNAMIC DRAG AND CATCH EFFICIENCY OF LOW POROSITY CALANUS NETS
  2022
 • Christian Karl, Roger B. Larsen, Ole Jan Myhre, Hilde Rødås Johnsen, Amalie Hefre :
  Hva er bionedbrytbar plast?
  01. November 2021 PROSJEKT / OMTALE
 • Roger B. Larsen :
  Bunntrål - En feilslått velsignelse?
  02. July 2021
 • Roger B. Larsen :
  Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen: Optimalisering av fiske med reketrål – minske bifangst og øke overlevelse av utsortert undermålsreke
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Oslofjorden nesten tom for fisk. Reketrålerne føler seg uthengt som bøller
  21. August 2021
 • Roger B. Larsen :
  Utdanningen må opp fra skolebenken og ut på havet
  02. September 2021
 • Roger B. Larsen :
  Alternativer til slitematter i trål
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Forskeren er spent på hvordan ny regjering vil takle skiftet fra oljen til en grønn, global omstilling
  03. September 2021
 • Roger B. Larsen :
  Fiske med reketrål - Utfordringer og løsninger
  2021
 • Christian Karl, Roger B. Larsen :
  Degradation of plastics used for marine applications-Assessment of Biodegradability (Materials and Material Development-Degradation-Standards and Certifications-Characterization-Modelling-Marine Littering)
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Bør fiske med bunntrål og snurrevad omstilles?
  09. November 2021
 • Roger B. Larsen :
  Åpning av Dsolve - Senter for bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur
  28. April 2021
 • Roger B. Larsen :
  Nedbrytbar plast kan stoppe plastforsøpling fra fiskeri
  16. February 2021
 • Roger B. Larsen :
  Fangst og produksjon av fisk uten skadelig plast
  2021
 • Roger B. Larsen :
  A new Centre for Research-based Innovation – Dsolve (development of biodegradable plastics in marine applications – Innovations for fisheries and aquaculture)
  2021
 • Roger B. Larsen :
  Webinar 15.12.2020: Oppsummering av prosjektet Optimalisering av fiske med reketrål- nasjonal satsing 2016-2020.
  2020
 • Roger B. Larsen :
  Plast i fiskeredskap, fra nytte til fortvilelse
  01. July 2020
 • Melania Borit, Jorge Santos, Roger B. Larsen :
  Vil heise opp juksa som redskap
  22. April 2020
 • Roger B. Larsen :
  Vi er bare i startfasen
  08. July 2020
 • Roger B. Larsen :
  Alsvågmann forsker på nedbrytbar plast
  17. June 2020
 • Roger B. Larsen, Eduardo Grimaldo :
  «Tidsinnstilt» plast skal ta spøkelsesfisket og mikroplasten ved roten
  23. November 2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Most of my time is dedicated to various areas inside capture techniques of marine fisheries, i.e. to utilize revealing challenges and possibities. My work has been focused on the development of "responsible fishing practices" for the benefit for fishers worldwide. The span inside this would be modeltesting to full scale trials in commercial fisheries. I've worked especially on trawl systems and longlines, but also with Danish seines, gillnets, pots and zooplankton trawl harvest (in commercial scale).

  My experiences are mainly from fisheries along the Norwegian coast and the Barents Sea/along Spitzbergen. I've also had the opportunity to work with fishing gear trials outside Mocambique, Australia (NSW, SA, TAS), East Greenland, Alaska (the Bering Sea), Viet Nam and in the Bay of Biscay.          

  See my profile and publications at ResearchGateCRIStin profileMuninCRIStin researchORCIDGoogle ScholarPublons