094.JPG
094.JPG
Department of Arctic and Marine Biology cesilie.lien@uit.no +4777646094 Tromsø NFH C 220

Cesilie Bye


Department Engineer

Job description

Arbeidsoppgaver

Feltarbeid: Innsamling av fisk (garnfiske, el-fiske) og evertebrater i innsjø og elv, telemetristudier av fisk i elv og fjordsystem mm.


Laboratoriearbeid: Bearbeiding og analyser av biologisk materiale fra ferskvann og marint miljø; bl.a. aldersbestemmelse av fisk, diett-og parasittanalyser og analyser av zooplankton og bunndyrprøver.

Utdanning:
Master i ferskvannsøkologi (2005)
Årsstudium i natur-og kulturminneoppsyn (2002)

Midlertidig engasjert som forskningstekniker/avdelingsingeniør ved IAB siden august 2004. Fast ansatt som avdelingsingeniør ved IAB februar 2008.


  • Amundsen, Per-Arne; Gjelland, Karl Øystein; Knudsen, Rune; DalsbØ, laina h; Lien, Cesilie; Evjen, jan knut. Lagesilda i Pasvikvassdraget - langtidseffekter av en biologisk invasjon. 2012.
  • Amundsen, Per-Arne; Gjelland, Karl øystein; Siwertsson, Anna; Lien, Cesilie; DalsbØ, laina h; Jensen, Hallvard. Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget. Ottar 2008; Volum 273 (5). ISSN 0030-6703.s 30 - 37.
  • Look at all works in CRIStin →