Personkort bilde
Professor

Baard Herman Borge

School of Business and Economics in Harstad
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Borge, Baard Herman; Bårdsen, Elin; Hagebakken, Grete. Hvem har makt i store utbyggingsprosjekter? En regimeteoretisk casestudie av en kommunal vedtaksprosess. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021; Volum 37 (2). ISSN 0801-1745.s 75 - 95.s doi: 10.18261/issn.1504-2936.

 • Borge, Baard Herman; Vaale, Lars-Erik. Stretching the Rule of Law: How the Norwegian resistance movement influenced the provisional treason decrees of the exile government, 1944-1945. Scandinavian Journal of History 2020. ISSN 0346-8755.s doi: 10.1080/03468755.2020.1762724.

 • Borge, Baard Herman; Horne, Henrik. Etter Ukraina: fortsatt norsk-russisk idyll i grenseområdet?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020 (5). ISSN 1500-0788.s 65 - 73.

 • Borge, Baard Herman. Transitional Victimisation: Collaborators' Offspring as Children at Risk.. Children & society 2019; Volum 33 (3). ISSN 0951-0605.s 213 - 225.s doi: 10.1111/chso.12328.

 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging assessments of learning organizations during reform implementation. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2563618 Learning Organization 2018; Volum 25 (6). ISSN 0969-6474.s 399 - 409.s doi: 10.1108/TLO-02-2018-0024.

 • Borge, Baard Herman. "Sippenhaftung". Bewältigungsstrategien der Kinder der Quislinge in Norwegen.. Campus Verlag 2016 ISBN 9783593505695.s 283 - 298.

 • Borge, Baard. "Hva gjorde du under krigen, far?" : om NS-barnas vanskelige forhold til sine fedre. Sosiologisk Tidsskrift 2015; Volum 23 (1-2). ISSN 0804-0486.s 60 - 85.

 • Borge, Baard Herman. Krigsbarna i Sør-Varanger : et vitnesbyrd om utstrakt norsk-tysk kontakt. Heimen - Lokal og regional historie 2014; Volum 51 (1). ISSN 0017-9841.s 82 - 91.

 • Borge, Baard Herman. Svar til Knut Engelskjøn om NS-barn.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014; Volum 93 (2). ISSN 0018-263X.s 301 - 313.

 • Borge, Baard Herman. School experiences of collaborator's children. Children in War 2014; Volum 1 (10). ISSN 1745-7211.s 7 - 13.

 • Borge, Baard. Nasjonal samling i Bergen og Trondheim før og under krigen. Heimen - Lokal og regional historie 2011; Volum 48 (4). ISSN 0017-9841.s 359 - 368.

 • Borge, Baard Herman. NS-barn sine skoleerfaringer 1940-1960. Årbok for norsk utdanningshistorie 2010; Volum 27. ISSN 1891-0718.s 109 - 127.

 • Borge, Baard. "Fedrenes synder hjemsøkes på barna" NS-barns erfaringer med assosiativ stigmatisering. Sosiologisk Tidsskrift 2009; Volum 17 (3). ISSN 0804-0486.s 217 - 239.

 • Borge, Baard. Prevalence of stress symptoms in collaborator descendants in Norway. Children in War 2008; Volum 1 (5). ISSN 1745-7211.s 61 - 70.

 • Borge, Baard. Late effects of psychological stress in collaborator descendants in Norway. DSM Technical Publications 2008 ISBN 0954722949.s 301 - 322.

 • Borge, Baard. Children of German soldiers and Norwegian women : what became of them after World War II?. Children in War 2006; Volum 1 (4). ISSN 1745-7211.s 31 - 38.

 • Borge, Baard. Quisling's Mayors : The Führer principle in Norwegian municipalities during World War II. 2006 ISBN 90-382-0892-8.s 115 - 146.

 • Borge, Baard. We still fear being condemned : effects of World War II on collaborators descendants in Norway. Children in War 2005; Volum 1 (3). ISSN 1745-7211.s 19 - 28.

 • Borge, Baard. Kunde, sak eller klient? Reformene i arbeidsmarkedsetaten og fortolkningen av funksjonshemming på arbeidskontorene.` (Skrevet sammen med Anne D.Homme.). Gyldendal Akademisk 2000 ISBN 82-00-45196-8.

 • Borge, Baard. Forsoningen som uteble - Norges oppgjør med landssvikerne. Cappelen Damm Akademisk 1998 ISBN 82-456-0627-8.s 235 - 273.

 • Borge, Baard. Ein `soziales Erdbeben` - Auswirkungen der Nachkriegsprozesse in Norwegen.`. 1998 ISBN 3-931982-06-8.s 200 - .

 • Borge, Baard Herman; Vaale, Lars-Erik. Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945.. Scandinavian Academic Press 2018 ISBN 9788230401842.

 • Borge, Baard. "De kalte oss naziyngel" : NS-barnas historie 1940-2002. Det Norske Samlaget 2002 ISBN 8252160212.

 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization. NEON-konferansen 2017 2017-11-22 - 2017-11-23 2017.

 • Borge, Baard Herman. Hva er metodefag. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 69 - 79.

 • Borge, Baard Herman. Hannah Arendt og ondskapens banalitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2016; Volum 28 (1). ISSN 0802-8214.s 55 - 62.

 • Borge, Baard. I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/1956/5782 (Omtale: http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Borge_Herman.html) 2012 ISBN 978-82-308-1994-4.

 • Borge, Baard. Bokanmeldelse av: Far elsker fedrelandet : roman / Turid Nystøl Rian. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009; Volum 46 (1). ISSN 0332-6470.s 103 - .

 • Borge, Baard. Kva er det med Noreg og "tyskarungane"?. Syn og Segn 2007; Volum 114 (04). ISSN 0039-7717.s 22 - 32.

 • Borge, Baard. Joachim Fest (2005): De umulige spørsmålene : notater fra samtaler med Albert Speer fra slutten av 1966 og frem til 1981. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006; Volum 22 (2). ISSN 0801-1745.s 196 - 200.

 • Borge, Baard. Michael Mann: Fascists. Historisk Tidsskrift (Norge) 2005; Volum 84 (3). ISSN 0018-263X.s 530 - 537.

 • Borge, Baard. NS' mange ansikter : innholdsanalyse av et propagandaskrift fra 1944. 1998 (1998/11) ISBN 8252160212.

 • Borge, Baard; Dahl, Hans Fredrik. Nasjonal Samling, NSK, NSUF. Cappelen Damm Akademisk 1995 ISBN 82-02-14138-9.s 468 - .

 • Borge, Baard. NS og makten. En studie av den norske førerstaten 1940-1945. 1992.

 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization. NEON-konferansen 2017 2017-11-22 - 2017-11-23 2017.

 • Borge, Baard Herman. Hva er metodefag. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 69 - 79.

 • Borge, Baard Herman. Hannah Arendt og ondskapens banalitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2016; Volum 28 (1). ISSN 0802-8214.s 55 - 62.

 • Borge, Baard. I rettsoppgjørets lange skygger. Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/1956/5782 (Omtale: http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Borge_Herman.html) 2012 ISBN 978-82-308-1994-4.

 • Borge, Baard. Bokanmeldelse av: Far elsker fedrelandet : roman / Turid Nystøl Rian. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009; Volum 46 (1). ISSN 0332-6470.s 103 - .

 • Borge, Baard. Kva er det med Noreg og "tyskarungane"?. Syn og Segn 2007; Volum 114 (04). ISSN 0039-7717.s 22 - 32.

 • Borge, Baard. Joachim Fest (2005): De umulige spørsmålene : notater fra samtaler med Albert Speer fra slutten av 1966 og frem til 1981. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006; Volum 22 (2). ISSN 0801-1745.s 196 - 200.

 • Borge, Baard. Michael Mann: Fascists. Historisk Tidsskrift (Norge) 2005; Volum 84 (3). ISSN 0018-263X.s 530 - 537.

 • Borge, Baard. NS' mange ansikter : innholdsanalyse av et propagandaskrift fra 1944. 1998 (1998/11) ISBN 8252160212.

 • Borge, Baard; Dahl, Hans Fredrik. Nasjonal Samling, NSK, NSUF. Cappelen Damm Akademisk 1995 ISBN 82-02-14138-9.s 468 - .

 • Borge, Baard. NS og makten. En studie av den norske førerstaten 1940-1945. 1992.

 • [Loading...]