#
#
Department of Language and Culture even.arntzen@uit.no 77644260 90859225 TROM SVHUM A 3014

Arntzen, Even • Arntzen, Even. "Om bergvisjoner og diktning hos Ibsen". Acta Universitatis Carolinae Philologica 2020; Volum 2020 (1). ISSN 0567-8269.s 51 - 64.s doi: 10.14712/24646830.2020.20.
 • Arntzen, Even. Begjæret etter bergets dyp og fjellets tinder : om sider ved det dikteriske fundament hos Ibsen og Hamsun. Hamsun-selskapets skriftserie 2017 (31). ISSN 0803-2688.s 128 - 138.s doi: 10.7557/13.3752.
 • Arntzen, Even. ”Begjæret etter bergets dyp og fjellets tinder: om sider ved dikteriske fundament hos Ibsen og Hamsun”. 2017 (31) ISBN 978-82-91002-50-7. ISSN 0803-2688.
 • Arntzen, Even. Begjæret etter bergets dyp og fjellets tinder: om sider ved det dikteriske fundament hos Ibsen og Hamsun. Nordlit 2016 (38). ISSN 0809-1668.s 68 - 77.s doi: 10.7557/13.3752.
 • Arntzen, Even. Hamsun og Strindberg. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2012 (4). ISSN 0029-1501.
 • Arntzen, Even. Hamsun og Strindberg: Brothers in arms. Hamsun-selskapets skriftserie 2012. ISSN 0803-2688.
 • Arntzen, Even. Knut Hamsun og Dag Solstad: noen tekstlinjer. 2011 (27) ISBN 978-82-91002-44-6. ISSN 0803-2688.s 225 - 242.
 • Arntzen, Even. Hamsuns vandrere. 2010 (25) ISBN 978-82-91002-42-2. ISSN 0803-2688.
 • Altinius, Ronald Nilsen; Arntzen, Even. Hamsun som medias favorittskurk. 2010 (26) ISBN 978-82-91002-43-9. ISSN 0803-2688.s 81 - 92.
 • Arntzen, Even. "Hamsun and National Socialism", i Knut Hamsun. Northerner, Noble Laureate and National Socialist, "Ottar", 2b/2009. (data) Ottar 2009 (2b). ISSN 0030-6703.s 50 - 57.
 • Arntzen, Even. "Hamsun as Northerner", i Knut Hamsun. Northerner, Noble Laureate and National Socialist, "Ottar", 2b/2009. (data) Ottar 2009 (2b). ISSN 0030-6703.s 10 - 17.
 • Arntzen, Even. "Introduction", i Knut Hamsun. Northerner, Noble Laureate and National Socialist, "Ottar", 2b/2009. (data) Ottar 2009 (2b). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Arntzen, Even. 20.-31/7-09: Korrektur og administrasjon i forbindelse med den engelske oversettelsen av Hamsun-Ottar-nummeret (Knut Hamsun. Northerner, Noble Laureate and National Socialist, 2b/2009), som skulle være klar til åpningen av Hamsunsenteret 4/8: Knut Hamsun. Northerner, Noble Laureate and National Socialist. (data) Ottar 2009. ISSN 0030-6703.
 • Arntzen, Even. "'Det fine og sælsomme behag'. Om lykke og værensfylde i Hamsuns forfatterskap", Nordlit nr 25. Nordlit 2009 (25). ISSN 0809-1668.
 • Arntzen, Even. Knut Hamsun og film. Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 247 - 262.
 • Arntzen, Even. Ekko fra det biografiske rom. Noen betraktninger rundt telegrafist Bårdsen og lensmann Geissler. 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 235 - 264.
 • Arntzen, Even. Landstrykere. Eventyr, tragisk eros og lun humor: realistiske fabuleringsrapport fra 1870-årenes Nordland. 2005 ISBN 8252546560.
 • Arntzen, Even. "Men mennesket lever så længe". En lesning av Hamsuns "Feberdikte". Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 13 - 26.
 • Arntzen, Even. Litt mer om Hamsun og Haugan, faktafeil og nazismens antatte meningspakke. Prosa - tidsskrift for skribenter 2005 (4). ISSN 0805-276X.s 24 - 27.
 • Arntzen, Even. Kompromissløst fadermord eller biografisk fanteri? Om Jørgen Sandemose, Aksel Sandemose - en biografi. Prosa - tidsskrift for skribenter 2004 (5). ISSN 0805-276X.s 62 - 64.
 • Arntzen, Even. Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon. Fra Ibsen til Knausgård. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-354-1.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Vesterålen 2012. 2012 (28) ISBN 978-82-91002-45-3. ISSN 0803-2688.s 227 - 242.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Tromsø V. Rapport fra den 5. internasjonale Hamsun-konferanse, 2011. 2011 (27) ISBN 978-82-91002-44-6. ISSN 0803-2688.s 243 - 253.
 • Arntzen, Even. Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. 9 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2009. 2010 (25) ISBN 978-82-91002-42-2. ISSN 0803-2688.
 • Arntzen, Even. Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. 2010 (25) ISBN 978-82-91002-42-2. ISSN 0803-2688.s 39 - 51.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne. Hamsun, kjønn og media. 13 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2010. 2010 (26) ISBN 978-82-91002-43-9. ISSN 0803-2688.s 153 - 164.
 • Arntzen, Even. Veier til Hamsun. 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2006. 2007 (22) ISBN 978-82-91002-39-2. ISSN 0803-2688.s 6 - 9.
 • Arntzen, Even; Wærp, Henning Howlid. Tid og rom i Hamsuns prosa (II). 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 235 - 264.
 • Arntzen, Even; Skei, Hans H.. Knut Hamsun. 2005 ISBN 8252546560.
 • Arntzen, Even. Innledning til Knut Hamsun: Den Gaadefulde. 2004 ISBN 82-91002-18-5.
 • Arntzen, Even. Hamsuns kvinner. 2004 ISBN 82-91002-37-1.
 • Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne; Wærp, Henning Howlid. Hamsun I Tromsø II. 1999 ISBN 82-91002-14-2.s 195 - 216.
 • Arntzen, Even. "Mellom skarpsyn og utmattende gammelmannsmimring". Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2020 (3). ISSN 0029-1501.s 341 - 343.
 • Arntzen, Even. Sammenfallende trekk mellom Hamsuns August og August Strindberg. Litteraturvitenskap nå! 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.
 • Arntzen, Even. 15-minutters direkteintervju på NRK P1 vdr 100-års-jubileet for Knut Hamsuns Markens grøde. 2017.
 • Arntzen, Even. Hamsun i 2016. Direkte radio-intervju på ettermiddagssendinga NRK-Nordland.. 2016.
 • Arntzen, Even. Hamsun-dagene starter. Direkte radiointervju på morrasendinga NRK- Nordland.. 2016.
 • Arntzen, Even. Et forsinket kjærlighetsbrev til Henny. Om Henny Moans rolle innenfor norsk film og teater.. Dagbladet 2016. ISSN 0805-3766.
 • Arntzen, Even. "Misogyny and Vampirism in Strindberg". Gender and Scandinavian Studies: Language, Literature and Social Relations 2014-04-30 - 2014-05-02 2014.
 • Arntzen, Even. "Om forholdet Ibsen/Hamsun". Litteraturvitenskap nå! 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.
 • Arntzen, Even. "Omfattende og originalt om Hamsun og Orienten" Anmeldelse i Avisa Nordland 2. juli 2013 av Ronald Nystad Rusaanes, Nirvanas bulder. Knut Hamsun og Orienten, 236 s, Samum Spinoff Arena, 2013. Avisa Nordland 2013.
 • Arntzen, Even. Hamsun-nytt 3/2011 (Hamsun-selskapets informasjonsblad). 2011.
 • Arntzen, Even. Hamsun-nytt 2/2011 (Hamsun-selskapets informasjonsblad). 2011.
 • Arntzen, Even. Hamsun-nytt 1/2011 (Hamsun-selskapets informasjonsblad). 2011.
 • Arntzen, Even. Knut Hamsun og Dag Solstad: Noen tekstlinjer. Internasjonal Hamsun-konferanse 2011-09-16 - 2011-09-16 2011.
 • Arntzen, Even. Om lykke og værensfyldei Knut Hamsuns forfatterskap. Hamsun-dager 2011-08-11 - 2011-08-11 2011.
 • Arntzen, Even. Etterord. 2011 ISBN 9788290552171.
 • Arntzen, Even. Anmeldelse av Karl Ove Knausgård "Min kamp 6". Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Even. "Flytter litteraturseminar fra Hamarøy til Vesterålen". 2011.
 • Moi, Ruben; Arntzen, Even. Litteraturstudiet ved UiT. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 55 - .
 • Wærp, Henning Howlid; Arntzen, Even; Knutsen, Nils Magne. Forord, i "Hamsun i Tromsø V.". Hamsun-selskapets skriftserie 2011 (27). ISSN 0803-2688.s 7 - 7.
 • Schimanski, Johan; Arntzen, Even. Et litteraturfiendtlig UiT?. (fulltekst) Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Arntzen, Even. Felles front mot språknedleggelser. Intervju i Nordlys vdr fagportefølgen ved HSL-fak. 2011.
 • Arntzen, Even. Forord. 2010 (26) ISBN 978-82-91002-43-9. ISSN 0803-2688.s 7 - 8.
 • Arntzen, Even. Hamsun som medias favorittskurk. Hamsun-dagene 2010 2010-08-04 - 2010-08-06 2010.
 • Arntzen, Even. Erotikkens fristed og skriftens arnested. Om Knausgård og Nord-Norge. ARENA 2010.
 • Arntzen, Even. Bibliotek på bålet. Om Don Quijotes boksamling. NB21 2010. ISSN 1890-3185.
 • Arntzen, Even. The rest is silence, oh yeah! Hamlet rekontekstualisert. Kuiper 2010. ISSN 0809-8212.s 49 - 53.
 • Arntzen, Even. Kåt Knausgård på Senja. Om Knausgårds Min kamp. bd 4. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Even. Knausgård for halv maskin. Om Knausgårds Min kamp, bd 3. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Even. Om å ville fylle det store vakuum etter Hölderlin, Hamsun og Mykle. Om Knausgård Min kamp, bd. 1 og 2. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Even. Hamsun-Nytt 2/2010. Hamsun-Nytt 2010 (2).
 • Arntzen, Even. Hamsun-Nytt, 3/2010. Hamsun-Nytt 2010.
 • Arntzen, Even. Var i hele 2009 bidragsyter og Hamsun-faglig konsulent for Hamsunsenteret vdr utstillingen (som skal stå ferdig til juni 2010). Utstilling (tekst og bilder) Hamsunsenteret, Hamarøy 2009-01-01 - 2009-12-31 2009.
 • Arntzen, Even. Foredrag i Rotunden på Tromsø Museum, "Vin og viten"-arrangement, tittel på foredraget: "Knut Hamsun som galning og geni",. , "Vin og viten"-arrangement, Rotunden på Tromsø Museum, (data) 2009-05-06 - 2009-05-06 2009.
 • Arntzen, Even. Eget foredrag: "Nordlandsveggen i Hamsunsenteret." Deltakelse på seminar i Oslo 28.05.2009 vdr Hamsunsenteret og utformingen av utstillingen/innholdskomponentene. Seminar i Oslo vdr Hamsunsenteret og utformingen av utstillingen/innholdskomponentene 2009-05-27 - 2009-05-28 2009.
 • Arntzen, Even. Tale under åpninga av Hamsunsenteret på Hamarøy 02.08.2009. Åpninga av Hamsunsenteret på Hamarøy 02.08.2009 2009-08-02 - 2009-08-02 2009.
 • Arntzen, Even. Foredrag: "Knut Hamsun som galning og geni", Hamsun-seminar i Bodø 17.10.2009 i regi av Nordland Kulturforum / WordArt. Hamsun-seminar 2009-10-17 - 2009.
 • Arntzen, Even. Miniforedrag om Hamsuns Mysterier på kaféen "G" i Tromsø, ifm at jeg åpnet Hamsun-utstilling av Håkon Bleken. Utstillingsåpning Hamsun/Bleken 2009-11-18 - 2009.
 • Arntzen, Even. Mini-foredrag om "Hamsun og film" på Tromsø Museum ifm visningen av Knut Erik Jensens Hamsun-film "Drømt og opplevet". Filmfremvisning av Knut Erik Jensens Hamsun-film "Drømt og opplevet" 2009-09-03 - 2009-09-03 2009.
 • Arntzen, Even. "Knut Hamsun som galning og geni", 22.09.2009, foredrag på Vadsø bibliotek ifm Forskningsdagene 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-22 - 2009-09-22 2009.
 • Arntzen, Even. "Knut Hamsun som galning og geni", 23.09.2009, foredrag på Kirkenes bibliotek ifm Forskningsdagene 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.
 • Arntzen, Even. "Hamsun-Selskapet og Hamsun-året". Deltakelse på den offisielle åpningen av Hamsun-året 2009 på Nasjonalbiblioteket, Oslo. Den offisielle åpningen av Hamsun-året 2009 på Nasjonalbiblioteket, 19.02.2009, Oslo 2009-02-19 - 2009-03-01 2009.
 • Arntzen, Even. Deltakelse, blant annet som chair, på internasjonal Hamsun-konferanse i Oslo, 27.08-29.08.2009: "Hamsun 2009 - Transgression, regresssion and remediation". internasjonal Hamsun-konferanse i Oslo, 27.08-29.08.2009: "Hamsun 2009 - Transgression, regresssion and remediation 2009-08-27 - 2009-08-29 2009.
 • Arntzen, Even. Medarbeider/medarrangør av Hamsun-stand på Strandtorget18.-19.09.2009 ifm Forskningsdagene 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-18 - 2009-09-19 2009.
 • Arntzen, Even. September 2009: Hamsun-gruppas fotokonkurranse, Even Arntzen satt i juryen (sammen med Iren Reppen og Yngve Olsen Sæbbe),. Hamsun-gruppas fotokonkurranse (data) 2009-06-01 - 2009-10-02 2009.
 • Arntzen, Even. Leder av Hamsun-quiz på studenthuset Driv, Tromsø. Forskningsdagene 2009-09-25 - 2009-09-25 2009.
 • Arntzen, Even. "Sult og Hamsuns 1890-talls-romaner", 2 x 40 min, 06.10.2009, Reykjavik universitet, Island. Jubilumsmarkering av Hamsun på Island 2009-09-06 - 2009-09-06 2009.
 • Arntzen, Even. Foredrag på Galleri Jennestad (ved Sortland) 02.08.2009 ifm Hamsun-utstilling og Hamsun-konsert; eget bidrag: "Lyrikeren Hamsun". Hamsun-arrangement på Galleri Jennestad (ved Sortland) ifm Hamsun-utstilling 2009-08-02 - 2009-08-02 2009.
 • Arntzen, Even. Foredrag: "'Det fine og sælsomme behag'. Om lykke og værensfylde i Hamsuns forfatterskap", 10.11.2009, avholdt under Hamsun-dager v i St. Petersburg, Russland. Hamsun-dager i St. Petersburg 2009-11-09 - 2009-11-12 2009.
 • Arntzen, Even. Foredragstittel: "Innenfor men utenfor. Vandrerfiguren i Hamsuns forfatterskap", 06.08.2009,Hamarøy, på konferansen "URO - Knut Hamsun og det rastløse menneske", eget bidrag: "Innenfor men utenfor. Vandrerfiguren i Hamsuns forfatterskap". Dette foredraget, sammen med de øvrige seminarforedragene, vil bli publisert i neste nummer av Hamsun-Selskapets Frida-godkjente Skriftserie (nr 24, for øvrig med Even Arntzen som redaktør). Hamsun-dagene 2009 2009-08-01 - 2009-08-07 2009.
 • Arntzen, Even. "Vandrerfiguren - og Hamsun som modernist", 04.10.2009, Nordens Hus Reykjavik, Island. (på oppdrag av Den norske ambassaden). Jubileumsmarkering av Hamsun på Island 2009-10-03 - 2009-10-10 2009.
 • Arntzen, Even. "Velkommen i Hamsun-Selskapet", info-folder om Hamsun-Selskapet og Knut Hamsun. 2009.
 • Arntzen, Even. "Hamsun ved Universitetet i Tromsø - forskning, formidling og undervisning", artikkel på Nasjonalbiliotekets/Hamsun-årets nettsider (publisert 02.04.2009),. (data) 2009.
 • Arntzen, Even. Gjengivelse av hele min innledning til Hamsun-Ottar-nummeret(2/2009) i "Bladet Vesterålen". (data) 2009.
 • Arntzen, Even. Helsides oppslag i avisa "Harstad Tidende" om Hamsun-nummeret av Ottar, og i særdeleshet "Nordlendingen Hamsun". 2009.
 • Arntzen, Even. To-spalters oppslag (m/bilde) i "Sør-Varanger Avis" 22.09.2009 vdr foredraget "Knut Hamsun som galning og geni". 2009.
 • Arntzen, Even. Billed- og tekstoppslag i bladet "Tromsø" av Even Arntzen ifm Knut Erik Jensens Hamsun-film. 2009.
 • Arntzen, Even. NRK P1: Intervju 07.09.2009 vdr Knut Erik Jensens Hamsun-dokumentar "Drømt og opplevet". 2009.
 • Arntzen, Even. Oppslag/intervju i avisa "Nordlys" 19.11.2009 vdr Bleken og Hamsun. 2009.
 • Arntzen, Even. Oppslag i "Bladet Vesterålen" 05.08.2009 vdr mitt Hamsun-foredrag på Galleri Jennestad 02.08.2009. 2009.
 • Arntzen, Even. "Ønsket Hamsun-høring", helsides oppslag i avisa "Nordlys" (s 39) vdr Hamsun-året og Hamsun-gruppa/Hamsun-forskningen ved UiT. 2009.
 • Arntzen, Even. "Ikke én, men mange. Om utfordringen Knut Hamsun". 2009.
 • Arntzen, Even. Oppslag/intervju i "Bladet Tromsø" 19.11.2009 vdr Bleken og Hamsun. 2009.
 • Arntzen, Even. Innslag på NRK 1 TV (Nordnytt/Troms) ifm Hamsun-Ottar-nummeret, der jeg også uttaler meg om Hamsun og Hamsun-gruppa ved UiT. (data) 2009.
 • Arntzen, Even. Om en eventuell "Knut Hamsuns plass" i Bodø (intervjuer: Bjørn Vang). 2009.
 • Arntzen, Even. Innslag på NRK1 (TV) 10.09.2009, Nordnytt/Nordland, der jeg som leder i Hamsun-Selskapet uttaler meg om de økonomiske overskridelsene ifm byggingen av Hamsunsenteret, jfr http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6770113. (data) 2009.
 • Arntzen, Even. "Knut Hamsun. Nordlending, nobelprisvinner og nazist" [baksidetekst]. Ottar 2009. ISSN 0030-6703.
 • Arntzen, Even. "Nazisten Hamsun". Ottar 2009 (2). ISSN 0030-6703.s 50 - 57.
 • Arntzen, Even. "Hamsun som nordlending". (data) Ottar 2009 (2). ISSN 0030-6703.s 10 - 17.
 • Arntzen, Even. "Rottefangeren fra Hamarøy"; Kronikk i Dagbladet 01.08.2009 om Hamsuns mange ismer og Hamsun-året 2009 så langt. (data) Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.
 • Arntzen, Even. Innledning i Ottar-nummer 2/2009: "Knut Hamsun. Nordlending, nobelprisvinner og nazist" (også hefteredaktør, skrev dessuten alle billedtekster og var hovedansvarlig for billedutvalget til hele nummeret). (data) Ottar 2009 (2). ISSN 0030-6703.
 • Arntzen, Even. Hamsuns storhet (kronikk, Dagbladet 19.09.07). Dagbladet 2007. ISSN 0805-3766.
 • Arntzen, Even. Forord. 2007 (22) ISBN 978-82-91002-39-2. ISSN 0803-2688.s 6 - 9.
 • Arntzen, Even. Om Hamsuns karakterer, med vekt på vandrerskikkelsen og det forfinede nervemenneske. Konferanse ifm opprettelsen av Hamsunsenteret på Hamarøy 2007-05-10 - 2007-05-11 2007.
 • Arntzen, Even. Fra tekst til bilder: om filmatiseringene av Hamsuns romaner. Den 4. internasjonale Hamsun-konferanse 2007-09-20 - 2007-09-21 2007.
 • Arntzen, Even. Om Hamsun og film. Norsk-tyske Hamsun-dager 2007-11-14 - 2007-11-17 2007.
 • Arntzen, Even. TV-intervju ang forholdet Hamsun/Undset/Ebba Haslund. 2007.
 • Arntzen, Even. Radioduell med Ebba Haslund ang Hamsuns vs. Undsets "storhet". 2007.
 • Arntzen, Even. Terror, onani og morsbinding (Om Ingar Sletten Kolloens, Den fjerde engelen, 26.11.07). Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s doi: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article3150211.ece.
 • Wærp, Henning Howlid; Arntzen, Even. "Hamsun-miljøet ved Universitetet i Tromsø". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Arntzen, Even. Knut Hamsun as an Early Modernist. Hamsun-dager i Milano 2005-11-17 - 2005-11-19 2005.
 • Arntzen, Even. En slugger spiller uten sordin. Prosa - tidsskrift for skribenter 2005 (1). ISSN 0805-276X.s 38 - 42.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM A 3014

  Click for bigger map