Personkort bilde
Associate Professor

Anitta Viinikka-Kallinen

Associate Professor of Finnish and Kven Literature Department of Language and Culture
Norwegian flag icon Sami flag icon

 

Kven literature

Minority literature

Representations of Ethnicity in fiction

The literature of Kvens and Meänkieli speakers in Northern Fenno-Scandia, representations of Kvens in Norwegian fiction and the literature of Nordic ethnic minorities generally.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Hva de enn måtte ha på hjertet" - Samuli Paulaharju retter oppmerksomheten mot kvenene. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-341-1.s 4 - 28.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Alf Nilsen-Børsskog — The Author Chosen by the Language. Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet 2019 (39). ISSN 0284-396X.s 12 - 25.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Albert Lange Fliflet. Biografi. Norsk oversetterleksikon 2019. ISSN 2535-616X.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Une nature arctique qui protége et nourrit: le contre-récit des Kvènes récrit la relation au monde naturel / Arctic nature as the great reconciler and rescuer – The Kvens' counter-narrative rewrites the relationship between man and nature. Nordiques 2019. ISSN 1761-7677.s 77 - 94.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kutsukaa tutkija — tutkimuksen ja etnopolitiikan suhteista / Call the researcher — exploring the relationship between research and ethnopolitics. Publications of Võro Institute 2017 (31). ISSN 1406-2534.s 11 - 35.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kaunokirjallisuus kansallisuuspolitiikan palveluksessa. Etnisyyden representaatiot J.A. Friisin tuotannossa./ Literature in the Service of a Nation´s Policies. Representations of Ethnicity in the Works of J.A. Friis.. Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 2015 (3). ISSN 1795-3790.s doi: 10.30665/av.74993.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. While the wings grow — Finnic minorities writing their existence onto the world map. Finnish Literature Society 2010 (15) ISBN 978-952-222-227-5. ISSN 1235-1938.s 147 - 177.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Substance through your own language – The minority media connect, strengthen and inform. Finnish Literature Society 2010 (15) ISBN 978-952-222-227-5. ISSN 1235-1938.s 178 - 202.

 • Norman, Marjatta; Viinikka-Kallinen, Anitta. Kveenin kielen akateeminen elvyttäminen - tunteella ja järjellä, mutta miten?. 2005 (23) ISBN 951-42-6516-5. ISSN 1238-4992.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Nasjonallitteraturens stygge andunge — Minoritetslitteraturens levevilkår. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2005; Volum 136 (1). ISSN 1502-8119.s 85 - 94.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. OBS! Originalspråket är meänkieli, ett nationalt minoritetsspråk i Sverige. Titel: "Tule. Tule vain. Mutta et tule toista kertaa.". 2015 ISBN 978918789909-6.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Jotakin uutta, jotakin vanhaa — havaintoja norjalaisesta ja suomalaisesta tapakulttuurista. 2011 ISBN 978-951-42-9468-6.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Impivaara, Kuosuvaara, Pentinkulma — kaikki suurta maailmaa. 2009 ISBN 978-951-805-288-6.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Pas dig for Kvænen" — mihin vähemmistöjen omia kertomuksia tarvitaan? / "Pas dig for Kvænen" — Vad behöver man minoriteternas nativa representationer till?. 90-årsjubileumsseminar vid avdelningen för finska 2021-01-29 - 2021.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Paulaharju på norsk i tekst, bilder og lyd". 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Studer kvensk om du vil være sikra jobb". 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Ny oversettelse av Ruijan suomalaisia - nytt liv for kvenklassikeren. Webinar for lærere i kvensk og finsk 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kvenene — et folk ved ishavet". Samuli Paulaharjus innsamligsreiser og arbeidsmetoder. Kvenske dager i Vadsø 2020-09-24 - 2020-09-26 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentasjon av projektet "Oversettelse av Ruijan suomalaisia". Oversatte dager 2019-02-28 - 2019-03-01 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Maailmankieli suomi. 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Fire oversettere skal jobbe med Ruijan suomalaisia". 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "En bok uten sidestykke – oversettes endelig til norsk". 2019.

 • Fredriksen, Lill Tove; Viinikka-Kallinen, Anitta. Rauni Magga Lukkari. (https://snl.no/Rauni_Magga_Lukkari) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Informationsfilm för elever på gymnasier och grundskolor om kvänsk kultur och kvänstudier på UiT.. 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Valtio saattaa antaa raamit mutta kuvan häätyvät kväänit piirtää itte". «Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk» 2017-12-04 - 2017-12-06 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Tutkimuksen ja etnopolitiikan suhteista. 20 Läänemeresoome sügiskonverentsi 2017-10-27 - 2017-10-29 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Tiedätkö, mitä ovat kläppi, maapruuki ja fiskus? Kveenien kieli sinnittelee parin tuhannen puhujan voimin.". 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-intervju för Finlands Svenska Television om kvänernas språk, kultur och etnopolitisk status i Norge.. 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-intervju för finska YLE om kvänernas språk, kultur och etnopolitisk status i Norge.. 2017.

 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvänska och meänkieli i kulturkontext. Arbetsseminar för skapandet av undervisningsmaterial på och om meänkieli 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kaikki hän haluis määrätä itte. Hänelä oli luuta nokassa ja terästä ruumhiissa" — Kirjailija Alf Nilsen-Børsskog kveenien etnisen itsetunnon kuvaajana. "Art and culture in post-war reconstruction process of Lapland" 2014-03-31 - 2014-04-01 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Zacharias Topelius – en pioner og bestselgerforfatter". 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kirjailija valitsi työkielekseen kveenin". 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Alf Nilsen-Børsskog in memoriam. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Alf Nilsen-Børsskog in memoriam. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av kommande studier i finsk och kvänsk på universitetet.. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Nasjonal melankoli?" — Om finsk mentalitet avspeglad i skönlitteratur. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kvenenes egen forfatter er borte"- Intervju om författaren Alf Nilsen-Börsskogs produktion och betydelse. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Mennesket må hjelpe andre mennesker — Kampen mot barbari fortsetter i Aittiruto. Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 2. Aittiruto.(2007). Ruijan Kaiku 2012 (1). ISSN 1503-6138.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Vi skal starte på nytt" – Fra hjembygda ut i den store verden. Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 3. Rauha (2011). [Livet fortsetter 3. Fred]. Ruijan Kaiku 2012 (2). ISSN 1503-6138.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av Norske Kveners Forbunds nya styrelse och medlemmarnas visioner. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program om meänkielis status i svenska Tornedalen. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av nyaste finsk litteratur. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program med presentation av Finlands politiska nutid. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur als Krisenbewältigung - Literatur auf Meänkieli und Kvenisch. Konferense "Minderheiten- und Migrantenliteraturen im europäischen Norden" 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Finsk litteratur i norska översättningar. 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur som hjem — Evakuering av levemåte og moral.Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 1. Kuosuvaaran takana [Livet fortsetter 1. Bak Kuosuvaara]. Ruijan Kaiku 2011; Volum 27 (10). ISSN 1503-6138.s 12 - 17.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av kvenspråkig roman "Rauha". 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av modern finsk litteratur. 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenernas mediasituation. Kvensk språkkonferense 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Norge holder kvenene utenfor i mediene. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenernas juridiska ställning i Norge. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Intervju om minoritetspolitik i Norge. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av ny finsk litteratur. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2010. ISSN 1502-8119.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvener i norsk media. Landstyremöte för Norske Kveners Forbund 2010-10-30 - 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Studier i finsk og kvensk kultur vid Universitetet i Tromsø". Seminar för lärare i finsk på norsk skola 2010-10-20 - 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Förord till tidskriften "Arina — Nordisk tidskrift for kvensk forskning — Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu". Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009. ISSN 1502-8119.s 11 - 14.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Tornionlaaksolainen hakkee kveeniä. Meänmaan Aviisi 2009.s 6 - 7.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av ny finsk litteratur. 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Intervju om norska kveners minoritetsstatus. 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Aleksis Kivestä Sofi Oksaseen pikakelauksella – edustavien proosanäytteiden käyttäminen opetuksessa. CIMO - Opinto- ja neuvottelupäivät/Studiedagar för lärare i finsk språk och litteratur vid utländska universitet 2009-08-10 - 2009-08-12 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur som krisförvaltning —Alf Nilsen-Børsskog skriver kvenerna på världskartan. Möte för det nordiska nätverket DINO – Diversity in Nordic Literature 2009-10-02 - 2009-10-03 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2005; Volum 136 (1). ISSN 1502-8119.s 10 - 11.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Sveriges Television. Intervju om norska minoritetsförhållanden. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta; Östman, Jan-Ola. Dialogeja. Kulturprogram om identitet, nationalism, minoriteter mm. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Finlands rundradio. Studiodebatt om nationalism, minoritetspolitik mm. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kaunokirjallisuuden merkityksestä vähemmistöidentiteetin rakentumisessa. Kulttuurintutkimuksen päivät 2005-12-09 - 2005-12-10 2005.

 • Norman, Marjatta; Viinikka-Kallinen, Anitta. Kveeni ja suomi Norjan koulutusjärjestelmässä. Konferanse i Vörumaa, Estland 2005-05-26 - 2005-05-27 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenkultur i Norge. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av nordnorsk kultur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program om finsk och kvensk kultur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-program om kvenlitteratur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Arvokeskuksen etsimisen ihanuus ja kurjuus. KIELI JA IDENTITEETTI - konferense 2003-10-23 - 2004-10-25 2003.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder för tidskrift "Arina- nordisk tidskrift for kvensk forskning". Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2003 (1). ISSN 1502-8119.s 6 - 7.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Pas dig for Kvænen" — mihin vähemmistöjen omia kertomuksia tarvitaan? / "Pas dig for Kvænen" — Vad behöver man minoriteternas nativa representationer till?. 90-årsjubileumsseminar vid avdelningen för finska 2021-01-29 - 2021.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Paulaharju på norsk i tekst, bilder og lyd". 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Studer kvensk om du vil være sikra jobb". 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Ny oversettelse av Ruijan suomalaisia - nytt liv for kvenklassikeren. Webinar for lærere i kvensk og finsk 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kvenene — et folk ved ishavet". Samuli Paulaharjus innsamligsreiser og arbeidsmetoder. Kvenske dager i Vadsø 2020-09-24 - 2020-09-26 2020.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentasjon av projektet "Oversettelse av Ruijan suomalaisia". Oversatte dager 2019-02-28 - 2019-03-01 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Maailmankieli suomi. 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Fire oversettere skal jobbe med Ruijan suomalaisia". 2019.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "En bok uten sidestykke – oversettes endelig til norsk". 2019.

 • Fredriksen, Lill Tove; Viinikka-Kallinen, Anitta. Rauni Magga Lukkari. (https://snl.no/Rauni_Magga_Lukkari) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Informationsfilm för elever på gymnasier och grundskolor om kvänsk kultur och kvänstudier på UiT.. 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Valtio saattaa antaa raamit mutta kuvan häätyvät kväänit piirtää itte". «Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk» 2017-12-04 - 2017-12-06 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Tutkimuksen ja etnopolitiikan suhteista. 20 Läänemeresoome sügiskonverentsi 2017-10-27 - 2017-10-29 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Tiedätkö, mitä ovat kläppi, maapruuki ja fiskus? Kveenien kieli sinnittelee parin tuhannen puhujan voimin.". 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-intervju för Finlands Svenska Television om kvänernas språk, kultur och etnopolitisk status i Norge.. 2017.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-intervju för finska YLE om kvänernas språk, kultur och etnopolitisk status i Norge.. 2017.

 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvänska och meänkieli i kulturkontext. Arbetsseminar för skapandet av undervisningsmaterial på och om meänkieli 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kaikki hän haluis määrätä itte. Hänelä oli luuta nokassa ja terästä ruumhiissa" — Kirjailija Alf Nilsen-Børsskog kveenien etnisen itsetunnon kuvaajana. "Art and culture in post-war reconstruction process of Lapland" 2014-03-31 - 2014-04-01 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Zacharias Topelius – en pioner og bestselgerforfatter". 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kirjailija valitsi työkielekseen kveenin". 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Alf Nilsen-Børsskog in memoriam. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Alf Nilsen-Børsskog in memoriam. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av kommande studier i finsk och kvänsk på universitetet.. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Nasjonal melankoli?" — Om finsk mentalitet avspeglad i skönlitteratur. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Kvenenes egen forfatter er borte"- Intervju om författaren Alf Nilsen-Börsskogs produktion och betydelse. 2014.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Mennesket må hjelpe andre mennesker — Kampen mot barbari fortsetter i Aittiruto. Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 2. Aittiruto.(2007). Ruijan Kaiku 2012 (1). ISSN 1503-6138.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Vi skal starte på nytt" – Fra hjembygda ut i den store verden. Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 3. Rauha (2011). [Livet fortsetter 3. Fred]. Ruijan Kaiku 2012 (2). ISSN 1503-6138.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av Norske Kveners Forbunds nya styrelse och medlemmarnas visioner. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program om meänkielis status i svenska Tornedalen. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av nyaste finsk litteratur. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program med presentation av Finlands politiska nutid. 2012.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur als Krisenbewältigung - Literatur auf Meänkieli und Kvenisch. Konferense "Minderheiten- und Migrantenliteraturen im europäischen Norden" 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Finsk litteratur i norska översättningar. 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur som hjem — Evakuering av levemåte og moral.Alf Nilsen-Børsskog: Elämän jatko 1. Kuosuvaaran takana [Livet fortsetter 1. Bak Kuosuvaara]. Ruijan Kaiku 2011; Volum 27 (10). ISSN 1503-6138.s 12 - 17.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av kvenspråkig roman "Rauha". 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av modern finsk litteratur. 2011.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenernas mediasituation. Kvensk språkkonferense 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Norge holder kvenene utenfor i mediene. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenernas juridiska ställning i Norge. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Intervju om minoritetspolitik i Norge. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av ny finsk litteratur. 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2010. ISSN 1502-8119.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvener i norsk media. Landstyremöte för Norske Kveners Forbund 2010-10-30 - 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. "Studier i finsk og kvensk kultur vid Universitetet i Tromsø". Seminar för lärare i finsk på norsk skola 2010-10-20 - 2010.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Förord till tidskriften "Arina — Nordisk tidskrift for kvensk forskning — Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu". Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2009. ISSN 1502-8119.s 11 - 14.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Tornionlaaksolainen hakkee kveeniä. Meänmaan Aviisi 2009.s 6 - 7.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av ny finsk litteratur. 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Intervju om norska kveners minoritetsstatus. 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Aleksis Kivestä Sofi Oksaseen pikakelauksella – edustavien proosanäytteiden käyttäminen opetuksessa. CIMO - Opinto- ja neuvottelupäivät/Studiedagar för lärare i finsk språk och litteratur vid utländska universitet 2009-08-10 - 2009-08-12 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kultur som krisförvaltning —Alf Nilsen-Børsskog skriver kvenerna på världskartan. Möte för det nordiska nätverket DINO – Diversity in Nordic Literature 2009-10-02 - 2009-10-03 2009.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2005; Volum 136 (1). ISSN 1502-8119.s 10 - 11.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. NRK — Sändning på finsk och kvensk. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Sveriges Television. Intervju om norska minoritetsförhållanden. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta; Östman, Jan-Ola. Dialogeja. Kulturprogram om identitet, nationalism, minoriteter mm. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Finlands rundradio. Studiodebatt om nationalism, minoritetspolitik mm. 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kaunokirjallisuuden merkityksestä vähemmistöidentiteetin rakentumisessa. Kulttuurintutkimuksen päivät 2005-12-09 - 2005-12-10 2005.

 • Norman, Marjatta; Viinikka-Kallinen, Anitta. Kveeni ja suomi Norjan koulutusjärjestelmässä. Konferanse i Vörumaa, Estland 2005-05-26 - 2005-05-27 2005.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Kvenkultur i Norge. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Presentation av nordnorsk kultur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Program om finsk och kvensk kultur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. TV-program om kvenlitteratur. 2004.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Arvokeskuksen etsimisen ihanuus ja kurjuus. KIELI JA IDENTITEETTI - konferense 2003-10-23 - 2004-10-25 2003.

 • Viinikka-Kallinen, Anitta. Leder för tidskrift "Arina- nordisk tidskrift for kvensk forskning". Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu 2003 (1). ISSN 1502-8119.s 6 - 7.

 • [Loading...]