Bilde av Hamrin Nesby, Linda
Photo: Jakob Bjørvig Henriksen / UiT

Linda Hamrin Nesby


Professor


 • Linda Hamrin Nesby :
  Curografi. Innflytelse og løsrivelse i pårørendefortellingen som genre og i Hanne Ørstaviks ti amo (2020)
  Det Norske Samlaget 2023 ARKIV
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby :
  "I'm just so scared of how I'm affecting the students." Challenges and possibilities of introducing public health and life mastery in the norwegian language arts
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 ARKIV / DOI
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby :
  «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget
  Acta Didactica Norden (ADNO) 10. April 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns Victoria (1898)
  Nordlit 2020 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby, May-Lill Johansen :
  Why do we read illness stories? Paul Kalanithi’s When Breath Becomes Air (2016) read in the light of Rita Felski
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby, Cathinka Dahl Hambro :
  Text and Context: The Patient as Text - Revisited
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Sønnetapene. Lyriske sorguttrykk i Nick Caves "Skeleton Tree" (2016) og Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage (2017)
  K&K: kultur og klasse 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Linda Hamrin Nesby :
  "Jeg gjør nu ikke regning paa synderlig lang livsfrist". Unaturlig narrativ og håp i Henrik Wergelands dødsleiedikt
  Acta Universitatis Carolinae Philologica 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Living with illness Together and alone facing severe illness in four Scandinavian cancer stories
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Pathographies and Epiphanies: Communicating about Illness
  European Journal of Scandinavian Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Patografien som genre og funksjon : Ulla-Carin Lindquists Ro utan åror : en bok om livet och döden (2004) og Ole Robert Sundes Penelope er syk (2017)
  Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Linda Nesby :
  Beundring og opposisjon. Forholdet mellom Knut Hamsun og Johannes V. Jensen
  European Journal of Scandinavian Studies 2017 DOI
 • Linda Nesby :
  Radesyken som litterær og medisinsk praksis
  Orkana Forlag 2017
 • Linda Nesby :
  Når livet møter fortellingen : Cecilie Engers Mors gaver (2013) som selvbiografisk sykdomsfortelling
  Norsk Litterær Årbok 2017
 • Linda Nesby :
  Svermer og strateg. Om innovasjon, vitalisme og karnevalisme i Hamsuns Sværmere (1904)
  Hamsun-selskapets skriftserie 2016
 • Linda Nesby :
  Om sykdomsskildringer i blogg og bok
  Portal forlag 2016
 • Linda Nesby, Lise-Mari Lauritzen :
  Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole
  Norsklæreren 2016
 • Linda Nesby :
  På gjengrodde stier: Pasienten som forteller
  Nordlit 2016 ARKIV / DOI
 • Linda Nesby, Anita Salamonsen :
  Youth blogging and serious illness
  Medical Humanities 2016 ARKIV / DOI
 • Linda Hamrin Nesby :
  Sinne, samhold og kjendiser. Sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Linda Hamrin Nesby :
  Om helse og humor. Kjersti Annesdatter Skomsvolds Monstermenneske.
  2023
 • Linda Hamrin Nesby :
  Intervju Ole Robert Sunde
  2021
 • Linda Hamrin Nesby :
  Intervju Karoline Brændjord
  2021
 • Henrik Johnsson, Linda Hamrin Nesby, Ingri Løkholm Ramberg :
  Hamsun og grenser/Hamsun and Borders
  2021
 • Trine Opdahl Pedersen, Hella Veierud Busch, Linda Hamrin Nesby :
  «Det er det same kva det heiter» En analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017)
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Linda Hamrin Nesby, Marie-Theres Federhofer :
  Tre kvinners erfaringer med brystkreft gjennom to århundrer
  Vendepunkt 2019
 • Linda Hamrin Nesby :
  Sorgen i kunsten
  2019
 • Lise-Mari Lauritzen, Linda Hamrin Nesby :
  Psykisk helse i skolen
  Pro Ted Senter for fremragende lærerutdanning 2018
 • Linda Nesby :
  Intervju Laila Stien
  2018
 • Linda Hamrin Nesby :
  Hvordan skriver vi om sykdom?
  Nordlys 2018
 • Linda Nesby :
  Intervju Vigdis Hjort
  Bokhusets Høstfestival 2018
 • Linda Nesby, Ingri Løkholm Ramberg, Sandra Gooldbeck-Wood :
  Lørdagsuniversitetet 10. november 2018 Pasienthistorier - Et møte mellom medisin og litteratur (Tromsø)
  2018
 • Ingri Løkholm Ramberg, Linda Nesby, Sigrid Agnethe Hansen :
  Litteraturvitenskap og medisin
  09. November 2018
 • Ingri Løkholm Ramberg, Sandy Goldbeck-Wood, Linda Nesby :
  Pasientfortellinger - et møte mellom litteratur og medisin
  2018
 • Linda Nesby :
  En perspektivrik patografi
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Linda Nesby :
  Intervju Torvald Steen
  30. November 2017
 • Linda Nesby :
  Intervju Helga Flatland
  18. November 2017
 • Linda Nesby, Jérémie McGowan, Johan Henrik Schimanski, Stephen Wolfe :
  Border Aesthetics Book Launch
 • Linda Nesby :
  Intervju med Cecilie Enger
  2016
 • Linda Nesby :
  Intervju Gaute Heivoll
  2016
 • Linda Nesby :
  Intervju med Cecilie Enger
  2016
 • Linda Hamrin Nesby :
  Intervju med Tore Rem
  2016
 • Nina Strand, Linda Nesby, Anita Salamonsen :
  - La pasienten være førsteforfatter!
  05. January 2015
 • Linda Nesby :
  Pasienthistorier. En kilde til bedre behandling?
  Forskning.no 2015
 • Birgitte Finne Høifødt, Linda Nesby, Anita Salamonsen :
  Pasienthistorier kan bidra til bedre behandling
  13. February 2015 DATA
 • Linda Nesby :
  Intervju med Linnéa Myhre
  2015
 • Linda Nesby :
  Intervju med Wenche Mühleisen
  2015
 • Linda Nesby :
  Lars Berg. Nasjonal forfatter fra Nord-Norge.
  2015
 • Linda Nesby :
  Foredrag om lesing og litterær begrepsbruk
  2015
 • Linda Nesby :
  Om medisin og litteratur
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →