Linda-Nesby-2.jpg
Photo: Torje Jenssen
Linda-Nesby-2.jpg
Department of Language and Culture linda.nesby@uit.no 77644873 47627895 Tromsø SVHUM A 3029A

Linda Nesby


Worktitle

Deputy Head of Department/Associate Professor of Scandinavian Literature

Job description


 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget. (fulltekst) Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7848.
 • Nesby, Linda Hamrin. Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns Victoria (1898). Nordlit 2020 (47). ISSN 0809-1668.s 266 - 284.s doi: 10.7557/13.5656.
 • Nesby, Linda Hamrin. Pathographies and Epiphanies: Communicating about Illness. European Journal of Scandinavian Studies 2019; Volum 49 (2). ISSN 2191-9399.s 278 - 294.s doi: 10.1515/ejss-2019-0021.
 • Nesby, Linda Hamrin. Sønnetapene. Lyriske sorguttrykk i Nick Caves "Skeleton Tree" (2016) og Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage (2017). (fulltekst) K&K: kultur og klasse 2019 (8). ISSN 0905-6998.s 167 - 190.
 • Nesby, Linda Hamrin. "Jeg gjør nu ikke regning paa synderlig lang livsfrist". Unaturlig narrativ og håp i Henrik Wergelands dødsleiedikt. (fulltekst) Acta Universitatis Carolinae Philologica 2019 (3). ISSN 0567-8269.s 45 - 62.s doi: 10.14712/24646830.2019.29.
 • Nesby, Linda Hamrin. Living with illness Together and alone facing severe illness in four Scandinavian cancer stories. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 235 - 250.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116967.
 • Nesby, Linda Hamrin; Johansen, May-Lill. Why do we read illness stories? Paul Kalanithi’s When Breath Becomes Air (2016) read in the light of Rita Felski. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 187 - 202.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116964.
 • Nesby, Linda Hamrin; Dahl Hambro, Cathinka. Text and Context: The Patient as Text - Revisited. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019; Volum 16 (31). ISSN 1604-3405.s 5 - 25.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116954.
 • Nesby, Linda Hamrin. Patografien som genre og funksjon : Ulla-Carin Lindquists Ro utan åror : en bok om livet och döden (2004) og Ole Robert Sundes Penelope er syk (2017). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2019; Volum 106 (1). ISSN 0013-0818.s 54 - 68.s doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-01-05.
 • Nesby, Linda. Når livet møter fortellingen : Cecilie Engers Mors gaver (2013) som selvbiografisk sykdomsfortelling. Norsk Litterær Årbok 2017. ISSN 0078-1266.s 107 - 124.
 • Nesby, Linda. Radesyken som litterær og medisinsk praksis. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2.s 201 - 219.
 • Nesby, Linda. Beundring og opposisjon. Forholdet mellom Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. European Journal of Scandinavian Studies 2017; Volum 47 (1). ISSN 2191-9399.s 67 - 90.s doi: 10.1515/ejss-2017-0004.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Youth blogging and serious illness. Medical Humanities 2016; Volum 42 (1). ISSN 1468-215X.s 46 - 51.s doi: 10.1136/medhum-2015-010723.
 • Nesby, Linda. Svermer og strateg. Om innovasjon, vitalisme og karnevalisme i Hamsuns Sværmere (1904). Hamsun-selskapets skriftserie 2016; Volum 31. ISSN 0803-2688.
 • Nesby, Linda; Lauritzen, Lise-Mari. Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole. Norsklæreren 2016; Volum 4. ISSN 0332-7264.
 • Nesby, Linda. På gjengrodde stier: Pasienten som forteller. Nordlit 2016; Volum 38. ISSN 0809-1668.s 137 - 151.s doi: 10.7557/13.3761.
 • Nesby, Linda. Om sykdomsskildringer i blogg og bok. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-071-2.s 367 - 389.
 • Nesby, Linda. Om åndssvake i etterkrigstidens Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 (12/13). ISSN 0029-2001.s 1263 - 1267.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0303.
 • Nesby, Linda Hamrin. Å skrive som Hamsun. Om bruken av Hamsun i Knausgård-resepsjonen. Hamsun-selskapets skriftserie 2011. ISSN 0803-2688.
 • Nesby, Linda Hamrin. Hamsun-disputas: "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Innlegg fra 1. opponent Britt Andersen og 2. opponent Atle Kittang og svar fra doktoranden. Nordlit 2009; Volum høst (25). ISSN 0809-1668.s 291 - 328.
 • Nesby, Linda Hamrin. Landstrykere og pikaresken. Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 149 - 162.
 • Nesby, Linda Hamrin. Anmeldelse av P. T. Andersens Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.
 • Nesby, Linda Hamrin. En studie av Knut Hamsuns Pan (1894) med vekt på naturrepresentasjonen. 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 11 - 43.
 • Nesby, linda hamrin. Ståle Dingstad (red.): "Den litterære Hamsun". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (02). ISSN 0013-0818.s 213 - 215.
 • Nesby, linda hamrin. På jakt etter tema og plot. Tid, sted, identitet i Knut Hamsuns Pan (1894). Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 45 - 65.
 • Nesby, Linda Hamrin. The Sense of Decadense in Knut Hamsun's Hunger. 2004.s 29 - 47.
 • Nesby, Linda Hamrin. Knut Hamsuns Sult. Et eksempel på dekadanselitteratur?. Nordlit 2003 (13). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, Linda Hamrin. Ironi og metafiksjonalitet i Siste Kapitel. Agora 1999. ISSN 0800-7136.
 • Nesby, Linda Hamrin. Tekst og hypertekst - om hvordan mediet preger budskapet. Nordlit 1999 (7). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, Linda; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007.. 2007 ISBN 978-82-91002-44-6.
 • Johnsson, Henrik; Nesby, Linda Hamrin; Løkholm Ramberg, Ingri. Hamsun og grenser/Hamsun and Borders. 2021.
 • Nesby, Linda Hamrin; Federhofer, Marie-Theres. Tre kvinners erfaringer med brystkreft gjennom to århundrer. Vendepunkt 2019.s 33 - 38.
 • Nesby, Linda Hamrin. Sorgen i kunsten. Sorgen og livet er en formidlingsrekke over fire datoer (1/9/16/23 oktober) tilknyttet fotoutstillingen og bokutgivelsen «Farvel, min venn» av Trine Hamran. 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Nesby, Linda; Ramberg, Ingri Løkholm; Gooldbeck-Wood, Sandra. Lørdagsuniversitetet 10. november 2018 Pasienthistorier - Et møte mellom medisin og litteratur (Tromsø). Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2018-11-10 - 2018-11-10 2018.
 • Nesby, Linda Hamrin. Hvordan skriver vi om sykdom?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Nesby, Linda Hamrin. Psykisk helse i skolen. Pro Ted Senter for fremragende lærerutdanning 2018.
 • Nesby, Linda. Intervju Laila Stien. Finnmark litteraturfestival 2018-11-02 - 2018-11-02 2018.
 • Nesby, Linda. Intervju Vigdis Hjort. Bokhusets Høstfestival 2018-10-21 - 2018-10-21 2018.
 • Ramberg, Ingri Løkholm; Goldbeck-Wood, Sandy; Nesby, Linda. Pasientfortellinger - et møte mellom litteratur og medisin. Lørdagsuniversitetet 2018-11-10 - 2018.
 • Ramberg, Ingri Løkholm; Nesby, Linda; Hansen, Sigrid Agnethe. Litteraturvitenskap og medisin. 2018.
 • Nesby, Linda; McGowan, Jérémie; Schimanski, Johan Henrik; Wolfe, Stephen. Border Aesthetics Book Launch. Border Aesthetics Book Launch (omtale) (prosjekt) 2017-05-16 - 2017.
 • Nesby, Linda. En perspektivrik patografi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0857.
 • Nesby, Linda. Intervju Torvald Steen. 2017.
 • Nesby, Linda. Intervju Helga Flatland. 2017.
 • Nesby, Linda Hamrin. Intervju med Tore Rem. Det hamsunske mørke 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Midt-troms bibliotek 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 2016-11-17 - 2016-11-17 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju Gaute Heivoll. Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 2016-11-18 - 2016-11-18 2016.
 • Strand, Nina; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. - La pasienten være førsteforfatter!. 2015.
 • Nesby, Linda. Om medisin og litteratur. Seminar om litteraturformidling 2015-11-26 - 2015.
 • Nesby, Linda. Foredrag om lesing og litterær begrepsbruk. Seminar om litteraturformidling 2015-11-26 - 2015.
 • Nesby, Linda. Intervju med Wenche Mühleisen. Ordkalotten 2015-10-03 - 2015.
 • Nesby, Linda. Intervju med Linnéa Myhre. Ordkalotten 2015-10-03 - 2015.
 • Nesby, Linda. Lars Berg. Nasjonal forfatter fra Nord-Norge.. Ordkalotten 2015-10-02 - 2015.
 • Nesby, Linda. Pasienthistorier. En kilde til bedre behandling?. Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Pasienthistorier kan bidra til bedre behandling. (data) 2015.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. Seminar Litteraturens dansk-norske kredsløb 1814-2014 2014-03-01 - 2014-03-02 2014.
 • Nesby, Linda. Vakkert om livets siste fase. En anmeldelse av Gaute Heivolls roman De fem årstidene.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Brukerhistorier kan bedre og utvikle helsetjenestene. 2014.
 • Ettung, Grethe; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Pasient- og pårørendetekster kan forbedre helsetjenestene. 2014.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Finnmark internasjonale litteraturfestival 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.
 • Nesby, Linda. Seminar om Grønland i litteratur og forskning. Seminar om Grønland i littertur og forskning 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Nesby, Linda. Intervju med Kim Leine. Ordkalotten Internasjonale LItteraturfestival 2014-10-04 - 2014-10-04 2014.
 • Salamonsen, Anita; Nesby, Linda. Halvparten så vanskelig - dobbelt så morsomt: Om sampublisering av artikler og kronikker. Seminar for Ph.D. studenter og veiledere ved IKL og ISS 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Danmark. Hamsunfantasier 2014-08-14 - 2014.
 • Nesby, Linda. Patografien som blogg og bok. IASS-konferanse 2014-08-05 - 2014.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (14). ISSN 0029-2001.s 1366 - 1368.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0218.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Oversett og undervurdert. Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.
 • Nesby, Linda. Blogging about fatal illness. Krankheit in kinder- und jugendliterarischen Medien 2014-04-11 - 2014-04-12 2014.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Autentisitet og empowerment i bloggbaserte patografier. Nordic network for narrative medicine 2014-05-05 - 2014-05-06 2014.
 • Nesby, Linda. Narrativ medisin som forskningsfelt. Forfatterstudiet 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. Forakt og fascinasjon. Lørdagsuniversitetet 2014-04-05 - 2014-04-05 2014.
 • Nesby, Linda. Hva om Hamsun var nazist?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Nesby, Linda. Brit Bildøen og Nikolaj Frobenius i samtale med Linda Nesby, Førsteamanuensis i nordisk litteratur ved UiT. 2013.
 • Nesby, Linda. Hav og vann i norsk lyrikk. Forskningsdagene i Tromsø 2013 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.
 • Nesby, Linda Hamrin. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet. 2009.
 • Nesby, Linda. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet.. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Nesby, Linda Hamrin. Leder for "Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007". Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 7 - 7.
 • Nesby, Linda Hamrin. Anmeldelse av Atle Næss: Roten av minus én. Nordlit 2006; Volum høst (20). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. Helene Uri: "De beste blant oss". Nordlit 2006 (19). ISSN 0809-1668.s 121 - 125.
 • Nesby, linda hamrin. The role of nature in Pan (1894). Hamsun-dagene i Milano 2005-11-17 - 2005-11-19 2005.
 • Nesby, Linda Hamrin. Biografi i ubalanse. Nordlit 2004. ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. Krono-bio-topos. En studie av tidens betydning i Markens Grøde. Den 3. internasjonale Hamsun-konferanse 2003 2003-09-25 - 2006-09-27 2003.
 • Nesby, Linda Hamrin. Regional dikter i sentrum for oppmerksomheten. Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie 2001. ISSN 0804-4554.
 • Nesby, Linda Hamrin. Standard nytt om selvbiografier. Nordlit 1999; Volum vår (5). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. ...Livets Roman og Døden som siste Kapitel. En analyse av Knut Hamsuns roman "Siste Kapitel" (1923) med utgangspunkt i begrepet ironi. 1998.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM A 3029A

  Click for bigger map