Anniken-Greve
Anniken-Greve
Department of Language and Culture anniken.greve@uit.no 77646195 +4748096276 TROM SVHUM E 1021

Greve, Anniken


Professor


 • Greve, Anniken. What Is In the Look?. Palgrave Macmillan 2021 ISBN 978-3-030-59219-6.s 197 - 219.s doi: 10.1007/978-3-030-59219-6.
 • Greve, Anniken. Ære og avmakt. Iliadens refleksjon over mennesket i krigeren. Agora 2021 (3). ISSN 0800-7136.s 83 - 99.s doi: 10.18261/issn.1500-1571.
 • Greve, Anniken. En halvåpen dør. NOen betraktninger om stedsforståelse og selvforståelse. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket 2020 (46). ISSN 0802-720X.s 27 - 47.
 • Greve, Anniken. Menneskets "her". Abstrakt forlag 2020 ISBN 978-82-7935-402-4.s 133 - 146.
 • Greve, Anniken. I begynnelsen. Noen betraktninger om språk, landskap og poetologi. Nordlit 2019; Volum 44. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.4945.
 • Greve, Anniken. Response and Responsiveness: Poets as Guides for Tourists. CABI Publishing 2019 ISBN 9781786394590.s 116 - 129.
 • Greve, Anniken. "I will teach you differences": A meta-theoretical approach to narrative theory. Frontiers of Narrative Studies (FNS) 2019; Volum 5 (1). ISSN 2509-4882.s 147 - 165.s doi: 10.1515/fns-2019-0010.
 • Greve, Anniken. Oppmerksomhet, fallgruvebevissthet og etikk: Vitenskapsfilosofiske refleksjoner. Nordlit 2018; Volum 40 (4). ISSN 0809-1668.s 50 - 64.s doi: 10.7557/13.4459.
 • Greve, Anniken. FICTION AS A SOURCE OF SELF-KNOWLEDGE: COGNITIVE NARRATOLOGY FACES THE DEMANDS OF FRANZ KAFKA. Knowledge Cultures 2015; Volum 3 (6). ISSN 2327-5731.s 62 - 86.
 • Greve, Anniken. Om lesehandlingens etikk: Med eksempel i Jan Erik Volds Ruth Maiers dagbok. Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur 2015; Volum 73. ISSN 1904-7088.s 27 - 38.
 • Greve, Anniken. Reopening Our Original Openness - Reflections on Landscape, Perception and Art. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-238-4.s 69 - 87.
 • Greve, Anniken. Sårbarhet og glede. Et lite bidrag til stedets filosofi. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 31 - 41.
 • Greve, Anniken. Fiksjon som risikabel kommunikasjon. Örebro Universitet 2014 ISBN 978-91-7529-053-9.
 • Greve, Anniken. Forms of Attention, Attention to Form: Reading the Biography of a Holocaust Victim as an Act of Remembrance. Cambridge Scholars Publishing 2013 ISBN 1-4438-4322-9.s 264 - 281.
 • Greve, Anniken. Knowing Little, Adding Nothing: The Ethics and Aesthetics of Remembering in Espen Søbye's Kathe, Always Lived in Norway. Ohio State University Press 2012 ISBN 978-0-8142-1176-2.s 162 - 178.
 • Greve, Anniken. Form, Sense and Nonsense: With examples from Wittgenstein and Kafka. Peter Lang Publishing Group 2012 ISBN 978-3-0343-1143-4.s 253 - 268.
 • Greve, Anniken. Fiction and Conversation. Philosophical Investigations 2012; Volum 35 (3-4). ISSN 0190-0536.s 238 - 259.s doi: 10.1111/j.1467-9205.2012.01477.x.
 • Greve, Anniken. The human body and the human being in "Die Verwandlung". Ohio State University Press 2011 ISBN 978-0-8142-5177-5.s 40 - 57.
 • Greve, Anniken; Hagen, Erik Bjerck; Kalman, Hildur. Anniken Greve: Litteraturens meddelelse en litteraturvitenskapelig tolkningsmetodikk i teoretisk, praktisk og skeptisk lys : doktordisputas, Universitetet i Tromsø, 18. februar 2009. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010; Volum 97 (2). ISSN 0013-0818.s 172 - 199.
 • Greve, Anniken. Å snakke som Cavell om møtet mellom filosofi og litteraturvitenskap i Toril Mois Ibsens modernisme. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010; Volum 97 (1). ISSN 0013-0818.s 3 - 16.
 • Greve, Anniken. Diktekunsten: Et kjennetegn ved Homo sapiens? noen betraktninger om forholdet mellom litteraturvitenskap og filosofisk antropologi. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2008; Volum 11 (1). ISSN 0809-2044.s 2 - 17.
 • Greve, Anniken. Stedets tider. Oplandske Bokforlag 2008 ISBN 9788275181600.s 75 - 94.
 • Gaasland, Rolf; Greve, Anniken; Skarbø, Kristian. Pakkeløsning eller skreddersøm?. 2005 (2) ISBN 82-91308-38-1. ISSN 1504-2081.s 41 - 64.
 • Greve, Anniken. Synet for stedet. Labyrinth Press 2005 ISBN 8273931471.
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Begreper og begrunnelser. Svar til Erling Aadland og Erik Bjerck Hagen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2004 (2). ISSN 0809-2044.s 148 - 156.
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Å snakke med hverandre. Om fagfellesskap, begrepsforvaltning og personlig engasjement i litteraturvitenskapen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2004 (Årg. 7, nr 1). ISSN 0809-2044.s 32-44 - .
 • Greve, Anniken. Om dyr og folk. Nordlit 2004 (16). ISSN 0809-1668.
 • Greve, Anniken. Reduksjonsfrykt og kompleksitetsfryd. Om tema og norm i Karen Blixens "Sorg-Agre". Nordlit 2003 (02). ISSN 0809-1668.s 37 - 63.
 • Greve, Anniken. (Skram i lys av) Cavell i lys av Hamm. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2003 (2). ISSN 0013-0818.s 132 - 145.
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Litteraturvitenskap. Et ferdighetsfag?. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003 (1). ISSN 0809-2044.s 41 - 55.
 • Greve, Anniken. Å beskrive den andre. Nordlit 2003 (14). ISSN 0809-1668.s 15 - 36.
 • Greve, Anniken. Å gjennomtenke et begrep. - Med eksempel i Paal-Helge Haugens "(steingjerde)". Nordlit 2003 (13). ISSN 0809-1668.s 189 - 200.
 • Greve, Anniken. Kunsten å lese og skrive- i fellesskap. Nordlit 2002 (12). ISSN 0809-1668.s 49 - 66.
 • Greve, Anniken. Poesi og sted. Nordlit 2000 (7). ISSN 0809-1668.s 137 - 154.
 • Greve, Anniken. Å tenke med fortellinger. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1999 (2). ISSN 0809-2044.s 140 - 147.
 • Greve, Anniken. Leilighetens forvandling. Kafka i stedsfilosofisk lys. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1998 (2). ISSN 0809-2044.s 133 - 146.
 • Ødegaard, Terje; Greve, Anniken; Nesset, Sigmund. Aktørkunnskap og teleologi. 1997.
 • Greve, Anniken. Stedet. En filosofisk betraktning. 2019 ISBN 978-82-90734-55-3.
 • Greve, Anniken. Working, ambling, dreaming. 2019 ISBN 978-82-999991-6-8.
 • Greve, Anniken. Reflections on the transformation of materials. 2018 ISBN 978-3-89790-531-3.
 • Greve, Anniken; Nesset, Sigmund. Filosofi i et nordlig landskap. Jakob Meløe 70 år. 1997 ISBN 82-91378-13-4.s 57 - 67.
 • Greve, Anniken. Hvor mye virkelighet tåler vi? Objektiveringsvilje og virkelighetsrespons i Gunvor Hofmos diktning. Foredragsserie ved Nasjonalbiblioteket om Gunvor Hofmo 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Greve, Anniken. Art as obedience. Stamfest 2021-05-28 - 2021.
 • Greve, Anniken. On (Not Quite) Knowing Oneself. Stamsund Internasjonale teaterfestival 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.
 • Greve, Anniken. Know Yourself – Will a Self. Stamsund Internasjonale teaterfestival 2019-05-30 - 2019-05-30 2019.
 • Greve, Anniken. Attention and Embeddedness. Stamsund Internasjonale teaterfestival 2019-05-31 - 2019-05-31 2019.
 • Greve, Anniken. Working On Oneself. Stamsund Internasjonale teaterfestival 2019-06-01 - 2019-06-01 2019.
 • Greve, Anniken. Om stedets filosofi. Sted, fiksjon og historie 2019-06-05 - 2019-06-06 2019.
 • Greve, Anniken. Ord, landskap - og diktning. Ord og sted: 2019-04-27 - 2019-04-27 2019.
 • Greve, Anniken. I skikkelsen til et barn. Juleroser 2019.s 77 - 80.
 • Greve, Anniken. The Human Being and the Human Body: Plato and Descartes. Stamsund International Theatre Festival 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Greve, Anniken. The Human Being and the Human Body: Hume and Arendt. Stamsund International Theatre Festival 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.
 • Greve, Anniken. The Human Being and the Human Body: Merleau-Ponty and Kafka. Stamsund International Theatre Festival 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.
 • Greve, Anniken. The Human Being and the Human Body: Nussbaum, Gaita, Lévinas. Stamsund International Theatre Festival 2018-06-02 - 2018-06-02 2018.
 • Greve, Anniken. Uferdig helhet, åpent fellesskap. Architecture as a collective art: REVOLT 2018-10-25 - 2018-10-26 2018.
 • Greve, Anniken. Baroniet som sted: En filosofisk betraktning. Kulturprogrammet, Baroniet Rosendal 2018-07-28 - 2018-07-28 2018.
 • Greve, Anniken. Sameness, difference - and individuality. Or: Differentiating Between Research Acts. Konferanseinnlegg 2017-11-22 - 2017-11-22 2017.
 • Greve, Anniken. The Dialogue: Its Double Nature. Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2017-05-30 - 2017-05-30 2017.
 • Greve, Anniken. Dialogue and Listening. Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2017-05-31 - 2017-05-31 2017.
 • Greve, Anniken. Hamsun (and Knausgård) in light of Arendt (and Sebald). Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2017-06-01 - 2017-06-01 2017.
 • Greve, Anniken. The Dialogue: the Common Ground Between Literature/the Arts and Philosophy?. Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2017-06-02 - 2017-06-02 2017.
 • Greve, Anniken. Working, Ambling, Dreaming: Three Ways of Accessing a Landscape. Workshop for Performance Artists July 2017 2017-07-09 - 2017-07-09 2017.
 • Greve, Anniken. The Tourist: A Conceptual Approach. Workshop for Performance Artists July 2017 2017-07-11 - 2017-07-11 2017.
 • Greve, Anniken. Fag søker filosof. Om Wittgenstein og litteraturvitenskapen. Foredrag 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Greve, Anniken. Opposisjon på Dr. Philos-avhandling i filosofi: Historieskrivningens strev, av Frode Molven. Disputas 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.
 • Greve, Anniken. Art and the Quality of One's Conversation with Oneself. Stamsund teaterfestival 2016-05-26 - 2016-05-26 2016.
 • Greve, Anniken. A Comment on the Ethics of Reading Hamsun's On Overgrown Paths. Filosofisk institutt, Åbo Akademi 2016-09-26 - 2016-09-26 2016.
 • Greve, Anniken. Responsible Tourism and the Question of Language. 25th Nordic Symposium for Tourism and Hospitality Research 2016-09-27 - 2016-09-30 2016.
 • Greve, Anniken. Home and Away: Notes Towards the Ethics and Poetics of Travelling. Places We Travel to, Places We Live in 2016-04-27 - 2016-04-27 2016.
 • Greve, Anniken. Poiesis og sted. Kunstneren på stedet: Kan scenekunst forandre en by? 2016-04-29 - 2016-04-29 2016.
 • Greve, Anniken. Turisten og omverdensforholdet. Seminar forskningsgruppen Sted, makt og mobilitet 2016-04-01 - 2016-04-01 2016.
 • Greve, Anniken. Hannah Arendt on Thinking. A Very Short Introduction. Kvinnforsk kvikklunsj-seminar 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Greve, Anniken. Can Moralism Be Given a Good Name?. Kunst og krig, moral og moralisme 2015-05-30 - 2015-05-30 2015.
 • Greve, Anniken. On Rush Rhees: Art and Philosophy. Welsh Philosophical Society's yearly conference 2015-05-01 - 2015-05-03 2015.
 • Greve, Anniken. Place, Joy and Fragility: Notes on the Ethos of the Traveller. Keynote paper. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Greve, Anniken. Language, Place and Ethics: Jakob Meløe and Iris Murdoch. Seminar for PhD-students on Responsible Tourism 2015-09-30 - 2015-10-01 2015.
 • Greve, Anniken. Creatively Receiving the Given. Between Sea and Sky 2014-08-26 - 2014-08-31 2014.
 • Greve, Anniken. Fiksjonen som forfatterhandling. Tidskrift för litteraturvetenskap 2013; Volum 1. ISSN 1104-0556.s 98 - 99.
 • Greve, Anniken. Cognitive Theory Meets the Demands of Interpretation. Narrative Minds 2013-05-21 - 2901-05-23 2013.
 • Greve, Anniken. Anna Victoria Hallberg: Novel Writing and Moral Philosophy as Aspects of a Single Struggle. Iris Murdoch's Hybrid Novels. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur 2012. ISSN 0348-6133.s 356 - 361.
 • Greve, Anniken. A Meta-Theoretical Approach to the Interaction between Theory and Literary Text. The Relation between Theory and Empirical Research 2012-01-13 - 2012-01-14 2012.
 • Greve, Anniken. Metode som etikk. Metodologi og kjønn 2012-02-02 - 2012-02-02 2012.
 • Greve, Anniken. Anmeldelse av Kristina Malmio (red): Jo.–Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell "Även dina kameler". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2012 (1). ISSN 0013-0818.s 49 - 53.
 • Greve, Anniken. Att se platser. Ikaros –Tidskrift om människan och vetenskapen 2012 (1). ISSN 1796-1998.s 4 - 7.
 • Greve, Anniken. Method, Therapy and the Art of Reading. Nordic Wittgenstein Society' Yearly Conference 2012-06-08 - 2012-06-09 2012.
 • Greve, Anniken. Fiction as Authorial Action. Narration and Narratives as an Interdisciplinary Filed of Study 2012-10-04 - 2012-10-05 2012.
 • Greve, Anniken. Narrative Theory Meets the Tractatus. WIttgenstein 2011-11-11 - 2011-11-12 2011.
 • Greve, Anniken. Fortellingen om et pedagogisk eksperiment-Svar til Christine Hamm. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 (1). ISSN 0013-0818.s 56 - 61.
 • Greve, Anniken. Sant og usant i fortellingen om en selv. MARG 2011 (1-2). ISSN 1504-6427.
 • Greve, Anniken. Dan Ringgaard: Stedssans. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2011 (1). ISSN 0809-2044.s 197 - 202.
 • Greve, Anniken. Method as Ethics. Teaching Narrative and teaching Through Narrative 2011-05-26 - 2011-05-28 2011.
 • Greve, Anniken. Attention to form. Forelesning 2011-10-10 - 2011.
 • Greve, Anniken. Reading after Wittgenstein. Wittgenstein and the Swansea School 2011-07-16 - 2011-07-17 2011.
 • Greve, Anniken. Metode som etikk. Forelesning 2011-11-15 - 2011.
 • Greve, Anniken. Fiksjon som kommunikasjon. Fakta-fiksjon 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.
 • Greve, Anniken. Knausgård ulest: Et litteraturvitenskapelig eksperiment. Seminar for teaterfolk, kunstere og allmenheten 2010-06-02 - 2010.
 • Greve, Anniken. Sant og usant i fortellingen om en selv. Lørdagsuniversitetet, Universitetet i Tromsø 2010-02-13 - 2010.
 • Greve, Anniken. Knausgård ulest: Et eksperiment. MARG 2010 (3/4). ISSN 1504-6427.s 14 - 29.
 • Greve, Anniken. Treating the Author Justly: A reading of Knut Hamsun's On Overgrown Paths. Ethics and Narrative 2010-11-19 - 2010-11-20 2010.
 • Greve, Anniken. Glemselens logikk og hukommelsens etikk: Om Espen Søbyes biografi "Kathe, alltid vært i Norge". Museologisk forelesningsrekke 2009-03-12 - 2009.
 • Greve, Anniken. Glemselskunstneren Knut Hamsun. Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2009-06-03 - 2009.
 • Greve, Anniken. Form, Sense and Nonsense: With Examples from Wittgenstein and Kafka. Nordic Network of Narrative Studies 2009-05-15 - 2009-09-17 2009.
 • Greve, Anniken. What Do We Mean by Identity?. Nordic Self-Fashioning 2009-10-20 - 2009-10-21 2009.
 • Greve, Anniken. Forms of Attention, Attention to Form: A Reading of the Biography of a Holocaust Victim. Wittgenstein conference 2009-03-26 - 2009-03-28 2009.
 • Greve, Anniken. Mellom menneske og dyr: En grense?. Lørdagsuniversitetet, Universitetet i tromsø 2008-01-26 - 2008.
 • Greve, Anniken. Litteraturens meddelelse: En litteraturvitenskapelig tolkningsmetodikk i teoretisk, praktisk og skeptisk lys. Avhandling levert for graden doctor philosophia. 2008.
 • Greve, Anniken. Er litteratur kommunikasjon?. MARG 2007 (2). ISSN 1504-6427.
 • Greve, Anniken. Er litteratur kommunikasjon?. Lørdagsuniversitetet, Universitetet i Tromsø 2007-02-24 - 2007.
 • Greve, Anniken; Karlstad, Mari. Et sted å vite. Ottar 2004 (3). ISSN 0030-6703.s 64 - 72.
 • Greve, Anniken. Et sted å vite. Ottar 2004 (3). ISSN 0030-6703.s 64 - 72.
 • Greve, Anniken. Fortellerens stemme og forfatterens. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2001 (1). ISSN 0809-2044.s 70 - 76.
 • Greve, Anniken. Bildestridens kantringer. Atle Kittangs Ord, bilete, tenking. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2000 (1). ISSN 0809-2044.s 68 - 73.
 • Greve, Anniken. Svar til Winje. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1999 (1). ISSN 0809-2044.s 76 - 78.
 • Greve, Anniken. Her. Et bidrag til stedets filosofi. 1998.
 • Greve, Anniken. Metafor som perspektiv. 1990.
 • Greve, Anniken. Graham Greene: Between High and Low Literature. 1987.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM E 1021

  Click for bigger map