Ansatte--Rolf-Gaasland
Ansatte--Rolf-Gaasland
Department of Language and Culture rolf.gaasland@uit.no +4777644588 Tromsø SVHUM E 1007

Rolf Gaasland • Gaasland, Rolf. Omveien hjem. «Hans og Grete» i klasserommet. Nordlit 2021 (48). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.6380.
 • Gaasland, Rolf. Forfatterens gjerninger. Upålitelig narrasjon i T. S. Eliots «Journey og the magi»?. Nordlit 2019; Volum 44. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.4942.
 • Gaasland, Rolf. Evangelisk ironi. Nordlit 2018 (40). ISSN 0809-1668.s 65 - 76.s doi: 10.7557/13.4466.
 • Gaasland, rolf. Tredjepersonsfortellerens eksistensberettigelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2012; Volum 112 (4). ISSN 0013-0818.s 292 - 301.
 • Gaasland, Rolf. Practical Reasoning Demarcated. Unreliable Narration in Franz Kafka’s “Erstes Leid”. Peter Lang Publishing Group 2012 ISBN 978-3-0343-1143-4.s 239 - 253.
 • Gaasland, Rolf; Andersen, Bjørn Inge; Aspelund, Heidi; Augustin, Gerhard; Fagervik, Glenn; Gaski, Siri; Kleppe, Stian; Nielsen, Inga Mari; Nyborg, Maria Sjøttem; Røstberg, Maja. Fra fadervår til fadermord. En analyse av Hans Herbjørnsruds novelle "Frendeløs". Tapir Akademisk Forlag 2005 ISBN 82-519-2033-7.s 169 - 181.
 • Gaasland, Rolf; Greve, Anniken; Skarbø, Kristian. Pakkeløsning eller skreddersøm?. 2005 (2) ISBN 82-91308-38-1. ISSN 1504-2081.s 41 - 64.
 • Gaasland, Rolf. Tilliten til det som er. En analyse av Regine Normanns Krabvaag. 2005 ISBN 82-7389-075-9.s 28 - 45.
 • Gaasland, Rolf. Kurts verden. Erlend Loes Kurt-bøker. Fagbokforlaget 2004.s 63 - 73.
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Å snakke med hverandre. Om fagfellesskap, begrepsforvaltning og personlig engasjement i litteraturvitenskapen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2004 (Årg. 7, nr 1). ISSN 0809-2044.s 32-44 - .
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Begreper og begrunnelser. Svar til Erling Aadland og Erik Bjerck Hagen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2004 (2). ISSN 0809-2044.s 148 - 156.
 • Greve, Anniken; Gaasland, Rolf. Litteraturvitenskap. Et ferdighetsfag?. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003 (1). ISSN 0809-2044.s 41 - 55.
 • Aarset, Hans Erik; Gaasland, Rolf. På litteraturhistoriens mørkeloft. 1700-tallets norske drama i europeisk kontekst. 2000 ISBN 82-530-2226-3.s 197 - 210.
 • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf. Blissful Bewilderment : Studies in the Fiction of Thomas Pynchon. Novus Forlag 2002 ISBN 8270993522.
 • Mangen, Anne; Gaasland, Rolf. Blissful Bewilderment: Studies in the Fictions of Thomas Pynchon. 2002.
 • Gaasland, Rolf. Blissful Bewilderment: Studies in the Fiction of Thomas Pynchon. Novus Forlag 2002 ISBN 82-7099-352-2.s 103 - 123.
 • Gaasland, Rolf. Fortellerens hemmeligheter. Universitetsforlaget 1999 ISBN 9788200129615.
 • Gaasland, Rolf; Aarset, Hans Erik. Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet. Det norsk-klassiske drama 1750-1814. 1999 ISBN 82-430-0129-8.s 205 - 222.
 • Uberg, Anne Marie; Nordøy, Lisbeth; Gaasland, Rolf; Arntzen, Even. Mosaikker, festskrift i anledning Hans Erik Aarsets 50-årsd ag. 1996 ISBN 82-90423-35-7.s 235 - 249.
 • Auklend, Morten; Gaasland, Rolf; Kjelen, Hallvard Andre. Forord ved redaksjonen. Nordlit 2021 (48). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.6419.
 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.
 • Gaasland, Rolf. Hermeneutical research. Forskerutdanning, jus 2015-01-30 - 2015-01-30 2015.
 • Gaasland, rolf. Hva bør vi kreve av en tolkningsmetode?. Seminar i rettsvitenskapelige og tverrvitenskapelige metoder 2013-01-18 - 2013-01-18 2013.
 • Gaasland, rolf. Narratologi. Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø 2013-01-23 - 2013-01-23 2013.
 • Gaasland, rolf. Franz Kafka. Foredrag Senioruniversitetet, Tromsø 2011-03-02 - 2011-03-02 2011.
 • Gaasland, Rolf. Fiksjon som kommunikasjon. Geir Farner: Litterær fiksjon. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 (2). ISSN 0013-0818.s 174 - 178.
 • Armstrong, Claire W.; Gaasland, rolf; Tjelmeland, Hallvard. Universitetsvalet - også eit styreval!. Bladet Tromsø 2008.
 • Swan, Toril; Gaasland, rolf. Lærerutdanningen på Tromsøya. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Swan, Toril; Gaasland, rolf. Lærerutdanningen ved det fremtidige Universitetet i Tromsø. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM E 1007

  Click for bigger map