Bilde av Fredriksen, Lill Tove
Bilde av Fredriksen, Lill Tove
Department of Language and Culture lill.tove.fredriksen@uit.no +4777646342 Tromsø SVHUM A 3013

Lill Tove Fredriksen


Associate Professor in Sami literature


 • Lill Tove Fredriksen :
  Sara Kristine Vuolab
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Et blikk tilbake og fram: Introduksjon til samisk litteratur
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En mann og en metafor. En samiske sangtradisjon i en historisk kontekst.
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  The Art of Coping in the song Elveland
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Elveland - En mann og en metafor
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Dagen etter samenes nasjonaldag
  07. February 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ellen Thorsdalen
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ii diehtán guovllus gávdno lávlun­árbevierru
  24. March 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ođđa Stuorradiggedieđáhus sámi giela, kultuvrra ja servodaga birra
  24. March 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Dološ sámi lávlunárbevierru
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Kommer hjem med sangene som stilnet
  07. March 2023 OMTALE / DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Gos ledje mánát? Dáruiduhttin dalle nu mo dál ge
  Ávvir 14. March 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Hvor var ungene? Fornorskning da som nå
  Ságat Samisk avis AS 15. March 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Stuorradiggedieđáhus sámegiela hárrái. Dasa lea stuorra dárbu
  24. March 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En samisk sangtradisjon i Porsanger
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  SAUVEGARDER L'HÉRITAGE SAMI
  03. April 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Introduksjon av de samiske forfatterne Sara Vuolab, Ánná Káisá Partapuoli og Ole-Henrik Lifjell
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Urfolk - kunnskap i skolen og veien videre
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En samisk sangtradisjon i Porsanger/Porsáŋggu dološ lávlunárbevierru
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Overlevernes sang - fortellingen om fornorskningsinternatene
  Ságat Samisk avis AS 30. May 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Overlevernes sang - fortellingen om fornorskningsinternatene
  Avisa Tromsø 01. June 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Seilon sieluid luohti - dáruiduhttininternáhtaid muitalus
  Ávvir 30. May 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  When Storytellers Step Into Written Literature
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ann-Helén Laestadius
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Čális fal čállinoahpu loahpahandoalut
  2022
 • Lill Tove Fredriksen, Synnøve Persen :
  The unwritten story
  2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Lill Tove ble sensurert på direkten
  16. November 2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  I skyggen av fornosrkningen.
  2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Meahcci - doppe gos mii eallit
  Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nyttår er siste frist: Mange flere historier
  28. December 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Å ta tilbake det samiske språket har krevd, og krever, mye arbeid og vilje hver eneste dag
  iTromsø 12. January 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Lyst til å bruke samisk – Tanker om FNs Internasjonale tiår for urfolksspråk
  Ságat - Samisk avis 12. January 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Iluin geavahit sáme­giela – Jurdagat ONa álgoálbmotgiella­logijagi hárrái
  Ávvir 12. January 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Jurdagis essayii
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  å ødelegge folks kulturarv er også krigføring
  13. April 2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Maren Uthaug
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Å ta tilbake det samiske språket har kravd, og krev, mykje arbeid og vilje kvar einaste dag.
  Nynorsksenteret.no 14. January 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Når er et språk forbudt?
  iTromsø 13. February 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Goas lea giella gildojuvvon?
  Ávvir 14. February 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Goas lea giella gildojuvvon?
  Ságat - Samisk avis 15. February 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Når er et språk forbudt?
  Ságat - Samisk avis 15. February 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Diehtojuohkin UiT sámeiela ja girjjálašvuođa oahppofálaldaga birra Girona joatkkaskuvlla ohppiide
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Art Write Cope and Sámi birgengoansttat
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nordkalottfolkets nytale: "Vårt samiske språk er norsk."
  iTromsø 21. June 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Girjjálašvuođa teoriija ja analysa oahpisteapmi
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Láidehus sámi girjjálašvuođa historjái
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Hvor finner vi samisk i det offentlige rom?
  2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Dutkan, imperialisma ja kultursensitivitehta
  2022
 • Lill Tove Fredriksen :
  Hutkoncealin ja Nordkalottfolket vajahat
  Ávvir 07. June 2022 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nytale i Nordkalottfolkets variant
  Ságat - Samisk avis 07. June 2022 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  • Sami contemporary literature, prose.
  • Indigenous perspectives in the academy.
  • Sami folklore and historical context.


  SVHUM A 3013

  Click for bigger map