#
#
Department of Language and Culture oystein.vangsnes@uit.no +4777645742 Tromsø SVHUM A 2033

Vangsnes, Øystein Alexander


Professor of Scandinavian/Nordic Linguistics


 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Projections for Sámi in Norway: Schools as Key to Revitalization
  Nordlyd 2022 DOI
 • Hanna Maarit Outakoski, Øystein Alexander Vangsnes :
  Giellariššu: Indigenous language revitalisation in the city
  Multiethnica 2021 ARKIV
 • Øystein Alexander Vangsnes, Marit Westergaard :
  Ka LIA fortæll? Eit gjensyn med kv-spørsmål i norske dialektar
  Novus Forlag 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes, Eli Bjørhusdal :
  No er nynorsk eit eige språk: - Det er viktig å styrkja eit så utsett språk
  05. January 2022 FULLTEKST
 • Vibeke Elvan, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge
  2022
 • Tonje Larsen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «No har vi ennjdele fått åss honnj!" En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag
  2022
 • Merete Andersen, Øystein Alexander Vangsnes, Bror-Magnus S. Strand :
  The roles role play plays: The form and function of bilectal codeswitching in North Norwegian pre-school children's role play
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • maria fenes, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål
  2022
 • Maud Westendorp, Øystein Alexander Vangsnes :
  Ordstillingsvariasjon i ​hv-spørsmål i sognemål: ​syntaktiske og prosodiske faktorer
  2022
 • Maud Westendorp, Øystein Alexander Vangsnes :
  Ordstillingsvariasjon i hv-spørsmål i sognemål: syntaktiske og prosodiske faktorer
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Unn Røyneland :
  Norske ungdommars multilektale​ sosiale skriving
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Maki Kubota, Jorge González Alonso, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque et al.:
  Nordnorske predikative adjektiv og bilektalitet: En ERP-studie av grammatisk følsomhet hos talere med ulik eksponering for nordnorsk dialekt
  2022
 • Maki Kubota, Jorge González Alonso, Alicia Luque, Isabel Nadine Jensen, Yanina Prystauka, Sergio Miguel Pereira Soares et al.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Multilectal Literacy in Norway: with an outlook to Fryslân
  2022
 • Kristin Hagen, Øystein Alexander Vangsnes :
  LIA-korpusa – eldre talemålsopptak for norsk og samisk gjort tilgjengelege
  2022
 • Maki Kubota, Jorge González Alonso, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio Miguel Pereira Soares et al.:
  Bidialectal exposure modulates neural signatures to conflicting grammatical properties: Norway as a natural laboratory
  2022
 • Jorge González Alonso, Maki Kubota, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio Miguel Pereira Soares et al.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Generasjon Z mener «Ok.» og «Oki» er to helt forskjellige ting
  25. April 2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes, Merete Andersen, Maki Kubota, Jorge Ángel González, Yanina Prystauka, Isabel Nadine Jensen et al.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
 • Øystein A Vangsnes :
  Bidialektisme og låneord fra engelsk
  22. January 2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes :
  Talet på samiske elevar er det høgaste på 13 år: – Har blitt meir kult med samisk
  05. February 2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes :
  Norsk er det letteste språket å forstå
  30. March 2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes, Kristine Bentzen :
  Når samisk språkvitalisering møter det norske helsevesenet
  2021
 • Øystein A Vangsnes :
  Multilectal literacy in Norway
 • Øystein A Vangsnes :
  Debatten om Fette Reint
  10. February 2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes :
  Språkforsker: –Tromsø bør satse på en samisk skole
  11. February 2021 ARKIV
 • Øystein A Vangsnes :
  Strid om navn på vaskefirma
  13. February 2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes :
  Flere tusen mener det er greit å bruke «fette» som et kraftuttrykk. Men dette betyr det egentlig
  09. February 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Loke (19) trur norsk døyr ut – og at det ikkje er vits å kjempe mot det
  25. December 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Stort samisk elevtap i Norge
  24. November 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Én av fem dropper ut av samiskundervisningen
  25. November 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Hver tredje elev slutter med samisk
  25. November 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Olu sámegieloahppit heitet oahpahusas
  26. November 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Vuođđoskuvllain galgá sámegielas leat seamma árvu go váldogielain
  29. November 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Nynorsk spesial!
  12. October 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Frafall fra samisk som førstespråk
  25. November 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Den samiske lekkasjen i grunnskulen
  2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Den samiske lekkasjen i grunnskulen
  2021 FULLTEKST
 • Jorge González Alonso, Maki Kubota, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio M. Pereira Soares, Yanina Prystauka et al.:
  Degree of Bidialectal Exposure Modulates Sensitivity to Conflicting Grammatical Properties across Closely Related Varieties: An ERP Study.
  2021
 • Mari Nygård, Øystein A Vangsnes, Olaf Anders Husby :
  Lytterspørsmål spesial
  01. October 2021
 • Øystein A Vangsnes :
  Paneldebatt: “Vel er me alle sunnfjordingar for Vår Herre, men må me snakke førdiansk for det?”
  2021 OMTALE
 • Øystein A Vangsnes :
  Ylva valgte å bli same etter Tråante
  09. April 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Stor mangel på samiske pedagoger - nå skal kommunen bruke 650.000 kroner på rekruttering
  28. December 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  - Ein må vera litt meir hurpa og passa på dialektene
  24. October 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Den samiske lekkasjen i grunnskulen
  Sámi allaskuvla 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Hver tredje elev slutter i samiskundervisningen
  28. November 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Samisk lekkasje
  01. December 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Oahppit heitet sámegieloahpahusas
  24. November 2021 FULLTEKST
 • Kristin Hagen, Øystein Alexander Vangsnes, Tor Anders Åfarli :
  Om LIA-prosjektet og artiklane i denne boka
  Novus Forlag 2021
 • Mari Nygård, Ellen Andenæs, Øystein A Vangsnes :
  Lytterspørsmål spesial: Lapskaus, huttaheita og tilbakenorsking!
  22. October 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Grammar, syntax, morphology, syntactic variation, North Germanic languages and dialects, language variation, multilingualism, bidialectalism, language acquisition, cognitive development, language attitudes

   

   
  SVHUM A 2033

  Click for bigger map