Personkort bilde
Professor

Aakvaag, Gunnar C.

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Aakvaag, Gunnar C.. Fragmented and Critical? The Intellectual Infrastructure and Intellectual Ambitions of Norwegian Sociology. Springer Nature 2019 (1) ISBN 978-3-030-33098-9. ISSN 2523-8663.s 243 - 269.s doi: 10.1007/978-3-030-33099-6_14.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Positiv sosiologi. Fotnoter til en uutgravd sosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 59 (3). ISSN 0040-716X.s 280 - 302.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-03-03.

 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C.. Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change. (Fulltekst: https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/517438 De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5.s 1 - 21.s doi: 10.1515/9783110634082-002.

 • Aakvaag, Gunnar C.. A Democratic Way of Life: Institutionalizing Individual Freedom in Norway. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5.s 48 - 75.s doi: 10.1515/9783110634082-004.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Institutional Change in Norway: The Importance of the Public Sphere. De Gruyter Open 2017 ISBN 978-3-11-054633-0.s 71 - 97.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Samfunnsvitenskap og biologi. En røff guide til den naturalistiske vendingen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02967-2.s 166 - 191.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Out of the doll’s house. From zero-sum to positive-sum social freedom. Distinktion: Journal of Social Theory 2016; Volum 17 (3). ISSN 1600-910X.s 337 - 354.s doi: 10.1080/1600910X.2016.1211023.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Institutional differentiation and individual freedom. Acta Sociologica 2015; Volum 58 (4). ISSN 0001-6993.s 343 - 356.s doi: 10.1177/0001699315578741.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Frihed - en moderne hverdagserfaring. Hans Reitzels Forlag 2015 ISBN 978-87-412-5767-9.s 333 - 362.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Frihetens demokratisering. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-093-9.s 340 - 359.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Jacobsen, Michael Hviid. Behaviorisme og bytteteori. Eksperimenter, betingning og bytterelasjoner mellem mennesker. Hans Reitzels Forlag 2013 ISBN 978-87-412-5290-2.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Fra nødvendighet til valg: Det biografiske ansvarets demokratisering. 2013 ISBN 9788292581612.s 27 - 45.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Farvel til gullaldersosiologien. Sosiologisk Tidsskrift 2013; Volum 21 (4). ISSN 0804-0486.s 374 - 395.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Social mechanisms and grand theories of Modernity - worlds apart?. Acta Sociologica 2013; Volum 56 (3). ISSN 0001-6993.s 199 - 212.s doi: 10.1177/0001699312468804.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. The sociology of social change. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 338 - 355.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. The sociology of class and social stratification. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 174 - 199.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Samfunnet i et samtidsdiagnostisk perspektiv. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215019765.s 84 - 107.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Fremveksten av sosiologisk tenkemåte: Karl Marx, Max Weber og Émile Durkheim. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01842-3.s 20 - 42.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Samfunnsvitenskapen og den naturalistiske utfordringen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01842-3.s 218 - 231.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. På sporet av en ny samfunnsvitenskap? Syv utfordringer for det 21. århundret. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-35942-3.s 27 - 51.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Fra likhet og brorskap til frihet. Et forsvar for frihet som tema for empirisk samfunnsvitenskap. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (4). ISSN 0040-716X.s 419 - 458.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Å sette samtiden på begrep : noen utfordringer for en samtidsdiagnostisk sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (3). ISSN 0804-0486.s 259 - 281.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Demokrati som samtidsdiagnose. Sosiologisk Tidsskrift 2010; Volum 18 (1). ISSN 0804-0486.s 5 - 30.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Den samtidsdiagnostiske sosiologiens forjettelse. Sosiologi i dag 2010; Volum 40 (3). ISSN 0332-6330.s 92 - 118.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Samfunnsvitenskapen og den naturalistiske utfordringen. Nytt Norsk Tidsskrift 2010; Volum 27 (3). ISSN 0800-336X.s 264 - 278.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Klasseanalyse på hell?. Sosiologi i dag 2008; Volum 38 (3). ISSN 0332-6330.s 72 - 103.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. En sosiologisk kritikk av moralen. Sosiologisk Årbok 2008 (3-4). ISSN 0808-288X.s 115 - 133.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Nye sosiologiske samtidsdiagnoser. 2008 ISBN 978-82-15-01316-9.s 384 - 404.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Frihet på norsk: Den endimensjonale friheten. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01202-5.s 79 - 111.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Lysaker, Odin. Habermas på norsk - på nytt. Pax Forlag 2007 ISBN 9788253030500.s 7 - 9.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Radikalt demokrati. Utkast til en Habermas-inspirert samfunnsutopi. Pax Forlag 2007 ISBN 9788253030500.s 204 - 224.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Den samtidsdiagnostiske sosiologiens forjettelse. Sosiologi i dag 2006 (4). ISSN 0332-6330.s 6 - 33.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Når teori og praksis skiller lag. En habermasiansk kritikk av grunntrekk i Pierre Bourdieus sosiologi. Agora 2006; Volum 24 (1/2). ISSN 0800-7136.s 318 - 351.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Individualisering - en sosiologisk modell. Sosiologisk Tidsskrift 2006 (4). ISSN 0804-0486.s 326 - 350.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Makt og pessimisme i den sosiologiske diskursen om det moderne. Sosiologisk Årbok 2006 (3-4). ISSN 0808-288X.s 117 - 135.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Konsumsamfunnet - en kommunikasjonsteoretisk kritikk. Sosiologisk Årbok 2005 (1). ISSN 0808-288X.s 1 - 30.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Sosiologi og frihet. Sosiologisk Tidsskrift 2005; Volum 13 (2). ISSN 0804-0486.s 157 - 183.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Frihet og orden. En kommunikasjonsteoretisk løsning. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005; Volum 46 (2). ISSN 0040-716X.s 187 - 219.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. [Anmeldelse] Kampen om Max Webers ettermæle. Agora 2004 (Årg. 22, nr 3). ISSN 0800-7136.s 209-217 - .

 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C.. Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5.s 213 - 231.s doi: https://doi.org/10.1515/9783110634082-011.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01646-7.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Jacobsen, Michael Hviid; Johansson, Thomas. Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 174 - 199.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Moderne sosiologisk teori. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-219-8.

 • Lysaker, Odin; Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Habermas: Kritiske lesninger. Pax Forlag 2007 ISBN 9788253030500.s 181 - 203.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva skal vi da svare våre barn?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva kan miljøbevegelsen lære av Karl Marx? Ganske mye. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Menneskehetens viktigste oppfinnelse er ikke hjulet, men diskusjonen. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Jens Arup Seip ville fortsatt kjent seg igjen i dagens norske samfunn. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Tar du samfunnspessimismen fra en norsk sosiolog, tar du også livsgleden fra ham eller henne. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Det er elementer hos Marx som er levende, det er bare så mye mer som er dødt. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Jeg surrer ikke med KRLE-faget. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. R'en i KRLE-faget bør reduseres. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Intellektuelle bør snakke opplysningsprosjektet opp. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Den populistiske kritikken er malplassert. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Bidrag til symposion om Frønes og Kjølsrød (red.): Det norske samfunn, 7. utgave. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017; Volum 58 (2). ISSN 0040-716X.s 226 - 231.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Peter Sohlberg og Håkon Leiulfsrud (red.): Theory in Action. Theoretical Constructionism. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017; Volum 1 (6). ISSN 2535-2512.s 474 - 478.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Det gode liv i senmoderniteten. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hvordan har vi det i Norge?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Flaks eller dyktighet?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva skjedde med postmodernismen?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Teorikrise i samfunnsvitenskapen?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Nå kommer de lydige. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. 2015.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Sjans i havet. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Livsfilosofi for et grønt samfunn. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Frihetsbølgen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Suksessformelen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. I skyggen av ironigenerasjonen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Tre utfordringer for samfunnsvitenskapen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Ironigenerasjonen slår tilbake. Socius 2015 (2). ISSN 0809-5574.s 65 - 68.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Vi lever i "historiens endepunkt". sosiologen.no 2015.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Samtidsdiagnose etterlyses. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Trenger vi en ny Hjernevask?. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Likestillingsparadoks og biologi. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Anmeldelse av Tor Clausen: Klassiske blikk på fortiden, samtiden, fremtiden. Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014; Volum 55 (2). ISSN 0040-716X.s 248 - 252.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Tre utfordringer for en kritisk samfunnsvitenskap. 2014 ISBN 978-82-992667-0-3.s 42 - 56.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Naturens gjenkomst. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2014 (4).s 72 - 84.

 • Huseby, Vilde Blix; Kalleberg, Ragnvald; Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Vi, de tannløse?. 2013.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Sosialteori, mellomnivåteori og pragmatisme. Et intervju med Hans Joas. Socius 2013 (1). ISSN 0809-5574.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Generasjon Lydig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Etter gullaldersosiologien: Et alternativ. Sosiologisk Tidsskrift 2013; Volum 21 (4). ISSN 0804-0486.s 396 - 401.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Hviid Jacobsen, Michael; Johansson, Thomas. Introduction. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 1 - 5.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (3). ISSN 0040-716X.s 393 - 397.

 • Økland, Tom Erik; Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Tar friheten tilbake. 2011.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. En høyst teoretisk duell. Socius 2011 (3). ISSN 0809-5574.s 79 - 80.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Frihetens muligheter og sosiologiens vilkår. Intervju med Gunnar C. Aakvaag. Sosiolog-nytt 2011 (3). ISSN 0333-3205.s 5 - 9.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Intervju med Gunnar C. Aakvaag: "Vi er alle teoretikere". Socius 2011 (2). ISSN 0809-5574.s 10 - 13.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. John R. Searle: Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (3). ISSN 0040-716X.s 393 - 398.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Positiv sosiologi - et svar til Magne Flemmen. Sosiologisk Tidsskrift 2010; Volum 18 (4). ISSN 0804-0486.s 387 - 391.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne. Unipub forlag 2009.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Demokratiets kretsløp. Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Doktoren svarer. Sosiolog-nytt 2009 (3). ISSN 0333-3205.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Kommunikativ handling. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01380-0.s 145 - 146.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Samtidsdiagnose. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01380-0.s 262 - 263.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Forbrukersamvirket i individualiseringens tidsalder. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2005; Volum 100 (14). ISSN 0801-2482.s 38 - 41.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Habermas: Det moderne som ufullendt prosjekt. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2005; Volum 12 (4). ISSN 1503-9919.s 24 - 27.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004 : Mellom sosialdemokratisk modernisering og nyliberal individualisering. 2004 (2004:018) ISBN 82-7763-206-1. ISSN 0333-3671.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Hva holder et høymoderne samfunn sammen? En drøfting av teorier om moderne sosial integrasjon hos Max Weber, Zygmunt Bauman og Jürgen Habermas. Universitetet i Oslo 2002.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. [Anmeldelse] All that is solid melts into air. Agora 2001; Volum 19 (4). ISSN 0800-7136.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva skal vi da svare våre barn?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva kan miljøbevegelsen lære av Karl Marx? Ganske mye. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Menneskehetens viktigste oppfinnelse er ikke hjulet, men diskusjonen. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Jens Arup Seip ville fortsatt kjent seg igjen i dagens norske samfunn. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Tar du samfunnspessimismen fra en norsk sosiolog, tar du også livsgleden fra ham eller henne. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Det er elementer hos Marx som er levende, det er bare så mye mer som er dødt. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Jeg surrer ikke med KRLE-faget. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. R'en i KRLE-faget bør reduseres. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Intellektuelle bør snakke opplysningsprosjektet opp. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Den populistiske kritikken er malplassert. Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Bidrag til symposion om Frønes og Kjølsrød (red.): Det norske samfunn, 7. utgave. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017; Volum 58 (2). ISSN 0040-716X.s 226 - 231.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Peter Sohlberg og Håkon Leiulfsrud (red.): Theory in Action. Theoretical Constructionism. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017; Volum 1 (6). ISSN 2535-2512.s 474 - 478.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Det gode liv i senmoderniteten. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hvordan har vi det i Norge?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Flaks eller dyktighet?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Hva skjedde med postmodernismen?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Teorikrise i samfunnsvitenskapen?. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Nå kommer de lydige. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. 2015.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Sjans i havet. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Livsfilosofi for et grønt samfunn. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Frihetsbølgen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Suksessformelen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. I skyggen av ironigenerasjonen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Tre utfordringer for samfunnsvitenskapen. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Ironigenerasjonen slår tilbake. Socius 2015 (2). ISSN 0809-5574.s 65 - 68.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Vi lever i "historiens endepunkt". sosiologen.no 2015.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Samtidsdiagnose etterlyses. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Trenger vi en ny Hjernevask?. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Likestillingsparadoks og biologi. Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Aakvaag, Gunnar C.. Anmeldelse av Tor Clausen: Klassiske blikk på fortiden, samtiden, fremtiden. Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014; Volum 55 (2). ISSN 0040-716X.s 248 - 252.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Tre utfordringer for en kritisk samfunnsvitenskap. 2014 ISBN 978-82-992667-0-3.s 42 - 56.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Naturens gjenkomst. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2014 (4).s 72 - 84.

 • Huseby, Vilde Blix; Kalleberg, Ragnvald; Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Vi, de tannløse?. 2013.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Sosialteori, mellomnivåteori og pragmatisme. Et intervju med Hans Joas. Socius 2013 (1). ISSN 0809-5574.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Generasjon Lydig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Etter gullaldersosiologien: Et alternativ. Sosiologisk Tidsskrift 2013; Volum 21 (4). ISSN 0804-0486.s 396 - 401.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen; Hviid Jacobsen, Michael; Johansson, Thomas. Introduction. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 1 - 5.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (3). ISSN 0040-716X.s 393 - 397.

 • Økland, Tom Erik; Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Tar friheten tilbake. 2011.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. En høyst teoretisk duell. Socius 2011 (3). ISSN 0809-5574.s 79 - 80.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Frihetens muligheter og sosiologiens vilkår. Intervju med Gunnar C. Aakvaag. Sosiolog-nytt 2011 (3). ISSN 0333-3205.s 5 - 9.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Intervju med Gunnar C. Aakvaag: "Vi er alle teoretikere". Socius 2011 (2). ISSN 0809-5574.s 10 - 13.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. John R. Searle: Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011; Volum 52 (3). ISSN 0040-716X.s 393 - 398.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Positiv sosiologi - et svar til Magne Flemmen. Sosiologisk Tidsskrift 2010; Volum 18 (4). ISSN 0804-0486.s 387 - 391.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne. Unipub forlag 2009.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Demokratiets kretsløp. Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Doktoren svarer. Sosiolog-nytt 2009 (3). ISSN 0333-3205.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Kommunikativ handling. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01380-0.s 145 - 146.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Samtidsdiagnose. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01380-0.s 262 - 263.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Forbrukersamvirket i individualiseringens tidsalder. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2005; Volum 100 (14). ISSN 0801-2482.s 38 - 41.

 • Aakvaag, Colbjørnsen Gunnar. Habermas: Det moderne som ufullendt prosjekt. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2005; Volum 12 (4). ISSN 1503-9919.s 24 - 27.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004 : Mellom sosialdemokratisk modernisering og nyliberal individualisering. 2004 (2004:018) ISBN 82-7763-206-1. ISSN 0333-3671.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. Hva holder et høymoderne samfunn sammen? En drøfting av teorier om moderne sosial integrasjon hos Max Weber, Zygmunt Bauman og Jürgen Habermas. Universitetet i Oslo 2002.

 • Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen. [Anmeldelse] All that is solid melts into air. Agora 2001; Volum 19 (4). ISSN 0800-7136.

 • [Loading...]

  Member of research group