No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Faculty of Law tore.brathen@uit.no

Tore Bråthen • Tore Kristian Bråthen, Stine Winger Minde :
  To What Extent Must, and Can, the Boards of Norwegian Limited Liability Companies and Public Limited Liability Companies Consider Sustainability?
  Oslo Law Review 2024 DOI
 • Tore Kristian Bråthen :
  HR-2023-1128-A (Kvinnherad Breiband): Utløses forkjøpsrett til aksjer av fusjon og fisjon?
  Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2023
 • Tore Bråthen, Stine Winger Minde :
  Styrets arbeid med bærekraft
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2022 ARKIV
 • Tore Bråthen :
  The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective
  Norstedts Juridik AB 2021
 • Tore Bråthen :
  Regulering av avtaler mellom selskapet og tilknyttede parter i norsk aksjeselskapsrett
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Tore Bråthen, Roy K Kristensen :
  Ulvesund-dommen (HR-2017-2375-A) og norsk regnskapsrett
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 ARKIV
 • Tore Bråthen :
  Konserninterne transaksjoner i aksjeselskapsretten
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Tore Bråthen :
  Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019
 • Tore Bråthen :
  Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A ("Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS") og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019
 • Tore Bråthen :
  Offentleglovas anvendelse i forbindelse med statens eierskapsutøvelse
  Fagbokforlaget 2018
 • Tore Bråthen :
  Legal challenges of state ownership
  Universitetsforlaget 2018 DOI
 • Tore Bråthen :
  Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Tore Bråthen, Stine Winger Minde :
  Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 FULLTEKST
 • Tore Bråthen :
  Den norske aksjelovreformen - 1. etappe 2017
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 FULLTEKST
 • Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Kristian Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde :
  Lov og rett for næringslivet
  Fagbokforlaget 2023
 • Tore Bråthen :
  Selskapsrett
  Fagbokforlaget 2022
 • Tore Bråthen, Silje Nesteng Andresen :
  Lærebok i praktisk eiendomsmegling : Del 1
  2022 OMTALE
 • Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde :
  Lov og rett for næringslivet
  Fagbokforlaget 2022
 • Tore Bråthen, Eivind Furuseth, Anders Mikelsen :
  Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Tore Bråthen :
  Lov og rett for næringslivet 2020. Sammen med Sverre Langfeldt, Stine Winger Minde, Monica Viken
  Fagbokforlaget 2020
 • Stine Winger Minde, Monica Viken, Tore Bråthen, Sverre Faafeng Langfeldt :
  Lov og rett for næringslivet
  Fagbokforlaget 2020
 • Tore Bråthen :
  Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde)
  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S 2019
 • Tore Bråthen :
  Selskapsrett
  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S 2019
 • Tore Bråthen, Erik Bruzell Eide :
  Forsikringsformidling
  Handelshøyskolen BI 2019
 • Tore Bråthen, Nina Fodstad Skumsrud :
  Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2
  2019
 • Stine Winger Minde, Monica Viken, Tore Bråthen, Sverre Faafeng Langfeldt :
  Lov og rett for næringslivet
  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S 2019
 • Tore Bråthen :
  Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde)
  Gyldendal Akademisk 2018
 • Stine Winger Minde, Monica Viken, Tore Bråthen, Sverre Faafeng Langfeldt :
  Lov og rett for næringslivet
  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S 2018
 • Tore Bråthen :
  Selskapsrett
  Gyldendal Juridisk 2017
 • Tore Bråthen :
  Lov og rett for næringslivet
  2017
 • Stine Winger Minde, Monica Viken, Tore Bråthen, Sverre Faafeng Langfeldt :
  Lov og rett for næringslivet
  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S 2017
 • Tore Bråthen, Jenni Maria Pettersen :
  Juridisk trøblete lederlønnspolitikk
  Dagens næringsliv 2023
 • Tore Kristian Bråthen :
  NOU 2023: 2 Fremtidens apotek
  2023
 • Tore Kristian Bråthen :
  Utløses forkjøpsrett av fisjon i aksjeselskaper?
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Tore Kristian Bråthen, Kari Birkeland :
  Ny lovgivning 29.10.2022-17.02.23
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2023
 • Tore Bråthen, Tore Fjørtoft, Hanne Refsholt, Stine Winger Minde, Anne-Kristine Kronborg, Bjørnar Allgot et al.:
  Demokratiutvalgets innstilling. Innstilling fra utvalg oppnevnt av generalforsamlingen i OBOS den 22. juni 2021.
  2022 FULLTEKST
 • Stine Winger Minde, Tore Bråthen :
  Bærekraftig bedriftsledelse får rødt lys i EU
  Dagens næringsliv 01. January 2022
 • Tore Bråthen :
  Et utvannet forslag om bærekraftig bedriftsledelse
  Finansavisen 2022
 • Stine Winger Minde, Monica Viken, Tore Bråthen, Sverre Faafeng Langfeldt :
  Lov og rett for næringslivet
  Fagbokforlaget 2021
 • Stine Winger Minde, Tore Bråthen :
  Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning
  2020
 • Tore Bråthen :
  Ny praksis Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019
 • Tore Bråthen, Kari Birkeland :
  Ny lovgivning Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019
 • Tore Bråthen :
  Ny praksis Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Tore Bråthen, Inger Julie Aasland :
  Ny praksis Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Tore Bråthen, Inger Julie Aasland, Kari Birkeland :
  Ny lovgivning
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Tore Bråthen, Inger Julie Aasland, Kari Birkeland :
  Ny lovgivning Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Kari Birkeland, Tore Bråthen, Inger Julie Aasland :
  Ny lovgivning - Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Kari Birkeland, Tore Bråthen, Inger Julie Aasland :
  Ny praksis - Norge
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018
 • Tore Bråthen, Kari Birkeland, Inger Julie Aasland :
  Ny lovgivning
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017
 • Tore Bråthen :
  Ny litteratur
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →