Magne Frostad


Professor

Job description

Teaching and research


 • Frostad, Magne. § 20. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215022581.s 285 - 293.
 • Frostad, Magne. Burning Down the University Library - the Protection of Institutions of Higher Learning During an Armed Conflict. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 99 - 127.
 • Frostad, Magne. Noen konstitusjonelle rammer for bruk av militærmakt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 123 - 149.
 • Frostad, Magne. Naval Blockade. Arctic Review on Law and Politics 2018; Volum 9 (1). ISSN 1891-6252.s 195 - 225.s doi: 10.23865/arctic.v9.1123.
 • Frostad, Magne. United Nations Authorized Embargos and Maritime Interdiction: A Special Focus on Somalia. Springer 2017 ISBN 978-3-319-51273-0.s 213 - 237.s doi: 10.1007/978-3-319-51274-7_11.
 • Frostad, Magne. The Norwegian Coastal Steamer and the Pan American Airways Corporation: Military Objectives and Direct Civilian Participation in Hostilities during World War II?. Nomos 2015 ISBN 978-3-8487-1347-9.s 78 - 97.s doi: 10.5771/9783845254319-78.
 • Frostad, Magne. Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse?. Nordisk politiforskning 2015; Volum 2 (1). ISSN 1894-8693.s 75 - 108.
 • Frostad, Magne. Anti-Piracy and the Use of Force: The Cohabitation of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the European Convention on Human Rights. 2015 ISBN 978-989-20-5774-3.s 205 - 237.
 • Frostad, Magne. The Role of Constitutional Customary Law. Eleven International Publishing 2015 ISBN 978-94-6236-578-0.s 7 - 16.
 • Frostad, Magne. Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 71 - 89.
 • Frostad, Magne. Benådningsinstituttet i Grunnloven § 20. Tidsskrift for strafferett 2013; Volum 13 (3). ISSN 1502-685X.s 341 - 376.
 • Frostad, Magne. The “Colonial Clause” and Extraterritorial Application of Human Rights: The European Convention on Human Rights Article 56 and its Relationship to Article 1. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2013 (1). ISSN 1891-6252.s 21 - 42.
 • Frostad, Magne. Military activities north of the 60°N latitude. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 251 - 271.
 • Frostad, Magne. The Responsibility of Sending States for Human Rights Violations during Peace Support Operations and the Issue of Detention. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre 2012; Volum 50. ISSN 0556-7394.s 127 - 188.
 • Frostad, Magne. Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål. Tidsskrift for strafferett 2011; Volum 11 (1). ISSN 1502-685X.s 44 - 63.
 • Frostad, Magne. Folkerettens krigsbegrep. Lov og Rett 2010; Volum 49 (6). ISSN 0024-6980.s 344 - 362.
 • Frostad, Magne. Regjeringens bruk av militær makt mot borgerne - Grunnloven § 99 annet ledd. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 148 - 172.
 • Frostad, Magne. Militær politimyndighet. Tidsskrift for strafferett 2008; Volum 8 (3). ISSN 1502-685X.s 258 - 289.
 • Frostad, Magne. ISAF-styrken i Afghanistan: Grunnlagsdokumenter og rettslige utfordringer. Lov og Rett 2006; Volum 45 (4). ISSN 0024-6980.s 219 - 237.
 • Frostad, Magne. External Security: Fundamental Standards of Humanity after 11 September 2001. 2005 ISBN 3-8329-1642-3.s 185 - 204.
 • Frostad, Magne. Good Guys Wearing Cuffs - the Detention of Peacekeepers. Duncker & Humblot 2003 ISBN 3-428-11135-4.s 291 - 330.
 • Frostad, Magne. Voldelige hav: Pirateri og jus. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52842-3.
 • Frostad, Magne. Jus in bello after September 11, 2001 - The relationship between jus ad bellum and jus in bello and the requirements for status as prisoner of war. 2005 ISBN 3-8329-1179-0.
 • gunnar, grindstein; Gunnar, Grindstein; Frostad, Magne. Oppdaterer håndbok. 2022.
 • Frostad, Magne. Naval graves. Naval Warfare and the Law of the Sea 2022-05-03 - 2022-05-04 2022.
 • Frostad, Magne. Krigens folkerett (videointervju). Psykologisk fagdag 2022-03-23 - 2022-03-23 2022.
 • Frostad, Magne. Ukrainakonflikten. Russland-Ukraina, Krigens folkerett og forsking (omtale) 2022-03-02 - 2022-03-02 2022.
 • Frostad, Magne. Sikkerhetspolitikk og beredskap. Møte 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Frostad, Magne. SDG Goal No. 16 Peace, Justice and Strong Institutions: What are the legal implications of the objectives and targets of this goal as defined by the UN?. Breakfast Seminar 2021-09-21 - 2021-09-21 2021.
 • Frostad, Magne. Hvordan den økende digitaliseringen vil påvirke arbeidslivet til fremtidige jurister. 2020.
 • Frostad, Magne. Undervisning under koronakrisen. Juridisk undervisning i koronatiden: Erfaringer og veien videre 2020-04-24 - 2020-04-24 2020.
 • Risberg, Lars Håkon Hammeren; Frostad, Magne. Piratenes gullalder, 4 episoder. (data) 2019.
 • Haakonsen, Andreas; Frostad, Magne; Yttredal, Håvard. Krever ikke FN-mandat. 2019.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læring om læring 2018; Volum 2 (1). ISSN 2535-4108.
 • Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læringsfestivalen (data) (fulltekst) 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.
 • Frostad, Magne; Korsnes, Kristine Helen. Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Fyrtårnskonferansen 2018 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.
 • Frostad, Magne. Internasjonale menneskerettigheter. Kort brief om menneskerettigheter for 5. trinnet i barneskolen 2018-09-23 - 2018-09-23 2018.
 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?. Pedagogisk forum 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.
 • Frostad, Magne. Fortidens pirateri - en pest og plage. Forskningsdagene 2017 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.
 • Frostad, Magne. Tromsø kan bidra i kampen mot piratene. (data) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Frostad, Magne. The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war. (data) Kellogg College Blog 2017.
 • Pettersen, Egil Jens; Frostad, Magne. Hvor farlig er Nord-Korea?. (data) 2017.
 • Frostad, Magne. Naval Blockade. At-Sea Enforcement and Naval warfare 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.
 • Moe, Trude Haugseth; Frostad, Magne. Professor i pirateri. (data) 2016.
 • Frostad, Magne. A Maritime Piracy Update. Maritime safety and security - future perspectives 2016-03-10 - 2016-03-11 2016.
 • Mehren, Nils; Frostad, Magne. Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje. (data) 2016.
 • Sem, Vidar; Frostad, Magne. Pirateri. 2016.
 • Myreng, Kent-Einar; Frostad, Magne. UiT-professor gir ut bok om pirater. (data) 2016.
 • Jacobsen, Hans-Petter; Frostad, Magne. Kaperfart og pirateri. 2016.
 • Frostad, Magne. Some contextual thoughts as an introduction. Research Seminar on Democratic Control of Secret Services, International Cooperation, and Human Rights 2015-10-12 - 2015-10-12 2015.
 • Frostad, Magne. The use of military force: Is it legal to use military force against peaceful protesters?. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Frostad, Magne. Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945. Medlemsmøte 2015-03-16 - 2015-03-16 2015.
 • Frostad, Magne. Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet. 2. Nordiske rettshistorikerdager 2015-04-22 - 2015-04-24 2015.
 • Frostad, Magne. Militærpolitiets etterforskning og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis. Militærpolitiet og krav til uavhengig etterforskning 2015-09-22 - 2015-09-23 2015.
 • Frostad, Magne. The role of constitutional customary law. Two centuries of Norwegian Constitution: between tradition and innovation 2014-06-23 - 2014-06-24 2014.
 • Frostad, Magne. Is the Russian use of armed force in Ukraine legal?. Ukraine breakfast seminar - 21 March 2014 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.
 • Frostad, Magne. Ramsalte drap og ran. Ottar 2014 (300). ISSN 0030-6703.s 39 - 46.
 • Frostad, Magne. Some thoughts on the Russian use of armed force i Ukraine. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 144 - 147.
 • Frostad, Magne. Grunnloven og statsorganene: Før og nå. Medlemsmøte 2014-05-07 - 2014-05-07 2014.
 • Frostad, Magne. Use of force: the UNCLOS and the ECHR. Maritime Safety and Environmental Protection in Europe: Multiple Layers in Regulation and Compliance 2014-05-23 - 2014-05-23 2014.
 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (data) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Frostad, Magne. Children as Soldiers. Child Law Conference 2013-01-21 - 2013-01-25 2013.
 • Frostad, Magne. Science fiction og jus. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2013 (2).s 16 - 22.
 • Madsen, Linn Sollied; Frostad, Magne. Er frarøving av søvn tortur?. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2013 (2).s 15 - 15.
 • Frostad, Magne. Hvilke krav for sikkerhetsinternering bør gjelde?. Ekspertmøte om eventuell norsk lovregulering av sikkerhetsinternering 2013-10-07 - 2013-10-08 2013.
 • Frostad, Magne. Aktuelle folkerettslige spørsmål om bruk av makt m.m. Alumnikonferansen 2011 2011-10-28 - 2011-11-28 2011.
 • Frostad, Magne. Enforcement of International Criminal Law and the Death Penalty - the European Regime Reconsidered American Society of International Law - International Criminal Law Interest Group Newsletter "Accountability" Winter 2010. (data) 2011.
 • Frostad, Magne. Libya and UN Security Council Resolution 1973. The intervention of Libya: Right or wrong? 2011-04-12 - 2011-04-12 2011.
 • Sojtaric, Maja; Frostad, Magne. Lov og rett i det ytre rom. 2011.
 • Frostad, Magne. Science fiction og jus. Innledningsforedrag til filmen "Avatar" 2011-10-20 - 2011-10-20 2011.
 • Frostad, Magne. Ulovlig krig?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 46 - 46.
 • Frostad, Magne. Militær rett og filmen "A few good men". Innledningsforedrag 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.
 • Frostad, Magne. Militære domstoler. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2010; Volum 18 (1).s 22 - 24.
 • Frostad, Magne. Glemte å svare på søknad. (data) 2009.
 • Frostad, Magne. De rettslige følgene av filmen "To mistenkelige personer". Visning av filmen "To mistenkelige personer" 2009-11-06 - 2009-11-06 2009.
 • Sojtarić, Maja; Frostad, Magne. Demokrati.blogspot.com. 2009.
 • Frostad, Magne. Straffegjennomføring i Afghanistan. Juristkontakt 2007 (7). ISSN 0332-7590.s 34 - 36.
 • Frostad, Magne. Folkeretten og straffegjennomføring. Juristkontakt 2006 (6). ISSN 0332-7590.s 46 - 47.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Constitutional and international law (primarily jus ad bellum, jus in bello and international human rights law)
  TEO-H4 4.414

  Click for bigger map