Magne Frostad


Professor

Job description

Teaching and research


 • Magne Frostad :
  Military uses of the sea in peace and during armed conflict
  Routledge 2022 DOI
 • Magne Frostad :
  § 20
  Universitetsforlaget 2021
 • Magne Frostad :
  Burning Down the University Library - the Protection of Institutions of Higher Learning During an Armed Conflict
  Fagbokforlaget 2019
 • Magne Frostad :
  Noen konstitusjonelle rammer for bruk av militærmakt
  Fagbokforlaget 2018
 • Magne Frostad :
  Naval Blockade
  Arctic Review on Law and Politics 2018 ARKIV / DOI
 • Magne Frostad :
  United Nations Authorized Embargos and Maritime Interdiction: A Special Focus on Somalia
  Springer 2017 DOI
 • Magne Frostad :
  Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse?
  Nordisk politiforskning 2015 ARKIV
 • Magne Frostad :
  The Norwegian Coastal Steamer and the Pan American Airways Corporation: Military Objectives and Direct Civilian Participation in Hostilities during World War II?
  Nomos 2015 DOI
 • Magne Frostad :
  Voldelige hav: Pirateri og jus
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Magne Frostad :
  Maritime Security and the protection of merchant ships in the Red Sea
  2024
 • Magne Frostad :
  A preliminary look at the protection of passenger vessels in the SRM
  2024
 • Ingrid Schou, Magne Frostad :
  Seilte sjørøvere virkelig med et slikt flagg?
  10. February 2023 DATA
 • Magne Frostad :
  Noen refleksjoner om Ludvig Holbergs Rettskunnskap, og særlig dens beskrivelse av folkeretten
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2023 DOI
 • Eskild Johansen, Magne Frostad :
  Russiske søknader om forskning i norsk økonomisk sone og på kontinentalsokkelen
  24. May 2023 DATA
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2023
 • Magne Frostad :
  Krigskontrabande, nøytralitetsstridig bistand og priserett En retthistorisk reise frem til i dag
  2023
 • Magne Frostad :
  Beredskapsrett i Norge – et fugleperspektiv på de rettslige rammene for ekstraordinære situasjoner
  2023
 • Magne Frostad, Sondre Torp Helmersen :
  Kommentar til HR-2023-491-P Snøkrabbe II
  Jussens venner 2023 ARKIV / DOI
 • Magne Frostad :
  Disinformation and people: impacts on societal trust and resilience (FAKENEWS), with a special focus on WP3: Governance Gaps
  2022
 • H Wist, Magne Frostad, Håvard Wist :
  Grace O’Malley – Legendarisk piratdronning
  23. November 2022 DATA
 • Magne Frostad :
  Canvasrommet «Methodology of International Law»
  2022
 • Magne Frostad :
  The Montreux Convention and the ongoing armed conflict between Russia and Ukraine
  2022
 • Magne Frostad :
  Sikkerhetspolitikk og beredskap
  2022
 • Magne Frostad :
  Ukrainakonflikten
  2022 OMTALE
 • Magne Frostad :
  Krigens folkerett (videointervju)
  2022
 • Magne Frostad :
  Naval graves
  2022
 • Magne Frostad, Gunnar Grindstein :
  Oppdaterer håndbok
  03. May 2022
 • Magne Frostad :
  SDG Goal No. 16 Peace, Justice and Strong Institutions: What are the legal implications of the objectives and targets of this goal as defined by the UN?
  2021
 • Magne Frostad :
  Hvordan den økende digitaliseringen vil påvirke arbeidslivet til fremtidige jurister
  25. November 2020
 • Magne Frostad :
  Undervisning under koronakrisen
  2020
 • Lars Håkon Hammeren Risberg, Magne Frostad :
  Piratenes gullalder, 4 episoder
  02. August 2019 DATA
 • Andreas Haakonsen, Magne Frostad, Håvard Yttredal :
  Krever ikke FN-mandat
  16. July 2019
 • Magne Frostad :
  Internasjonale menneskerettigheter
  2018
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  Læring om læring 2018
 • Magne Frostad, Kristine Helen Korsnes :
  Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018 FULLTEKST / DATA
 • Magne Frostad :
  The Kellogg-Briand Pact – nearing the 90th anniversary for the outlawing of war
  Kellogg College Blog 03. July 2017 DATA
 • Egil Jens Pettersen, Magne Frostad :
  Hvor farlig er Nord-Korea?
  05. July 2017 DATA
 • Magne Frostad :
  Tromsø kan bidra i kampen mot piratene
  Nordlys 21. April 2017 DATA
 • Magne Frostad :
  Naval Blockade
  2017
 • Magne Frostad :
  Fortidens pirateri - en pest og plage
  2017
 • Magne Frostad :
  A Maritime Piracy Update
  2016
 • Nils Mehren, Magne Frostad :
  Behov for nytt regelverk for å stoppe spionasje
  01. December 2016 DATA
 • Vidar Sem, Magne Frostad :
  Pirateri
  14. December 2016
 • Kent-Einar Myreng, Magne Frostad :
  UiT-professor gir ut bok om pirater
  13. December 2016 DATA
 • Hans-Petter Jacobsen, Magne Frostad :
  Kaperfart og pirateri
  15. December 2016
 • Trude Haugseth Moe, Magne Frostad :
  Professor i pirateri
  16. December 2016 DATA
 • Magne Frostad :
  Norges væpnede utenlandsengasjement siden 1945
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Constitutional and international law (primarily jus ad bellum, jus in bello and international human rights law)


  Member of research group