Personkort bilde
Administrative Manager

Helen Brandstorp

Former director, MD, PhD National Centre of Rural Medicine
Flag icon Flag icon

Former director

Specialist doctor in General Practice, PhD

Specialist candidate in Public Health

 • Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (10). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisinsk trening med mening. Utposten 2017; Volum 46 (3). ISSN 0800-5680.s 24 - 25.

 • Brandstorp, Helen; Halvorsen, Peder Andreas; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun; Kirkengen, Anna Luise. Primary care emergency team training in situ means learning in real context. (data) Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; Volum 34 (3). ISSN 0281-3432.s 295 - 303.s doi: 10.1080/02813432.2016.1207150.

 • Brandstorp, Helen; Kirkengen, Anna Luise; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun; Halvorsen, Peder Andreas. Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. (data) Action research 2015; Volum 13 (1). ISSN 1476-7503.s 84 - 101.s doi: 10.1177/1476750314566660.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Varighet av fastlegeavtaler. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135. ISSN 0029-2001.s 2045 - 2049.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0003.

 • Brandstorp, Helen. Legers turnustjeneste: "Hvorfor skal leger ha en spesialordning?". Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0291-4.s 147 - 171.

 • Brandstorp, Helen; Kirkengen, Anna Luise; Halvorsen, Peder Andreas; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun. Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient. (sammendrag) The International Journal of Person Centered Medicine 2012; Volum 2 (4). ISSN 2043-7730.s 656 - 663.

 • Utsi, Risten Anne; Brandstorp, Helen; Johansen, Kenneth; Wisborg, Torben. Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjenesten. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128. ISSN 0029-2001.s 1057 - 1059.

 • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

 • Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien. (fulltekst) 2019.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. helseberedskap i distriktene. Stortingsseminar 2019-08-19 - 2019-08-19 2019.

 • Brandstorp, Helen; Martinsen, Mona. Hav kan de store lære av de små pg de små av de store legevaktene. nasjonal konferanse 2019-09-12 - 2019-09-14 2019.

 • Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit. Recruit & Retain Rammeverket. (data) (fulltekst) 2019.

 • Brandstorp, Helen. Søker du rettferdighet - eller fred?. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2019 (2). ISSN 1501-4290.s 34 - 34.

 • Brandstorp, Helen. Du har lov til å bli sint. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Alis-vest.no. 2018.

 • Brandstorp, Helen. nsdm.no. 2018.

 • Brandstorp, Helen. Små historier - i den store. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Engangslegene. (data) (fulltekst) Dagsavisen 2018. ISSN 1503-2892.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegegrep for fremtiden. Skrevet med Hans Høvik, Rolf Martin Tande, Brita Øygard, Karsten Sylta, Astrid Toft og Gunnar Ramstad. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. En robust kombinasjon. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (17). ISSN 0029-2001.s 1646 - 1649.

 • Brandstorp, Helen. Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan fra NSDM. Innspillsseminar 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Brandstorp, Helen. Ringvirkninger av Finnmarksmodellen. Samhandlingskonferansen Finnmark 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.

 • Brandstorp, Helen. Realistisk samhandling med fastleger. Samhandlingskonferansen på Helgeland 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Brandstorp, Helen. om samhandlingsreformen. Dagens Medisin 20 år 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. Allmennlegetjenester i distriktene. Jubileumsseminar for allmennmedisinen 50 år 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. rekruttere og beholde leger. Helsekonferansen i Narvik 2018-09-24 - 2018-09-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering og stabilisering i Sogn og Fjordane. årsmøtekurs 2018-09-07 - 2018-09-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. om simuleringstrening av akuttmedisinske team. åpningskurs for medisiner- og sykepleiestudenter 2018-08-24 - 2018-08-24 2018.

 • Brandstorp, Helen. Desentralisert legeutdanning - hva vet vi?. Åpningsseminar av NTNU-Link 2018-08-23 - 2018-08-23 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskning og innsikter om rekruttering og stabilisering av leger. interkommunalt møte i Valldal 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hvordan rekruttere og stabilisere fastleger. Regional rådmannsamling 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Brandstorp, Helen. Om rekruttering av leger. Nasjonal praksiskonsulent konferanse 2018-05-08 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. The benefits of being small. Rethinking remote 2018-05-23 - 2018-05-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. Experiensecs from Norway regarding General practice. Årsmøtekurs 2018-05-15 - 2018-05-15 2018.

 • Brandstorp, Helen. Updates from Norway. Nettverkssamling Recruit & Retain Making it Work 2018-05-13 - 2018-05-16 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering av fastleger, erfaringer fra Skottland og Sverige. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen 2018-05-07 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. ALIS-Vest og ALIS-Nord. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen 2018-05-07 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hva skal prioriteres innen akuttmedisin. workshop I NFA 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.

 • Brandstorp, Helen. Om legevakt i distrikt. debattmøte i Luster 2018-05-03 - 2018-05-03 2018.

 • Brandstorp, Helen. Alis-Vest og -Nord. Årsmøte for Norsk forening for allmennmedisin 2018-04-24 - 2018-04-24 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering av fastleger til kommunen. Nyere forskning. Årsmøte til Allmennlegeforeningen 2018-04-23 - 2018-04-23 2018.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisinske teamarbeid. Nasjonal nettverkskonferanse i MedSim Norge 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Brandstorp, Helen. Innlegg til nettverket fra NSDM om akuttmedisinsk forskning. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Brandstorp, Helen. ALIS-Vest. Utdanningsstillinger i allmennpraksis. Workshop 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Brandstorp, Helen. Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. den 2. nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskningsbidrag innen akuttmedisin fra NSDM. Nettverkssamling mellom relevante kompetansesentre 2018-02-08 - 2018-02-08 2018.

 • Nygaard, Jorunn; Rydningen, Trine; Brandstorp, Helen. Hva skaper trygghet for helsepersonell langt fra sykehus. Utkantkonferansen 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskar: Store legevakter er ikkje betre enn små. (data) (fulltekst) 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hjemmelegene. (data) (fulltekst) 2018.

 • Brandstorp, Helen. Dagsnytt 18 - om engangslegene. 2018.

 • Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.. (fulltekst) 2018.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen. Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Wisborg, Torben; Brandstorp, Helen. Tverrfaglig simuleringstrening: Ingen skal jobbe alene på legevakt. Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rural medicine in Norway. Besøk fra Canada 2018-02-23 - 2018-02-23 2018.

 • Brandstorp, Helen; Nygaard, Jorunn. Pleie og omsorgspersonell på Senja om mestring av jobben. konferanse om distriktsmedisin 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Brandstorp, Helen. Den norske granitten. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.s 62 - .

 • Brandstorp, Helen. Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning. (data) (fulltekst) 2017 (175).

 • Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen; Hjortdahl, M; Hogg, D; Holte-Ambjørnsen, Ø; Rørtveit, S. When should GPs participate in emergencyteams, and what is their contribution?. Nordic Congress for General Practice 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Brandstorp, Helen. Hva ALIS-VEST er og kan være. (data) (fulltekst) Utposten 2017; Volum 46 (7). ISSN 0800-5680.s 28 - 29.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegen er der for oss over tid. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (15). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering til fastlegeordningen. (data) (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017; Volum 158 (148). ISSN 0804-3116.s 50 - .

 • Brandstorp, Helen. Når helsetjenesten er visjonær. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (9). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Et team bestående av to. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (3). ISSN 1501-4290.s 42 - .

 • Brandstorp, Helen. Vil sette legers verdier i spill. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (3). ISSN 0029-2001.s 224 - 226.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1314.

 • Brandstorp, Helen. En reise til selvstendighet. Sammen.. Utposten 2016; Volum 45 (8). ISSN 0800-5680.s 4 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Relasjoner skaper god medisin. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016; Volum 45 (6). ISSN 0800-5680.s 30 - 33.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016; Volum 45 (5). ISSN 0800-5680.s 12 - 15.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. (data) (fulltekst) (sammendrag) 2016.

 • Brandstorp, Helen. Underliggende engstelse. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016 (7). ISSN 1501-4290.s 54 - .

 • Brandstorp, Helen. Verdiløse oppsummeringer av kunnskap koster samfunnet millioner. (fulltekst) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice 2015-06-16 - 2015-06-18 2015.

 • Stensland, Per Steinar; Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit. Desentraliser legeutdanninga. (data) (fulltekst) Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.

 • Brandstorp, Helen. RE: Valg av spesialitet - et valg for livet.. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (18). ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Being a GP in the Nordic Countries: Stolt og sårbar.. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 40 - 41.

 • Brandstorp, Helen. Hvordan vende nye turnustrender til egen fordel?. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 20 - 22.

 • Brandstorp, Helen. Hvor mye er Primærhelsetjenestemeldingen verdt? Den koster jo ikke noe.. (data) Doktor i Nord 2015 (1).s 8 - 9.

 • Brandstorp, Helen. RE: Ambulansepersonell i Norge - alene utenfor sykehuset?. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Glesbygdmedicin i Norge: NSDM - det lille senteret med de store oppgavene. (data) (fulltekst) Allmännmedicin 2015; Volum 36 (2). ISSN 0281-3513.s 18 - 19.

 • Brandstorp, Helen. Kvalitet når legevakta er integrert. Utposten 2015; Volum 44 (3). ISSN 0800-5680.s 12 - 14.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten må lyttes til på høyeste nivå. (fulltekst) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (2). ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Status presens: Det meste er utkant. Saltstraumen seminaret 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin og legevakt I distriktene. Innspill til Akuttutvalget. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134. ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Saltstraumen magaisnet Når byen blir avsides. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. NSDM sin webside www.nsdm.no. (data) 2014.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Brandstorp, Helen. Truer pasientens sikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Brandstorp, Helen. Skal kommunene tape turnuslegekonkurransen?. Dagens medisin 2013 (17). ISSN 1501-4290.s 36 - .

 • Brandstorp, Helen. Interprofessional team training in local emergency settings: exploring the dynamics of interactions during days of theory, acting, reflecting, and repeating in an action research project. Nordic Congress of General Practice 2013-08-21 - 2013-08-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Et veiskille for legevakt: Hvilke tjenester skal befolkningen få av allmennleger – og hvordan?. Workshop om samhandligsreformen 2013-03-05 - 2013-03-05 2013.

 • Brandstorp, Helen. Trening i lokale akuttmedisinske team, virker det?. Møte i Nasjonal rådgivende gruppe medisinsk nødmeldetjeneste 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Brandstorp, Helen. Forskning i allmennpraksis. Grunnkurs allmennleger i spesialisering 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Fastleger er også mennesker. Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Brandstorp, Helen. Sprikende kvalitet - utrygt for flere. Dagens medisin 2013. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Klar strek og klar handling. Intervju med Sigrun Winterfeldt. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 108 - 110.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1267.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun. Forsømmer lokal beredskap. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.s 51 - .

 • Brandstorp, Helen. Du ville gjort det samme!. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 2486 - 2488.s doi: 10.4045/tidsskr.12.1273.

 • Brandstorp, Helen. Revidert følgende kapitler: Hardt skadet person, Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205304826.

 • Brandstorp, Helen. Hva sier forskingen om hvilke faktorer som bidrar til rekruttering og stabilisering av helsearbeidere i utkantstrøk?. legekurs om distriktsmedisin i en samisk kontekst 2012-04-12 - 2012-12-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams in rural Norway. EURIPA congress 2012-05-10 - 2012-05-13 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams. Sharing - caring - daring. Rendez-Vous 2012 2012-10-09 - 2012-10-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Webside for Nasjonalt senter for distriktsmedisin. (data) 2012.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten 2011 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. e-læringskurs i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin i distrikt: Trening i samhandling ilokale akuttmedisinske team. Stipendiat samling 2011-11-24 - 2011-11-24 2011.

 • Stensland, Per Steinar; Lea, Jan-Petter; Olsborg, Caroline; Straume, Karin; Brandstorp, Helen. Gode leger i distriktene. (omtale) Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte. Kampen om legers utdanning. Dagens medisin 2011; Volum 4. ISSN 1501-4290.s 22 - 23.

 • Brandstorp, Helen. Caring for people where they are. Doktor i Nord 2011 (1).s 14 - 15.

 • Brandstorp, Helen. Mestring i grenseland. Intervju med Aino Maria Snellmann. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131. ISSN 0029-2001.s 1392 - 1394.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0435.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin på tynn is. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2011 (6). ISSN 1501-7729.s 5 - 7.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Linnerud, Eva; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, LD. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011 ISBN 978-82-92970-46-1.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (19). ISSN 0029-2001.s 2019 - .

 • Brandstorp, Helen; Hansen, Anne Helen. Å bestige fjell - samhandling i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39332-5.s 132 - 145.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Geir Sverre Braut. Utposten 2007 (1). ISSN 0800-5680.s 3 - 7.

 • Brandstorp, Helen. Allmennmedisinske kompromisser møter Tro, Håp og Kjærlighet. Utposten 2007 (8). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Tverrfaglig trening i team = trygghet og trivsel. Utposten 2007 (7). ISSN 0800-5680.s 44 - 46.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Frode Forland. Utposten 2007 (5). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Gi og ta. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Fattigdom i sør har med vår helse i nord å gjøre. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 34 - 37.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med Pernille Bruusgaard. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Hva skjer a'?. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Allmennlegen som akuttmedisinsk teamleder med oversikt og innsikt. Utposten 2006 (5). ISSN 0800-5680.s 6 - 11.

 • Brandstorp, Helen. Trent team for det tristeste. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 21 - 24.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med John-Arne Røttingen. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 2 - 6.

 • Brandstorp, Helen. Dialog på dansk. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegene tar kommandoen: Dette er ikke en anmodning, det er en ordre!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 30 - 35.

 • Brandstorp, Helen. Her er våre felles ledere. Leve fellesskapet!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 10 - 13.

 • Brandstorp, Helen. Send pasienten rett på bordet – med direkte henvisning. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 34 - .

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Marie Barlindhaug. Utposten 2004 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen; Nordviste, Ola. Kasuistikk: En voksen med AD(H)D – en sjelden bever!. Utposten 2004 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbelttime: Daniel Haga. Utposten 2003 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Redd for å stikke på halsen???. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Hypotermi. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Nichole Reese. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Northern Medical Unit. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Hasse Melbye. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Godt hjelpemiddel for AHLR treningen. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Ester Fjellheim. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Dobbeltime med Per Einar Jahr. Utposten 2003 (3). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Det sanne eventyret om når kroppen går til angrep på seg selv. Utposten 2003 (2). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Fra Alma Mater til Tana. Utposten 2002. ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Kapitlene: , Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-41574-0.

 • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

 • Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien. (fulltekst) 2019.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. helseberedskap i distriktene. Stortingsseminar 2019-08-19 - 2019-08-19 2019.

 • Brandstorp, Helen; Martinsen, Mona. Hav kan de store lære av de små pg de små av de store legevaktene. nasjonal konferanse 2019-09-12 - 2019-09-14 2019.

 • Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit. Recruit & Retain Rammeverket. (data) (fulltekst) 2019.

 • Brandstorp, Helen. Søker du rettferdighet - eller fred?. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2019 (2). ISSN 1501-4290.s 34 - 34.

 • Brandstorp, Helen. Du har lov til å bli sint. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Alis-vest.no. 2018.

 • Brandstorp, Helen. nsdm.no. 2018.

 • Brandstorp, Helen. Små historier - i den store. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Engangslegene. (data) (fulltekst) Dagsavisen 2018. ISSN 1503-2892.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegegrep for fremtiden. Skrevet med Hans Høvik, Rolf Martin Tande, Brita Øygard, Karsten Sylta, Astrid Toft og Gunnar Ramstad. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. En robust kombinasjon. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (17). ISSN 0029-2001.s 1646 - 1649.

 • Brandstorp, Helen. Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan fra NSDM. Innspillsseminar 2018-11-30 - 2018-11-30 2018.

 • Brandstorp, Helen. Ringvirkninger av Finnmarksmodellen. Samhandlingskonferansen Finnmark 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.

 • Brandstorp, Helen. Realistisk samhandling med fastleger. Samhandlingskonferansen på Helgeland 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Brandstorp, Helen. om samhandlingsreformen. Dagens Medisin 20 år 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. Allmennlegetjenester i distriktene. Jubileumsseminar for allmennmedisinen 50 år 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. rekruttere og beholde leger. Helsekonferansen i Narvik 2018-09-24 - 2018-09-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering og stabilisering i Sogn og Fjordane. årsmøtekurs 2018-09-07 - 2018-09-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. om simuleringstrening av akuttmedisinske team. åpningskurs for medisiner- og sykepleiestudenter 2018-08-24 - 2018-08-24 2018.

 • Brandstorp, Helen. Desentralisert legeutdanning - hva vet vi?. Åpningsseminar av NTNU-Link 2018-08-23 - 2018-08-23 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskning og innsikter om rekruttering og stabilisering av leger. interkommunalt møte i Valldal 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hvordan rekruttere og stabilisere fastleger. Regional rådmannsamling 2018-05-31 - 2018-05-31 2018.

 • Brandstorp, Helen. Om rekruttering av leger. Nasjonal praksiskonsulent konferanse 2018-05-08 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. The benefits of being small. Rethinking remote 2018-05-23 - 2018-05-25 2018.

 • Brandstorp, Helen. Experiensecs from Norway regarding General practice. Årsmøtekurs 2018-05-15 - 2018-05-15 2018.

 • Brandstorp, Helen. Updates from Norway. Nettverkssamling Recruit & Retain Making it Work 2018-05-13 - 2018-05-16 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering av fastleger, erfaringer fra Skottland og Sverige. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen 2018-05-07 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. ALIS-Vest og ALIS-Nord. Rekrutteringskonferansen i Vesterålen 2018-05-07 - 2018-05-08 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hva skal prioriteres innen akuttmedisin. workshop I NFA 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.

 • Brandstorp, Helen. Om legevakt i distrikt. debattmøte i Luster 2018-05-03 - 2018-05-03 2018.

 • Brandstorp, Helen. Alis-Vest og -Nord. Årsmøte for Norsk forening for allmennmedisin 2018-04-24 - 2018-04-24 2018.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering av fastleger til kommunen. Nyere forskning. Årsmøte til Allmennlegeforeningen 2018-04-23 - 2018-04-23 2018.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisinske teamarbeid. Nasjonal nettverkskonferanse i MedSim Norge 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Brandstorp, Helen. Innlegg til nettverket fra NSDM om akuttmedisinsk forskning. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.

 • Brandstorp, Helen. ALIS-Vest. Utdanningsstillinger i allmennpraksis. Workshop 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Brandstorp, Helen. Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. den 2. nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskningsbidrag innen akuttmedisin fra NSDM. Nettverkssamling mellom relevante kompetansesentre 2018-02-08 - 2018-02-08 2018.

 • Nygaard, Jorunn; Rydningen, Trine; Brandstorp, Helen. Hva skaper trygghet for helsepersonell langt fra sykehus. Utkantkonferansen 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Brandstorp, Helen. Forskar: Store legevakter er ikkje betre enn små. (data) (fulltekst) 2018.

 • Brandstorp, Helen. Hjemmelegene. (data) (fulltekst) 2018.

 • Brandstorp, Helen. Dagsnytt 18 - om engangslegene. 2018.

 • Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.. (fulltekst) 2018.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen. Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes. VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Hjortdahl, Magnus; Halvorsen, Peder Andreas; Wisborg, Torben; Brandstorp, Helen. Tverrfaglig simuleringstrening: Ingen skal jobbe alene på legevakt. Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rural medicine in Norway. Besøk fra Canada 2018-02-23 - 2018-02-23 2018.

 • Brandstorp, Helen; Nygaard, Jorunn. Pleie og omsorgspersonell på Senja om mestring av jobben. konferanse om distriktsmedisin 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Brandstorp, Helen. Den norske granitten. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2018. ISSN 1501-4290.s 62 - .

 • Brandstorp, Helen. Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning. (data) (fulltekst) 2017 (175).

 • Halvorsen, Peder Andreas; Brandstorp, Helen; Hjortdahl, M; Hogg, D; Holte-Ambjørnsen, Ø; Rørtveit, S. When should GPs participate in emergencyteams, and what is their contribution?. Nordic Congress for General Practice 2017 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Brandstorp, Helen. Hva ALIS-VEST er og kan være. (data) (fulltekst) Utposten 2017; Volum 46 (7). ISSN 0800-5680.s 28 - 29.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegen er der for oss over tid. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (15). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Rekruttering til fastlegeordningen. (data) (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017; Volum 158 (148). ISSN 0804-3116.s 50 - .

 • Brandstorp, Helen. Når helsetjenesten er visjonær. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (9). ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Et team bestående av to. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2017 (3). ISSN 1501-4290.s 42 - .

 • Brandstorp, Helen. Vil sette legers verdier i spill. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (3). ISSN 0029-2001.s 224 - 226.s doi: 10.4045/tidsskr.15.1314.

 • Brandstorp, Helen. En reise til selvstendighet. Sammen.. Utposten 2016; Volum 45 (8). ISSN 0800-5680.s 4 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Relasjoner skaper god medisin. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016; Volum 45 (6). ISSN 0800-5680.s 30 - 33.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016; Volum 45 (5). ISSN 0800-5680.s 12 - 15.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. (data) (fulltekst) (sammendrag) 2016.

 • Brandstorp, Helen. Underliggende engstelse. (data) (fulltekst) Dagens medisin 2016 (7). ISSN 1501-4290.s 54 - .

 • Brandstorp, Helen. Verdiløse oppsummeringer av kunnskap koster samfunnet millioner. (fulltekst) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice 2015-06-16 - 2015-06-18 2015.

 • Stensland, Per Steinar; Brandstorp, Helen; Abelsen, Birgit. Desentraliser legeutdanninga. (data) (fulltekst) Bergens Tidende 2015. ISSN 0804-8983.

 • Brandstorp, Helen. RE: Valg av spesialitet - et valg for livet.. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (18). ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Being a GP in the Nordic Countries: Stolt og sårbar.. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 40 - 41.

 • Brandstorp, Helen. Hvordan vende nye turnustrender til egen fordel?. (data) Utposten 2015; Volum 44 (5). ISSN 0800-5680.s 20 - 22.

 • Brandstorp, Helen. Hvor mye er Primærhelsetjenestemeldingen verdt? Den koster jo ikke noe.. (data) Doktor i Nord 2015 (1).s 8 - 9.

 • Brandstorp, Helen. RE: Ambulansepersonell i Norge - alene utenfor sykehuset?. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.

 • Brandstorp, Helen. Glesbygdmedicin i Norge: NSDM - det lille senteret med de store oppgavene. (data) (fulltekst) Allmännmedicin 2015; Volum 36 (2). ISSN 0281-3513.s 18 - 19.

 • Brandstorp, Helen. Kvalitet når legevakta er integrert. Utposten 2015; Volum 44 (3). ISSN 0800-5680.s 12 - 14.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten må lyttes til på høyeste nivå. (fulltekst) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (2). ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Status presens: Det meste er utkant. Saltstraumen seminaret 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin og legevakt I distriktene. Innspill til Akuttutvalget. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. Særlig nærværende: Hjelpekunst. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134. ISSN 0029-2001.s 160 - 162.s doi: 10.4045/tidsskr.13.1546.

 • Brandstorp, Helen. Saltstraumen magaisnet Når byen blir avsides. (data) 2014.

 • Brandstorp, Helen. NSDM sin webside www.nsdm.no. (data) 2014.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Brandstorp, Helen. Truer pasientens sikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Brandstorp, Helen. Skal kommunene tape turnuslegekonkurransen?. Dagens medisin 2013 (17). ISSN 1501-4290.s 36 - .

 • Brandstorp, Helen. Interprofessional team training in local emergency settings: exploring the dynamics of interactions during days of theory, acting, reflecting, and repeating in an action research project. Nordic Congress of General Practice 2013-08-21 - 2013-08-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Et veiskille for legevakt: Hvilke tjenester skal befolkningen få av allmennleger – og hvordan?. Workshop om samhandligsreformen 2013-03-05 - 2013-03-05 2013.

 • Brandstorp, Helen. Trening i lokale akuttmedisinske team, virker det?. Møte i Nasjonal rådgivende gruppe medisinsk nødmeldetjeneste 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Brandstorp, Helen. Forskning i allmennpraksis. Grunnkurs allmennleger i spesialisering 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Brandstorp, Helen. Fastleger er også mennesker. Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Brandstorp, Helen. Sprikende kvalitet - utrygt for flere. Dagens medisin 2013. ISSN 1501-4290.

 • Brandstorp, Helen. Klar strek og klar handling. Intervju med Sigrun Winterfeldt. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 108 - 110.s doi: 10.4045/tidsskr.11.1267.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte; Haugland, Bjørgun. Forsømmer lokal beredskap. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.s 51 - .

 • Brandstorp, Helen. Du ville gjort det samme!. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 2486 - 2488.s doi: 10.4045/tidsskr.12.1273.

 • Brandstorp, Helen. Revidert følgende kapitler: Hardt skadet person, Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205304826.

 • Brandstorp, Helen. Hva sier forskingen om hvilke faktorer som bidrar til rekruttering og stabilisering av helsearbeidere i utkantstrøk?. legekurs om distriktsmedisin i en samisk kontekst 2012-04-12 - 2012-12-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams in rural Norway. EURIPA congress 2012-05-10 - 2012-05-13 2012.

 • Brandstorp, Helen. Training primary care emergency teams. Sharing - caring - daring. Rendez-Vous 2012 2012-10-09 - 2012-10-14 2012.

 • Brandstorp, Helen. Webside for Nasjonalt senter for distriktsmedisin. (data) 2012.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten 2011 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. e-læringskurs i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin i distrikt: Trening i samhandling ilokale akuttmedisinske team. Stipendiat samling 2011-11-24 - 2011-11-24 2011.

 • Stensland, Per Steinar; Lea, Jan-Petter; Olsborg, Caroline; Straume, Karin; Brandstorp, Helen. Gode leger i distriktene. (omtale) Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.

 • Brandstorp, Helen; Sterud, Birgitte. Kampen om legers utdanning. Dagens medisin 2011; Volum 4. ISSN 1501-4290.s 22 - 23.

 • Brandstorp, Helen. Caring for people where they are. Doktor i Nord 2011 (1).s 14 - 15.

 • Brandstorp, Helen. Mestring i grenseland. Intervju med Aino Maria Snellmann. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; Volum 131. ISSN 0029-2001.s 1392 - 1394.s doi: 10.4045/tidsskr.11.0435.

 • Brandstorp, Helen. Akuttmedisin på tynn is. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2011 (6). ISSN 1501-7729.s 5 - 7.

 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Linnerud, Eva; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, LD. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. 2011 ISBN 978-82-92970-46-1.

 • Brandstorp, Helen. Ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten. (data) (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; Volum 129 (19). ISSN 0029-2001.s 2019 - .

 • Brandstorp, Helen; Hansen, Anne Helen. Å bestige fjell - samhandling i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39332-5.s 132 - 145.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Geir Sverre Braut. Utposten 2007 (1). ISSN 0800-5680.s 3 - 7.

 • Brandstorp, Helen. Allmennmedisinske kompromisser møter Tro, Håp og Kjærlighet. Utposten 2007 (8). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Tverrfaglig trening i team = trygghet og trivsel. Utposten 2007 (7). ISSN 0800-5680.s 44 - 46.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Frode Forland. Utposten 2007 (5). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen. Gi og ta. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Fattigdom i sør har med vår helse i nord å gjøre. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 34 - 37.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med Pernille Bruusgaard. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 2 - 5.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Hva skjer a'?. Utposten 2006 (7). ISSN 0800-5680.s 1 - .

 • Brandstorp, Helen. Allmennlegen som akuttmedisinsk teamleder med oversikt og innsikt. Utposten 2006 (5). ISSN 0800-5680.s 6 - 11.

 • Brandstorp, Helen. Trent team for det tristeste. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 21 - 24.

 • Brandstorp, Helen; Brelin, Petter. Intervju med John-Arne Røttingen. Utposten 2006 (3). ISSN 0800-5680.s 2 - 6.

 • Brandstorp, Helen. Dialog på dansk. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Brandstorp, Helen. Fastlegene tar kommandoen: Dette er ikke en anmodning, det er en ordre!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 30 - 35.

 • Brandstorp, Helen. Her er våre felles ledere. Leve fellesskapet!. Utposten 2005 (7). ISSN 0800-5680.s 10 - 13.

 • Brandstorp, Helen. Send pasienten rett på bordet – med direkte henvisning. Utposten 2005 (3). ISSN 0800-5680.s 34 - .

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Marie Barlindhaug. Utposten 2004 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen; Nordviste, Ola. Kasuistikk: En voksen med AD(H)D – en sjelden bever!. Utposten 2004 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbelttime: Daniel Haga. Utposten 2003 (1). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Redd for å stikke på halsen???. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Hypotermi. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Nichole Reese. Utposten 2003 (7). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Northern Medical Unit. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Hasse Melbye. Utposten 2003 (6). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Godt hjelpemiddel for AHLR treningen. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Utpostens dobbeltime: Ester Fjellheim. Utposten 2003 (5). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Dobbeltime med Per Einar Jahr. Utposten 2003 (3). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Det sanne eventyret om når kroppen går til angrep på seg selv. Utposten 2003 (2). ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Fra Alma Mater til Tana. Utposten 2002. ISSN 0800-5680.

 • Brandstorp, Helen. Kapitlene: , Masseskader og katastrofer, Hode/nakke/rygg, Toraks, Abdomen. Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-41574-0.

 • [Loading...]

  Member of research group