Hamran-Torunn-2-.JPG
Hamran-Torunn-2-.JPG
Department of Health and Care Sciences torunn.hamran@uit.no +4777644858 99290782 Tromsø MH L11.210

Torunn Hamran • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2021. ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-03-07.
 • Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Non-use of community health-care services – an exploratory cross-sectional study among family care-givers for older, home-dwelling persons with dementia. Ageing & Society 2020. ISSN 0144-686X.s doi: 10.1017/S0144686X2000015X.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; Volum 6 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-03.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Hamran, Torunn. Samhandling i hjemmetjenestens demensomsorg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019; Volum 3. ISSN 0800-7489.s 26 - 30.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Assisted living in rural areas: aging in blurred landscapes. (fulltekst) Qualitative Research in Medicine & Healthcare 2019. ISSN 2532-2044.s doi: 10.4081/qrmh.2019.7826.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Family caregivers’ involvement in decision-making processes regarding admission of persons with dementia to nursing homes. (fulltekst) Dementia 2018. ISSN 1471-3012.s doi: 10.1177/1471301218814641.
 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2018.1438572.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and Family caregivers in home-based care for persons with dementia. Dementia 2017; Volum 16 (2). ISSN 1471-3012.s 158 - 177.s doi: 10.1177/1471301215584702.
 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1398010.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. “They take care of their own”: Healthcare professionals’ constructions of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1328962.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. "When the saints go marching in": constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories. (fulltekst) Ageing & Society 2017; Volum 38 (7). ISSN 0144-686X.s 1399 - 1428.s doi: 10.1017/S0144686X17000046.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Continuity of home-based care for persons with dementia from formal and family caregivers’ perspective. (data) Dementia 2016; Volum 18 (3). ISSN 1471-3012.s 846 - 863.s doi: 10.1177/1471301216682626.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Collaboration between Sami and non-Sami formal and family caregivers in rural municipalities. (data) Ethnic and Racial Studies 2016; Volum 39 (5). ISSN 0141-9870.s 821 - 839.s doi: 10.1080/01419870.2015.1080382.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016; Volum 23 (1). ISSN 1103-8128.s 39 - 49.s doi: 10.3109/11038128.2015.1080759.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Rehabiliteringsforløp etter hjerneslag.. (fulltekst) Geriatrisk sykepleie 2015; Volum 7 (3). ISSN 1891-1889.s 24 - 34.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove. Body, participation and self transformations during and after in-patient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research 2015; Volum 17 (4). ISSN 1501-7419.s 300 - 320.s doi: 10.1080/15017419.2013.868823.
 • Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn. Long-term recovery trajectory after stroke: an ongoing negotiation between body, participation and self. Disability and Rehabilitation 2015; Volum 37 (18). ISSN 0963-8288.s 1626 - 1634.s doi: 10.3109/09638288.2014.972590.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Roads not taken: A narrative positioning analysis of older adults' stories about missed opportunities. Journal of Aging Studies 2015; Volum 35. ISSN 0890-4065.s 169 - 177.s doi: 10.1016/j.jaging.2015.08.009.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey: - A qualitative study of the experiences of older individuals. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 217. ISSN 0926-9630.s 567 - 572.s doi: 10.3233/978-1-61499-566-1-567.
 • Larsen, Anette Langås; Hamran, Torunn; Foss, Nina. Mellom profesjonell og folkelig kunnskap. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om håndtering av "læsing" i en norsk-samisk kommune. Vård i Norden 2014; Volum 34 (4). ISSN 0107-4083.s 53 - 57.
 • Moe, Siri; Hamran, Torunn. Samarbeidsutfordringer i kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuten 2014; Volum 81 (9). ISSN 0016-3384.s 48 - 52.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Exploring the meaning of a new assistive technology device for older individuals. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2014; Volum 9 (6). ISSN 1748-3107.s 493 - 498.s doi: 10.3109/17483107.2014.921249.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Older individuals’ experiences during the assistive technology device service delivery process. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2014; Volum 21 (4). ISSN 1103-8128.s 305 - 312.s doi: 10.3109/11038128.2013.877070.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. "The Old Sami" - who is he and how should he be cared for? A discourse analysis of Norwegian policy documents regarding care services for elderly Sami. (fulltekst) Acta Borealia 2013; Volum 30 (1). ISSN 0800-3831.s 75 - 100.s doi: 10.1080/08003831.2013.769323.
 • Hamran, Torunn. Kvinner, kall og klasse - sykepleiere som dro nordover i misjonens tjeneste. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40744-5.s 307 - 319.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Struggles of being and becoming: A dialogical narrative analysis of the life stories of Sami elderly. Journal of Aging Studies 2013; Volum 27 (3). ISSN 0890-4065.s 264 - 275.s doi: 10.1016/j.jaging.2013.05.002.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. "Do I need it? Do I really need it?" Elderly peoples experience of unmet assistive technology device needs. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2012; Volum 8 (4). ISSN 1748-3107.s 1 - 7.s doi: 10.3109/17483107.2012.699993.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Indigenous Life Stories as Narratives of Health and Resistance: A dialogical narrative analysis. Canadian Journal of Nursing Research 2012; Volum 44 (2). ISSN 0844-5621.s 64 - 85.
 • Damsgård, Elin; Dewar, Anne; Røe, Cecilie; Hamran, Torunn. Staying active despite pain: Pain beliefs and experiences with activity-related pain in patients with chronic musculoskeletal pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011; Volum 25 (1). ISSN 0283-9318.s 108 - 116.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00798.x.
 • Hamran, Torunn. Institusjon og samfunn - Norges samemisjon i Finnmark :. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (4). ISSN 0809-2052.s 235 - 247.
 • Haugdahl, Hege Selnes; Vikan, Astri; Bjerkeset, Ottar; Hamran, Torunn. Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011; Volum 7 (2). ISSN 1504-3614.s 29 - 38.s doi: 10.7557/14.2225.
 • Sørbye, Liv Wergeland; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils; Norberg, Astrid. Home care patients in four Nordic capitals - predictors of nursing home admission during one-year followup. (fulltekst) Journal of Multidisciplinary Healthcare 2010 (3). ISSN 1178-2390.s 11 - 18.s doi: 10.2147/JMDH.S8979.
 • Hamran, Torunn. Små institusjoner - de som skapte dem og stedet de ble skapt på. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-28374-2.s 49 - 69.
 • Hamran, Torunn. Å skape et hjem - kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen Nord-Norge før 1940. Sosiologi i dag 2007; Volum 37 (2). ISSN 0332-6330.s 71 - 89.
 • Hamran, Torunn. Women's associations, institutional buildings and the national welfare policies. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86. ISSN 0018-263X.s 411 - +.
 • Hamran, Torunn. Kvinneforeningene, institusjonsbyggingen og den nasjonale velferdspolitikken. Nord-Norge før 1940. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (3). ISSN 0018-263X.s 411 - 430.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Vanskeleg kvinnearbeid. Kvinneforskning 1997 (3-4). ISSN 0806-6256.
 • Hamran, Torunn. Kunnskap, kvalifikasjonskrav og oppsplitting av et kvinnelig fagfellesskap. 1997 ISBN 82-417-0790-8.s 185 - 215.
 • Hamran, Torunn. Effektivisering versus omsorgsansvar. Kvinneforskning 1996 (2). ISSN 0806-6256.
 • Hamran, Torunn. Kunnskap- og kunnskapsformer i pleie og omsorgsarbeid. 1995 ISBN 87-16-11739-5.s 165 - 176.
 • Hamran, Torunn. Organisasjonsformen - et uttrykk for faglige verdier?. 1993 ISBN 82-417-0192-6.s 96 - 105.
 • Hamran, Torunn. Kan vi sette pris på omsorgsarbeid?. 1992 ISBN 82-7419-012-2.s 61 - 89.
 • Hamran, Torunn. Effektiviseringens grenser. 1991 ISBN 82-417-0049-0.s 55 - 85.
 • Hamran, Torunn. Mellom samfunnsansvar og profitt. 1990 ISBN 82-7480-005-2.s 213 - 253.
 • Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Akademisering av helsefagene. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Sykdom. Nord-Norge før 1940. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0355-7.
 • Hamran, torunn. i spissen for utviklingen. 2005 ISBN 82-7823-130-3.
 • Hamran, Torunn. Effektivisering versus omsorgsansvar. 1996 ISBN 82-518-3490-2.
 • Elstad, ingunn; Hamran, torunn. Et kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring. Gyldendal Akademisk 1995 ISBN 82-417-0462-3.
 • Hamran, Torunn. Plejekulturen. Omsorg og pleje med højteknologien som partner. 1994 ISBN 87-418-0163-6.
 • Hamran, Torunn. Pleiekulturen - en utfordring til den teknologiske tenkemåten. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1992 ISBN 82-05-18956-0.
 • Hamran, Torunn. Den tause kunnskapen. Universitetsforlaget 1987 ISBN 82-00-43081-2.
 • Hamran, Torunn. Velferdsstatens fortropp. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunnsbyggerne. 2020.
 • Hamran, Torunn. I en krisesituasjon står det frem noen helter.. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 5 - 5.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn. Rural aging in place: Results from a study in Northern Norway. NUNAMED2019 2019-10-05 - 2019-10-07 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) iTromsø 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Seven positions to help understand family caregivers dilemmas. 19th International Conference on Integrated Care, (data) 2019-04-01 - 2019-04-03 2019.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Negotiation of relational and occupational changes in families’ everyday life after stroke. World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress 2018-05-21 - 2018-05-25 2018.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Å leve med demens. (fulltekst) 2018.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Å leve med demens. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (2. utgave). Aldring og helse 2018 ISBN 978-82-8061-242-7.
 • Hamran, Torunn. Yngre og eldre brukere av helsetjenester - ulike behov eller forskjellsbehandling?. Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2018-06-04 - 2018-06-06 2018.
 • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten. Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme 2018-03-03 - 2018.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn. Stroke survivors and relatives negotiations of relational and occupational changes. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Frivillige - et virkemiddel til å "takle eldrebølgen"?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 33 - 33.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities.. 2017 ISBN 978-82-7589-552-1.
 • Hamran, Torunn. Overordnede rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene. The Municipal Health and Care Services as a research setting 2017-09-19 - 2017-09-21 2017.
 • Hamran, Torunn. Kvinnelige pionerer i fremveksten av helsestellet i Nord-Norge. 30års jubileum for jordmorutdanning og aldring- og eldreomsorg 2017-08-31 - 2017-09-01 2017.
 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.. International conference on patieng stories in context 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.
 • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine. "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel. World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.
 • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine. En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing). Forskningskonferansen 2016 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. "When the saints go marching in": Frivillige seniorer og helse- og omsorgstjenestene. Seminarrekke Senter for omsorgsforskning 2016-12-05 - 2016-12-05 2016.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Kommunen skal tilby "rett hjelp". (fulltekst) Kommunal rapport 2016. ISSN 0801-6410.
 • Hamran, Torunn. Overordnete rammer som styrer de kommunale helse- og omsorgstjenestene ( mellom skjønn, rettigheter og standarder). Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE 2016-10-10 - 2016-10-12 2016.
 • Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Det haster å reise denne debatten. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Hamran, Torunn. HelseOmsorg21-strategien. Kompetanseløftet 2020, fagnettverket 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Hamran, Torunn. Å studere erfaringene til profesjonelle omsorgsgivere, pårørende og eldre omsorgsmottakere i utkantstrøk. Ageing at home 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.
 • Sangvik, Morten; Hamran, Torunn. Demens hos innvandrere. 2016.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Demens hos personer med samisk bakgrunn. 2016 ISBN 978-82-8061-260-1.s 117 - 127.
 • Kvaal, Bjørn; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Hva vet du egentlig om eldre samer?. 2016.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Hamran, Torunn; Normann, Ketil. Samhandling og brukermedvirkning i multi-etniske kommuner i Nord-Norge, knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.. Nettverksformum for demenskontakter 2016-05-31 - 2016-06-01 2016.
 • Olsen, Torill; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Omsorg for samiske eldre. (fulltekst) 2015.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Temahefte Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3).s 7 - 7.
 • Eira, Berit Marie Lise; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Sierra gihppaga bokte galget dearvvašvuođabargit oahppat eanet das mo sámi vuorrasiiguin galgá bargat. http://avvir.no/oddasat/2015/08/na-galget-sapmelaccaid-boarasmanbeaivvit-saddat-buorebun#.VfhpHNJJJik.. 2015.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey. A qualitative study of the experiences of older individuals. AAATE 2015 2015-09-09 - 2015-09-12 2015.
 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Slik skal samer få en bedre alderdom. 2015.
 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Et eget hefte skal gi helsearbeidere mer kunnskap om å jobbe med samiske eldre. 2015.
 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Samiska nyheter, augusti 5, 2015. 2015.
 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Eget hefte til helsearbeider. Skal gi samer bedre alderdom. 2015.
 • Greiner, Robert; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Skal gi samer en bedre alderdom. 2015.
 • Kalstad, Anders Kristian; Hamran, Torunn; Blix, Bodil Hansen. Vil heve kompetansen til de som jobber med samiske eldre. 2015.
 • Greiner, Robert; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Slik skal samer få en bedre alderdom. (fulltekst) 2015.
 • Hamran, Torunn; Kalstad, Anders Kristian; Blix, Bodil Hansen. http://radio.nrk.no/serie/buorre-idit-sapmi/SAPP01011715/12-06-2015#t=1h45s - radioklipp. 2015.
 • Hamran, Torunn. Presentasjon HelseOmsorg21. Nettverksmøte, USHT - Senter for omsorgsforskning 2015-06-21 - 2015-06-21 2015.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Temahefte: Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. 2015.
 • Hamran, Torunn. Teoretiske perspektiv på kulturbegrepet - med utgangspunkt i forskningsprosjekter som involverer kulturmøter. Forskellige teoretiske perspektiver på kulturbegrebet - implikationer for sundhedsfaglig forskning 2015-04-22 - 2015-04-23 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Hvem har rett til brukermedvirkning i demensomsorg?. Stein på stein - forskning og fagutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and family caregivers in home-based care for persons with dementia. Senterseminar 2015-03-10 - 2015-03-12 2015.
 • Hamran, Torunn. Presentasjon av HelseOmsorg21. Tromsø kommune - forskning og fagutvikling 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.
 • Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove. A critical passage in the stroke survivors recovery trajectory appears after homecoming. Nasjonal konferanse for lærings- og mestringsfeltet 2014-11-30 - 2014-11-30 2014.
 • Hamran, Torunn. Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenesteer. Fagnytt i nord 2014 (2).s 6 - 6.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Home-based Dementia Care. Life With Dementia 2014: Relations 2014-10-15 - 2014-10-17 2014.
 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn; Storli, Sissel Lisa. Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel - ei gåtefull reise. Ei kvalitativ undersøking av heimebuande eldre sine erfaringar. 2014 ISBN 978-82-7589-440-1.
 • Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn. Long-term rehabilitation trajectory after stroke: An ongoing negotiation between body, participation and self. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.
 • Hamran, Torunn. Public dementia care in terms of Equal services - Family, local an multiehnic perspectives - presentasjon. Oppstartseminar 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.
 • Hamran, Torunn. Erfaringer fra praksisnær forskning i kommunesektoren. Forskning for et bedre helsevesen 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Care of People with Dementia Disease. Medical Sociology 46. Annual Conference 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.
 • Moe, Siri; Hamran, Torunn. Tildeling og utøvelse i hjemmetjenesten, del 2: Oppfølging av fysisk funksjon - samarbeidsutfordringer. 22nd Nordic Congress of Gerontology 2014-05-25 - 2014-05-28 2014.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Struggles of being and becoming: Sami elderly's life stories and contrasting public narratives about the Sami. 22 Nordic Congress on Gerontology 2014-05-25 - 2014-05-28 2014.
 • Hamran, Torunn. Forskellige perspektiver på kulturbegrebet i sygeplejeforskning - konsekvenser for forskning og praksis. Tikiusaaq 2013.s 46 - 51.
 • Hamran, Torunn. Samiske satsinger, utvalgte samiske fagtema. 2013.
 • Hamran, Torunn. Helse og redningsskøyter før stemmerett i Nord-Norge. 2013.
 • Hamran, Torunn. Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Forskningskonferanse - helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.
 • Hamran, Torunn. Helse og redningsskøyter før stemmerett. 2013.
 • Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil; Fottland, Anne Serine. Demenssykdom og omsorgsforskning Kronikk. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hamran, Torunn. Forskjellsbehandling mellom yngre og eldre hjemmetjenestemottakere?. Dialogseminar for omsorgsforskningskommuner 2013-09-17 - 2013-09-18 2013.
 • Hamran, Torunn. Mellom nasjonale planer og lokale interesser. Et historisk blikk på samhandling mellom offentlige og frivillige aktører i Nord-Norge. Samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Tromsø 2013-09-04 - 2013-09-04 2013.
 • Hamran, Torunn. Kvinners foreningsvirksomhet i Nord-Norge; rekruttering og politisk engasjement. Nasjonal kvinnekonferanse 2013: 100 år med rett til å stemme. 2013-08-28 - 3013-08-30 2013.
 • Hamran, Torunn. Ulike perspektiv på kulturbegrepet i sykepleieforskning - konsekvenser for forskning og praksis. NunaMed, Nuuk 2013 2013-09-07 - 2013-09-10 2013.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Life stories of elderly Sami: narratives of health and resistance. International congress of qualitative inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.
 • Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn; Normann, Hans Ketil. Indigenous life stories as narratives of health and resistance: A dialogical narrative analysis. International congress of qualitative inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.
 • Hamran, Torunn. Fersk forskningsrapport om hjemmetjenesten. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2012 (3).s 6 - 6.
 • Hamran, Torun. Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Et nordisk blikk på samhandling 2012-10-24 - 2012-10-25 2012.
 • Hamran, Torunn; Moe, Siri. Yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv. 2012 ISBN 978-82-91313-87-0.
 • Hamran, Torunn. Kunnskapsgrunnlag, praksis og praksis(nær) forskning. Kunnskapsbanken: Utdanning og forskning for helse- og omsorgstjenestene 2012-06-21 - 2012-06-21 2012.
 • Hamran, Torunn. Sykepleie, institusjonsbygging og veldedighet i nord. Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.
 • Hamran, Torunn. Interessante perspektiv på forskning og kunnskapsutvikling. Fagnytt i nord 2011 (3).s 7 - 7.
 • Hamran, Torunn. Hva er praksisnær forskning?. Den mangfoldige kommunehelsetjenesten 2011-03-30 - 2011-03-30 2011.
 • Hamran, Torunn. Frelse og helse. Norges samemisjon i Finnmark. Ottar 2011; Volum 284 (1). ISSN 0030-6703.s 28 - 34.
 • Hamran, Torunn. Omsorgsforskning. Seniorkonferansen i Harstad 2010-05-27 - 2010-05-27 2010.
 • Hamran, Torunn. Praksisnær forskning - perspektiv og metode. Lederkonferanse 2010-11-22 - 2010-11-22 2010.
 • Hamran, Torunn. Praksisnær forskning - perspektiv og metoder. Utdanningskonferanse: Fremtidens helsepersonell hvilken kompetanse vil de trenge? 2010-03-01 - 2010-03-01 2010.
 • Hamran, Torunn. Samhandling i et historisk perspektiv. Fremveksten av helsestellet i Nord-Norge med spesiell fokus på Finnmark. Fagutvikling og forskning i pleie- og omsorgssektoren 2010-05-05 - 2010-05-06 2010.
 • Hamran, Torunn. Lokal kontroll og selvstendige kvinner. Frivillig helsearbeid i Finnmark frem til 1940. Jubileum og utstilling 2010-09-02 - 2010-09-02 2010.
 • Hamran, Torunn. Bokanmeldelse. Historisk Tidsskrift (Norge) 2008; Volum 91 (4). ISSN 0018-263X.s 687 - 692.
 • Hamran, Torunn. http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/402884. 2008.
 • Hamran, Torunn. http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6191111-26.08.2008. 2008.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.
 • Hamran, Torunn. Svært viktig om profesjoner. Tidsskriftet sykepleien 2008 (15). ISSN 0806-7511.s 51 - 51.
 • Hamran, Torunn. Bokmelding. Tidsskrift for kulturforskning 2007; Volum 6 (4). ISSN 1502-7473.s 73 - 75.
 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn. Formidling av hjelpemiddel i kommunen. Korleis resonnerer ergoterapeuten i kartleggingsprosessen?. (omtale) 2007.
 • Hamran, torunn. Foreningenes plass i velferdspolitikken Sykepleien nr.3. 2006. Tidsskriftet sykepleien 2006 (3). ISSN 0806-7511.s 54 - 54.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.
 • Hamran, torunn. Kvinneforeningene:undervurderte sladrekjerringer.Intervju og presentasjon i Dagbladet i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.
 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.
 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.
 • Hamran, torunn. Kvinneforeningene, institusjonsbyggingen og den nasjonale velferdspolitikken. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.
 • Hamran, Torunn. Kampen for et lokalt sykehus. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.
 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.
 • Hamran, Torunn. Kampen for et lokalt sykehus. Fremover 2003.
 • Hamran, Torunn. Byen, kvinnene og helsestellet. Fremover 2002.
 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.
 • Hamran, Torunn. RST - Norges mest effektive sykehus?. Nordlys 1991. ISSN 0805-5440.
 • Hamran, Torunn. Oppvurder kvinneyrkene. Ottar 1991; Volum 187. ISSN 0030-6703.s 56 - 60.
 • Hamran, Torunn. Regionsykehuset i tromsø - et mønstersykehus?. Nordlys 1989. ISSN 0805-5440.
 • Hamran, Torunn. Regionsykehuset i Tromsø - et mønstersykehus?. Bladet Tromsø 1989.
 • Look at all works in CRIStin →