Helene Eng


Worktitle

Job description


 • Rye, Marte; Eng, Helene. Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021; Volum 1 (1). ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene; Rye, Marte; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.
 • Rye, Marte; Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020; Volum 2 (2). ISSN 2464-2142.
 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.s 1 - 25.
 • Holen, Solveig; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 (2). ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2016; Volum 1. ISSN 2464-2142.s 1 - 9.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hva er evidens?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.s 27 - 47.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John. Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Innleiing. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 11 - 17.
 • Natvig, Henrik; Eng, Helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (revidert av H. Eng). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014; Volum 9 (1). ISSN 2464-2142.
 • Reedtz, charlotte; Johnsen, Anne-Kari; Eng, helene. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 101 - 107.
 • Eng, Helene; Mercer, James. The relationship between mortality caused by cardiovascular diseases and two climatic factors in densely populated areas in Norway and Ireland. Journal of Cardiovascular Risk 2000; Volum 7. ISSN 1350-6277.s 369 - 375.
 • Eng, Helene; Mercer, James. Mortality from Cacardiovascular diseases and its relationship to air temperature during the winter months in Dublin and Oslo/Akershus. International Journal of Circumpolar Health 2000; Volum 59 (3-4). ISSN 1239-9736.s 176 - 181.
 • Eng, Helene; Mercer, James. Seasonal variations in mortality caused by cardiovascular diseases in Norway and Ireland. Journal of Cardiovascular Risk 1998; Volum 5. ISSN 1350-6277.s 89 - 95.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 110 - 127.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar. Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 114 - 134.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John. Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.s 110 - 126.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 102 - 122.
 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. 2016 ISBN 978-82-93031-43-7.
 • Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021.
 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (fulltekst) Psykologisk.no 2020.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2019 ISBN 9788293031635.
 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). 2019.
 • Eng, Helene. Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Fagdag for barnevernstenesten i Søndre Norstrand, Oslo 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Eng, Helene. Foreldrestøtte. 2019 ISBN 9788293031635.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. 2018 ISBN 978-82-93031-57-4.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.
 • Eng, Helene. Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.. Psykisk helse - 2017 2017-01-23 - 2017-01-25 2017.
 • Eng, Helene. Engstelse uten grunn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Alle på lag mot mobbing. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Bryter den onde sirkelen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Å mestre livet når mamma eller pappa er syk. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Lærer å reagere annerledes. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene. Andre individrettede intervensjoner. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 205 - 218.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 11 - 19.
 • Eng, Helene. Andre familiestøttende tiltak. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 207 - 229.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 11 - 20.
 • Eng, Helene; Kjøbli, John. Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 21 - 46.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Presentasjon av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unge si psykiske helse. Frukostseminar om kvalitet i tenester knytt til oppvekst og folkehelse 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.
 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Making evidence-based informed interventions available in local communities. Ungsinn – the Norwegian database for evidencebased parental support.. Nordic Welfare States and Public Health - A Need for Transformative Change? 2016-11-16 - 2016-11-17 2016.
 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Nasjonal fagkonferanse 2016. Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.
 • Eng, Helene. Nyutdannede Ungsinnforfattere. 2016.
 • Eng, Helene. Nye kriterier. 2016.
 • Eng, Helene. Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift. 2016.
 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen - revidert. 2016.
 • Eng, Helene. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis.. 2016.
 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.
 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen.. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 2. ISSN 2464-2142.
 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Sustainable and long lasting support for Family centers – examples from the work at the Norwegian database Ungsinn. The Nordic congress on child welfare 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Eng, Helene. Bedre søvn for hele familien. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Ungsinn.no og Psyktest.no. Informasjonskilder om tiltak og tester. Internundervisning BUPA/RKBU 2014-02-28 - 2014-02-28 2014.
 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus-programmet. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Når babyen ikke slutter å gråte. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Den viktige snuoperasjonen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus - programmet - mot mobbing og antisosial atferd. Ungsinn.no. 2014.
 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.
 • Skotheim, Siv; Eng, Helene; Undheim, Anne Mari. Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. 2014.
 • Eng, Helene. Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Ut av mørket. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Eng, Helene. Tar makten over minnene og frykten. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte med Vidensportalen i Danmark 2014-01-14 - 2014-01-14 2014.
 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Miniseminar for mellom RKBU Nord og helsesøstre fra Stavanger kommune 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.
 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.
 • Eng, helene; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Access to information on mental health interventions in Norway: the website “Ungsinn”. The 3rd Nordic Family Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.
 • Eng, helene. Ungsinn. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte mellom RKBU Nord og NRK PULS 2013-09-04 - 2013-09-04 2013.
 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Virginia - Familiemodell. 2013.
 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Gruppenmodell, Virginia. 2013.
 • Eng, helene. Ungsinn - Årsrapport 2012. RKBU Rapport 1 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-26-0.
 • Eng, helene. Trygg tilknytning fremmer god psykisk helse. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Pinnedyr reduserer mobbing i klassen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. SMART å få orden på tankene. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Lærer å kjefte mindre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. SMART hjelp til foreldre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Får hjelp når mamma og pappa skiller seg. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Hjelp til å tenke grønne tanker. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Neumer, Simon-Peter; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Psykologisk førstehjelp (oppdatering). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMART. Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security (COS) Virginia - Gruppemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.
 • Bjørknes, Ragnhild; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Venn 1. 2012.
 • Eng, Helene. Ungsinn. Fagtorg i Arendal 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.
 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Internt fagseminar hos fylkesmannen i Troms 2012-01-23 - 2012-01-23 2012.
 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security COS) Virginia - Familiemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.
 • Eng, helene. Foreldrerådgiving forebygger atferdsproblemer. 2012.
 • Eng, helene. Når mor ikke er lykkelig. 2012.
 • Eng, helene. Skal styrke lærernes kunnskap om psykisk helse. 2012.
 • Eng, helene. Venn1 gir ungdom kunnskap om psykisk helse. 2012.
 • Eng, helene. Circle of Security er beskrevet i Ungsinn. 2012.
 • Eng, helene. Miljø for god læring. 2012.
 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Valg av tiltak. Ungsinn som informasjonskilde. Seminar om implementering 2012-04-24 - 2012-04-24 2012.
 • Eng, helene. Årsrapport Ungsinn 2011. 2012 ISBN 978-82-93031-17-8.
 • Natvig, Henrik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.
 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.
 • Eng, Helene. Ungsinn. Virskomme tiltak for barn og unges psykiske helse. En kunnskapsdatabase på nett. Møte med Gambit Hill & Knowlton 2011-11-21 - 2011-11-21 2011.
 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med Formidlingsavdelingen ved det Helsevitenskapelige fakultet 2011-11-12 - 2011-11-12 2011.
 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med undervsnings- og formidlingsavdelingen ved RKBU Nord 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.
 • Eng, Helene; Johnsen, Anne-Kari. Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011. 2011.
 • Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla; Eng, helene; Høiseth, Bente. Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. 2011 ISBN 978-82-93031-11-6.
 • Eng, Helene. Effective interventions in mental health prevention, promotion and treatment in children and adolescents. Samarbeidsmøte mellom Ungsinn og The Database of Effective Youth Interventions 2010-09-08 - 2010-09-08 2010.
 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn – et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak. Lanseringskonferanse for Ungsinn 2009-01-29 - 2009.
 • Martinussen, Monica; Eng, Helene. Helsebibliotekets oversiktover kartleggingsverktøy og Ungsinn. Samhandlingskonferanse i Tromsø. 2009-11-24 - 2009-11-26 2009.
 • Eng, Helene. Ungsinn. Virkosmme tiltak for barn og unges psykiske helse. Ungdom og psykisk helse 2009-02-26 - 2009-02-26 2009.
 • Eng, Helene; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Møte i samordningsgruppa for barn og unge 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.
 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn. Nasjonal fagkonferanse 2008-11-04 - 2008.
 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Youngmind - A Norwegian database for evidence-based interventions in prevention and health promotion. Prevention and Health promotion in child and adolescent mental health 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.
 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (fulltekst) 2008.
 • Eng, Helene; Mercer, James. Epidemiological and climatic aspects of excess winter mortality caused by cardiovascular diseases in Ireland and Norway. The Tromsø seminar in medicine 1999, Old & Cold 1999-09-16 - 1999-09-19 1999.
 • Eng, Helene; Mercer, James. The relationship between cardiovascular mortality and air temperature in Norway & Ireland. 1998 International symposium on human biometeorology 1998-08-31 - 1998-09-02 1998.
 • Look at all works in CRIStin →  MH2 L.09.363

  Click for bigger map