Personkort bilde
Head of Department

Per Håkan Brøndbo

Head of Institute RKBU North RKBU North
Norwegian flag icon Sami flag icon

Head of the Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare.

The institute is one of four regional centres involved in research and education within child welfare and mental health. The centres are financed by and receive assignments from the Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs.

 • Brøndbo, Per Håkan; Egeland, Jens. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). PsykTestBARN 2019; Volum 9 (utg. 1). ISSN 1893-9910.s 1 - 7.s doi: 10.21337/0064.

 • Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aid to Capacity Evaluation (ACE). PsykTestBARN 2019; Volum 1 (3). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0062.

 • Halvorsen, Marianne; Aman, Michael G.; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019. ISSN 1931-5864.s doi: 10.1080/19315864.2019.1630872.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018. ISSN 0929-7049.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09297049.2018.1508564.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sætrum, Ane; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample. Research in Developmental Disabilities 2018; Volum 85. ISSN 0891-4222.s 217 - 228.s doi: 10.1016/j.ridd.2018.11.005.

 • Brøndbo, Per Håkan; Høyland, Anne Lise. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2). (fulltekst) PsykTestBARN 2018; Volum 8 (1). ISSN 1893-9910.s 1 - 9.s doi: 10.21337/0059.

 • Fernández de la Cruz, Lorena; Vidal-Ribas, Pablo; Zahreddine, Nada; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Simonoff, Emily; Goodman, Robert; Stringaris, Argyris. Should Clinicians Split or Lump Psychiatric Symptoms? The Structure of Psychopathology in Two Large Pediatric Clinical Samples from England and Norway. Child Psychiatry and Human Development 2017. ISSN 0009-398X.s 1 - 14.s doi: 10.1007/s10578-017-0777-1.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (3). ISSN 0332-6470.s 210 - 215.

 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Kvernmo, Siv. Agreement on diagnoses of mental health problems between an online clinical assignment and a routine clinical assignment. Journal of Telemedicine and Telecare 2013; Volum 19 (2). ISSN 1357-633X.s 113 - 119.s doi: 10.1258/jtt.2012.120209.

 • Brøndbo, Per Håkan; Martinussen, Monica. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Development and Well-being Assessment (DAWBA). (fulltekst) PsykTestBARN 2013 (2). ISSN 1893-9910.

 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a predictor of clinician-rated mental health problems in children and adolescents. British Journal of Clinical Psychology 2012; Volum 51. ISSN 0144-6657.s 185 - 196.s doi: 10.1111/j.2044-8260.2011.02023.x.

 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2012; Volum 6 (22). ISSN 1753-2000.s doi: 10.1186/1753-2000-6-22.

 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Kvernmo, Siv. Agreement on web-based diagnoses and severity of mental health problems in Norwegian child and adolescent mental health services. (fulltekst) Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2012; Volum 8. ISSN 1745-0179.s 16 - 21.s doi: 10.2174/1745017901208010016.

 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Moe, Therese Fjeldmo; Sæther, Guri; Kvernmo, Siv. The Strengths and Difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2011; Volum 5:32. ISSN 1753-2000.s 1 - 10.s doi: 10.1186/1753-2000-5-32.

 • Brøndbo, Per Håkan. Differensialdiagnostisering; autisme, tilknytningsforstyrrelse eller kanskje noe annet? Har det noe å si og i så fall for hvem?. Fagdag Barneverntjenesten Ytre Helgeland og Bup Sandnessjøen 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​. Samarbeidsmøte UIT og Hålogland Teater 2020-10-21 - 2020.

 • Brøndbo, Per Håkan. En kunnskapsoppsummering av tiltak for sped- og småbarn. Helse Nord fagråd 2019-02-19 - 2019-02-19 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Hvordan prioriterer uit forskning av samiske barn og ungdoms helse. Helseseminaret om samiske barn og ungdoms helse og levevilkår 2019-03-27 - 2019-03-28 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte barneverntjenester. Nettverkssamling Astafjord barneverntjeneste 2019-02-13 - 2019-02-13 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte tjenester innenfor autismefeltet. Innspillskonferanse autisme- og touretteutvalget 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Å leve med tro og livssyn - samhandling med barneverntjenesten. Workshop med arabiske muslimer i Tromsø 2018-12-08 - 2018-12-09 2018.

 • Kjærandsen, Katarina Maria Smejda; Sætrum, Ane; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Stress og velvære hos foreldre til barn med habiliteringsbehov. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-24 - 2018.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Lund, Hilde; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter. 9. årlige nasjonale konferanse 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Brøndbo, Per Håkan. Forskning i barnehabiliteringen. BUK 15-års jubileum 2018-10-11 - 2018-10-11 2018.

 • Brøndbo, Per Håkan. Kommunale læringsnettverk - RKBU sin rolle. Kommunalt læringsnettverk 2018-09-07 - 2018-09-07 2018.

 • Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan. Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. 2017 ISBN 978-82-93031-49-9.

 • Brøndbo, Per Håkan. Utsatte barn og unge som faller mellom stolene ved samhandling mellom velferdssektorene ​. 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - en kunnskapsoversikt. Nasjonal fagkonferanse 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. WISC-V, ny versjon nye muligheter?. Regional internundervisning 2017-10-05 - 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. Ja til å utvikle de norske pakkeforløpene. Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica; Kvernmo, Siv; Halvorsen, Marianne. Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?. Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbsert behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (6). ISSN 0332-6470.s 559 - 562.

 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. The International Neuropsychological Society mid-year meeting 2012-06-27 - 2012-06-30 2012.

 • Brøndbo, Per Håkan. Differensialdiagnostisering; autisme, tilknytningsforstyrrelse eller kanskje noe annet? Har det noe å si og i så fall for hvem?. Fagdag Barneverntjenesten Ytre Helgeland og Bup Sandnessjøen 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​. Samarbeidsmøte UIT og Hålogland Teater 2020-10-21 - 2020.

 • Brøndbo, Per Håkan. En kunnskapsoppsummering av tiltak for sped- og småbarn. Helse Nord fagråd 2019-02-19 - 2019-02-19 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Hvordan prioriterer uit forskning av samiske barn og ungdoms helse. Helseseminaret om samiske barn og ungdoms helse og levevilkår 2019-03-27 - 2019-03-28 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte barneverntjenester. Nettverkssamling Astafjord barneverntjeneste 2019-02-13 - 2019-02-13 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte tjenester innenfor autismefeltet. Innspillskonferanse autisme- og touretteutvalget 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.

 • Brøndbo, Per Håkan. Å leve med tro og livssyn - samhandling med barneverntjenesten. Workshop med arabiske muslimer i Tromsø 2018-12-08 - 2018-12-09 2018.

 • Kjærandsen, Katarina Maria Smejda; Sætrum, Ane; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Stress og velvære hos foreldre til barn med habiliteringsbehov. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-24 - 2018.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Lund, Hilde; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter. 9. årlige nasjonale konferanse 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Brøndbo, Per Håkan. Forskning i barnehabiliteringen. BUK 15-års jubileum 2018-10-11 - 2018-10-11 2018.

 • Brøndbo, Per Håkan. Kommunale læringsnettverk - RKBU sin rolle. Kommunalt læringsnettverk 2018-09-07 - 2018-09-07 2018.

 • Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan. Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. 2017 ISBN 978-82-93031-49-9.

 • Brøndbo, Per Håkan. Utsatte barn og unge som faller mellom stolene ved samhandling mellom velferdssektorene ​. 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - en kunnskapsoversikt. Nasjonal fagkonferanse 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. WISC-V, ny versjon nye muligheter?. Regional internundervisning 2017-10-05 - 2017.

 • Brøndbo, Per Håkan. Ja til å utvikle de norske pakkeforløpene. Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica; Kvernmo, Siv; Halvorsen, Marianne. Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?. Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.

 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.

 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbsert behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (6). ISSN 0332-6470.s 559 - 562.

 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. The International Neuropsychological Society mid-year meeting 2012-06-27 - 2012-06-30 2012.

 • [Loading...]