Bilde av Melhus, Marita
Photo: Marius Fiskum

Marita Melhus


Senior engineer, statistics/programming

Job description

 • Responsible for the SAMINOR database
 • Planning and collecting research data
 • Statistical analyses/statistical supervision
 • Research on Sami health and living conditions
 • Data management/programming in SAS, SPSS, Stata, Excel
 • Quality control of data
 • Providing data for researchers
 • Other administrative work

My main work tasks are related to the SAMINOR Study.


 • Astrid M.A. Eriksen, Marita Melhus, Berit Schei, Svetlana Ondrasova Skurtveit, Ann Ragnhild Broderstad :
  Opioid prescriptions among Sami and non-Sami with chronic pain: The SAMINOR 2 Questionnaire Survey and the Norwegian Prescription Database
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Sarah H. Wild, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Kristin Benjaminsen Borch, Bent Martin Eliassen, Marita Melhus, Elin Damsgård, Ann Ragnhild Broderstad :
  Physical activity in Sami and non-Sami populations in rural Northern Norway, the SAMINOR 2 Clinical Survey
  BMC Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, David Andre Coucheron, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus :
  Sex-specific height-correction of weight in a population with ethnic groups that differ in stature - the SAMINOR 1 Survey: a cross-sectional study
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Berit Schei, Ann Ragnhild Broderstad :
  Intimate partner violence and its association with mental health problems: The importance of childhood violence – The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Susanna Ragnhild Siri, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Vilde Lehne Michalsen, Bjarne K. Jacobsen et al.:
  Coronary heart disease and stroke in the Sami and non-Sami populations in rural Northern and Mid Norway- the SAMINOR Study
  Open heart 2020 ARKIV / DOI
 • Marita Melhus, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad :
  From rural to urban living–migration from Sami core areas to cities in Norway. Study design and sample characteristics
  International Journal of Circumpolar Health 21. July 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Tonje Braaten, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Relationships between metabolic markers and obesity measures in two populations that differ in stature—The SAMINOR Study
  Obesity Science & Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014
  PLOS ONE 2020 ARKIV / DOI
 • Natalia Petrenya, Christel Lamberg-Allardt, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad, Magritt Brustad :
  Vitamin D status in a multi-ethnic population of northern Norway: The SAMINOR 2 Clinical Survey
  Public Health Nutrition (PHN) 2019 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Susanna Ragnhild Siri, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Change in prevalence and severity of metabolic syndrome in the Sami and non-Sami population in rural Northern Norway using a repeated cross-sectional population-based study design: the SAMINOR Study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Liv Elin Torheim, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Thomas Sevenius Nilsen, Tony Mathias Leino, Hilde Marie Tvedten et al.:
  Helse og levekår i den samiske befolkningen I: Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge [nettdokument]
  2024
 • Astrid Margrethe Anette Eriksen, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Psykiske plager hos voksne samer og ikke-samer-resultater fra SAMINOR 1 og 2, Fra Bygd til By, tilleggsundersøkelsene i Nordland, Troms og Finnmark
  2024
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  An example of Sami data governance within university infrastructures
  2023
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi guovlluin gos sápmelaččat ja dážat orrot
  2022
 • Marita Melhus :
  Identifying resilient and vulnerable individuals, the SAMINOR Study
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3. Helse- og levekårsundersøkelsen i Snåsa
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Marita Melhus :
  SAMINOR, bakgrunn og status i dag
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Ali Naseribafrouei, Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus :
  Diabetes mellitus i SAMINOR-kommunene
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning – en moden 20-åring
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Fra bygd til by
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus :
  Partnervold og psykiske plager – tidligere voldsutsatthet har betydning
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / DOI
 • Marita Melhus :
  Lansering av boka "Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?"
  2022
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og overvekt i SAMINOR
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Eriksen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marita Melhus, Egil Thomassen :
  Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations
  2022
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
  SAMISK HELSEFORSKNING
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Marita Melhus, Bent Martin Eliassen, Ann Ragnhild Broderstad :
  From Rural to Urban Living. A survey among internal migrants from Sami core areas to cities in Norway
  2021 ARKIV
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  The Populationbased Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations The SAMINOR Study Performing Indigenous Health Research in a Multiethnic Landscape
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Folkehelseundersøkelsen i Nordland.Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  2020 OMTALE / DATA
 • Marita Melhus :
  The SAMINOR Study. Orientering om tilgjengelige data.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR undersøkelsen.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning, hvem er vi
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Astrid Eriksen :
  SAMINOR før, nå og i fremtiden
  2020
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode
  2020 DATA
 • Vilde Lehne Michalsen, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Én av tre har metabolsk syndrom i samiske kjerneområder i Nord-Norge
  2020 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  SAMINOR. En presentasjon for samisk etisk komite
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR som en del av statistikk kilden for samisk statistikk
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  SAMINOR hva har vi lært. SAMINOR det som skal komme.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  Hvordan innhente samisk folkehelsedata. SAMINOR.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning aktivitet i 20 år.Hvordan innhente samisk folkehelsedata
  2020
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Folkehelseundersøkelsen i Nordland. Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Weight underestimation linked to anxiety and depression in a study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →