Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Centre for Sami Health Research ann.ragnhild.broderstad@uit.no +4777646221 95970559 +47 95970559 Samisk helseforskn. Evenes MH L10.210

Ann Ragnhild Broderstad


Academic director and senior consultant


 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Også kvenene inkluderes i verdens største urfolksundersøkelse
  NRK - www.nrk.no 13. March 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  KRONIKK: FORNORSKNINGEN AV KVENER OG NORSKFINNER – VIRKER DET INN PÅ DERES HELSE I DAG?
  Ruijan Kaiku 15. March 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Tonje Braaten, Sameline Grimsgaard :
  Kvinnenes utdanningsrevolusjon. UiTs befolkningsundersøkelser viser at kvinner har tatt stadig mer høyere utdanning- og går nå forbi menn.
  UiT Forskerhjørnet 08. March 2023 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Håper ny forskning kan fortelle hvordan fornorskninga påvirker folk i dag
  20. February 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hvordan virker fornorskningen på vår helse i dag
  Nordnorsk debatt - Nordlys 04. February 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Mattis Danielsen :
  Skal undersøke konsekvensene av fornorskning
  19. February 2023 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR.Er våre fleretniske samfunn klar for  testing av persontilpasset medisin
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
  Kommunikasjon
  2022
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations
  2022
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi guovlluin gos sápmelaččat ja dážat orrot
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR 3 Helseforskning i et samisk landskap om urfolkshelse Helseforskning i det fleretniske nord om distriktshelse Helseforskning i arktisk om global helse
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR 3 En innovativ forskningsdesign
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Health and well-being of the Sami population The SAMINOR Study
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Stor undersøkelse om levekår blant samer
  20. May 2022 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Ordførere ber om penger til SAMINOR 3
  02. September 2022 FULLTEKST
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
  Ny nasjonal læringsressurs om samers rettigheter i helse- og sosialvesenet
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3. Helse- og levekårsundersøkelsen i Snåsa
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Hva vet vi om kvinnene i vårt flerkulturelle nord. «Våre formødre gikk stien før oss». Kunnskap fra SAMINOR
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR. Fra klassisk epidemiologisk forskning til storskala mix-metode
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i Salangen, Lavangen og Gratangen. En del av SAMINOR 3.
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Dobbel så utsatt for vold
  07. July 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR 3 på statsbudsjettet. Vi trenger ny og oppdatert kunnskap om helsesituasjonen for samisk befolkning.
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Ráddehus juolludan 20 miljovnna kvruvnna SAMINOR 3:i
  05. December 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  20 miljovnna SAMINOR dutkanfitnui
  30. November 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Miljovnna SAMINOR 3 dutkanfitnui
  30. December 2022 OMTALE
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Ali Naseribafrouei, Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus :
  Diabetes mellitus i SAMINOR-kommunene
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  Senter for samisk helseforskning – en moden 20-åring
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Fra bygd til by
  2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR
  2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Vi feirer 20 år med samisk helseforskning med fokus fremover
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. March 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Dál lea SAMINOR 3 iskkadeapmi jodus
  23. March 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Sami dearvasvuohtadutkama guovddas birra
  17. March 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Kjersti Kleivbakk :
  Samarbeid mellom Palliativ enhet og Harstad kommune. Effektiv dialog
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
  Ny digital læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Skal få samiske rettar inn i helse- og sosialutdanningane.
  04. February 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Skal få samiske rettar inn i helse- og sosialutdanningane
  04. February 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
  LUB 5, læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Saminor – stemmen til forsker og bruker
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Vi feirer 20 år med samisk helseforskning
  UiT Forskerhjørnet 17. March 2022 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Et nytt prosjekt i SSHF. Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Eiliv Lund :
  Tilbakeblikk på SSHFs arbeid gjennom 20 år
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR 3. En innovativ forskningsdesign
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Teaching

  I have been a secondary university teacher for a medical student for five years of practice from 2008 to 2013. This work was at the University Hospital of North Norway, where I instructed the student how to do medical records, medical procedures, and medical treatments. I also gave formal lectures to the student.  

  I have participated in several examining boards at PhD and master level (MIS programme about indigenous health)  From 2004 until today I have been the main supervisor for three medical students, two master’s students and four PhD students.  In addition I am co-supervisor for two PhD students.

  I give lectures on palliative care and treatment to medical doctors and nurses both at the hospital and in local health services.