Reidar-Bertelsen-IAS.jpg
Photo: Torje Jenssen
Reidar-Bertelsen-IAS.jpg
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology reidar.bertelsen@uit.no 97766238

Reidar Bertelsen • Bertelsen, Reidar. Om tilkomsten av boplasshauger fra jernalder og mellomalder. Museumsforlaget AS 2019 (11) ISBN 9788283050677. ISSN 1501-6099.s 58 - 71.
 • Bertelsen, Reidar. The origin and development of the fisher-farmer economy in Hålogaland. Syddansk Universitetsforlag 2018 (26) ISBN 978-87-7602-364-5. ISSN 0909-9506.s 107 - 118.
 • Bertelsen, Reidar. Et forsvar for hus som har kommet i knestående. Nordlit 2015; Volum 36. ISSN 0809-1668.s 202 - 210.s doi: 10.7557/13.3687.
 • Bertelsen, Reidar. Omd og det nordligste Halogaland - et nytt blikk på P. A. Munchs tanker. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 17 - 36.
 • Bertelsen, Reidar. Den historiske arkeologien nord i Norge. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-75-74070-8.s 19 - 28.
 • Bertelsen, Reidar. Kan vi være fornøyd med Norsk kulturminnefond?. 2013 ISBN 978-82-998782-3-4.s 27 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Tilkomsten av fiskevær, med særlig blikk på kysten mellom Vestfjorden og Lopphavet. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 78 - 88.
 • Bertelsen, Reidar. Food in northern Europe from the thirteenth to the sixteenth century. (data) Aarhus Universitetsforlag 2011 (2011/9) ISBN 978 87 7934 291 0. ISSN 0901-0556.s 126 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-549-3.s 199 - 211.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Om vilkårene for tørrfiskproduksjon. Føroya Fródskaparfelag 2008 ISBN 978-99918-65-18-8.s 151 - 165.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar i de første to hundreårene – en annerledes bydannelse. 2008; Volum 5 (5) ISBN 978-82-90273-85-4. ISSN 0809-6058.s 125 - 134.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Om vilkårene for tørrfiskproduksjon. Føroya Fródskaparfelag 2008 ISBN 978-99918-65-18-8.s 151 - 165.
 • Mook, Reinhard; Bertelsen, Reidar. The Possible Advantage of Living in Turf Houses on Settlement Mounds. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 84 - 97.
 • Bertelsen, Reidar. The sea as 'innmark' or 'utmark'. 2005; Volum 1 (1) ISBN 82-90273-79-7.s 21 - 29.
 • Andreassen, Dag Magnus; Bertelsen, Reidar. Gjertrud Raschs og Hans Egedes materielle miljø. 2004 (4) ISBN 82-91451-08-7. ISSN 0809-4748.s 6 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. Povl Simonsen, en skapende og lekende forsker, 1922-2003. Haaløygminne : Håløygminne 2004; Volum 21 (2). ISSN 0333-0931.s 265 - 273.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Fishing Communities of the North AD 800-1800 (FCN). 2003 ISBN 82-92257-01-2.s 381 - 383.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Det første slipte bergbilde i Lofoten. 2002 (2) ISBN 91-631-2322-3. ISSN 1650-1993.s 17 - 22.
 • Bertelsen, Reidar. Saurbekken i Harstad. 2002 ISBN 82-7142-039-9.s 15 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Nasjonale klenodier i en lokal kontekst. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2002 (156). ISSN 0071-7436.s 69 - 74.
 • Bertelsen, Reidar. Medieval civilization in Arctic earthen huts. Paul Åström forlag 2001 ISBN 91-7042-163-3.s 109 - 115.
 • Bertelsen, Reidar. Some ideas on social structure and system of the Northernmost Vikings. 2001 ISBN 84-472-0685-8.s 113 - 118.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. 2001 ISBN 82-426-1236-6.s 85 - 108.
 • Bertelsen, Reidar. Settlement on the divide between land and ocean. 1999 ISBN 87-7288-595-5.s 261 - 267.
 • Bertelsen, Reidar. Archaeology and urban History in Norway. 1998 ISBN 82-7765-026-4.s 97 - 110.
 • Bertelsen, Reidar. Anders Hagens utsyn over arkeologien. Omtale av Anders Hagen: Gåten om Kong Raknes grav. Hovedtrekk i norsk arkeologi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1998 (74). ISSN 0332-8937.s 36 - 41.
 • Bertelsen, Reidar. Kystfolket i jernalder og mellomalder, bønder, fiskerbønder eller bondefiskere?. 1997 ISBN 82-90893-04-3.s 6 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. Byen, et fascinerende fenomen i tid og rom. Populariseringas forenkling og mangfoldets ubegripelighet, illustrert ved erfaringer fra Kabelvåg. 1996 ISBN 82-7432-038-7.s 87 - 94.
 • Bertelsen, Reidar. Fiskeværet, en tilpasning til naturressurser eller marked?. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 57 - 68.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderen i Tromsø. et grensefenomen?. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 31 - 40.
 • Bertelsen, Reidar. Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 21 - 30.
 • Bertelsen, Reidar. Borg og Vågan, sentra i hvert sitt årtusen. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 13 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. The medieval north, an archaeological perspective. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 5 - 12.
 • Bertelsen, Reidar. Norwegian settlement mounds. The development of stratigraphical methods. 1995 ISBN 83-85463-30-5.s 213 - 226.
 • Bertelsen, Reidar. Comments to Tom Saunders, "Trade, Towns and States: A Reconsideration of Early Medieval Economics. Norwegian Archaeological Review 1995; Volum 28 (2). ISSN 0029-3652.s 00 - 00.
 • Bertelsen, Reidar. Helgelendingene og Vågan i Lofoten. 1994 ISBN 82-90148-55-0.s 113 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Kommentar til A. Kuratov: "Arkeologi i det subarktiske Archangelsk-området". 1994 ISBN 5-88086-032-9.s 35 - 38.
 • Bertelsen, Reidar; Johansen, Olav Sverre. Grunnutdannelsen ved Arkeologiska institusjonen i Lund. 1994 (51). ISSN 0281-3440.s 32 - 55.
 • Bertelsen, Reidar. Barentsregionen i et fortidsperspektiv (10 000 f.Kr.f til 1550 e.Kr.f). 1993 (1/93) ISBN 82-7177-354-2. ISSN 0800-627X.s 29 - 32.
 • Bertelsen, Reidar; Lunde, Øivind. Opportunities for exchange of news and ideas. 1993 (13) ISBN 91-22-01557-4. ISSN 0283-6874.s 347 - 350.
 • Bertelsen, Reidar; Lamb, Raymond. Settlement Mounds in The North Atlantic. Edinburgh University Press 1993 ISBN 0-7486-0430-8.s 544 - 554.
 • Bertelsen, Reidar. En arkeologi for historisk tid eller en europeisk mellomalderarkeologi i Norge?. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1992 (4). ISSN 0348-7903.s 9 - 15.
 • Bertelsen, Reidar. A North-East Atlantic Perspective. Acta Archaeologica 1991. ISSN 0065-101X.s 22 - 28.
 • Bertelsen, Reidar. Periferi og periferidannelse fra førhistorisk tid til historisk tid. 1991; Volum 2 (64) ISBN 82-7126-468-0. ISSN 0332-8554.s 51 - 72.
 • Bertelsen, Reidar. Endringer i fiskeværenes byggeskikk på 14-1500-tallet. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 1991 (145). ISSN 0071-7436.s 235 - 244.
 • Bertelsen, Reidar. Towards a self-reflecting archaeology: Vágar, Vågan and Reidar. Acta Borealia 1990; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 47 - 57.
 • Bertelsen, Reidar. Nettverkssamarbeid i mellomalderarkeologi/historisk arkeologi under Nordplus. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1990 (1). ISSN 0348-7903.s 0 - 0.
 • Bertelsen, Reidar; Jørgensen, Roger. Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?. Acta Borealia 1989; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 5 - 9.
 • Bertelsen, Reidar. Decorated spoons of reindeer antler in Norwegian urban and rural context. 1989 ISBN 00-0000-000-0.s 245 - 254.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan – Mjelvik – Vadsø. Eksempler på framvekst av tettsteder i nord. 1989 (22) ISBN 82-7142-009-7. ISSN 0085-7394.s 237 - 254.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Nord-Norge. Eksempler på Nordatlantiske teller. Hikuin 1989 (15). ISSN 0105-8118.s 171 - 182.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. Two Perspectives on Vågan in Lofoten. Acta Borealia 1988; Volum 1/2. ISSN 0800-3831.s 98 - 110.
 • Bertelsen, Reidar. Find pattern of multistratified sites. Correspondence analysis as an explorative tool. Aarhus Universitetsforlag 1988 ISBN 87-7288-047-3.s 85 - 90.
 • Simonsen, Povl; Bertelsen, Reidar. Bruk av arkeologisk materiale til rekonstruks¬jon av adferd. Hvorfor en Svalbardarkeologi?. 1988 (11) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0333-2802.s 113 - 122.
 • Bertelsen, Reidar. The finds pattern of archaeological excavations: Correspon¬dence Analysis as an explorative tool. 1988 (393) ISBN 0-86054-507-5. ISSN 0143-3059.s 25 - 28.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. The Storvågan Project 1985-86: Preliminary report. Medieval Archaeology 1988 (32). ISSN 0076-6097.s 221 - 223.
 • Bertelsen, Reidar; Buko, Andrzej; Fossnes, Anne; Hood, John; Kobylinski, Zbigniew; Lind, Keth; Urbanczyk, Przemyslaw. The Storvågan Project 1985 86. Norwegian Archaeological Review 1987 (1). ISSN 0029-3652.s 52 - 55.
 • Bertelsen, Reidar. Storvåganprosjektet 1985. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 1986 (2/3). ISSN 0348-7903.s 43 - 49.
 • Bertelsen, Reidar. Nye dateringer av botnlag i gårdshauger. 1985 (5). ISSN 0333-2802.s 95 - 99.
 • Bertelsen, Reidar. Artifact pattern and stratificational units. American Journal of Archaeology 1985; Volum 5 (1). ISSN 0002-9114.s 16 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation character¬istics. Acta Borealia 1984; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 7 - 25.
 • Molaug, Svein; Bertelsen, Reidar. Krittpiper. 1983 ISBN 82-90089-12-0.s 269 - 277.
 • Bølviken, Erik; Helskog, Ericka; Helskog, Knut A; Holm-Olsen, Inger Marie; Solheim, Leiv; Bertelsen, Reidar. Correspondence analysis: an alternative to principal components. World archaeology 1982; Volum 14 (1). ISSN 0043-8243.s 41 - 60.
 • Bertelsen, Reidar. Farm mounds in North Norway, a review of recent research. Norwegian Archaeological Review 1979; Volum 12 (1). ISSN 0029-3652.s 48 - 56.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene I Nord-Norge. Kommentarer til de siste 15 års forskningsvirksomhet. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-05302-4.s 117 - 130.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderens lokalhistorie i kjeldefattige bygder. Kommen¬tar til N. Bjørgo: Mellomalderens lokalhistorie i kjel¬defattige bygder. Heimen - Lokal og regional historie 1978; Volum 17. ISSN 0017-9841.s 754 - 757.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfisket og Vågan i vikingtid og mellomalder. 1977 ISBN 82-90030-37-1.s 41 - 51.
 • Bertelsen, Reidar. Problemer ved bruk av tårnfotografier som dokumentasjon ved arkeologiske undersøkelser. Frá haug ok heiðni 1970 (1). ISSN 0015-9255.s 12 - 21.
 • Myklevoll, Lars Børge; Bertelsen, Reidar. Soløy i Lavangen. Arkeologiske spor etter tusen års bosetting. 1998 ISBN 00-0000-000-0.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar : the first town in the north. 1995 ISBN 82-91138-24-9.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar : die erste Stadt im Norden. 1995 ISBN 82-91138-25-7.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar. Den første byen i nord. 1995 ISBN 82-91138-23-0.
 • Sandmo, Anne-Karine; Bertelsen, Reidar; Høgsæt, Ragnhild. Tromsø gjennom 10000 år. Fra boplass til by - opp til 1794. 1994 ISBN 82-993206-0-7.s 201 - 242.
 • Bertelsen, Reidar; Rørtveit, Tone. Om Vågan, den første byen i Nord-Norge. Lærebok i lokal historie for ungdomsskolen i Vågan kommune. 1990 ISBN 00-00000-00-0.
 • Bertelsen, Reidar; Reymert, Per kyrre; Utne, Astrid. Framskritt for fortida i nord. I Povl Simonsens fotefar. 1989 (22) ISBN 82-7142-009-7. ISSN 0085-7394.s 237 - 254.
 • Bertelsen, Reidar; Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny-Rita. Where they all men? An examination of sex roles in prehistoric society. 1987 (17) ISBN 82-90215-68-1. ISSN 0332-6306.s 7 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Lofoten og Vesterålens historie. Fra den eldste tida til ca 1500 e.Kr. 1985 ISBN 82-90412-37-1.
 • Bertelsen, Reidar; Storvik, Tor-Kristian. Dronningruta 1-6. 2021.
 • Bertelsen, Reidar. Nesten usynlig, men viktig kulturminne på Trondenes. 2021 ISBN 978-82-93845-01-0.s 36 - 44.
 • Bertelsen, Reidar. Skjult historie langs Dronningruta. 2020 ISBN 978-82-992259-5-3.s 36 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Hvor mye er et stolpehol verdt?. (data) Bladet Vesterålen 2020. ISSN 1891-6147.s 22 - 22.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugen, Gammelgården, Gården eller Været?. Haaløygminne : Håløygminne 2020; Volum 25 (4). ISSN 0333-0931.s 513 - 546.
 • Bertelsen, Reidar. De lange linjene. Om Giværs arkeologiske spor.. Kulturarv og framtid ytterst i Bodøs kystlandskap 2020-09-29 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. På jakt etter en tapt by. Internseminar på Aust-Agder museum og arkiv, Kuben 2020-11-02 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. Det eineste som står i ro er Vågakallen, alle andre er i bevegelse. Nye løsninger for digital formidling av Storvågans historie (fulltekst) 2020-11-12 - 2020.
 • Bertelsen, Reidar. Nordlands vakreste perle. Intervjuet om kulturlandskapet Skipssanden i Dronningruta, Øksnes. 2020.
 • Bertelsen, Reidar; Borgos, Johan. Kirkegeografien i Vesterålen. Åpne spørsmål om opphav og endringer.. Haaløygminne : Håløygminne 2020; Volum 25 (1). ISSN 0333-0931.s 413 - 435.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne; Toften, Halvard Kristian. Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring. Fortidsvern 2020 (1). ISSN 1504-4645.s 28 - 37.
 • Bertelsen, Reidar. Arkeologisk befaring på Givær i 2015 og 2016. 2019 ISBN 978-82-691844-0-2.s 46 - 59.
 • Bertelsen, Reidar. Motstridende syn på Tromøy kirkes tilkomst. Agderposten 2019. ISSN 0805-3723.s 32 - 33.
 • Bertelsen, Reidar. Saurbekken i Heggen som forskningsarena. Om et lite frø som blei sådd i 1965. Årbok for Harstad 2019; Volum 32. ISSN 0802-6475.s 100 - 105.
 • Bertelsen, Reidar. Håløygminne og nordnorsk arkeologi. Følgesvenner gjennom hundre år. Haaløygminne : Håløygminne 2019; Volum 25 (2). ISSN 0333-0931.s 313 - 323.
 • Bertelsen, Reidar. TROLLSTEINEN I KJERKVÅGEN VED KABELVÅG. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2018-11-28 - 2018.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne. Kommunedelplan Kulturminner i Øksnes. (fulltekst) 2018.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord. Haaløygminne : Håløygminne 2018; Volum 25 (1). ISSN 0333-0931.s 133 - 140.
 • Bertelsen, Reidar. Om Kulturminneplanen for Øksnes. Kulturminnevern i kommunene, årskonferanse 2018-11-28 - 2018.
 • Bertelsen, Reidar. The impact of medieval urban material culture on the rural population of Arctic Norway. The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas 2018-12-02 - 2018-12-05 2018.
 • Bertelsen, Reidar. The origin and development of the fisher-farmer economy in Hálogaland.. The North Fish Meeting AD 800-1300, Lerwick 2017 2017-03-15 - 2017-03-17 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Resources. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 85 - 87.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner og frivillige – samfunnsnytte?. Kulturminner i samfunnets tjeneste Riksantikvaren, Frivillighetskonferansen 2017-03-11 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. OM ǪMĐ OG DET NORDLIGSTE HÁLOGALAND. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2017-11-14 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar. Nordland fylkesleksikon (fulltekst) 2017-01-12 - 2017.
 • Bertelsen, Reidar. Husvågen og Båtnesset på Gisløya. En tidlig fiskerbondeboplass eller Herrens staffedom?. Leddiken. Årbok for Øksnes historielag 2017; Volum 38.s 18 - 19.
 • Bertelsen, Reidar. Naustveiene i Harstad. Årbok for Harstad 2017. ISSN 0802-6475.s 10 - 14.
 • Bertelsen, Reidar. Erfaringer fra NFR-prosjektet: Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn. Arkeologikafe 2016-05-19 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Materiell kultur hos fiskerbøndene i Hálogaland, før og etter tilkomsten av jektefarten. Hansadagene 2016-06-09 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Lokale kulturminner – lokale verdier/Kulturminner i kommunene. Riksantikvarens KIK-seminar 2016-10-20 - 2016.
 • Bertelsen, Reidar. Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner.. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (3). ISSN 0333-0931.s 421 - 426.
 • Bertelsen, Reidar. Nils Kolle, Hein Bjartmann Bjerck, Marion Fjelde Larsen, Alf Ragnar Nielssen og Alan Hutchinson. Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I: Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fram til 1720. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015; Volum 94 (2). ISSN 0018-263X.s 295 - 301.
 • Bertelsen, Reidar. Hansakjøpmenne endret nordnorsk hverdag og fest. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-04-17 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Solbergfjorden i bildet av det nordlige Hálogaland. Utstiilinsåpning og seminar 2013-03-15 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Hvem har æren for rorbuene i Lofoten?. Haaløygminne : Håløygminne 2013; Volum 24. ISSN 0333-0931.s 4 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Hadsel som maktsentrum i jernalder og mellomalder. Kveldsakademiet (omtale) (sammendrag) 2013-01-18 - 2013.
 • Bertelsen, Reidar. Om Bjarkøy, Trondenes og Ọmð. 2012 (25) ISBN 978-82-994286-1-3. ISSN 0802-6475.s 19 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Spor i perieferienes periferi. Kysten 2012 (1). ISSN 0332-9550.s 10 - 13.
 • Bertelsen, Reidar. The establishment of dominant institutions of Medieval European style in Arctic Norway. Arctic Frontiers 2012-01-25 - 2012.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Bertelsen, Reidar. Fellesskap i kirkerommet. Forskningsdagene 2012 2012 2012-09-23 - 2012-09-23 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Universitetsmuseet og samfunnet rundt. Tromsø museum 140 år 2012-10-16 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Replikk til Holstad, Olsen og Holm. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 51 - .
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfiskets kulturarvsenter. 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen,ressurs eller belastning for byen?. The European Heritage Days/ Kulturminnedagene 2012-09-08 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfiskets kulturarv. 2012.
 • Bertelsen, Reidar; Nielssen, Alf Ragnar. Hvorfor her? Vågar og Lofotfisket. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. SKREI i et formidlingsperspektiv. Hvordan skal vi fortelle?. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Lofotfisket: 10000 år i forandring. Jeger og fisker, fiskerbonde, byen Vågar og fiskeværet. SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter 2012-08-30 - 2012-08-31 2012.
 • Bertelsen, Reidar. De arkologiske funnene på Soløy som grunnlag for rekonstruksjoner. Idedugnad for "Kulturell rasteplass" 2012-06-11 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner i gamle Langenes herred. Kulturhistorisk ekskursjon 2012-06-16 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Skansen i Tromsø: verdt å verne?. Åpent møte 2012-03-22 - 2012.
 • Bertelsen, Reidar. Tørrfiskhandelen og Nidarosdomen. Offentlig foredarg 2011-02-15 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Museum Nord og museumsreformen. Nord-Troms regionråd 2011-01-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000 til 1400-tallet. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 9 - 15.
 • Hesjedal, Anders; Bertelsen, Reidar. Skipsristninger bak hovedalteret i Trondenes kirke. Haaløygminne : Håløygminne 2011 (2). ISSN 0333-0931.s 261 - 267.
 • Hesjedal, Anders; Bertelsen, Reidar. Skipsfigurene i Trondeneskirka. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 52 - 53.
 • Bertelsen, Reidar. Myten om Kong Øysteins rorbuer. Lofotposten 2011.s 10 - 11.
 • Bertelsen, Reidar. Hvilke fortellinger og ideologier formidler vi, bevisst og ubevisst,som institusjon og forvaltning?. Riksantikvarens landssamling 2011-11-07 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Representativitet i kulturarvsforvaltningen. Begrep til nytte og besvær. Kystkultur og representativitet 2011-12-01 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminner som lokal ressurs. Verdiskapning i kulturminnevernet 2011-02-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Vágar i Hálogaland. Ekskursjon for Bryggens venner i Lofoten 2011-04-08 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Samisk kulturarv i Tromsø. Folkemøte om Tromsø og samisk språkforvaltningsområde 2011-03-09 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet på Rørstad. Folkemøte ved 250-årsjubiletet for Rørstad kirke 2011-05-20 - 2011-05-21 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Trondenes som lærdomssete. HSL-fakultetets administrasjonsseminar 2011-11-10 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Helheten i kulturlandskapet. Kulturminnedagen 2011-09-11 - 2011.
 • Bertelsen, Reidar. Introduksjon til foredrag om Trondenes kirke. Forskningsdagene 2011-09-26 - 2011.
 • Christophersen, Axel; Bertelsen, Reidar. Vil gi museumsstrid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Historie i landskapet. Tindenseminaret 2010 2010-02-06 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Forvaltning av kulturarven i marginaliserte kystsamfunn. Klima for miljøforskning - Miljø 2015 konferansen II 2010-02-16 - 2010-02-17 2010.
 • Bertelsen, Reidar; Voie, Søren Fredrik. Nytt fra Museumsfronten. Bladet Vesterålen 2010. ISSN 1891-6147.s 2 - .
 • Bertelsen, Reidar. Uverdig maktkonsentrasjon. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.s 5 - .
 • Bertelsen, Reidar. Om siktlinjer og synlighet. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 54 - 54.
 • Bertelsen, Reidar. Nå er det på tide å kvesse språket!. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar; Christophersen, Axel. Vil gi museumsstrid. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Hålogaland i mellomalder og moderne tid. Nordlands historie 2010-05-26 - 2010-05-27 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Børs og katedral: Spennet mellom opplevelse og forskning. Morgendagens reiseliv 2010-09-10 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Kirke og tun på Trondenes fra vikingtid til 1400-tallet. Ei skrittvis utvikling som gjenspeiler nasjonale endringsprosesser. Forskningsdagene 2010-09-27 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar. The “Europeanization” of Northern Scandinavia during the period 1000-1600 AD. Violence or Consenus? Forms of national bonds in medieval Europe. 2010-09-15 - 2010-09-17 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Kunnskapsbehov på kulturarvfeltet. Kunnskapsbehov på kulturarvfeltet 2010-11-29 - 2010.
 • Bertelsen, Reidar; Økland, Tom Erik. Veiløse samfunn rike på kulturminner. 2010.
 • Bertelsen, Reidar. Tapt historie på landsbygda. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009 (188). ISSN 0804-3116.s 5 - .
 • Bertelsen, Reidar. Vågar i de første to hundreårene. En annerledes bydannelse eller et urbant fiskevær?. Vågan historielag 2009-03-17 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Om Vágar til Nordland fylkesting. Nordland fylkesting 2009-09-30 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Om Vågar. Informasjonsmøte med Nordland fylkeskommunes næringsavd 2009-08-26 - 2009-09-26 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Utforskningen av gårdshauger. Kulturlagsovervåking i nordnorske middelalderbosetninger 2009-03-31 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshauger, bosettingsform og tafonomi. Kulturlagsovervåking i nordnorske middelalderbosetninger 2009-03-31 - 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Tanker om Kulturminnefondets policy for arkeologiske kulturminner eller Kulturminnefondet og Martin Luther. Kulturminnefondets arkeologidag 2009-09-24 - 2009-09-24 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Svenningen i Lurøy. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Fleinvær i Gildeskål. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Rørstad i Sørfold. 2009.
 • Bertelsen, Reidar; Tegomoh, Evelyne. Kystsamfunn med usikker framtid. Vestbygda i Øksnes. 2009.
 • Bertelsen, Reidar. Eirin Holberg og Alan Hutchinson: Lenge før byen. Bodøs historie bind 1. Fram til 1816. Heimen - Lokal og regional historie 2009; Volum 46. ISSN 0017-9841.s 359 - 360.
 • Bertelsen, Reidar; Andreassen, Dag Magnus. Litt om den kulturelle bakgrunnen til Gjertrud Rasch og Hans Egede. 2008 ISBN 978-82-303-1061-8.s 28 - 38.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?. Offentlig foredrag 2008-04-10 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Museumsreformen, en katastrofe eller vegen til et profesjonelt museumsvesen?. Museum Nords rådsmøte 2008-06-02 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet på Gisløy. Medlemsmøte 2008-08-03 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Ekskursjon til jernaldergårdene på Gisløy. Ekskursjon til jernaldergårdene på Gisløy 2008-08-03 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturlandskapet i Storvågan. Ekskursjon 2008-08-31 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Da nordområdene ble Europas periferi. Forskningstorget 2008-09-27 - 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Forvaltning av kulturminner og kulturlandskap i marginaliserte kystområder. Nordlands historie 2008-04-24 - 2008-04-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Creating the New North. Manifestations of Central Power in the North AD 1000-1600. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. The Rise of Commecial Fisheries. An Archaeological Perspecive. Research Cooperation in the Barents Region 2008-04-21 - 2008-04-25 2008.
 • Bertelsen, Reidar. On mobility, landscape and the environment. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-23 2008.
 • Bertelsen, Reidar. Den historiske arkeologien i Norge. Et tilbakeblikk på 40 år. Utfordringer for norsk midddelalderarkeologi 2008-09-25 - 2008.
 • Niemi, Einar a; Bertelsen, Reidar. Minneord om Jens Storm Munch, 18.11.1927-26.9.2008. Haaløygminne : Håløygminne 2008 (4). ISSN 0333-0931.s 365-370 - .
 • Bertelsen, Reidar. Svikter UiT forventningene?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Kan vi sitte rolig å vente på at Stjernøutvalgets forslag blir implementert?. Arkeologi i Norge 2008.
 • Bertelsen, Reidar. "Populistisk om samene". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Om forskerstatus og samenes "ankomst". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Nordområdemuseet. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 27 - .s doi: 07.11.2007.
 • Bertelsen, Reidar. Beskyldninger om grovt forskningsjuks. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Introduksjon til aktuell forskning omkring Trondenes kirke. Lokalhistorisk seminar 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Lokalsamfunnet omkring Trondenes kirke i mellomalderen. Lokalhistorisk seminar 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Fortellinger i friluft. Kursdager for grunnskolene i Øksnes 2006-05-29 - 2006-05-30 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Tause budskap formidlet gjemnnom grå dress. Et arkeologisk perspektiv på menns konvensjonelle påkledning. Lørdagsuniversitetet 2006-09-12 - 2006.
 • Bertelsen, Reidar. The resent reorganization of Norwegian local and regional museums. Farskoli islenskra safna og safnamanni 2006-09-27 - 2006-09-30 2006.
 • Bertelsen, Reidar. Erfaringene fra etableringen av Museum Nord. Finnmark fylkes museumsseminar 2006-02-10 - 2006.
 • Bertelsen, Reidar. The management of cultural heritage in marginalised coastal communities. Programkonferanse, Landskap i endring 2006-11-27 - 2006-11-29 2006.
 • Nielsen, Jens Petter; Bertelsen, Reidar; Flemmen, Anne Britt; Vittersø, Joar. “Nordområdene og samfunnsforskningen". Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Bygdøy er den beste løsningen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Bertelsen, Reidar. Godt og dårlig nytt om Trondenes kirke. Harstad Tidende 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Analogi. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 19 - 20.
 • Bertelsen, Reidar. Simonsen, Povl. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 324 - 325.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 451 - 452.
 • Bertelsen, Reidar. Vikingtid i Nord-Norge. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 442 - 447.
 • Bertelsen, Reidar. Troms. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 398 - 401.
 • Bertelsen, Reidar; Løken, Trond. Tunanlegg. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 401 - 403.
 • Bertelsen, Reidar. Retrospektiv metode. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 304 - 305.
 • Bertelsen, Reidar. Nicolaissen, Olaus Martens. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 269 - .
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaug. Pax Forlag 2005 ISBN 82-530-2611-0.s 156 - 157.
 • Bertelsen, Reidar. Kulturminnevern i marginale kystområder. årsmøte i Fleinvær ungdomslag 2005-08-06 - 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Hadselfolket i eldre plastalder. Planleggingsmøte for lærere i grunnskolen i Hadsel 2005-11-28 - 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Bygningskultur i nordnorsk mellomalder. Bygningshistorisk seminar 2005-10-26 - 2005-10-28 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Vågar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling. Ottar 2005; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 4 - 10.
 • Bertelsen, Reidar. Utsikt, innsyn og innsikt. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bertelsen, Reidar. Evaluering av bedømmelsespraksis for professorater. Forskerforum 2005; Volum 7. ISSN 0800-1715.
 • Bertelsen, Reidar. Nytt og gammelt om Trondenes kirke. Harstad Tidende 2005.
 • Bertelsen, Reidar. Veiviser til kulturarv i nord?. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2004; Volum 157. ISSN 0071-7436.s 177 - 184.
 • Bertelsen, Reidar. -til jord skal du bli. Lørdagsuniversitetet 2004-03-06 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Ngaouha, et museum for Mbumstammen i Nord-Kamerun. Museum Nord 2004-03-08 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. De nye museene og kulturlandskapet. Helgeland Museum 2004-05-18 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Trondenes, et ankerfeste i historien eller et hav av åpne spørsmål?. Trondenesdagene 2004 2004-10-30 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Det religiøse landskapet i Vågan. Hålogaland bispedømmes 200-årsjubileum 2004-05-29 - 2004-05-30 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Norwegian humanities research related to the Arctic. Histories from the North: environments, movements, narratives 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Research institutions and resources in Norway. Histories from the North: environments, movements, narratives 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Bedømmelse, dom eller veiledning. Mentorseminar 2004-05-12 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Nordnorske boplasser fra mellomalderen. Den tapte middelalderen 2004-03-11 - 2004.
 • Bertelsen, Reidar. Om byens skjulte og eldste røtter. Harstad Tidende 2004; Volum 3.s 66 - 67.
 • Bertelsen, Reidar. UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs. Tromsøflaket 2002 (7).
 • Bertelsen, Reidar; Nielsen, Alf Ragnar. Det første slipte bergbilde i Lofoten. 2002 (27) ISBN 82-92239-02-2.s 74 - 82.
 • Bertelsen, Reidar; Salvesen, Helge. Tar vi kostnader og tilgjegelighet av forskningsdokumentasjon på alvor?. Tromsøflaket 2001 (4).s 2 - 2.
 • Bertelsen, Reidar. Harstadgårdsbakken i rom og tid. 2001 ISBN 82-994071-6-8.s 14 - 19.
 • Bertelsen, Reidar. Hålogaland eller ei?. Harstad Tidende 2001.
 • Bertelsen, Reidar. Nord-Norge og verden ved forrige tusenårsskifte. Ottar 2000 (229). ISSN 0030-6703.s 3 - 9.
 • Bertelsen, Reidar; Krogh, Mia; Mortensen, Jan Ove; Pramli, Marthe. Kunnskap om kulturminneforvaltning og holdninger til vern av faste kulturminner. 1999.
 • Bertelsen, Reidar; Niemi, Einar. Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk. Haaløygminne : Håløygminne 1998 (2). ISSN 0333-0931.s 117 - 120.
 • Bertelsen, Reidar. Vågan kirkested fra tusenårsskiftet til 1300-tallet. 1998 ISBN 82-7416-099-1.s 12 - 23.
 • Bertelsen, Reidar. Forankring fryder" også i Lofoten. Melding av Kåre Ringstad: I arkeologiens eventyrland. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Bertelsen, Reidar. Vernet av “arkeologiske” kulturminner i et langtidsperspektiv. Haaløygminne : Håløygminne 1997 (4). ISSN 0333-0931.s 93 - 96.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Sør-Troms. Fortidsvern 1997 (3). ISSN 1504-4645.s 33 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Bjarmelandsgåta. Haaløygminne : Håløygminne 1996 (1). ISSN 0333-0931.s 355 - 362.
 • Bertelsen, Reidar. The historical Lofotens. The Norseman 1996 (2). ISSN 0029-1846.s 32 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Urbefolkning og innvandring i Nord-Norge. En kommentar til Kåre Nordsjø d.e. Haaløygminne : Håløygminne 1995 (4). ISSN 0333-0931.s 00 - 00.
 • Bertelsen, Reidar. Sentrale temaer i nordnorsk mellomalderarkeologi. 1995 (B 34). ISSN 0801-194X.s 57 - 68.
 • Bertelsen, Reidar. Tusenårsskiftet, et nytt samfunn?. 1994 ISBN 82-993206-0-7.s 201 - 242.
 • Bertelsen, Reidar. Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes. Haaløygminne : Håløygminne 1994 (4). ISSN 0333-0931.s 207 - 214.
 • Bertelsen, Reidar. Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder. Haaløygminne : Håløygminne 1993 (3). ISSN 0333-0931.s 65 - 78.
 • Bertelsen, Reidar. Mellomalderarkeologi og internasjonalisering. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1992 (57). ISSN 0332-8937.s 36 - 38.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Przemyslaw Urbanczyk: Medieval Arctic Norway. Archaeologia Polona 1992; Volum 30. ISSN 0066-5924.s 173 - 193.
 • Bertelsen, Reidar; Chruickshank, Marit. Skansen i Tromsø, rapport fra feltkurs i september 1990. 1991 (B 30). ISSN 0801-194X.
 • Bertelsen, Reidar. Er Vardø og Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge?. Haaløygminne : Håløygminne 1990; Volum 2 (71). ISSN 0333-0931.s 153 - 160.
 • Bertelsen, Reidar; Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny-Rita. Preface. 1987 (17) ISBN 82-90215-68-1. ISSN 0332-6306.s 7 - 7.
 • Bertelsen, Reidar. Ei enestående historie om et enestående funn. Melding av Hansen, Meldgaard og Nordqvist (red): Qilakitsoq, De grønland¬ske mumier fra 1400 tallet. Nuuk og Oslo 1984. Heimen - Lokal og regional historie 1986; Volum 1 (23). ISSN 0017-9841.s 36 - 38.
 • Bertelsen, Reidar; Keller, Christian; Lunde, Øivind; Sandmo, Anne-Karine. Kulturminnevernets intensjon og funksjon. 1986 (B 23) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0801-194X.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Bryggen Papers, Supplementary Series No. 1. Norwegian Archaeological Review 1986; Volum 2. ISSN 0029-3652.s 131 - 132.
 • Bertelsen, Reidar. Review of Bryggen Papers, Main Series Vol. 1. Norwegian Archaeological Review 1986; Volum 1. ISSN 0029-3652.s 55 - 57.
 • Bertelsen, Reidar; Urbanczyk, Przemyslaw. The Soløy Farm Mound. Excavations and Methods of Stratigraphical Analysis. 1985.
 • Bertelsen, Reidar. Arkeologi på nyere tids materiale. Museumsnytt 1982 (3). ISSN 0027-4186.s 40 - 42.
 • Bertelsen, Reidar. Fleire kjepphester inn i 80 årsgaloppen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1981 (34). ISSN 0332-8937.s 37 - 38.
 • Helskog, Ericka; Bertelsen, Reidar. Review of Euler and Gumerman (eds): Investigations of the Southwestern Anthropological Research Group (Flagstaff 1978). American Antiquity 1980; Volum 45 (2). ISSN 0002-7316.s 378 - 380.
 • Lillehammer, Arnvid; Næss, Jenny Rita; Bertelsen, Reidar. Arkeologi i Norge, står det virkelig bra til? Kommentarer til Humaniorautredningen del 9. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1978 (2). ISSN 0015-7945.s 37 - 39.
 • Bertelsen, Reidar. Anmeldelse av: Lidén (red): De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol I. Historisk Tidsskrift (Norge) 1978 (3). ISSN 0018-263X.s 323 - 325.
 • Bertelsen, Reidar. Det gamle Vågan, Nord Norges tidligste økonomiske sentrum. Ottar 1977 (98). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaug. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1977 ISBN 00-0000-000-0.s 188 - 190.
 • Bertelsen, Reidar. Glemte pioneroppdagel¬ser i nordnorsk arkeologi. Ottar 1977 (98). ISSN 0030-6703.s 29 - 32.
 • Bertelsen, Reidar. Kva vil vi med mellomalder¬arkeologien?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1975 (21). ISSN 0332-8937.s 40 - 41.
 • Bertelsen, Reidar. Jan Mayen og det første arktiske oljeeventyret. Vårt Verk 1975 (3).s 6 - 11.
 • Bertelsen, Reidar. Noen funn fra Røst som kan kaste lys over tørrfiskhandelen. Ottar 1974 (79-80). ISSN 0030-6703.s 33 - 36.
 • Bertelsen, Reidar; Holm-Olsen, Inger Marie. Gårdshaugen Saurbekken i Harstad. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1973 (13). ISSN 0332-8937.s 6 - 8.
 • Bertelsen, Reidar. Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. 1973.
 • Bertelsen, Reidar. Steinhaug på Særheim. Frá haug ok heiðni 1970 (3). ISSN 0015-9255.s 68 - 71.
 • Bertelsen, Reidar. Krittpiper. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 1968 (4). ISSN 0332-8937.
 • Bertelsen, Reidar. Registrering av fornminne i Ibestad. Haaløygminne : Håløygminne 1967 (1). ISSN 0333-0931.s 146 - 147.
 • Look at all works in CRIStin →
  Attachments: