Bilde av Svestad, Asgeir
Bilde av Svestad, Asgeir
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology asgeir.svestad@uit.no +4777646403 +4799034517 You can find me here

Asgeir Svestad


Professor in Archaeology

Job description

Professor


 • Asgeir Svestad :
  LARM Investigation in Inner Troms 2: The Guomojávrrit Region
  Equinox Publishing 2024 DOI
 • Asgeir Svestad, Bjørnar Julius Olsen :
  Archaeology, language and the question of Sámi ethnogenesis
  Acta Archaeologica 2023 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Samiske gjenbegravelser – noen etiske betraktninger
  Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2022
 • Asgeir Svestad :
  Buried in between: Re-interpreting the Skjoldehamn Medieval Bog Burial of Arctic Norway
  Medieval Archaeology 2021 ARKIV / DOI
 • Markus Fjellström, Gunilla Eriksson, Kerstin Birgitta Lidén, Asgeir Svestad :
  Food and Cultural Traits in Coastal Northern Finnmark in the 14th?19th Centuries
  Norwegian Archaeological Review 2019 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  Caring for the dead? An alternative perspective on Sámi reburial
  Acta Borealia 2019 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  Entering other realms: Sámi burials in natural rock cavities and caves in northern Fenno-Scandinavia between 900 BC and AD 1700
  Oxbow Books 2018 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning
  Viking 2017 ARKIV / DOI
 • Asgeir Svestad :
  What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics
  Norwegian Archaeological Review 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices
  Brepols 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts
  Fennoscandia Archaeologica 2011
 • Asgeir Svestad :
  "Folk er vanligvis ikke særlig villige til å snakke om de døde" - Synspunkter på materialitet og samisk gravskikk
  Arkeologi i Norr 2007
 • Hein Bjartmann Bjerck, Mats Burström, Thora Petursdottir, Asgeir Svestad :
  For Love of Archaeology. To Bjørnar J. Olsen from friends and colleagues.
  2023
 • Hein Bjartmann Bjerck, Mats Burström, Thora Petursdottir, Asgeir Svestad :
  For Love of Archaeology
  2023
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Samisk ordpynt eller vilje til å satse strategisk?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll, Bjørnar Julius Olsen, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi - eller forpliktelse til å satse på arkeologiutdanninga?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 15. December 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi, eller forpliktelse?
  Ságat Samisk avis AS 2023 FULLTEKST
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av levningene fra Todd’suel/Gravholmen - Hva bør tillegges etisk relevans?
  2022
 • Asgeir Svestad :
  Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.) 2019: The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford. 236 p. ISBN: 978-1-78920-329-5/ISBN 978-1-78920-330-1.
  Primitive tider 2020
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  Sagat 2020
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  nordnorskdebatt.no 2020
 • Asgeir Svestad :
  Samisk og nordisk gravskikk i vikingtid og tidlig mellomalder
  2014
 • Trond Rødsmoen, Asgeir Svestad :
  Greit å forske på knokler?
  26. February 2013
 • Erling Lorentzen, Asgeir Svestad :
  Kampen om knoklane
  02. August 2013 DATA
 • Asgeir Svestad :
  Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman
  Norwegian Archaeological Review 2013 DOI
 • Asgeir Svestad :
  On the Ethics of Reburials: A Case Study from Sápmi – The Land of the Sámi
  2012
 • Astri Thunold, Asgeir Svestad :
  Førsteretten
  15. November 2011 DATA
 • Asgeir Svestad :
  Árran-undersøkelser i indre Dividal (LARM)
  2011
 • Asgeir Svestad :
  De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård
  2010
 • Asgeir Svestad :
  We are not allowed to rebury our forefathers without doing research - that’s the least we owe them. The Neiden Case
  2010
 • Asgeir Svestad :
  Et forsøk til árran-typologi. Registreringer i indre Dividal (LARM)
  2010
 • Asgeir Svestad :
  Gjenbegraving av samiske skjeletter
  Sagat 2010
 • Asgeir Svestad :
  Transition to Sámi Christian Burial Custom. On the work of materiality
  2009
 • Asgeir Svestad :
  Gravplassen i Neiden
  2008
 • Asgeir Svestad :
  Overgangen til kristen gravskikk
  2008
 • Asgeir Svestad :
  Samiske etterkommere åpner for forskning på skjelettene fra Universitetet i Oslo
  04. February 2008
 • Asgeir Svestad :
  Museum
  15. June 2008
 • Asgeir Svestad :
  Sámi graves and sacred landscape during Christianization
  2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Sør-Varanger Avis 2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Ságat - Samisk avis 22. November 2007
 • Asgeir Svestad :
  Tilbakeføring av skjeletter til Neiden
  Nordlys 03. December 2007
 • Asgeir Svestad :
  The Sámi Conversion to Christianity: On the Constructive Work of Sámi Mortuary Practices, AD 1600-1950
  2006
 • Asgeir Svestad :
  Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600 - foreløpige resultater
  2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologer vil åpne gamle samiske graver i Tana"
  21. November 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologer ønsker å åpne gamle samiske graver i Tana"
  21. November 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen"
  14. November 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Samiske graver på Kirkegårdsøya åpnes"
  12. July 2005
 • Asgeir Svestad :
  "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen"
  11. November 2005
 • Asgeir Svestad :
  Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen, Tana
  2005
 • Ingunn Tombre, Oddgeir Andersen, Stine Barlindhaug, Jarle W. Bjerke, Lars Erikstad, Vigdis Irene Frivoll et al.:
  Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring
  2005 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →

  Publications outside Cristin

  Selected publications
  Svestad, A. 2021. Burial in Between? Re-Interpreting a Medieval (11th Century AD) Bog Burial from Northern Norway. Medieval Archaeology 65(2): 286-321.

  Svestad, A. 2020. Review: “Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.): The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford, 2019. 236 pp., 32 illustrations, 3 tables. Print ISBN 978-1-78920-329-5, E-book ISBN 978-1-78920-330-1.” Primitive tider 22: 193-195.

  Svestad, A. 2019. Caring for the Dead? An Alternative Perspective on Sámi Reburial. Acta Borealia 36(1): 23-52.

  Fjellström, M., Eriksson, G., Lidén, K.B. & A. Svestad. 2019. Food and Cultural Traits in Coastal Northern Finnmark in the 14th-19th Centuries. Norwegian Archaeological Review 52 (1): 20 – 40.

  Svestad, A. 2018. Entering other realms: Sámi burials in natural rock cavities and caves in northern Fenno-Scandinavia between 900 BC and AD 1700.In: Bergsvik, K.A. and Dowd, M. (eds.), Cave Rituals in Medieval Europe, 400-1200 AD. London: Oxbow Books.

  Svestad, A. 2017. Svøpt i myra – Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning. Viking LXXX: 129-156. http://dx.doi.org/10.5617/vikings.5476

  Svestad, A. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Ducan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review 46(2): 37-49.

  Svestad, A. 2013. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review 46(2): 1-25.

  Svestad, A. 2013. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. In: Nordeide, S.W. & Brink, S. (eds.), Sacred Sites and Holy Places. Exploring the Sacralization of Landscape through Space and Time. Turnhout: Brepols Publishers, pp. 111-140.

  Svestad, A. 2011. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica XXVIII: 39-56.

  Svestad, A. 2010. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. Tana-årboka - Deanu jahkegirji, 77-91.

  Svestad, A. 2007. "Folk er vanligvis ikke så villige til å prate om de døde" - Synspunkter på materialitet og samiske gravskikk. Arkeologi i Norr 10: 41-76.

  Svestad, A. 2005. "Til helvete med Thomsen" - En siste replikk. META - medeltidsarkeologisk tidskrift (4): 14-17.

  Svestad, A. 2004. Hvorfor oldsakene må komme først? META - medeltidsarkeologiske tidskrift (3): 38-47.

  Svestad, A. 2003. Finn din egen filosof. Konfrontasjoner og kontradiksjoner i den arkeologiske teoridebatten. Dr. Art. Thesis, University of Tromsø. http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/285

  Svestad, A. & S. Barlindhaug. 2003. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. NIKU report 4. Oslo.

  Svestad, A. 2002. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Lofoten. In: Simonsen, P. (ed.), Tromura 35, Kulturhistorie, Tromsø Museum.

  Svestad, A. 1999. Review of Brian Leigh Molyneaux (ed. 1997): The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Norwegian Archaeological Review, 32(2): 117-19

  Svestad, A. 1995. Mefjordvær. In the footprints of hunters and fishermen. Footprints to the North -A Guide to the History of North Norway and Nord-Trøndelag. County Council of Troms, Tromsø.

  Svestad, A. 1995. Mefjordvær - I fangstfolks og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord - En veiviser til historien i Nord-Norge og Namdalen. Troms fylkeskommune, Tromsø.

  Svestad, A. 1995. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Norwegian University Press, Oslo.

  Olsen, B. & A. Svestad. 1994. Creating Prehistory: Archaeology and the Discourse of Modernism. Nordisk museologi, 1: 3-20.

  Brattli, T. & A. Svestad. 1991. Forskningshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking, LLIV: 105-112.

  registrert i Bibsys


  Research interests

  Research History/Disciplinary History of Archaeology, Archaeological Theory, Old Norse and Sámi Archaeology, Interethnic Relations, Sámi Burial Custom, Repatriation and Reburial.

  Teaching

  Archaeological Basics/Scientific Methods, Old Norse and Sámi Iron Age, Archaeological Theory, Researh History/Disciplinary History of Archaeology


  CV

  Commissions of Trust:

  The National Committee for Research Ethics on Human Remains, 2019-

  Archaeology Program Advisory Board, 2018-

  National Board of Archaeology and Conservation, 2015-2017

  Head of Department of Archaeology and Anthropology, 2015-2016

  Department Board of Archaeology and Social Anthropology, 2012-2015

  Leader of Archaeology Program Advisory Board, 2010-2012