Hilde Bjørnå


Professor, Political Science

Job description

POLITICAL SCIENCE; Lectures in local politics, democratic theory and democratic innovations, democracy and social media, political representation, the relationship between administration and politics, local government reforms, EU


 • Beate Steinveg, Hilde Bjørnå :
  Social media as an agenda-setting instrument in local politics
  Nordicom Review 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Local politicians in the age of new media
  Frontiers in Political Science 2022 ARKIV / DOI
 • Jonas Stein, Troy Saghaug Broderstad, Hilde Bjørnå :
  Territorial reforms, mobilisation, and political trust: a case study from Norway
  Local Government Studies 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Bjørnå :
  Reputational assets for local political leadership
  Heliyon 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Bjørnå :
  Forholdet mellom politikk og administrasjon – Hva kan vi lære fra en norsk småkommune?
  Nordisk Administrativt Tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Bjørnå, Jarle Weigård :
  From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Åshild Skjegstad Lockert, Hilde Bjørnå, Kristian H. Haugen, Salomonsen Heidi Houlberg :
  Reputation reform strategies in local government: investigating Denmark and Norway
  Local Government Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Åshild Skjegstad Lockert, Hilde Bjørnå, Martin Sollund Krane :
  Policy transfer of branding and reputation management: Motivations, challenges, and opportunities for a small rural municipality
  Public Performance and Management Review 23. November 2019 ARKIV / DOI
 • Jonas Stein, Marcus Buck, Hilde Bjørnå :
  The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway
  Territory, Politics, Governance 13. June 2019 ARKIV / DATA / DOI
 • Sigbjørn Svalestuen, Hilde Bjørnå, Nils Aarsæther :
  Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin innflytelse
  Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018
 • Hilde Bjørnå, Tor Arne Morskogen, Nora Uvsbakk :
  Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ARKIV / DOI
 • Tobias Polzer, Hilde Bjørnå, Stephan Leixnering :
  Introduction: Understanding Joined-up Government in the European local government sector
  2017
 • Tobias Polzer, Hilde Bjørnå, Stephan Leixnering :
  Conclusion: Joined-up Government in the European local government sector. Variations on a theme.
  2017
 • Nils Aarsæther, Hilde Bjørnå :
  Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse
  Fagbokforlaget 2017
 • Hilde Bjørnå :
  Organising services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality
  2017
 • Hilde Bjørnå, Marthe Synnøve Susort Johannessen :
  Diskusjonane på Facebook blir så harde at politikarane er redde det skadar demokratiet
  30. January 2024
 • Hilde Bjørnå :
  Tillit og valg
  2023
 • Hilde Bjørnå, Simon Gramvik :
  Unge kvinner i fløypartier får mest Facebook-hets
  17. August 2023
 • Hilde Bjørnå :
  Er sosial medier en fordel eller ulempe for politikere i valgkampen?
  07. September 2023
 • Beate Steinveg, Hilde Bjørnå :
  sosiale mediers inntog i lokalpolitikken er et tveegget sverd
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023
 • Beate Steinveg, Hilde Bjørnå :
  Sosiale mediers inntog i lokal­politikken er et tveegget sverd
  https://forskning.no/ 2023 ARKIV
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Hva mener lokalpolitikerne om sosiale medier?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 ARKIV
 • Hilde Bjørnå :
  Lokalpolitikk og sosiale medier
  2022
 • Hilde Bjørnå :
  Sosiale medier og politikk
  2022
 • Jonas Stein, Troy Saghaug Broderstad, Hilde Bjørnå :
  Skapte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene en tillitskrise?
  Nordlys 2022 DATA
 • Hilde Bjørnå :
  lokalpolitikere og sosiale medier
  23. August 2022
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Hva mener lokalpolitikerne om sosiale medier?
  Avisa Nordland 2022
 • Hilde Bjørnå :
  Administrasjonens nøytralitet
  2021
 • Hilde Bjørnå :
  Territorielle reformer, mobilisering og tillit til politikere
  2021
 • Hilde Bjørnå :
  Mener høyt utdanningsnivå kan gi en egen «politikerkaste»
  07. September 2021
 • Hilde Bjørnå :
  Governance of public health care- changes, challenges and opportunities
  2021
 • Hilde Bjørnå :
  Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommuner
  2021
 • Hilde Bjørnå :
  Competitive advantages in the political game
  2020
 • Hilde Bjørnå :
  Digital Democracy - Dangerous E-voting vs. Powerful Innovation to collaborate
  2020
 • Sigrid Agnethe Hansen, Hilde Bjørnå :
  Litt klokere. Valglister
  12. April 2019
 • Hilde Bjørnå :
  Trademarks in LG
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  Politisk innovasjon som løsning på demokratiske utfordringer
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  Formannskapsmodellen i Tromsø
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  parlamentarisme i Tromsø- en snarvisitt
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  Territorial Identities and Local Government Developmental Policies
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  Brexit
  2019
 • Hilde Bjørnå :
  The role of extraordinary deeds, performance, symbolic and moral behaviour in great mayor's reputations
  2018
 • Hilde Bjørnå :
  Nordnytt. Intervjuet om/kommentarer til at lokalpolitikere i Tromsø mener debattklimaet til tider blir for tøft
  13. June 2018
 • Hilde Bjørnå :
  Kommentarer til valgbarometer
  16. June 2018
 • Tobias Polzer, Hilde Bjørnå :
  Presentation of selected outcomes of the COST action. i. Joined-Up Local Governments
  2017
 • Åshild Skjegstad Lockert, Hilde Bjørnå, Martin Sollund Krane :
  The transfer of branding and reputation management policies
  2017
 • Sigbjørn Svalestuen, Hilde Bjørnå, Nils Aarsæther :
  Ti tusen tommeltotter? Representatntenes opplevelse av sin innflytelse
  2017
 • Hilde Bjørnå :
  Joined-up local government?
  2017
 • Hilde Bjørnå :
  Kan avfolkning bekjempes?
  2017
 • Hilde Bjørnå, Tobias Polzer :
  Presentation of book project
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Social media and democracy, municipality reforms, democratic theories, local leadership, the relationship between politics and administration, branding 


  Member of research group