HK-Hernes-002-jpg.jpg-Bredde-180px-
HK-Hernes-002-jpg.jpg-Bredde-180px-
Department of Social Sciences hans-kristian.hernes@uit.no +4777645602 416 94 976 Tromsø SVHUM D 2033B

Hans-Kristian Hernes


Professor, Political Science


 • Bjørnå, Hilde; Steinveg, Beate; Hernes, Hans-Kristian. Local politicians in the age of new media. Frontiers in Political Science 2022; Volum 4. ISSN 2673-3145.s doi: https://doi.org/10.3389/fpos.2022.917716.
 • Tennberg, Nina Monica; Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Revisiting the governance triangle in the Arctic and beyond. Routledge 2021 ISBN 9780367674151.
 • Hernes, Hans-Kristian; Broderstad, Else Grete; Tennberg, Nina Monica. Indigenous rights and governance theory. Routledge 2021 ISBN 9780367674151.
 • Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per. Finnmarksloven 15 år etter. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 15 - 42.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Jenssen, Synnøve. Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 91 - 121.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. The Promises of Consultation?. Peter Lang Publishing Group 2014 ISBN 978-2-87574-206-3.s 191 - 216.
 • Hernes, Hans-Kristian; Henriksen, Therese. Snøhvit - eventyr i sameland?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 189 - 201.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Gjennombrudd ved konsultasjoner? Finnmarksloven og konsultasjonsordningen i Stortinget. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s 122 - 148.
 • Hernes, Hans-Kristian. Fra Stilla til storm. En introduksjon om finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s 11 - 36.
 • Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein. Leaning on user-groups: The role of civil society in fisheries governance. Marine Policy 2007; Volum 31. ISSN 0308-597X.s 201 - 209.s doi: 10.1016/j.marpol.2006.07.001.
 • Hernes, Hans-Kristian. Konsultasjoner - besvær eller mulighet?. Stat og styring 2006; Volum 16 (2). ISSN 0803-0103.s 43 - 47.
 • Mikalsen, Knut h; Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein. Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making. Springer 2005 ISBN 1-4020-3777-5.
 • Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut h. Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making. Springer 2005 ISBN 1-4020-3777-5.s 103 - 118.
 • Hernes, Hans-Kristian. Public Administration in Norway: A Rejoinder. Public Administration 2004; Volum 82 (3). ISSN 0033-3298.s 691 - 700.
 • Hernes, Hans-Kristian. Gruppeinteresser og demokrati. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0218-6.s 239 - 270.
 • Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian. Representation in fisheries co-management. Kluwer Academic Publishers 2003 ISBN 1-4020-1427-9.s 281 - 292.
 • Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian. From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries. Mobilization 2002; Volum 7 (1). ISSN 1086-671X.s 15 - 28.
 • Dryzek, John S.; Hunold, Christian; Schlosberg, David; Downes, David; Hernes, Hans-Kristian. Environmental Transformation of the State: the USA, Norway, Germany and the UK. Political Studies 2002; Volum 50. ISSN 0032-3217.s 659 - 682.
 • Hernes, Hans-Kristian. Demokratisk styring - er det mulig i en globalisert verden?. Internasjonal Politikk 2001; Volum 59 (2). ISSN 0020-577X.s 153 - 177.
 • Hernes, Hans-Kristian. Interesseorganisering og demokrati. Fagbokforlaget 1998 ISBN 82-7674-340-4.s 185 - 208.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Hernes, Hans-Kristian. Korporativisme og demokrati. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1989; Volum 5 (3). ISSN 0801-1745.s 251 - 265.
 • Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per. Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 193 - 220.
 • Tennberg, Nina Monica; Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Indigenous Peoples, Natural Resources and Governance. Agencies and Interactions. Routledge 2021 ISBN 9780367674151.s 85 - 103.s doi: 10.4324/9781003131274-5.
 • Oskal, Nils; Hernes, Hans-Kristian. Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 9788202269692.
 • Hernes, Hans-Kristian; Oskal, Nils. Finnmarksloven. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s 36 - 67.
 • Dryzek, John S.; Downes, David; Hunold, Christian; Schlosberg, David; Hernes, Hans-Kristian. Green States and Social Movements. Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany & Norway. Oxford University Press 2003 ISBN 0199249024.
 • Hernes, Hans-Kristian. Approaches and strategies to mining on Sámi lands. Indigenous Peoples, extractive industries, state interactions. TriArc & IndKnow research seminar 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Approaches and strategies to mining on Sámi lands. MinEral research network 2020-10-22 - 2021-10-22 2020.
 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Indigenous peoples and mining: Approaches and strategies. Extractive industries and Indigenous livelihoods 2018-08-20 - 2018-08-22 2018.
 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Poelzer, Gregory Michael. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. Arctic Frontiers 2018 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.
 • Broderstad, Else Grete; Poelzer, Gregory Michael; Hernes, Hans-Kristian. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Hernes, Hans-Kristian. Svalbard og demokrati. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 19 - .
 • Mikalsen, Knut h; Hernes, Hans-Kristian. From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries. ECPR Joint Sessions of Workshops 1999-03-26 - 1999-03-31 1999.
 • Hernes, Hans-Kristian. Forhandlingsmakt eller argumentasjonsbyrde? En analyse av Hovedavtalen for fiskerinæringen og avviklingen av fiskeristøtten. 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hernes, Hans-Kristian. Nordnorske FoU-miljøer med spisskompetanse. 1992.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM D 2033B

  Click for bigger map