Bilde av Jenssen, Synnøve
Photo: Torbein Kvil Gamst

Synnøve Jenssen • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes, Synnøve Jenssen :
  Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Synnøve Jenssen, Øyvind Kind Robertsen :
  Det kommunale handlingsrommet - bare for små kommuner?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015 DOI
 • Synnøve Jenssen :
  Fangene på fortet eller Mesternes mester? Bompengefinansiering og lokaldemokratiske dilemmaer i Harstad, Tromsø og Alta
  Orkana Forlag 2013
 • Synnøve Jenssen :
  Dør kua mens gresset gror? Politikernes rolle i helsesamhandling
  Nytt Norsk Tidsskrift 2013
 • Synnøve Jenssen :
  Hierarkisk styring eller partnerskap? : konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge - en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning?
  Nordiske organisasjonsstudier 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Lokaldemokrati på tomgang?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010
 • Synnøve Jenssen :
  The Rationality of Local Budgetary Decision-making in the Municipality of Sortland
  Nova Science Publishers 2008
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  The future of Northern local governance
  Nova Science Publishers 2008
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  Local Governance and the Challenges of Global Change
  Nova Science Publishers 2008
 • Synnøve Jenssen :
  Deliberative Democracy in Practice
  Acta Politica 2008 DOI
 • Asbjørn Røiseland, Nils Aarsæther, Synnøve Jenssen :
  Local governance and the challenges of global change
  Nova Science Publishers 2008
 • Nils Aarsæther, Synnøve Jenssen, Asbjørn Røiseland :
  The future of northern local governance
  Nova Science Publishers 2008
 • Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen :
  Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia
  Scandinavian Political Studies 01. December 2006
 • Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen :
  Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001
 • Synnøve Jenssen, Brita Kleivan :
  Deliberasjon - En alternativ samhandlingsform i stat - kommunerelasjonen?
  ? 1999
 • Nils Aarsæther, Asbjørn Røiseland, Synnøve Jenssen :
  Practicing Local Governance: Northern Perspectives
  Nova Science Publishers 2008
 • Synnøve Jenssen :
  Tukling med skaperverket?
  2014
 • Synnøve Jenssen :
  Tukling med skaperverket?
  Klassekampen 28. June 2014
 • Jan H Rosenvinge, Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen :
  Universitetet i Tromsø - hva nå
  07. February 2013
 • Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen, Jan H Rosenvinge :
  Universitetet i Tromsø – hva nå?
  Nordlys 07. February 2013 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Synnøve Jenssen, Jan H Rosenvinge :
  Forskning fremfor tvang i reindriften
  Nordlys 23. February 2013
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju NRK Nordnytt
  10. October 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordafør
  12. September 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nyhetsmorgen, NRK
  19. October 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordnytt, NRK
  21. November 2011
 • Synnøve Jenssen :
  Intervju Nordnytt, NRK
  29. August 2011
 • Toril Ringholm, Hilde Bjørnå, Synnøve Jenssen, Torill Nyseth, Asbjørn Røyseland, Signy Irene Vabo et al.:
  Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →