Bilde av Salvesen, Helge
Bilde av Salvesen, Helge
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology helge.salvesen@uit.no You can find me here

Helge Salvesen • Helge Salvesen :
  The Historian as Architect of Nations: A Historiographical Analysis of the Norwegian Peasantry as Carrier of National Ideology and Identity in the Medieval and Early Modern Periode
  Brill Academic Publishers 2020 DOI
 • Helge Salvesen :
  Saemieh aelkieh sijjen mïelem jie htedh - Samane tek til orde
  2017
 • Helge Salvesen :
  Røros - verdenskulturminnets historiske røtter
  Pax Forlag 2014
 • Helge Salvesen :
  Population and settlement in social, economic and ecological context: Villages in Jämtland from the high middle ages to the early modern period
  Archaeolingua 2011
 • Helge Salvesen :
  Ödesbölen i Jämtland som nøkkel til å forstå årskaene til agrarkrisen i senmiddelalderen
  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2009
 • Helge Salvesen :
  Settlement development as a function of communalism - A study of villages in Jämtland during medival and Early Modern times
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Helge Salvesen :
  The Quality Assurance System for Higher Education in Norway - with Particular Reference to the Library Services
  LIBER Quarterly: Te Journal of European Research Libraries 2006
 • Helge Salvesen :
  Villages and Farms - Scandinavia and the Alpine Region
  2005
 • Helge Salvesen :
  Handelsinteresser og konflikter i Norden 1560-1720
  2004
 • Helge Salvesen :
  Synet på og holdninger til samer før og etter Knud Leem
  Tapir Akademisk Forlag 2003
 • Helge Salvesen :
  Norsk digitalt bibliotek - sprengstoff i biblioteksektoren?
  Synopsis 2003
 • Berglund Birgitta, Helge Salvesen, Jensås Ivar, Stomsvik Knut Harald, Berge Ragnhild :
  Arkeologi og historie - Et grensemøte etter Ødegårdsprosjektet
  Heimen - Lokal og regional historie 2003
 • Helge Salvesen :
  The Quality Management of Norwegian Universities and its influence on University Libraries
  LIBER Quarterly: Te Journal of European Research Libraries 2002
 • Helge Salvesen :
  The holistic scientist Niels Stenersen and the univerity ideal and challenges
  Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 2002
 • Helge Salvesen :
  The University Library in Tromsø as a Learning Centre
  LIBER Quarterly: Te Journal of European Research Libraries 2000
 • Helge Salvesen :
  "Jemtlag" - en region i Midt-Skandinavia, skifte i statstilhørighet i eldre tid
  Tapir Akademisk Forlag 1999
 • Helge Salvesen, Sigmund Nesset :
  Universitetet og den akademiske felleskultur
  UiT Norges arktiske universitet 1999
 • Helge Salvesen :
  Universitetsbiblioteket - forskningsbibliotek og studiebibliotek i universitetssamfunnet
  1998
 • Helge Salvesen :
  Modellenes plass i den historiske forskningsprosessen
  Tapir Akademisk Forlag 1997
 • Helge Salvesen :
  Nytt folkebibliotek på Røros
  12. April 2018
 • Ingegerd Palmér, Alexander Bargum, Mona Fjellström, Erik Kaunismäki, Helge Salvesen, Mirella Nordblad :
  Auditering av yrkeshögskolan Arcada 2018
  2018
 • Helge Salvesen :
  Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Med historisk indledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.Jämtlands läns fornskriftsälskap och Landsarkivet i Östersund,Östersund 2016.
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 DOI
 • Helge Salvesen :
  Lars Rumar: Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys.
  Heimen - Lokal og regional historie 2017
 • Simen Meisdal, Helge Salvesen :
  Vil ha nytt bibliotek
  23. February 2017
 • Helge Salvesen, Solveig Cornér, Rasmus Haugen Sandvik, Gro Hanne Aas :
  Rudolf Steinerhøyskolen. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen.
  2016
 • Nina Skarpenes, Helge Salvesen, Iréne Häggström, Anders Kvernmo Langset :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
  2013
 • Helge Salvesen, Torvald Øgaard, Maria Knutson Wedel, Solveig Cornér, Ina Tandberg, Magnus Malnes :
  NOKUTs tilsynsrapporter: NTNU. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
  2013
 • Helge Salvesen, Leif Emerek :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Bibliotek - styring og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  2012
 • Iréne Häggström, Kjetil Clementsen, Helge Salvesen :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Norsk høgskole for helhetsterapi
  2011
 • Helge Salvesen, Gunn Haraldseid, Airi Rovio-Johansson, Anne Welle-Strand, Marius Lervåg Aasprong :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Universitetet i Agder
  2011
 • Helge Salvesen, Christian Hemmestad Bjerke, Solveig Cornér, Nina Skarpenes :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Høgskolen i Volda. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga
  2011
 • Helge Salvesen, Gunn Haraldseid, Airi Rovio-Johanson, Anne Welle-Strand, Marius Lervåg Aasprong :
  Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder Rapport fra sakkyndig komité
  Høgskulen på Vestlandet 2011
 • Sven-Erik Hansén, Ingvild Fasting, Helge Salvesen, Nina Skarpenes :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges musikkhøgskole
  2010
 • Helge Salvesen :
  Røros i den store verden
  2010
 • Clas Wahlbin, Berit Karseth, Helge Salvesen, Gunnhild Orten :
  NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik
  2009
 • Helge Salvesen :
  Ödesbölen i Jämtland som nøkkel til å forstå årsakene til agrarkrisen i senmiddelalderen
  2008
 • Helge Salvesen, Leif Magne Iversland, Hana Christie, Stein O. Johansen, Lars Egeland, Sissel Pettersen et al.:
  BIBSYS behovsanalyse
  2008
 • Helge Salvesen :
  Jørn Sandnes - Minneord
  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2007
 • Helge Salvesen :
  Open Accsess Initiative - why, and are we willing to try?
  2003
 • Helge Salvesen, Trine Kolderup Flaten, Lisbeth Tangen :
  Norsk bibliotekforening 90 år - Kilder til foreningens historie
  2003
 • Helge Salvesen :
  Bendik Rugaas
  Kunnskapsforlaget 2003
 • Frode Bakken, Helge Salvesen :
  Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene
  Bibliotekspressen 2002
 • Helge Salvesen, Frode Bakken :
  Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene
  ? 2002
 • Helge Salvesen :
  Ravnetrykk - en skriftserie ved UB.
  Tromsøflaket. Avis for Universitetet i Tromsø 2002
 • Helge Salvesen :
  Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid. (Redigert av Ola Khylberg)
  Namn och bygd 2001
 • Helge Salvesen :
  Den store franske Encyklopedi 1751-72/80
  Hugins øye 1999 FULLTEKST
 • Helge Salvesen :
  Nettbaserte bibliotektjenester
  1998
 • Helge Salvesen :
  Bosetningshistorie og historisk geografi - anmeldelse av Mats Widgren: Bysamfällighet och tegskiftet i Bohuslän 1300-1750
  Heimen - Lokal og regional historie 1998
 • Helge Salvesen :
  Einar Niemi - utdyping (NBL-artikkel)
  1998 FULLTEKST
 • Helge Salvesen :
  Norge - historie - 1130-1536: Norsk høy- og senmiddelalder
  Kunnskapsforlaget 1998

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →