Personkort bilde
Professor

Fulsås, Narve

Professor, history Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Cultural history, Historiography, Book history, Ibsen

Commisions of trust

19th Century history, Book History, Historiography, Theory of History

 • Fulsås, Narve. Bourgeois Drama. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 19 - 25.

 • Fulsås, Narve. From Theatre to Book. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 11 - 18.

 • Fulsås, Narve. Early Years in Norway. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 3 - 10.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Networks, asymmetries and appropriations: Towards a typology. Ibsen Studies 2019; Volum 19 (2). ISSN 1502-1866.s 65 - 87.s doi: 10.1080/15021866.2019.1640449.

 • Fulsås, Narve. Litterær nasjonalisering. Korleis dansk-norsk litteratur blei norsk. 2019 (13) ISBN 978-82-7965-414-8. ISSN 1891-4829.s 405 - 427.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. From Periphery to Center: The Origins and Worlding of Ibsen's Drama. Brill Academic Publishers 2018 (53) ISBN 978-90-04-36452-3. ISSN 1568-1858.s 43 - 64.s doi: 10.1163/9789004364530.

 • Fulsås, Narve. 1814 - historie og minnepolitikk. Pax Forlag 2017 ISBN 978-82-530-3912-1.s 36 - 47.

 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. How was Ibsen's modern drama possible?. Journal of World Literature 2016; Volum 1 (4). ISSN 2405-6472.s 449 - 465.s doi: 10.1163/24056480-00104003.

 • Fulsås, Narve. Historie og litteratur: eksemplet Ibsen. Samtiden 2016 (3-4). ISSN 0036-3928.s 136 - 142.

 • Fulsås, Narve. Etter grunnlovsjubileet: Nasjonalhistorie og nasjonens andre. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7.s 85 - 95.

 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life. Nordlit 2015 (34). ISSN 0809-1668.s 83 - 93.s doi: 10.7557/13.3355.

 • Fulsås, Narve. Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen. Novus Forlag 2013 (6) ISBN 9788270997251. ISSN 1891-4829.s 19 - 29.

 • Fulsås, Narve. Universitetet i Oslo 1811-2011: Frå jurist- og presteskule til institusjon for forsking og masseutdanning. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (3). ISSN 0800-336X.s 293 - 304.

 • Fulsås, Narve. Om forskjellen mellom hermeneutikk og propaganda. Replikk til Tor Egil Førland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 93 - 95.

 • Fulsås, Narve. Kystkulturen - forsømt i konstruksjonen av nasjonal identitet?. Heimen - Lokal og regional historie 2011; Volum 48 (4). ISSN 0017-9841.s 311 - 320.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur. Historiska och litteraturhistoriska studier 2011; Volum 86. ISSN 0073-2702.s 35 - 60.

 • Fulsås, Narve. Ibsen Misrepresented: Canonization, Oblivion, and the Need for History. Ibsen Studies 2011; Volum XI (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 20.s doi: 10.1080/15021866.2011.575641.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore; Aarseth, Asbjørn. Ord og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 57 - 558.

 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0.s 277 - 345.

 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 561 - 638.

 • Fulsås, Narve. Brevmottagere - personer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 639 - 729.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere - institusjoner, organisasjoner, bedrifter. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 731 - 739.

 • Fulsås, Narve. Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 739 - 744.

 • Fulsås, Narve. Kva for ein Ibsen?. Unipub forlag 2010 (6) ISBN 978-82-91540-11-5. ISSN 1503-2981.s 39 - 54.

 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 417 - 876.

 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 343 - 416.

 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 339 - 342.

 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 7 - 335.

 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Lille Eyolf : 1894. Aschehoug & Co 2009 (9) ISBN 9788203190063.s 363 - 474.

 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Hvide heste : 1886. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 189 - 411.

 • Fulsås, Narve; Kühne-Bertram, Gudrun. Ibsen and Dilthey: Evidence of a forgotten Acquaintance. Ibsen Studies 2009; Volum 9 (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 18.

 • Fulsås, Narve; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Hvide heste. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 221 - 250.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Vildanden. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 111 - 188.

 • Fulsås, Narve; Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjorvand; Fafner, Jørgen; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Dikt. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-18943-2.s 337 - 867.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen, Thoresen-familien og Nord-Noreg. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 304 - 319.

 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 11 - 90.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 91 - 706.

 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 707 - 779.

 • Fulsås, Narve. Brevmottagere (personer). Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 781 - 830.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere (institusjoner, organisasjoner, bedrifter). Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 831 - 836.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Rosmersholm. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 335 - 410.

 • Fulsås, Narve. Litteraturen, universitetet og det moderne gjennombrotet. Vidarforlaget AS 2009 ISBN 978-82-7990-094-8.s 168 - 192.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen Nessheim; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Fruen fra havet. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 509 - 562.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Lille Eyolf. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-18999-9.s 441 - 473.

 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13K).s 113 - 659.

 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Samfundets støtter : 1877. Aschehoug & Co 2008 (7K).s 7 - 183.

 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis. Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co 2008 (4K).s 57 - 335.

 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. En folkefiende : 1882. Aschehoug & Co 2008 (7K).s 581 - 737.

 • Fulsås, Narve; Aronsson, Peter; Haapala, Pertti; Jensen, Bernard Eric. Nordic national histories. Palgrave Macmillan 2008 ISBN 978-0-230-50006-8.s 256 - 282.

 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.

 • Fulsås, Narve. Sakkommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.

 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 661 - 737.

 • Fulsås, Narve. Brevmottagere (personer). Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 739 - 772.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Svanhild". Aschehoug & Co 2008 (4k) ISBN 978-82-03-18987-6.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Kjærlighedens Komedie". Aschehoug & Co 2008 (4k) ISBN 978-82-03-18987-6.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "De unges Forbund". Aschehoug & Co 2008 (6k) ISBN 978-82-03-18993-7.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Samfundets støtter". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Et dukkehjem". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Gengangere". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "En folkefiende". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.

 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.

 • Fulsås, Narve. What did the weather forecast do to fishermen, and what did fishermen do to the weather forecast?. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 59 - 83.

 • Fulsås, Narve. 1905 og stabiliseringa av norsk historie. 2007 ISBN 978-91-85767-00-7.s 37 - 50.

 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.

 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.

 • Fulsås, Narve; Jølle, Harald Dag; Friedman, Robert Marc; Næss, Atle; Berg, Roald; Hestmark, Geir. The explorers. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 243 - 250.

 • Fulsås, Narve. "The heroes". Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 105 - 117.

 • Fulsås, Narve. Historie og forteljing. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 (Årg. 22, nr 3). ISSN 0800-336X.s 287 - 300.

 • Fulsås, Narve. Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2005. ISSN 0332-6209.s 223 - 234.

 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 9 - 64.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer (Norma og Sancthansnatten). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-18984-9.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer (omtalte personer). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 633 - 727.

 • Fulsås, Narve. Kommentarer (brevmottakere/personer). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 729 - 767.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Kommentarer (Brevmottakere/institusjoner, organisasjoner og bedrifter). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 769 - 779.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Kommentarer (tidstavle). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 781 - 811.

 • Fulsås, Narve. "En æressag for vor nation". 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 173 - 223.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve. The University of Tromsø. Palgrave Macmillan 2002 ISBN 0-333-91783-9.s 46 - 62.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen in Context. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 3 - 10.s doi: 10.1017/9781108381130.019.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-18777-1.

 • Fulsås, Narve. Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.

 • Fulsås, Narve; Ystad, Vigdis. Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 739 - 744.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Lønnum, Erlend; Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone. Henrik Ibsens skrifter; bind 15; Innledning og kommentarer/ Brev 1890-1905 ; Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19014-8.s 731 - 738.

 • Fulsås, Narve. Brev 1880-89. Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 831 - 836.

 • Fulsås, Narve. Brev 1871-1879 : innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 739 - 772.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand. Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 9788203190117.

 • Fulsås, Narve; Ystad, Vigdis. Henrik Ibsens skrifter 12 Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 781 - 811.

 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian; Modalsli, Tone. Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co 2005 (12) ISBN 9788203189463.

 • Fulsås, Narve. Havet, døden og vêret. Kulturell modernisering i Kyst-Noreg 1850-1950. Det Norske Samlaget 2003 ISBN 82-521-6169-3.

 • Fulsås, Narve. Vervarslinga fyller 100 år: Slik trosset de utfordringene. 2020.

 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Book at Lunchtime 2019-01-16 - 2019.

 • Fulsås, Narve. Tvilsamt om Forskingsrådet. Morgenbladet 2019 (22). ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Historisk tidsskrift og norsk historievitskap: fortid - samtid - framtid. Norske historiedagar 2019 2019-06-14 - 2019-06-15 2019.

 • Fulsås, Narve. S. Fischer and Henrik Ibsen 1887-1904: Literary Business in a Transitional Copyright Regime. The Golden Age of Norwegian Literature and the German Book Industry 2019-10-14 - 2019-10-15 2019.

 • Fulsås, Narve. Korleis kunne Henrik Ibsen lage måleri av Dalen?. Ibsens spor i Øvre Telemark 2019-11-17 - 2019-11-17 2019.

 • Fulsås, Narve. S. Fischer og Henrik Ibsen 1887-1904: litterære forretningar i eit opphavsrettsleg overgangsregime. "Mit dem Buch in der Hand" 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Fulsås, Narve. Stakkars Ibsen. Morgenbladet 2019 (49). ISSN 0805-3847.s 46 - 47.

 • Fulsås, Narve. Framtida til Historisk tidsskrift. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (4). ISSN 0018-263X.s 340 - 344.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-04-05.

 • Fulsås, Narve. Den vanskelege forfattaren. Museologisk salong 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Fulsås, Narve. Korleis dansk-norsk litteratur blei norsk. Bokhistorisk bok- og bibliografilansering og utstillingsopning 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Fulsås, Narve. The Politics of Books: Ibsen in a Teacher Training College in the 1860s and 1870s. Politics of books: negotiating identity, print, and the public sphere 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.

 • Dvergsdal, Alvhild; Olsen, Marianne A.; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik; Fulsås, Narve. Den vanskelige forfatteren. Museologisk salong (offentlig panelsamtale) (https://www.perspektivet.no/nyheter/museologisk-salong-den-vanskelige-forfatteren/) (Omtale: https://www.perspektivet.no/nyheter/den-vanskelige-forfatteren/) (Prosjekt: https://traum.hisf.no/index.php/public-debates-2019/) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Hvordan var Ibsen mulig?. Hvordan var Ibsen mulig? 2018-01-23 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Den lange kampen for Universitetet i Tromsø. Senioruniversitetet 2018-11-07 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Henrik Ibsen Museum 2018-08-28 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Transcending Modernization?. 'Little Tools' Workshop 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Fulsås, Narve. Fortidas framtid: korleis såg utdanningsframtida ut i 1968 og korleis har ho blitt?. Peter F. Hjort-seminaret 2018 2018-03-21 - 2018.

 • Fulsås, Narve. From Scandinavia to the World: Metropolitan Appropriations of Ibsen's Drama. UCL Comparative Literature and Scandinavian Studies 2018-02-20 - 2018.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Hvordan var Ibsen mulig?. Nasjonalbiblioteket 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Verdslitteratur frå periferien. Klassekampens Bokmagasin 2018.s 4 - 5.

 • Fulsås, Narve. Universitetet i Tromsø 50 år: Masseutdanning, distriktspolitikk og universitetsreform. Fortid 2018; Volum 15 (3). ISSN 1504-1913.s 92 - 98.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §15. Commemorations, festivals. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1215 - 1216.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §12. History-writing. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1213 - 1214.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §10. Narrative literature (historical). Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1212 - 1212.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Henrik. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981089.s 354 - 354.

 • Fulsås, Narve. Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg. Ottar 2018 (1). ISSN 0030-6703.s 7 - 13.

 • Fulsås, Narve. Housing World Literature: Norwegian Ibsen Museums. Literary Exhibitions and Author Museums: Pasts, Presents and Futures 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: From National Literature to World Heritage. Work in Progress Seminar 2018-06-11 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Nasjonaliseringa av norsk litteratur: biografi, bibliografi og bokmål. Skandinavisk bokmarked? Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850-1925 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Fulsås, Narve. Studentsamfunnet i dei harde 70-åra. 2017 (36) ISBN 978-82-91378-43-5. ISSN 0804-4554.s 35 - 37.

 • Fulsås, Narve. Arven etter Haldde i nordnorsk vitskap. "Raudvinseminar" 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Fulsås, Narve. Frå lokalt opphav til internasjonal suksess. Peer Gynt-stemnet 2017-08-06 - 2017-08-06 2017.

 • Fulsås, Narve. Handelsmenn, væreigarar og fiskarbønder i nordre Nordland. "Reiseseminar" 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.

 • Fulsås, Narve. From Vernacular to National Culture: Norway in the Nineteenth Century. India and Northern Europe - Identity Formation, Nation, and Knowledge Transfer in the 19th and 20th Century 2017-05-14 - 2017-05-16 2017.

 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet i seminarbiblioteket. "Raudvinseminar" 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.

 • Fulsås, Narve. Krig og minnekamp. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.

 • Fulsås, Narve. Nessekongar i nord. Sosialt tryggingsnett eller utbytting av småkårsfolk?. Senioruniversitetet 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Fulsås, Narve. Frå Populistiske arbeidsgrupper til Brox-kritikk. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 452 - 455.

 • Fulsås, Narve. Historiske fiskerifolk. Zahl og Kjerringøy. Norsk fiskerinæring 2016 (5). ISSN 0332-6292.s 94 - 99.

 • Fulsås, Narve. Ei kunnskaps- og forskingsbasert feiring?. Kunsten å grunnlovsjubilere 2015-05-11 - 2015.

 • Fulsås, Narve. Då vêrvarslinga kom til Finnmark. Hifo-Tromsøs reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Fulsås, Narve. The rise of the literary field in Scandinavia. Literature and the Public Sphere 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.

 • Fulsås, Narve. Ibsen og opphavsrett. Rettshistoriske lunsjseminar 2015-10-28 - 2015.

 • Fulsås, Narve. The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature - at home and abroad. Asymmetries in European intellectual space 2015-11-19 - 2015-11-21 2015.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Førelesing 2015-12-08 - 2015.

 • Fulsås, Narve. Diktaren som lengta etter havet, Hålogaland teater: Fruen fra havet møter Lille Eyolf. 2015.

 • Fulsås, Narve. Market economy, work discipline, and prose in the making of Ibsen's modern drama. Genius for Sale! Artistic Production & Economic Context in the Long Nineteenth Century 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Fulsås, Narve. History and nation 1814-2014. Euro nation 2014-04-03 - 2014.

 • Fulsås, Narve. The Norwegian 1814 Constitution: the Foundation of Modern Democracy?. Seminar om 1814 2014-04-10 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Var Nord-Norge med på 1814?. Sesam miniseminar 2014-02-01 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Kva slag historie? Perspektiv og utfordringar. Hvordan skrive forskningsrådenes historie 2014-02-13 - 2014.

 • Fulsås, Narve; Niemi, Einar a. For seint og først ute. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. 1814 og vi. Vin & Viten 2014-02-28 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Nord/norsk/kultur 1814-2014. Tromsø Open 2014 2014-04-03 - 2014.

 • Fulsås, Narve. The 1814 Constitution and the Emergence of Norwegian Democracy. Nordiske kulturdagar 2014-04-09 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Norge anno 1814 og hvorledes Norges Grunnlov blev given. Påtalemøtet for Nord-Norge 2014 2014-04-23 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlova: føresetnad eller hinder for demokrati?. Seminar for HSL-administrasjonen 2014-04-25 - 2014.

 • Fulsås, Narve. 1814 i norsk og nordnorsk historie. Åpent møte om Grunnlovs-jubileet 2014-04-29 - 2014.

 • Fulsås, Narve. 1814, Nord-Noreg og demokratiet. Grunnlovsseilasen 2014 2014-05-15 - 2014-05-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Den historiske bakgrunnen for 1814 og Talleiv Huvestad. Grunnlovsfeiering på Grimdalstunet 2014-06-26 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Round table: Fragmented we stand? Re-thinking Nordic historiography. The 28th Congress of Nordic Historians 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Fulsås, Narve. Eidsvollgrunnlova 1814 sett i eit nordnorsk perspektiv. Kulturminnedagen i Salangen 2014 2014-09-14 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlova og utviklinga av norsk demokrati. Grunnloven og Nord-Norge 2014-09-19 - 2014-09-21 2014.

 • Fulsås, Narve. Universitet i nord: forhandling eller konkurranse?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Polarekspedisjonane som mediehendingar. Forskningsdagene 2014-09-28 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Nord-Noreg og 1814: kriseår, patriotisme og avstand. Mandagskåseriene 2014-11-10 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlov og demokrati. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Independence and constitution: the historical background to the events of 1814. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Tekst og historie - eksemplet Grunnlova. Nytt Norsk Tidsskrift 2014; Volum 31 (4). ISSN 0800-336X.s 487 - 500.

 • Fulsås, Narve. 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør. Ottar 2014 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 10.

 • Fulsås, Narve. Treng vi eit biografisk leksikon til Ibsens brev?. Boklansering: Biografisk leksikon til Ibsens brev 2014-02-12 - 2014-02-12 2014.

 • Fulsås, Narve. Ibsen and the Dissolution of the Scandinavian Literary Left. Ibsen network seminar 2014-05-09 - 2014-05-09 2014.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: World Literature from the Periphery. Department Lecture 2013-10-21 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Jon Nygaard: "...af stort est du kommen". Henrik Ibsen og Skien (Acta Ibseniana Vol. 8). Ibsen Studies 2013; Volum 13 (2). ISSN 1502-1866.s 171 - 175.

 • Fulsås, Narve. Innledning. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 5 - 11.

 • Fulsås, Narve. Omtalte personer og brevmottagere. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.

 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 459 - 481.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Det moderne gjennombrotet: historiografiske perspektiv. Det moderne gjennombrudd 2013-09-13 - 2013-09-14 2013.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen's world and the worlding of Ibsen. The Ibsen Phenomenon 2013-06-10 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Eit nytt blikk på Ibsen. Lansering av Peter Larsen: Ibsen og fotografene 2013-01-17 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Ibsen og Kierkegaard: "af hvem jeg kun har læst lidet og forstaaet endnu mindre". Livet må leves forlengs. Søren Kierkegaard 1813-1855 2013-04-12 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Kva for ein Ibsen? Brev som kjelde til forfattarbiografiar. Norsk biografisk selskap 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life 2.0. Nordic historiographical meeting 2012-10-04 - 2012-10-05 2012.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, historia og tilbaketrekkinga til notida. Henrik-Steffens -Vorlesung 2012-11-20 - 2012.

 • Fulsås, Narve. Om polarheltar og diktarar. Boklanseriing 2012-11-08 - 2012-11-08 2012.

 • Fulsås, Narve. Om "Olav Bjåland: idrottsman og polfarar". Polar bokkafe 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.

 • Fulsås, Narve. Transformasjonane av vitskap og høgare utdanning i siste del av 1900-talet - konsekvensar for institusjon, politikk og universitetshistorie. Universitetshistoriskt seminarium 2012-10-18 - 2012-10-19 2012.

 • Fulsås, Narve. Kva kan vi lære av Universitetet i Oslos historie?. Universitetshistorien til debatt 2012-09-05 - 2012-09-05 2012.

 • Fulsås, Narve. Ernst Sars: kva ville han med livet?. Dag og Tid 2012 (27). ISSN 0803-334X.s 17 - 17.

 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bougeois life. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.

 • Fulsås, Narve. Historie og litteratur(-forsking). Historievitenskapens grenser 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.

 • Fulsås, Narve. Korleis Ibsen vart Ibsen: om bygginga av eit forfattarnamn. Ibsenmuseet 2012-03-25 - 2012-03-25 2012.

 • Fulsås, Narve. Letters, literature, and authorship. Where is the Letter? 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Fulsås, Narve; Steenstrup, Erling. Intervju om universitetet og byen. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Norsk kultur 1850-1900: frå opparbeiding av nasjonalarv til kulturell differensiering. Musikkarvkonferansen 2011: Noter til norsk gullalder 2011-12-01 - 2011.

 • Fulsås, Narve. State and People in Nordic National Histories. Nordic Workshop 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.

 • Fulsås, Narve. Text and context: social history, constructivism, and hermeneutics. Reading Texts 2011-10-31 - 2011-11-04 2011.

 • Fulsås, Narve. Ibsens's Cultural Geography: Lessons for the Study of World Literature. The Annual Henrik Ibsen Lecture 2011 2011-10-27 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Er og bør historie vere ein autonom forskingsdisiplin?. Oppdragshistorie under lupen: oppdragsforskningen og vitenskapsfaget 2011-10-13 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Nansen, "Fram" og nasjonen. Fridtjof Nansen seminar 2011-10-10 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Kvifor vart kystkulturen i så liten grad framheva som element i den norske nasjonale identiteten?. Kystkultur 2011 2011-09-22 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Historiography beyond Methodological Nationalism. Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-12 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Mediering, nasjonalisering og sekularisering av fiskeriulykker. Katastrofedramaturgier: medieringer av naturkatastrofer 2011-05-31 - 2011-06-01 2011.

 • Fulsås, Narve. "En folkefiende" - anno 1882. Rødvinsseminar 2011-05-14 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Ernst Sars - Lysakerkretsens ideologiske høvding. En felles dannelsens grunn. Kunst - vitenskap - kultur i miljøet rundt Fridtjof Nansen 2011-02-25 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Noreg - ein polarnasjon? Polarekspedisjonar, unionspolitikk og nasjonalisme. Lørdagsuniversitetet 2011-01-22 - 2011.

 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. I et helt ukjent brev sier Henrik Ibsen like ut at den æren som Ole Bull har fått som stifter av Det norske Theater i Bergen er feilaktig. 2011.

 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. Fann sjeldant Ibsen-brev på Bergen Museum. 2011.

 • Fulsås, Narve; Larsen, Dag Eivind Undheim. Nora måtte vende hjem. 2011.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Fulsås, Narve. Historie og minne. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Krigen om offerstatus. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Journalistikk og historie. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere : Institusjoner, organisasjoner, bedrifter. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19014-8.s 731 - 738.

 • Fulsås, Narve. Sars lanserte ikkje poetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Anne Eriksen & Jón Vidar Sigurdsson (eds.): Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary studies in history and memory. Lund: Nordic Academic Press 2009, 315 sider. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 662 - 666.

 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav. Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0.s 95 - 153.

 • Fulsås, Narve. Ibsens brev ein integrert del. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og borgarskapet. Dag og Tid 2010 (43). ISSN 0803-334X.

 • Fulsås, Narve. Sluttreplikk til Fløgstad. Dag og Tid 2010 (45). ISSN 0803-334X.

 • Fulsås, Narve. Bjørnstjerne Bjørnson, Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen. Den internasjonale Bjørnstjerne Bjørnson-konferansen 2010-11-25 - 2010-11-27 2010.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg? Om fordomar, blindsoner og migrasjon i disiplinære grenseland. Seminaret i vitenskapsteori 2010-11-10 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Strategies of residence. Peripheries in the European Intellectual Space 2010-10-28 - 2010-10-29 2010.

 • Fulsås, Narve. Kommentar til Fredrik W. Thue: "Historievitenskap og historiekultur i velferdsstaten". Forskningsgruppa for teori, historiografi og kunnskapshistorie 2010-10-19 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Å kommentere brev og sakprosa. Eksempel frå Henrik Ibsens skrifter. Fra bokasyl til verdensvev. Om kritisk tekstutgivelse 2010-10-12 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Er Jan Veas "To kulturer" kulturhistorie?. Seminar om Jan Veas "To kulturer" 2010-04-27 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Kanonisering, verdslitteratur og symbolsk imperialisme - eksemplet Ibsen. Prosalong 2010-10-27 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Bjørnson og Ibsen - 1800-talets litterære dobbeltmonarki. Opning av utstillinga "Hans liv var hans beste diktning. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910" 2010-09-30 - 2010.

 • Fulsås, Narve. "Alt var mig saa norsk - Dalen, Gaarden, Manden." Eilert Sundt, Målselv og den norske innvandringsteorien. HIFOs Indre Troms-seminar 2010-09-12 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Pensjonistuniversitetet, Harstad 2010-02-08 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Lørdagsuniversitetet, Tromsø 2010-01-20 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Lofotposten. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.

 • Fulsås, Narve. Nordlændingen. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.

 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 11 - 56.

 • Fulsås, Narve. Oppsummering med grisetakling. Morgenbladet 2009 (50). ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Kommentar til Bo Stråth. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009; Volum 50 (2). ISSN 0040-716X.s 231 - 233.

 • Fulsås, Narve. Apologi for Hans Gram. Om å kommentere Holberg 2009-10-05 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Forfattarfunksjon, forfattarbiografi og litterært felt. Norske historiedager 2009-06-20 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Munich and Germany in the new edition of his letters. Henrik Ibsen in München 2009-11-17 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Det nordlege i Ibsens litteratur. Ibsen og Nord-Norge 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.

 • Fulsås, Narve. Et Dukkehjem i Tromsø. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Ivo de Figueiredo: "Henrik Ibsen: Masken". Historisk Tidsskrift (Norge) 2008; Volum 87 (3). ISSN 0018-263X.s 506 - 515.

 • Fulsås, Narve. Kommentarens hermeneutikk: om arbeidet med å kommentere Henrik Ibsens brev. Seminar om tekstkritisk brevutgivelse 2008-04-17 - 2008.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: Då Noreg blei sett på det litterære verdskartet. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-10-29 - 2008.

 • Fulsås, Narve. Blix mot Dass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet - hjå Henrik Ibsen for eksempel. Mandagsseminaret, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier 2007-09-10 - 2007-09-10 2007.

 • Fulsås, Narve. Tekst og kontekst. Nasjonale forskarutdanningskurs i historie 2007-09-05 - 2007-09-08 2007.

 • Fulsås, Narve. Liv og verk - oppkomsten av forfattarbiografien. Kven kan skrive eit liv? Biografiseminar 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.

 • Fulsås, Narve. Eit forsvar for deklasseringsteorien. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Svar til Figueiredo og Nærø. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Antinasjonal flaum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Den ekstreme Ibsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. "Gjengangere" og Ibsens radikalisering. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Unorsk og norsk [Egil Børre Johnsens biografi om Knud Knudsen]. Prosa - tidsskrift for skribenter 2006 (6). ISSN 0805-276X.s 46 - 49.

 • Fulsås, Narve. Identitet. Forelesing 2006-04-25 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Kjeldebegrepet. Doktorgradsseminar 2006-01-27 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - frå samfunsstøtte til kulturradikalar. Onsdagsakademi 2006-11-29 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Årsmøte i sosiologforeninga 2006-11-16 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Hedda Gabler. Foredrag i samband med teaterforestilling 2006-11-07 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Italy, and classicism. Festival della Scienza 2006-10-28 - 2006-10-29 2006.

 • Fulsås, Narve. Koht og Ibsen. Koht-foredrag 2006-09-21 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Radikaliseringa av Ibsens dramatikk 1877-81. Internseminar 2006-09-01 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og Tromsø. Onsdagsforedrag 2006-03-29 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - vår samtidige?. Opning av utstilling 2006-03-20 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Tromsø Museum - museum and university in the north. UMAC 2005. Awareness and action - university museums today 2005-09-25 - 2005-10-01 2005.

 • Fulsås, Narve. 1905 og stabiliseringa av norsk historie. 1905 - historia i de nordiska samhällena 2005-08-26 - 2005-08-28 2005.

 • Fulsås, Narve; Aronson, Peter; Haapala, Pertti; Jensen, Bernard Eric. Nordic national histories. Narrating national histories in Europe 2005-10-24 - 2005-10-26 2005.

 • Fulsås, Narve. Året 1905. Seniorforum i Tromsø 2005-06-07 - 2005.

 • Fulsås, Narve. Opptakten til 1905. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2005-06-06 - 2005.

 • Fulsås, Narve. Polarmytologi. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Polfarerne som nasjonens foregangsmenn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Nordic National Histories. Representations of the past : national histories in Europe, Budapest 2004-10-21 - 2004-10-23 2004.

 • Fulsås, Narve. Historie, minne, museum. Dialogmuseet - å skape fortellinger om samtida 2004-11-25 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Fiskeriulykker - frå fare til risiko. Dagsseminar for hovedfags- og masterstudenter i kulturhistorie, UiO 2004-11-12 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Historie og forteljing. Tekst/historie, UiO 2004-09-09 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Fellesmøte i Det norske Videnskabs-Akademi 2004-01-15 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Universitetsleiing og -styring - eit historisk perspektiv. Møte i Nordisk universitetsadministratorsamarbejde 2004-03-28 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Medlemsmøte i Arctandria, Tromsø 2004-03-24 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Forlis, fatalisme og vêrmelding. Januarmøtet for ordførarar og rådmenn i Troms 2004-01-22 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Norsk historieskriving på 1800-talet. Undervisning, Breivika vidaregående skole 2004-10-19 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Auschwitz. Undervisning, Sommerlyst ungdomsskole 2004-10-20 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Sars, Johan Ernst Welhaven. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 46 - 47.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Eikeland, Sveinung; Holm, Trine. Nordnorsk utsyn. En landsdelsstudie med tre scenarier. 2000.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Vervarslinga fyller 100 år: Slik trosset de utfordringene. 2020.

 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Book at Lunchtime 2019-01-16 - 2019.

 • Fulsås, Narve. Tvilsamt om Forskingsrådet. Morgenbladet 2019 (22). ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Historisk tidsskrift og norsk historievitskap: fortid - samtid - framtid. Norske historiedagar 2019 2019-06-14 - 2019-06-15 2019.

 • Fulsås, Narve. S. Fischer and Henrik Ibsen 1887-1904: Literary Business in a Transitional Copyright Regime. The Golden Age of Norwegian Literature and the German Book Industry 2019-10-14 - 2019-10-15 2019.

 • Fulsås, Narve. Korleis kunne Henrik Ibsen lage måleri av Dalen?. Ibsens spor i Øvre Telemark 2019-11-17 - 2019-11-17 2019.

 • Fulsås, Narve. S. Fischer og Henrik Ibsen 1887-1904: litterære forretningar i eit opphavsrettsleg overgangsregime. "Mit dem Buch in der Hand" 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Fulsås, Narve. Stakkars Ibsen. Morgenbladet 2019 (49). ISSN 0805-3847.s 46 - 47.

 • Fulsås, Narve. Framtida til Historisk tidsskrift. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (4). ISSN 0018-263X.s 340 - 344.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-04-05.

 • Fulsås, Narve. Den vanskelege forfattaren. Museologisk salong 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Fulsås, Narve. Korleis dansk-norsk litteratur blei norsk. Bokhistorisk bok- og bibliografilansering og utstillingsopning 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Fulsås, Narve. The Politics of Books: Ibsen in a Teacher Training College in the 1860s and 1870s. Politics of books: negotiating identity, print, and the public sphere 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.

 • Dvergsdal, Alvhild; Olsen, Marianne A.; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik; Fulsås, Narve. Den vanskelige forfatteren. Museologisk salong (offentlig panelsamtale) (https://www.perspektivet.no/nyheter/museologisk-salong-den-vanskelige-forfatteren/) (Omtale: https://www.perspektivet.no/nyheter/den-vanskelige-forfatteren/) (Prosjekt: https://traum.hisf.no/index.php/public-debates-2019/) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.

 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Hvordan var Ibsen mulig?. Hvordan var Ibsen mulig? 2018-01-23 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Den lange kampen for Universitetet i Tromsø. Senioruniversitetet 2018-11-07 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Henrik Ibsen Museum 2018-08-28 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Transcending Modernization?. 'Little Tools' Workshop 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Fulsås, Narve. Fortidas framtid: korleis såg utdanningsframtida ut i 1968 og korleis har ho blitt?. Peter F. Hjort-seminaret 2018 2018-03-21 - 2018.

 • Fulsås, Narve. From Scandinavia to the World: Metropolitan Appropriations of Ibsen's Drama. UCL Comparative Literature and Scandinavian Studies 2018-02-20 - 2018.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Hvordan var Ibsen mulig?. Nasjonalbiblioteket 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Verdslitteratur frå periferien. Klassekampens Bokmagasin 2018.s 4 - 5.

 • Fulsås, Narve. Universitetet i Tromsø 50 år: Masseutdanning, distriktspolitikk og universitetsreform. Fortid 2018; Volum 15 (3). ISSN 1504-1913.s 92 - 98.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §15. Commemorations, festivals. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1215 - 1216.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §12. History-writing. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1213 - 1214.

 • Fulsås, Narve. Norwegian §10. Narrative literature (historical). Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1212 - 1212.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Henrik. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981089.s 354 - 354.

 • Fulsås, Narve. Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg. Ottar 2018 (1). ISSN 0030-6703.s 7 - 13.

 • Fulsås, Narve. Housing World Literature: Norwegian Ibsen Museums. Literary Exhibitions and Author Museums: Pasts, Presents and Futures 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: From National Literature to World Heritage. Work in Progress Seminar 2018-06-11 - 2018.

 • Fulsås, Narve. Nasjonaliseringa av norsk litteratur: biografi, bibliografi og bokmål. Skandinavisk bokmarked? Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850-1925 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Fulsås, Narve. Studentsamfunnet i dei harde 70-åra. 2017 (36) ISBN 978-82-91378-43-5. ISSN 0804-4554.s 35 - 37.

 • Fulsås, Narve. Arven etter Haldde i nordnorsk vitskap. "Raudvinseminar" 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Fulsås, Narve. Frå lokalt opphav til internasjonal suksess. Peer Gynt-stemnet 2017-08-06 - 2017-08-06 2017.

 • Fulsås, Narve. Handelsmenn, væreigarar og fiskarbønder i nordre Nordland. "Reiseseminar" 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.

 • Fulsås, Narve. From Vernacular to National Culture: Norway in the Nineteenth Century. India and Northern Europe - Identity Formation, Nation, and Knowledge Transfer in the 19th and 20th Century 2017-05-14 - 2017-05-16 2017.

 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet i seminarbiblioteket. "Raudvinseminar" 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.

 • Fulsås, Narve. Krig og minnekamp. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.

 • Fulsås, Narve. Nessekongar i nord. Sosialt tryggingsnett eller utbytting av småkårsfolk?. Senioruniversitetet 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Fulsås, Narve. Frå Populistiske arbeidsgrupper til Brox-kritikk. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 452 - 455.

 • Fulsås, Narve. Historiske fiskerifolk. Zahl og Kjerringøy. Norsk fiskerinæring 2016 (5). ISSN 0332-6292.s 94 - 99.

 • Fulsås, Narve. Ei kunnskaps- og forskingsbasert feiring?. Kunsten å grunnlovsjubilere 2015-05-11 - 2015.

 • Fulsås, Narve. Då vêrvarslinga kom til Finnmark. Hifo-Tromsøs reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Fulsås, Narve. The rise of the literary field in Scandinavia. Literature and the Public Sphere 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.

 • Fulsås, Narve. Ibsen og opphavsrett. Rettshistoriske lunsjseminar 2015-10-28 - 2015.

 • Fulsås, Narve. The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature - at home and abroad. Asymmetries in European intellectual space 2015-11-19 - 2015-11-21 2015.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Førelesing 2015-12-08 - 2015.

 • Fulsås, Narve. Diktaren som lengta etter havet, Hålogaland teater: Fruen fra havet møter Lille Eyolf. 2015.

 • Fulsås, Narve. Market economy, work discipline, and prose in the making of Ibsen's modern drama. Genius for Sale! Artistic Production & Economic Context in the Long Nineteenth Century 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Fulsås, Narve. History and nation 1814-2014. Euro nation 2014-04-03 - 2014.

 • Fulsås, Narve. The Norwegian 1814 Constitution: the Foundation of Modern Democracy?. Seminar om 1814 2014-04-10 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Var Nord-Norge med på 1814?. Sesam miniseminar 2014-02-01 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Kva slag historie? Perspektiv og utfordringar. Hvordan skrive forskningsrådenes historie 2014-02-13 - 2014.

 • Fulsås, Narve; Niemi, Einar a. For seint og først ute. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. 1814 og vi. Vin & Viten 2014-02-28 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Nord/norsk/kultur 1814-2014. Tromsø Open 2014 2014-04-03 - 2014.

 • Fulsås, Narve. The 1814 Constitution and the Emergence of Norwegian Democracy. Nordiske kulturdagar 2014-04-09 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Norge anno 1814 og hvorledes Norges Grunnlov blev given. Påtalemøtet for Nord-Norge 2014 2014-04-23 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlova: føresetnad eller hinder for demokrati?. Seminar for HSL-administrasjonen 2014-04-25 - 2014.

 • Fulsås, Narve. 1814 i norsk og nordnorsk historie. Åpent møte om Grunnlovs-jubileet 2014-04-29 - 2014.

 • Fulsås, Narve. 1814, Nord-Noreg og demokratiet. Grunnlovsseilasen 2014 2014-05-15 - 2014-05-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Den historiske bakgrunnen for 1814 og Talleiv Huvestad. Grunnlovsfeiering på Grimdalstunet 2014-06-26 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Round table: Fragmented we stand? Re-thinking Nordic historiography. The 28th Congress of Nordic Historians 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Fulsås, Narve. Eidsvollgrunnlova 1814 sett i eit nordnorsk perspektiv. Kulturminnedagen i Salangen 2014 2014-09-14 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlova og utviklinga av norsk demokrati. Grunnloven og Nord-Norge 2014-09-19 - 2014-09-21 2014.

 • Fulsås, Narve. Universitet i nord: forhandling eller konkurranse?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Polarekspedisjonane som mediehendingar. Forskningsdagene 2014-09-28 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Nord-Noreg og 1814: kriseår, patriotisme og avstand. Mandagskåseriene 2014-11-10 - 2014.

 • Fulsås, Narve. Grunnlov og demokrati. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Independence and constitution: the historical background to the events of 1814. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Fulsås, Narve. Tekst og historie - eksemplet Grunnlova. Nytt Norsk Tidsskrift 2014; Volum 31 (4). ISSN 0800-336X.s 487 - 500.

 • Fulsås, Narve. 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør. Ottar 2014 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 10.

 • Fulsås, Narve. Treng vi eit biografisk leksikon til Ibsens brev?. Boklansering: Biografisk leksikon til Ibsens brev 2014-02-12 - 2014-02-12 2014.

 • Fulsås, Narve. Ibsen and the Dissolution of the Scandinavian Literary Left. Ibsen network seminar 2014-05-09 - 2014-05-09 2014.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: World Literature from the Periphery. Department Lecture 2013-10-21 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Jon Nygaard: "...af stort est du kommen". Henrik Ibsen og Skien (Acta Ibseniana Vol. 8). Ibsen Studies 2013; Volum 13 (2). ISSN 1502-1866.s 171 - 175.

 • Fulsås, Narve. Innledning. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 5 - 11.

 • Fulsås, Narve. Omtalte personer og brevmottagere. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.

 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 459 - 481.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Det moderne gjennombrotet: historiografiske perspektiv. Det moderne gjennombrudd 2013-09-13 - 2013-09-14 2013.

 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen's world and the worlding of Ibsen. The Ibsen Phenomenon 2013-06-10 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Eit nytt blikk på Ibsen. Lansering av Peter Larsen: Ibsen og fotografene 2013-01-17 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Ibsen og Kierkegaard: "af hvem jeg kun har læst lidet og forstaaet endnu mindre". Livet må leves forlengs. Søren Kierkegaard 1813-1855 2013-04-12 - 2013.

 • Fulsås, Narve. Kva for ein Ibsen? Brev som kjelde til forfattarbiografiar. Norsk biografisk selskap 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life 2.0. Nordic historiographical meeting 2012-10-04 - 2012-10-05 2012.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, historia og tilbaketrekkinga til notida. Henrik-Steffens -Vorlesung 2012-11-20 - 2012.

 • Fulsås, Narve. Om polarheltar og diktarar. Boklanseriing 2012-11-08 - 2012-11-08 2012.

 • Fulsås, Narve. Om "Olav Bjåland: idrottsman og polfarar". Polar bokkafe 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.

 • Fulsås, Narve. Transformasjonane av vitskap og høgare utdanning i siste del av 1900-talet - konsekvensar for institusjon, politikk og universitetshistorie. Universitetshistoriskt seminarium 2012-10-18 - 2012-10-19 2012.

 • Fulsås, Narve. Kva kan vi lære av Universitetet i Oslos historie?. Universitetshistorien til debatt 2012-09-05 - 2012-09-05 2012.

 • Fulsås, Narve. Ernst Sars: kva ville han med livet?. Dag og Tid 2012 (27). ISSN 0803-334X.s 17 - 17.

 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bougeois life. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.

 • Fulsås, Narve. Historie og litteratur(-forsking). Historievitenskapens grenser 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.

 • Fulsås, Narve. Korleis Ibsen vart Ibsen: om bygginga av eit forfattarnamn. Ibsenmuseet 2012-03-25 - 2012-03-25 2012.

 • Fulsås, Narve. Letters, literature, and authorship. Where is the Letter? 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.

 • Fulsås, Narve; Steenstrup, Erling. Intervju om universitetet og byen. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Norsk kultur 1850-1900: frå opparbeiding av nasjonalarv til kulturell differensiering. Musikkarvkonferansen 2011: Noter til norsk gullalder 2011-12-01 - 2011.

 • Fulsås, Narve. State and People in Nordic National Histories. Nordic Workshop 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.

 • Fulsås, Narve. Text and context: social history, constructivism, and hermeneutics. Reading Texts 2011-10-31 - 2011-11-04 2011.

 • Fulsås, Narve. Ibsens's Cultural Geography: Lessons for the Study of World Literature. The Annual Henrik Ibsen Lecture 2011 2011-10-27 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Er og bør historie vere ein autonom forskingsdisiplin?. Oppdragshistorie under lupen: oppdragsforskningen og vitenskapsfaget 2011-10-13 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Nansen, "Fram" og nasjonen. Fridtjof Nansen seminar 2011-10-10 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Kvifor vart kystkulturen i så liten grad framheva som element i den norske nasjonale identiteten?. Kystkultur 2011 2011-09-22 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Historiography beyond Methodological Nationalism. Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-12 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Mediering, nasjonalisering og sekularisering av fiskeriulykker. Katastrofedramaturgier: medieringer av naturkatastrofer 2011-05-31 - 2011-06-01 2011.

 • Fulsås, Narve. "En folkefiende" - anno 1882. Rødvinsseminar 2011-05-14 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Ernst Sars - Lysakerkretsens ideologiske høvding. En felles dannelsens grunn. Kunst - vitenskap - kultur i miljøet rundt Fridtjof Nansen 2011-02-25 - 2011.

 • Fulsås, Narve. Noreg - ein polarnasjon? Polarekspedisjonar, unionspolitikk og nasjonalisme. Lørdagsuniversitetet 2011-01-22 - 2011.

 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. I et helt ukjent brev sier Henrik Ibsen like ut at den æren som Ole Bull har fått som stifter av Det norske Theater i Bergen er feilaktig. 2011.

 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. Fann sjeldant Ibsen-brev på Bergen Museum. 2011.

 • Fulsås, Narve; Larsen, Dag Eivind Undheim. Nora måtte vende hjem. 2011.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Fulsås, Narve. Historie og minne. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Krigen om offerstatus. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Journalistikk og historie. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere : Institusjoner, organisasjoner, bedrifter. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19014-8.s 731 - 738.

 • Fulsås, Narve. Sars lanserte ikkje poetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Anne Eriksen & Jón Vidar Sigurdsson (eds.): Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary studies in history and memory. Lund: Nordic Academic Press 2009, 315 sider. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 662 - 666.

 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav. Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0.s 95 - 153.

 • Fulsås, Narve. Ibsens brev ein integrert del. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og borgarskapet. Dag og Tid 2010 (43). ISSN 0803-334X.

 • Fulsås, Narve. Sluttreplikk til Fløgstad. Dag og Tid 2010 (45). ISSN 0803-334X.

 • Fulsås, Narve. Bjørnstjerne Bjørnson, Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen. Den internasjonale Bjørnstjerne Bjørnson-konferansen 2010-11-25 - 2010-11-27 2010.

 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg? Om fordomar, blindsoner og migrasjon i disiplinære grenseland. Seminaret i vitenskapsteori 2010-11-10 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Strategies of residence. Peripheries in the European Intellectual Space 2010-10-28 - 2010-10-29 2010.

 • Fulsås, Narve. Kommentar til Fredrik W. Thue: "Historievitenskap og historiekultur i velferdsstaten". Forskningsgruppa for teori, historiografi og kunnskapshistorie 2010-10-19 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Å kommentere brev og sakprosa. Eksempel frå Henrik Ibsens skrifter. Fra bokasyl til verdensvev. Om kritisk tekstutgivelse 2010-10-12 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Er Jan Veas "To kulturer" kulturhistorie?. Seminar om Jan Veas "To kulturer" 2010-04-27 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Kanonisering, verdslitteratur og symbolsk imperialisme - eksemplet Ibsen. Prosalong 2010-10-27 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Bjørnson og Ibsen - 1800-talets litterære dobbeltmonarki. Opning av utstillinga "Hans liv var hans beste diktning. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910" 2010-09-30 - 2010.

 • Fulsås, Narve. "Alt var mig saa norsk - Dalen, Gaarden, Manden." Eilert Sundt, Målselv og den norske innvandringsteorien. HIFOs Indre Troms-seminar 2010-09-12 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Pensjonistuniversitetet, Harstad 2010-02-08 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Lørdagsuniversitetet, Tromsø 2010-01-20 - 2010.

 • Fulsås, Narve. Lofotposten. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.

 • Fulsås, Narve. Nordlændingen. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.

 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 11 - 56.

 • Fulsås, Narve. Oppsummering med grisetakling. Morgenbladet 2009 (50). ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Kommentar til Bo Stråth. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009; Volum 50 (2). ISSN 0040-716X.s 231 - 233.

 • Fulsås, Narve. Apologi for Hans Gram. Om å kommentere Holberg 2009-10-05 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Forfattarfunksjon, forfattarbiografi og litterært felt. Norske historiedager 2009-06-20 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Munich and Germany in the new edition of his letters. Henrik Ibsen in München 2009-11-17 - 2009.

 • Fulsås, Narve. Det nordlege i Ibsens litteratur. Ibsen og Nord-Norge 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.

 • Fulsås, Narve. Et Dukkehjem i Tromsø. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Ivo de Figueiredo: "Henrik Ibsen: Masken". Historisk Tidsskrift (Norge) 2008; Volum 87 (3). ISSN 0018-263X.s 506 - 515.

 • Fulsås, Narve. Kommentarens hermeneutikk: om arbeidet med å kommentere Henrik Ibsens brev. Seminar om tekstkritisk brevutgivelse 2008-04-17 - 2008.

 • Fulsås, Narve. Ibsen: Då Noreg blei sett på det litterære verdskartet. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-10-29 - 2008.

 • Fulsås, Narve. Blix mot Dass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet - hjå Henrik Ibsen for eksempel. Mandagsseminaret, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier 2007-09-10 - 2007-09-10 2007.

 • Fulsås, Narve. Tekst og kontekst. Nasjonale forskarutdanningskurs i historie 2007-09-05 - 2007-09-08 2007.

 • Fulsås, Narve. Liv og verk - oppkomsten av forfattarbiografien. Kven kan skrive eit liv? Biografiseminar 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.

 • Fulsås, Narve. Eit forsvar for deklasseringsteorien. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Svar til Figueiredo og Nærø. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Fulsås, Narve. Antinasjonal flaum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Den ekstreme Ibsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. "Gjengangere" og Ibsens radikalisering. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Fulsås, Narve. Unorsk og norsk [Egil Børre Johnsens biografi om Knud Knudsen]. Prosa - tidsskrift for skribenter 2006 (6). ISSN 0805-276X.s 46 - 49.

 • Fulsås, Narve. Identitet. Forelesing 2006-04-25 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Kjeldebegrepet. Doktorgradsseminar 2006-01-27 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - frå samfunsstøtte til kulturradikalar. Onsdagsakademi 2006-11-29 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Årsmøte i sosiologforeninga 2006-11-16 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Hedda Gabler. Foredrag i samband med teaterforestilling 2006-11-07 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Ibsen, Italy, and classicism. Festival della Scienza 2006-10-28 - 2006-10-29 2006.

 • Fulsås, Narve. Koht og Ibsen. Koht-foredrag 2006-09-21 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Radikaliseringa av Ibsens dramatikk 1877-81. Internseminar 2006-09-01 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og Tromsø. Onsdagsforedrag 2006-03-29 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - vår samtidige?. Opning av utstilling 2006-03-20 - 2006.

 • Fulsås, Narve. Tromsø Museum - museum and university in the north. UMAC 2005. Awareness and action - university museums today 2005-09-25 - 2005-10-01 2005.

 • Fulsås, Narve. 1905 og stabiliseringa av norsk historie. 1905 - historia i de nordiska samhällena 2005-08-26 - 2005-08-28 2005.

 • Fulsås, Narve; Aronson, Peter; Haapala, Pertti; Jensen, Bernard Eric. Nordic national histories. Narrating national histories in Europe 2005-10-24 - 2005-10-26 2005.

 • Fulsås, Narve. Året 1905. Seniorforum i Tromsø 2005-06-07 - 2005.

 • Fulsås, Narve. Opptakten til 1905. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2005-06-06 - 2005.

 • Fulsås, Narve. Polarmytologi. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Polfarerne som nasjonens foregangsmenn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.

 • Fulsås, Narve. Nordic National Histories. Representations of the past : national histories in Europe, Budapest 2004-10-21 - 2004-10-23 2004.

 • Fulsås, Narve. Historie, minne, museum. Dialogmuseet - å skape fortellinger om samtida 2004-11-25 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Fiskeriulykker - frå fare til risiko. Dagsseminar for hovedfags- og masterstudenter i kulturhistorie, UiO 2004-11-12 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Historie og forteljing. Tekst/historie, UiO 2004-09-09 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Fellesmøte i Det norske Videnskabs-Akademi 2004-01-15 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Universitetsleiing og -styring - eit historisk perspektiv. Møte i Nordisk universitetsadministratorsamarbejde 2004-03-28 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Medlemsmøte i Arctandria, Tromsø 2004-03-24 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Forlis, fatalisme og vêrmelding. Januarmøtet for ordførarar og rådmenn i Troms 2004-01-22 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Norsk historieskriving på 1800-talet. Undervisning, Breivika vidaregående skole 2004-10-19 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Auschwitz. Undervisning, Sommerlyst ungdomsskole 2004-10-20 - 2004.

 • Fulsås, Narve. Sars, Johan Ernst Welhaven. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 46 - 47.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Eikeland, Sveinung; Holm, Trine. Nordnorsk utsyn. En landsdelsstudie med tre scenarier. 2000.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.

 • Books

  Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama (with Tore Rem). Cambridge: Cambridge UP, 2018.

  Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2013.

  Brev 1844-1905. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter 12k-15k. Oslo: Aschehoug, 2005-10, 4 vols.

  Havet, døden og vêret. Kulturell modernisering i Kyst-Noreg 1850-1950. Oslo: Det Norske Samlaget, 2003.

  Historie og nasjon. Ernst Sars og striden om norsk kultur. Oslo. Universitetsforlaget, 1999.

  Universitetet i Tromsø 25 år. Tromsø: University of Tromsø, 1993.

  [Loading...]

  Member of research group