Personkort bilde
Photo: John McNicol
Professor

Tjelmeland, Hallvard

Professor in the history of the 20th century Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Labour movement history, immigration history, region and town history, press history, the Cold War - globally and in a High North context, Norwegian-Soviet/Russian relations, The Second World War in a regional, national and international context.

 

 

 

His 2005: From Yalta to Malta

His 1008: Norway in international politics

His 1018: Immigration and multiculturalism in Norway

His 3021: From North Front to Ice Front

 

 • Tjelmeland, Hallvard. The Impact of the October Revolution on the North Norwegian Labor Movement. Academic Studies Press 2020 ISBN 9781644690642.s 118 - 133.

 • Tjelmeland, Hallvard. Норвежское правительство в изгнании и освобождение Финнмарка [Norvezhskoye pravitel'stvo v izgnanii i osvobozhdeniye Finnmarka]. Российская политическая энциклопедия 2020 ISBN 9785824323917.s 42 - 51.

 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Tvedt og kontrakten med vitskapssamfunnet. Historisk Tidsskrift (Norge) 2020. ISSN 0018-263X.s 56 - 62.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-01-06.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vennskapsbysamarbeid som dialogstrategi: Dømet Tromsø - Murmansk. Orkana Forlag 2019 ISBN 9788281043442.s 207 - 223.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland frå 1945 til i dag. Vardøger 2018 (38). ISSN 0333-0877.s 140 - 156.

 • Tjelmeland, Hallvard. Klasse eller region. Spenninga mellom sosialisme og regionalisme i nordnorsk arbeidarrørsle. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-000-2.s 209 - 223.

 • Tjelmeland, Hallvard. Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991. Arbeiderhistorie 2017; Volum 21 (1). ISSN 0801-7778.s 85 - 105.s doi: 10.18261/issn.2387-5879-2017-01-06.

 • Tjelmeland, Hallvard. Region og regionalisme i nord. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 27 - 41.

 • Tjelmeland, Hallvard. Andre verdskrig og oppkomsten av norsk brubyggingspolitikk. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 51 - 61.

 • Bones, Stian; Komarov, Alexey A.; Tjelmeland, Hallvard. Tøvær. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 349 - 376.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. Avvikling av en periode. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 525 - 549.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ny kald krig, nye fiendebilder. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 493 - 525.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tyngdekraften fra Helsingfors. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 460 - 476.

 • Tjelmeland, Hallvard; Elenius, Lars; Golubev, Alexey; Lähteenmäki, Maria. Introduction. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 18 - 28.

 • Elenius, Lars; Heininen, Lassi; Koikkalainen, Petri; Maksimova, Liubov; Tjelmeland, Hallvard. Urbanisation and Growing Regionalisme 1970-1993. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 366 - 417.

 • Belyaev, Denis; Golubev, Alexey; Rönnqvist, Carina; Salo, Matti; Tjelmeland, Hallvard. Strengthening of the Northern Dimension 1955-1970. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 335 - 366.

 • Golubev, Alexey; Kiselev, Alexey; Rönnqvist, Carina; Salo, Matti; Tjelmeland, Hallvard. The Impact of Second World War 1939-1955. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 304 - 335.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-sovjetisk fagleg diplomati og den europeiske détente. Historisk Tidsskrift (Norge) 2014; Volum 93 (4). ISSN 0018-263X.s 597 - 623.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Belief in Personal Diplomacy towards the Soviet Union during the Cold War: the cases of Andreas Andersen, Finn Moe and Johan Jørgen Holst. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-158-5.s 173 - 185.

 • Tjelmeland, Hallvard. Border as Barrier and Bridge: The Norwegian-Soviet/Russian Border as a Political and Cultural Construction. LIT Verlag 2012 ISBN 978-3-643-90257-3.s 167 - 187.

 • Tjelmeland, Hallvard. Objectivity, science and politics. One comment for Tor Egil Forland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 81 - 91.

 • Tjelmeland, Hallvard. Objektivitet, vitskap og politikk. Ein kommentar til Tor Egil Førland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 81 - 93.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ein norsk Sonderweg i internasjonal politikk etter 1945? Ei kritisk drøfting av ristetradisjonen. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 71 - 88.

 • Tjelmeland, Hallvard. "En utenrikspolitisk amatør?" Einar Gerhardsen som statsmann 1955-58. Arbeiderhistorie 2009. ISSN 0801-7778.s 6 - 27.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk historieforsking under lupa. HIFO-nytt 2008 (4). ISSN 0802-3204.s 4 - 8.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som merkevare. Heimen - Lokal og regional historie 2008; Volum 45 (2). ISSN 0017-9841.s 109 - 120.

 • Tjelmeland, Hallvard. Industrialisation as strategy for modernisation in northern Norway after the Second World War. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-2-7.s 171 - 182.

 • Tjelmeland, Hallvard. Constructing and reflecting collective identities - North Norwegian newspapers in the making of regional identities. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 198 - 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tillit i internasjonale relasjonar. 2006 ISBN 8276972292.s 9 - 16.

 • Tjelmeland, Hallvard. Aviser som historisk kjelde. Pressehistoriske skrifter 2004; Volum 1 (3). ISSN 1503-9161.s 114 - 131.

 • Tjelmeland, Hallvard. Om å skriva avisa Nordlys si historie. Pressehistoriske skrifter 2004; Volum 1 (2). ISSN 1503-9161.s 107 - 114.

 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Forord. 2004 ISBN 82-92201-07-6.

 • Tjelmeland, Hallvard. Då verda kom til Norge. 2004 ISBN 82-04-08606-7.s 324 - 329.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nyinnvandring til norske lokalsamfunn etter 1940. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 61 - 90.

 • Elenius, Lars; Tjelmeland, Hallvard; Lähteenmäki, Maria; Golubev, Alexey. The Barents Region.A Transnational History of Subarctic Northern Europe. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 18 - 28.

 • Tjelmeland, Hallvard; Tveit, Miriam Jensen; Aas, Steinar. Korleis feire ein nasjonalstat i ei globalisert verd? Rapport frå Norske historiedagar 2008, Tromsø 19.-22- juni 2008. 2008 (10) ISBN 9788292201114. ISSN 1503-1241.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den kalde krigen. Det Norske Samlaget 2006 ISBN 8252167926.

 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket: Svalbard, Nord-Norge og Norge: Rapport fra det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5. 2003. 2004 ISBN 82-92201-07-6.s 7 - 25.

 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Sagat 2020.

 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Misforstått om nordnorsk minnehistorie. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Rettsoppgjeret etter andre verdskrig. Det norske og det nordnorske. Foredrag 2020-10-14 - 2020-10-14 2020.

 • Tjelmeland, Hallvard. Urokråke i individualismens republikk. Torgrim Titlestad: Ustoppelig.. Stavanger Aftenblad 2020. ISSN 0804-8991.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finn Olstad: Den lange oppturen. Norsk historie 1945 - 2015. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (1). ISSN 0018-263X.s 87 - 95.

 • Tjelmeland, Hallvard. Forvrenging og feiltolking. Svar til Jens Ivar Nergård og Ivar Bjørklund. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskapleg debattform – ei oppydding. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg til presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin. Presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om fridommens rike. Åttetimarsdagen i eit historisk perspektiv. Ope foredrag 2019-10-16 - 2019-10-16 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Norwegian Exile Government and the Liberation of Finnmark. The Battle for North 1944-1945 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Londonregjeringa og frigjeringa av Finnmark. Seminar om nordnorsk krigshistorie/Festspillene i Nord-Norge 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Andøya under den kalde krigen. Reiseseminar Hifo Vesterålen - ope folkemøte Andenes 2019-05-25 - 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva styrer tryggingspolitikken? Tankar om forholdet mellom aust og vest etter den andre verdskrigen. Fortid 2019; Volum 16 (2). ISSN 1504-1913.s 69 - 78.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hegemoni som brytning mellom tvang og samtykke. Perry Anderson: The H-Word. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2019 (1). ISSN 0800-7136.s 269 - 282.

 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om Austadbrannen. iTromsø 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tvedt vs. Gripsrud: Møtes på scenen til tre timers debatt. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. FRA DEN KALDE KRIGEN TIL KUWAITKRIGEN: DETTE ER DE HISTORISKE HELSINKI-MØTENE. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor Putin, kvifor Russland?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sabler ned Tvedts historiebok. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Holder ikke mål. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Strid om krigsbok. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om stavangerkommunistane. Stavanger Aftenblad 2018. ISSN 0804-8991.

 • Tjelmeland, Hallvard. Posisjonskampen. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "En fortiet fortid". Lansering av boka Jon Magne Arntsen: En fortiet fortid 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg - Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Tvedt møter sine kritikere 2018-12-11 - 2018-12-11 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Filmen Orions belte. Polr Vin og Viten 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. "Vekst, fall og nye muligheter" - ein bokpresentasjon. Lansering av boka Alm og Finstad (red.): Vekst, fall og nye mulighter 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Økonomi, kvardagsliv og tyskararbeid - kor gjekk grensene?. Seminar om nordnorsk krigshistorie 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Tvedt om innvandring og fleirkulturalitet: Ein faktasjekk. Forskningsseminar med Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet - en fruktbar samtidsdiagnose? 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den russiske revolusjonen og utviklinga i norsk arbeidarrørsle. Commemoratian day. Impacts of WW1 today 2018-06-20 - 2018-06-20 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Etablering av nasjonalt senter for krigen i Finnmark. Folkemøte Kiberg 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finnmarks lange krig. Partisanseminar 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Strategies towards the Soviet Union in the 197s and 80s. Second Nordic Challenges Conference 2018-03-07 - 2018-03-09 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju NRK Nordnytt 13.12.2017 om fylkessamanslåing. 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. I regionane si tid: Norge, Finland og den arktiske vendinga. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historia 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Oktoberrevolusjonens verknader på nordnorsk arbeidarrørsle. 1917-2017: Hundre år siden den russiske revolusjon 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norge og Finland som arktiske naboar etter den kalde krigen. Finland och Norge i historien och samtiden 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Andre verdskrig - ei økonomisk gullgruve for Nord-Norge?. Laurdagsuniversitetet 2017-10-21 - 2017-10-21 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Impact of the October Revolution on the North-Norwegian Labour movement. The Russian Revolution of 1917: The Northern Impact and Beyond 2017-10-25 - 2017-10-26 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. In a world of total war: Norway and the High North 1939-45. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-russisk samarbeid mellom tvillingbyar i nord: Eksemplet Tromsø - Murmansk. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Det må bli Nord-Norge!. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. I det minnehistoriske kottet. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Arbeidarpartiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten. Norske historiedagar 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Faktasjekken - paneldeltaking. 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Turn and the Nordic Countries. ICASS lX: People and Place 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vi ikkje veit om krigen i Nord-Norge. Senioruniversitetet 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Conflict, Cooperation and Culture: The case of Norwegian-Soviet/Russian relations after WW2. BPEN syposium in St. Petersburg: Theories of Colflict. Norwegian and Russian perspectives 2017-03-23 - 2017-03-24 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. System og store strategiar i amerikansk utanrikspolitikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2017; Volum 35 (1). ISSN 0800-7136.s 356 - 365.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Pax Forlag 2016 ISBN 978-82-530-3859-9.s 432 - 434.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard; Fagertun, Fredrik. Skal forske på krigen. 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig. The Murmansk Jubilee 2016-12-08 - 2016-12-08 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den kalde krigen i nord. Foredrag Vågan historielag 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig: Norge 1939-1945. Starostin-konferansen 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norge som etterretningsbase: Tryggingspolitiske dilemma. Etterretning som demokratiets blindsone 2016-10-10 - 2016-10-11 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 456 - 460.

 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Emberland: Da fascismen kom til Norge. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (4). ISSN 0018-263X.s 458 - 461.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historieløyse og alarmisme i flyktningdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hardføre mytar. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Nordic Media and the Cold War. Scandinavian Journal of History 2016. ISSN 0346-8755.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Seminar Einar-Arne Drivenes 70 år 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Troms 150 år. Samling av kommunale arkivar 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Bakgrunn for filmen "Middelhavet". Vising av filmen Middelhavet på Verdensteateret 2016-04-13 - 2016-04-13 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Linjer i vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland etter andre verdskrig.. Vardøgerseminaret 2016 2016-05-06 - 2016-05-07 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Ossietzky. Kohtfest 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges møte med flyktningar - frå 1945 til dagens flyktningkrise. Ope foredrag 2016-08-08 - 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (1). ISSN 0018-263X.s 190 - 195.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Cold War cultures: Ideological promotion, public reception, and East-West interactions. Nordisk Østforum 2016 (1). ISSN 0801-7220.s 75 - 77.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Balance and Norway. Living Legacies. History and the Contemporary Nordic Arctic 2015-08-07 - 2015-08-07 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om ungarske flyktninger til Norge og den aktuelle flyktningekrisa. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om Mao som frigjeringsleiar. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om forholdet mellom Norge og Russland i nordområda. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om situasjonen i nordområda. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelkommentar til boka Spionbasen. Etterretningen: Demokratiets blindsone og nordnorsk virkelighet 2015-12-09 - 2015-12-09 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. History Matters: Explaining the current Ukrainian crisis. Russia and Europe: Modes of Interaction 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Krim tur-retur: Den andre verdskrigens lange skuggar i det internasjonale samfunnet. Gunnerusforelesing 2015-03-05 - 2015-03-05 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Second World War's Impact on the Norwegian-Soviet and Russian relations. The Joint Victory. History and Memory 2015-04-27 - 2015-04-28 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Dialogue, confrontation and low tension. Crossroads in Norwegian politicies towards the Soviet Union and Russia after 1975. Arctic Frontier 2015-01-21 - 2015-01-21 2015.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. Innledning. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 347 - 348.

 • Tjelmeland, Hallvard. Knut Einar Eriksen: I politikkens irrgangar. Historikeren 2015 (1). ISSN 1891-6600.s 30 - 39.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø - eit nordområdesentrum, og eit Nord-Norge i miniatyr. Kveldssete 2014-05-15 - 2014-05-16 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vegvisar i det mangfaldige nord. Dagsseminar til professor em. Einar Niemi 2014-09-16 - 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. Oppkomsten av norsk brubyggingspolitikk under andre verdskrigen. Frigjøringenav Øst-Finnmark-70 år 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. 200 år med grunnlov - kunne vi klart oss utan?. Kaffe og kunnskap 2014-05-11 - 2014-05-11 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. What is research misconduct?. SVF-8038: Research ethics 2013-02-12 - 2013-02-14 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Samanlikning Norge og Danmark, i samband med reportasje om 1814-jubileet. 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Tromsø Øst Rotaryklubb 2013-12-02 - 2013-12-02 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Rødvinsseminar: Tromsø skipsverfts historie 2013-11-26 - 2013-11-26 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. New Position of the North. East meets North. Rethinking of economic and academic cooperation 2013-11-14 - 2013-11-15 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "Den lengste reisen 1940-45" 2013-04-25 - 2013-04-25 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Ja til Nord-Norge-konferansen 2013 2013-03-20 - 2013-03-21 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. 100 år med stemmerett for kvinner. Utviklingstrekk i Troms. Historieseminar - Arbeiderbevegelsens historielag i Troms 2013-03-22 - 2013-03-24 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om framtida i nyare nordnorsk historie. Scenarieprosess: Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsøbrua i Troms. Web-utstillinga "Norske bruer vist på en ny måte" 2012-07-19 - 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. "Start pressen!" i eit regionalt og lokalt perspektiv. Lanseringsseminar - boka "Start pressen!" 2012-10-01 - 2012-10-01 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Møte med framande. Innvandring og kulturmøte i Nordland på 1900-talet. "Nordland i verden": Seminar i Nordlands historie 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kassasjonsprinsipp sett frå eit brukarsynspunkt. IKATs kontaktseminar 2012-05-10 - 2012-05-11 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Personleg diplomati i norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Vin og Viten/Rødvinsseminar 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Kaffe og kunnskap - Trondenes Historiske Senter 2012-05-06 - 2012-05-06 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-sovjetisk arbeidardiplomati i den kalde krigens siste fase. Norske historiedagar 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Foredrag på Senioruniversitetet 2012-03-28 - 2012-03-28 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Krigen. Kohtfest - årsmøte 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er uredeleg forsking?. Kurs i forskingsetikk for ph-d.-studentar - UiT 2012-02-28 - 2012-03-01 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sarah's Key in a French and European Context. Fransk veke, vising av filmen Saras nøkkel 2011-03-29 - 2011-03-29 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard; Steenstrup, Erling. Byplanlegging i Tromsø etter 1945. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011-12-31 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tor Bomann-Larsen - ein hagiograf?. Seminar om Tor Bomann-Larsens biografi om kong Haakon (bind 5) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Jernteppe med sprekker. Norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Fagdag Kvaløya videregående skole: Tema Nordområdene 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kronprinsen og Koht. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Belief in Personal Diplomacy towards the Soviet Union in Norway during the Cold War: The Cases of Andreas Andersen, Finn Moe and Johan Jørgen Holst. The Role of Diplomacy and Consular Service in Norwegian-Russian Relations 1814-2014 2011-09-26 - 2011-09-27 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Transnasjonal historieskriving. Om problem som gjeld integrasjon og komparasjon under arbeidet med Barentsregionens historie. Prosjektpresentasjon Barentsregionens historie, Det 27. nordiske historikarmøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle mytar blir som nye. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. How should one relate to Soviet Union after Stalin's death?. Workshop Det asymmetriske naboskap 2011-04-13 - 2011-04-15 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Troms folkeblad. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 344 - 344.

 • Tjelmeland, Hallvard. Linjer i synet på norsk og nordnorsk okkupasjonshistorie. Det 35. nordnorske historieseminar 2010-12-01 - 2010-12-02 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "Oljevirksomhetens inntog i nord". Boklansering 2010-10-21 - 2010-10-21 2010.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vietnam - Afghanistan. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle fortolkingsrammer. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Balsvik, Randi Rønning; Mjøs, Ole Danbolt; Tjelmeland, Hallvard. Gi nødpass til Vanunu. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kanonbåten som vart fredsskip. Sør-Troms Museum - nettside 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tore Rem: Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (2). ISSN 0018-263X.s 296 - 301.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norwegian Oil Policy on Svalbard. The Caltex Case 1960-67. Scandinavian Journal of History 2010; Volum 35 (3). ISSN 0346-8755.s 345 - 347.s doi: 10.1080/03468755.2010.485428.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12). ISSN 1503-1241.s 142 - 152.

 • Tjelmeland, Hallvard. Konstruktivisme og realisme i studiet av internasjonale relasjonar. Konstruktivisme versus realisme. PhD-kurs i vitskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Making of a Transnational Region. Conflicts and Cooperation across the Borders in the High North from the Cold War to the Barents Region. Rethinking Borders and Regions 2010-04-29 - 2010-04-29 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finst Nord-Norge? Regionale brytningar i nordområdets tid. Onsdagsakademiet 2010-03-02 - 2010-03-02 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordlys. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 244 - 244.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 345 - 345.

 • Tjelmeland, Hallvard. Om politikk og habilitetsrytteri. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Varangeren 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vårt internasjonale ansvar for Lofoten. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges ansvar for Lofoten. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ruth Hemstad: Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.

 • Tjelmeland, Hallvard. From Indian summer to Nordic winter. Scandinavian collaboration, scandinavian unionism. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since World War II. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Utanrikspolitikk i nord etter 1945. Norsk polarpolitikk 1870-2014 2009-12-14 - 2009-12-15 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing til sesjonen "Biografi - en egen sjanger?". Norske historiedagar 2009 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. What predetermines our images of "the other?" Some new theoretical directions. Images of "the other": Opinons about Russia in Norway - and about Norway in Russia from 1814 until today 2009-04-23 - 2009-04-26 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den politiske biografien mellom intimisering og overpolitisering. Det politiske menneske. Biografikonferanse 2009-03-20 - 2009-03-21 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Politikarbiografien. Sjangerkrav og kvalitetskriterium i spennet mellom intimisering og overpolitisering. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 122 - 143.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Orkana Forlag 2009 ISBN 978-82-8104-078-6.s 47 - 57.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kor er historia om Nord-Norge?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Armstrong, Claire W.; Gaasland, rolf; Tjelmeland, Hallvard. Universitetsvalet - også eit styreval!. Bladet Tromsø 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som vare. Heimen - Lokal og regional historie 2008; Volum 45. ISSN 0017-9841.s 99 - 100.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing: Korleis feira ein nasjonalstat i ei globalisert tid?. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2008 (10). ISSN 1503-1241.

 • Tjelmeland, Hallvard. Istoritsjeskie issledovanij v Otdelenii istorii Universiteta g. Tromse. Vestnik "Barents-Tsentra" MGPU 2008 (7).s 127 - 136.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er det med Krigen?. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit - balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk? http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/refleks/Innledning_Hallvard%20Tjelmeland.pdf. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Industrial and economic development after the World War 2, the case of North Norway. Conference on the future of the Barents Region 2008-11-24 - 2008-11-26 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. Refleksmøte - framtidas sikkerhetspolitikk 2008-09-08 - 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. OL 2018: ein nord-sør-konflikt?. OL 2018: ein nord-sør-konflikt? 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.

 • Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar; Tjelmeland, Hallvard. Knut Helle (hovedred.), Ottar Greipstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti (medred.):Vestlandets Historie. Bind 1 Natur og næring, Bind 2 Samfunn, Bind 3 Kultur. Bergen: Vigmostad & Bjørke 2006. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 666.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ei europeisk danningsreise. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sluttord om "Hvite busser". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Bladet Tromsø 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard; Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar. Arnvid Lillehammer og Anna-Elisa Tryti (medred.): Vestlandets historie. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 667.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som merkevarebygging. Hifo-seminaret 2007 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historia i kampen om den nordnorske identiteten. Identitet, merkevare og omdømme 2007-02-21 - 2007-02-22 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historical Introduction - North Norway 1900-2000. Beyond the Northern polar circle - Daily life, living conditons and a region in change 2007-08-31 - 2007-09-06 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg. Folkemøte: Hva skjer i Nord-Norge 2007-11-30 - 2007-11-30 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Posten i Nord-Troms gjennom 300 år. Åpent møte på Nord-Troms Museum 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Då det gjekk sju brev på ei ku. Postgangen i Nord-Norge før dampskipet. Lørdagsuniversitetet 2007-02-03 - 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Med copyright på røyndommen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Trøndelags historie, bind 3: Grenda blir global1850-2005. Historisk Tidsskrift (Norge) 2006; Volum 85 (3). ISSN 0018-263X.s 516 - 521.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sjølvmotseiande om Nord-Norge. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innvandring som tema i lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin 2006; Volum 17 (3). ISSN 0802-8931.s 11 - 14.

 • Tjelmeland, Hallvard. Streik i historisk perspektiv. 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om boka "Den kalde krigen". 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Diskusjon om boka "Hva skjer i Nord-Norge". 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Spildra i Nord-Norge. Spildraseminaret 2006 - et åttetall gjennom Nord-Troms 2006-06-09 - 2006-06-09 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Constructing and Reflecting Collective Identities. Northern Norwegian newspapers in the making of regional identities. Regional northern identity: From past to future 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Publikasjonar (innen humaniora og samfunnsfag) utan impact factor. Korleis ivaretar systemet publisering i slike?. Måling av kvalitet i forskning 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tillit i internasjonale relasjonar. Norut-fokus på nordområdene: TIllit på toppnivå. 2006-10-27 - 2006-10-27 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Det nye Europa, EU og norsk europapolitikk. Internasjonalt seminar 2006-11-02 - 2006-11-02 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Frimerkets rolle i norsk historie. Opning av frimerkeutstilling/UB i samband med 1905-jubileet 2005-09-15 - 2005-09-15 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vil vi med Tromsø?. Bladet Tromsø 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om tyskarar si haldning til norsk okkupasjonshistorie. 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Industrialization as Strategy for Modernisation in Northern Norway after the Second World War. The Industrialization Process in the Barents Region 2005-09-20 - 2005-09-22 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskap: Olympisk grein eller verksam kraft?. Raudvinseminar (Hifo Tromsø) 2005-10-14 - 2005-10-14 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Fagrørslas historiske betydning. Fagleg kurs 2005-09-29 - 2005-09-29 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003. 2004 (5) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 129 - 138.

 • Tjelmeland, Hallvard. Storbrannen 1969. Bilder og foredrag om bybrannen i Tromsø i 1969 2004-05-14 - 2004-05-16 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Erfaringar med den nye studiereformen på SV-fakultetet. Seminar for studiekonsulentar ved Universitetet i Tromsø 2004-05-03 - 2004-05-05 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Om arbeidet med historia til avisa Nordlys. A-pressen i pressehistorien 2004-02-18 - 2004-02-18 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kommentar til Bæhrenholdt. Globalisering nedenfra 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "De lengste reisen (1940-45) 2001-04-25 - 2013-04-25 2001.

 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.

 • Niemi, Einar; Tjelmeland, Hallvard. Nyere byhistorie i Norden. 1992.s 21 - 34.

 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Sagat 2020.

 • Tjelmeland, Hallvard. Korstog mot sanningskommisjonen?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Misforstått om nordnorsk minnehistorie. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Rettsoppgjeret etter andre verdskrig. Det norske og det nordnorske. Foredrag 2020-10-14 - 2020-10-14 2020.

 • Tjelmeland, Hallvard. Urokråke i individualismens republikk. Torgrim Titlestad: Ustoppelig.. Stavanger Aftenblad 2020. ISSN 0804-8991.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finn Olstad: Den lange oppturen. Norsk historie 1945 - 2015. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (1). ISSN 0018-263X.s 87 - 95.

 • Tjelmeland, Hallvard. Forvrenging og feiltolking. Svar til Jens Ivar Nergård og Ivar Bjørklund. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskapleg debattform – ei oppydding. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg til presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin. Presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om fridommens rike. Åttetimarsdagen i eit historisk perspektiv. Ope foredrag 2019-10-16 - 2019-10-16 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Norwegian Exile Government and the Liberation of Finnmark. The Battle for North 1944-1945 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Londonregjeringa og frigjeringa av Finnmark. Seminar om nordnorsk krigshistorie/Festspillene i Nord-Norge 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Andøya under den kalde krigen. Reiseseminar Hifo Vesterålen - ope folkemøte Andenes 2019-05-25 - 2019.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva styrer tryggingspolitikken? Tankar om forholdet mellom aust og vest etter den andre verdskrigen. Fortid 2019; Volum 16 (2). ISSN 1504-1913.s 69 - 78.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hegemoni som brytning mellom tvang og samtykke. Perry Anderson: The H-Word. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2019 (1). ISSN 0800-7136.s 269 - 282.

 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om Austadbrannen. iTromsø 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tvedt vs. Gripsrud: Møtes på scenen til tre timers debatt. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. FRA DEN KALDE KRIGEN TIL KUWAITKRIGEN: DETTE ER DE HISTORISKE HELSINKI-MØTENE. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor Putin, kvifor Russland?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sabler ned Tvedts historiebok. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Holder ikke mål. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Strid om krigsbok. 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Feil om stavangerkommunistane. Stavanger Aftenblad 2018. ISSN 0804-8991.

 • Tjelmeland, Hallvard. Posisjonskampen. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "En fortiet fortid". Lansering av boka Jon Magne Arntsen: En fortiet fortid 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg - Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Tvedt møter sine kritikere 2018-12-11 - 2018-12-11 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Filmen Orions belte. Polr Vin og Viten 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. "Vekst, fall og nye muligheter" - ein bokpresentasjon. Lansering av boka Alm og Finstad (red.): Vekst, fall og nye mulighter 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Økonomi, kvardagsliv og tyskararbeid - kor gjekk grensene?. Seminar om nordnorsk krigshistorie 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Tvedt om innvandring og fleirkulturalitet: Ein faktasjekk. Forskningsseminar med Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet - en fruktbar samtidsdiagnose? 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den russiske revolusjonen og utviklinga i norsk arbeidarrørsle. Commemoratian day. Impacts of WW1 today 2018-06-20 - 2018-06-20 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Etablering av nasjonalt senter for krigen i Finnmark. Folkemøte Kiberg 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finnmarks lange krig. Partisanseminar 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Strategies towards the Soviet Union in the 197s and 80s. Second Nordic Challenges Conference 2018-03-07 - 2018-03-09 2018.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju NRK Nordnytt 13.12.2017 om fylkessamanslåing. 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. I regionane si tid: Norge, Finland og den arktiske vendinga. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historia 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Oktoberrevolusjonens verknader på nordnorsk arbeidarrørsle. 1917-2017: Hundre år siden den russiske revolusjon 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norge og Finland som arktiske naboar etter den kalde krigen. Finland och Norge i historien och samtiden 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Andre verdskrig - ei økonomisk gullgruve for Nord-Norge?. Laurdagsuniversitetet 2017-10-21 - 2017-10-21 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Impact of the October Revolution on the North-Norwegian Labour movement. The Russian Revolution of 1917: The Northern Impact and Beyond 2017-10-25 - 2017-10-26 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. In a world of total war: Norway and the High North 1939-45. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-russisk samarbeid mellom tvillingbyar i nord: Eksemplet Tromsø - Murmansk. Verdien av et godt naboskap: Russisk-norske relasjoner gjennom århundrene 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Det må bli Nord-Norge!. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. I det minnehistoriske kottet. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Arbeidarpartiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten. Norske historiedagar 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Faktasjekken - paneldeltaking. 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Turn and the Nordic Countries. ICASS lX: People and Place 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vi ikkje veit om krigen i Nord-Norge. Senioruniversitetet 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. Conflict, Cooperation and Culture: The case of Norwegian-Soviet/Russian relations after WW2. BPEN syposium in St. Petersburg: Theories of Colflict. Norwegian and Russian perspectives 2017-03-23 - 2017-03-24 2017.

 • Tjelmeland, Hallvard. System og store strategiar i amerikansk utanrikspolitikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2017; Volum 35 (1). ISSN 0800-7136.s 356 - 365.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Pax Forlag 2016 ISBN 978-82-530-3859-9.s 432 - 434.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard; Fagertun, Fredrik. Skal forske på krigen. 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig. The Murmansk Jubilee 2016-12-08 - 2016-12-08 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den kalde krigen i nord. Foredrag Vågan historielag 2016-11-03 - 2016-11-03 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. I ei verd med total krig: Norge 1939-1945. Starostin-konferansen 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norge som etterretningsbase: Tryggingspolitiske dilemma. Etterretning som demokratiets blindsone 2016-10-10 - 2016-10-11 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 456 - 460.

 • Tjelmeland, Hallvard. Terje Emberland: Da fascismen kom til Norge. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (4). ISSN 0018-263X.s 458 - 461.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historieløyse og alarmisme i flyktningdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hardføre mytar. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Nordic Media and the Cold War. Scandinavian Journal of History 2016. ISSN 0346-8755.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den nordlege syntesebyggjaren. Seminar Einar-Arne Drivenes 70 år 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Troms 150 år. Samling av kommunale arkivar 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Bakgrunn for filmen "Middelhavet". Vising av filmen Middelhavet på Verdensteateret 2016-04-13 - 2016-04-13 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ekspansjonisme eller tryggingspolitikk? Linjer i vestlege haldningar til Sovjetunionen og Russland etter andre verdskrig.. Vardøgerseminaret 2016 2016-05-06 - 2016-05-07 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Ossietzky. Kohtfest 2016-03-03 - 2016-03-03 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges møte med flyktningar - frå 1945 til dagens flyktningkrise. Ope foredrag 2016-08-08 - 2016.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønlie (red.): Stortingets historie 1964-2014. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 (1). ISSN 0018-263X.s 190 - 195.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordic Cold War cultures: Ideological promotion, public reception, and East-West interactions. Nordisk Østforum 2016 (1). ISSN 0801-7220.s 75 - 77.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. The Arctic Balance and Norway. Living Legacies. History and the Contemporary Nordic Arctic 2015-08-07 - 2015-08-07 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om ungarske flyktninger til Norge og den aktuelle flyktningekrisa. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om Mao som frigjeringsleiar. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om forholdet mellom Norge og Russland i nordområda. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om situasjonen i nordområda. 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelkommentar til boka Spionbasen. Etterretningen: Demokratiets blindsone og nordnorsk virkelighet 2015-12-09 - 2015-12-09 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. History Matters: Explaining the current Ukrainian crisis. Russia and Europe: Modes of Interaction 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Krim tur-retur: Den andre verdskrigens lange skuggar i det internasjonale samfunnet. Gunnerusforelesing 2015-03-05 - 2015-03-05 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Second World War's Impact on the Norwegian-Soviet and Russian relations. The Joint Victory. History and Memory 2015-04-27 - 2015-04-28 2015.

 • Tjelmeland, Hallvard. Dialogue, confrontation and low tension. Crossroads in Norwegian politicies towards the Soviet Union and Russia after 1975. Arctic Frontier 2015-01-21 - 2015-01-21 2015.

 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard. Innledning. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 347 - 348.

 • Tjelmeland, Hallvard. Knut Einar Eriksen: I politikkens irrgangar. Historikeren 2015 (1). ISSN 1891-6600.s 30 - 39.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø - eit nordområdesentrum, og eit Nord-Norge i miniatyr. Kveldssete 2014-05-15 - 2014-05-16 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vegvisar i det mangfaldige nord. Dagsseminar til professor em. Einar Niemi 2014-09-16 - 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. Oppkomsten av norsk brubyggingspolitikk under andre verdskrigen. Frigjøringenav Øst-Finnmark-70 år 2014-10-23 - 2014-10-24 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. 200 år med grunnlov - kunne vi klart oss utan?. Kaffe og kunnskap 2014-05-11 - 2014-05-11 2014.

 • Tjelmeland, Hallvard. What is research misconduct?. SVF-8038: Research ethics 2013-02-12 - 2013-02-14 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Samanlikning Norge og Danmark, i samband med reportasje om 1814-jubileet. 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Tromsø Øst Rotaryklubb 2013-12-02 - 2013-12-02 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø skipsverfts historie. Rødvinsseminar: Tromsø skipsverfts historie 2013-11-26 - 2013-11-26 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. New Position of the North. East meets North. Rethinking of economic and academic cooperation 2013-11-14 - 2013-11-15 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "Den lengste reisen 1940-45" 2013-04-25 - 2013-04-25 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Ja til Nord-Norge-konferansen 2013 2013-03-20 - 2013-03-21 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. 100 år med stemmerett for kvinner. Utviklingstrekk i Troms. Historieseminar - Arbeiderbevegelsens historielag i Troms 2013-03-22 - 2013-03-24 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kampen om framtida i nyare nordnorsk historie. Scenarieprosess: Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsøbrua i Troms. Web-utstillinga "Norske bruer vist på en ny måte" 2012-07-19 - 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. "Start pressen!" i eit regionalt og lokalt perspektiv. Lanseringsseminar - boka "Start pressen!" 2012-10-01 - 2012-10-01 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Møte med framande. Innvandring og kulturmøte i Nordland på 1900-talet. "Nordland i verden": Seminar i Nordlands historie 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kassasjonsprinsipp sett frå eit brukarsynspunkt. IKATs kontaktseminar 2012-05-10 - 2012-05-11 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Personleg diplomati i norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Vin og Viten/Rødvinsseminar 2012-05-23 - 2012-05-23 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Kaffe og kunnskap - Trondenes Historiske Senter 2012-05-06 - 2012-05-06 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norsk-sovjetisk arbeidardiplomati i den kalde krigens siste fase. Norske historiedagar 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Hitlers Eva Braun. Med filmkamera på reise gjennom Nord-Norge i 1939. Foredrag på Senioruniversitetet 2012-03-28 - 2012-03-28 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Koht og Krigen. Kohtfest - årsmøte 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er uredeleg forsking?. Kurs i forskingsetikk for ph-d.-studentar - UiT 2012-02-28 - 2012-03-01 2012.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sarah's Key in a French and European Context. Fransk veke, vising av filmen Saras nøkkel 2011-03-29 - 2011-03-29 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard; Steenstrup, Erling. Byplanlegging i Tromsø etter 1945. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011-12-31 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tor Bomann-Larsen - ein hagiograf?. Seminar om Tor Bomann-Larsens biografi om kong Haakon (bind 5) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Jernteppe med sprekker. Norsk-sovjetiske relasjonar under den kalde krigen. Fagdag Kvaløya videregående skole: Tema Nordområdene 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kronprinsen og Koht. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Belief in Personal Diplomacy towards the Soviet Union in Norway during the Cold War: The Cases of Andreas Andersen, Finn Moe and Johan Jørgen Holst. The Role of Diplomacy and Consular Service in Norwegian-Russian Relations 1814-2014 2011-09-26 - 2011-09-27 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Transnasjonal historieskriving. Om problem som gjeld integrasjon og komparasjon under arbeidet med Barentsregionens historie. Prosjektpresentasjon Barentsregionens historie, Det 27. nordiske historikarmøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle mytar blir som nye. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. How should one relate to Soviet Union after Stalin's death?. Workshop Det asymmetriske naboskap 2011-04-13 - 2011-04-15 2011.

 • Tjelmeland, Hallvard. Troms folkeblad. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 344 - 344.

 • Tjelmeland, Hallvard. Linjer i synet på norsk og nordnorsk okkupasjonshistorie. Det 35. nordnorske historieseminar 2010-12-01 - 2010-12-02 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Presentasjon av boka "Oljevirksomhetens inntog i nord". Boklansering 2010-10-21 - 2010-10-21 2010.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vietnam - Afghanistan. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Gamle fortolkingsrammer. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Balsvik, Randi Rønning; Mjøs, Ole Danbolt; Tjelmeland, Hallvard. Gi nødpass til Vanunu. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kanonbåten som vart fredsskip. Sør-Troms Museum - nettside 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tore Rem: Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (2). ISSN 0018-263X.s 296 - 301.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norwegian Oil Policy on Svalbard. The Caltex Case 1960-67. Scandinavian Journal of History 2010; Volum 35 (3). ISSN 0346-8755.s 345 - 347.s doi: 10.1080/03468755.2010.485428.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12). ISSN 1503-1241.s 142 - 152.

 • Tjelmeland, Hallvard. Konstruktivisme og realisme i studiet av internasjonale relasjonar. Konstruktivisme versus realisme. PhD-kurs i vitskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. The Making of a Transnational Region. Conflicts and Cooperation across the Borders in the High North from the Cold War to the Barents Region. Rethinking Borders and Regions 2010-04-29 - 2010-04-29 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Finst Nord-Norge? Regionale brytningar i nordområdets tid. Onsdagsakademiet 2010-03-02 - 2010-03-02 2010.

 • Tjelmeland, Hallvard. Nordlys. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 244 - 244.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.s 345 - 345.

 • Tjelmeland, Hallvard. Om politikk og habilitetsrytteri. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kvifor slikt raseri?. Varangeren 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vårt internasjonale ansvar for Lofoten. Klassekampen 2009. ISSN 0805-3839.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges ansvar for Lofoten. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ruth Hemstad: Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.

 • Tjelmeland, Hallvard. From Indian summer to Nordic winter. Scandinavian collaboration, scandinavian unionism. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (2). ISSN 0018-263X.s 313 - 316.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norway and the High North: On Political Alarmism Since World War II. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Utanrikspolitikk i nord etter 1945. Norsk polarpolitikk 1870-2014 2009-12-14 - 2009-12-15 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing til sesjonen "Biografi - en egen sjanger?". Norske historiedagar 2009 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. What predetermines our images of "the other?" Some new theoretical directions. Images of "the other": Opinons about Russia in Norway - and about Norway in Russia from 1814 until today 2009-04-23 - 2009-04-26 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Den politiske biografien mellom intimisering og overpolitisering. Det politiske menneske. Biografikonferanse 2009-03-20 - 2009-03-21 2009.

 • Tjelmeland, Hallvard. Politikarbiografien. Sjangerkrav og kvalitetskriterium i spennet mellom intimisering og overpolitisering. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 122 - 143.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva skjedde i Nord-Norge?. Orkana Forlag 2009 ISBN 978-82-8104-078-6.s 47 - 57.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kor er historia om Nord-Norge?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Armstrong, Claire W.; Gaasland, rolf; Tjelmeland, Hallvard. Universitetsvalet - også eit styreval!. Bladet Tromsø 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som vare. Heimen - Lokal og regional historie 2008; Volum 45. ISSN 0017-9841.s 99 - 100.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innleiing: Korleis feira ein nasjonalstat i ei globalisert tid?. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2008 (10). ISSN 1503-1241.

 • Tjelmeland, Hallvard. Istoritsjeskie issledovanij v Otdelenii istorii Universiteta g. Tromse. Vestnik "Barents-Tsentra" MGPU 2008 (7).s 127 - 136.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva er det med Krigen?. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit - balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk? http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/refleks/Innledning_Hallvard%20Tjelmeland.pdf. 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Industrial and economic development after the World War 2, the case of North Norway. Conference on the future of the Barents Region 2008-11-24 - 2008-11-26 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?. Refleksmøte - framtidas sikkerhetspolitikk 2008-09-08 - 2008.

 • Tjelmeland, Hallvard. OL 2018: ein nord-sør-konflikt?. OL 2018: ein nord-sør-konflikt? 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.

 • Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar; Tjelmeland, Hallvard. Knut Helle (hovedred.), Ottar Greipstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti (medred.):Vestlandets Historie. Bind 1 Natur og næring, Bind 2 Samfunn, Bind 3 Kultur. Bergen: Vigmostad & Bjørke 2006. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 666.

 • Tjelmeland, Hallvard. Ei europeisk danningsreise. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sluttord om "Hvite busser". Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tromsø sentrum – sovebydel eller møteplass?. Bladet Tromsø 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard; Røkeness, Anne Ida; Eliassen, Finn-Einar. Arnvid Lillehammer og Anna-Elisa Tryti (medred.): Vestlandets historie. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (4). ISSN 0018-263X.s 656 - 667.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historie som merkevarebygging. Hifo-seminaret 2007 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historia i kampen om den nordnorske identiteten. Identitet, merkevare og omdømme 2007-02-21 - 2007-02-22 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Historical Introduction - North Norway 1900-2000. Beyond the Northern polar circle - Daily life, living conditons and a region in change 2007-08-31 - 2007-09-06 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Panelinnlegg. Folkemøte: Hva skjer i Nord-Norge 2007-11-30 - 2007-11-30 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Posten i Nord-Troms gjennom 300 år. Åpent møte på Nord-Troms Museum 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Då det gjekk sju brev på ei ku. Postgangen i Nord-Norge før dampskipet. Lørdagsuniversitetet 2007-02-03 - 2007.

 • Tjelmeland, Hallvard. Med copyright på røyndommen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.

 • Tjelmeland, Hallvard. Trøndelags historie, bind 3: Grenda blir global1850-2005. Historisk Tidsskrift (Norge) 2006; Volum 85 (3). ISSN 0018-263X.s 516 - 521.

 • Tjelmeland, Hallvard. Sjølvmotseiande om Nord-Norge. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.

 • Tjelmeland, Hallvard. Innvandring som tema i lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin 2006; Volum 17 (3). ISSN 0802-8931.s 11 - 14.

 • Tjelmeland, Hallvard. Streik i historisk perspektiv. 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om boka "Den kalde krigen". 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Diskusjon om boka "Hva skjer i Nord-Norge". 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Spildra i Nord-Norge. Spildraseminaret 2006 - et åttetall gjennom Nord-Troms 2006-06-09 - 2006-06-09 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Constructing and Reflecting Collective Identities. Northern Norwegian newspapers in the making of regional identities. Regional northern identity: From past to future 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Publikasjonar (innen humaniora og samfunnsfag) utan impact factor. Korleis ivaretar systemet publisering i slike?. Måling av kvalitet i forskning 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Tillit i internasjonale relasjonar. Norut-fokus på nordområdene: TIllit på toppnivå. 2006-10-27 - 2006-10-27 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Det nye Europa, EU og norsk europapolitikk. Internasjonalt seminar 2006-11-02 - 2006-11-02 2006.

 • Tjelmeland, Hallvard. Frimerkets rolle i norsk historie. Opning av frimerkeutstilling/UB i samband med 1905-jubileet 2005-09-15 - 2005-09-15 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kva vil vi med Tromsø?. Bladet Tromsø 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Intervju om tyskarar si haldning til norsk okkupasjonshistorie. 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Industrialization as Strategy for Modernisation in Northern Norway after the Second World War. The Industrialization Process in the Barents Region 2005-09-20 - 2005-09-22 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Vitskap: Olympisk grein eller verksam kraft?. Raudvinseminar (Hifo Tromsø) 2005-10-14 - 2005-10-14 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard. Fagrørslas historiske betydning. Fagleg kurs 2005-09-29 - 2005-09-29 2005.

 • Tjelmeland, Hallvard; Zachariassen, Ketil. Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003. 2004 (5) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 129 - 138.

 • Tjelmeland, Hallvard. Storbrannen 1969. Bilder og foredrag om bybrannen i Tromsø i 1969 2004-05-14 - 2004-05-16 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Erfaringar med den nye studiereformen på SV-fakultetet. Seminar for studiekonsulentar ved Universitetet i Tromsø 2004-05-03 - 2004-05-05 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Om arbeidet med historia til avisa Nordlys. A-pressen i pressehistorien 2004-02-18 - 2004-02-18 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kommentar til Bæhrenholdt. Globalisering nedenfra 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.

 • Tjelmeland, Hallvard. Kongefamilien på flukt. Opning av utstillinga "De lengste reisen (1940-45) 2001-04-25 - 2013-04-25 2001.

 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.

 • Niemi, Einar; Tjelmeland, Hallvard. Nyere byhistorie i Norden. 1992.s 21 - 34.

 • [Loading...]