Anniken Førde
Photo: Yngvar Natland
Anniken Førde
Department of Social Sciences anniken.forde@uit.no +4777645464 Tromsø SVHUM D 0113

Førde, Anniken • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Cultural industries as a base for local development: The challenges of planning for the unknown. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 81 - 96.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic whale. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-58736-7.s doi: 10.1057/978-1-137-58736-7.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.
 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.
  • Liabø, Rebekka Brox; Aure, Marit; Førde, Anniken. Hær e æ! Dramaturgi for demokrati. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 189 - 208.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
  • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Flere Farger Bodø - om å skape nye krysskulturelle fellesskap. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215042954.s 246 - 264.s doi: 10.18261/9788215042961-2021-11.
  • Førde, Anniken. Magi når elastikken tøyes: Mangfold, eksperimenter og stedssensitivitet. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230403006.s 85 - 103.
  • Førde, Anniken; Pløger, John; Sand, Anne-Lene. Improvisation og byplanlægning – mellem plan og planløshed. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230403006.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken. Living With Difference – Interventions for Just Cities. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 376 - 382.s doi: 10.33134/NJMR.520.
  • Kofoed, Lasse; Simonsen, Kirsten; Førde, Anniken. Everyday Hospitality and Politics. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 444 - 458.s doi: 10.33134/NJMR.387.
  • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs. Acta Borealia 2020; Volum 37. ISSN 0800-3831.s 27 - 42.s doi: 10.1080/08003831.2020.1752463.
  • Førde, Anniken; Viken, Arvid. Hvalsafari Andenes - reiselivsetablering i møte mellom idealisme, vitenskap og forretningsdrift. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-361-9.s 103 - 127.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Liabø, Rebekka. Vulnerable Spaces of Coproduction: Confronting Predefined Categories through Arts Interventions.. (fulltekst) Migration Letters 2020; Volum 17 (2). ISSN 1741-8984.s 249 - 256.s doi: 10.33182/ml.v17i2.895.
  • Førde, Anniken. Uro i turismens tidsalder. Stadskvalitetar under press. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6.s 260 - 276.
  • Førde, Anniken. Enhancing Urban Encounters: The Transformative Powers of Creative Integration Initiatives. (fulltekst) Urban Planning 2019; Volum 04 (01). ISSN 2183-7635.s 44 - 52.s doi: 10.17645/up.v4i1.1713.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Journal of Rural Studies 2018; Volum 60. ISSN 0743-0167.s 52 - 59.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.005.
  • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Cruickshank, Jørn. Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 267 - 285.
  • Waage, Trond; Førde, Anniken. Let's build a waterfall!. Journal of Anthropological Films 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-437X.s doi: 10.15845/jaf.v2i2.1569.
  • Førde, Anniken; Waage, Trond. Discursive: Stories of Resistance. ACTAR 2018 ISBN 9781948765060.s 60 - 67.
  • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Cultural industries as a base for local development: The challenges of planning for the unknown. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 81 - 96.
  • Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Aarsæther, Nils; Førde, Anniken; Serrano, José. Perspectives on creative planning and local development in small and medium-sized towns. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 13 - 21.
  • Hamdouch, Abdellilah; Nyseth, Torill; Demaziere, Christophe; Førde, Anniken; Serrano, José; Aarsæther, Nils. Introduction. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 1 - 10.
  • Aarsæther, Nils; Serrano, José; Førde, Anniken; Demaziere, Christophe; Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah. Postscript: pathways towards a critical and comparative approaches to creative planning. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 249 - 257.
  • Førde, Anniken. Å studere turiststader: metodologiske refleksjonar. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-46050-8.s 55 - 72.
  • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic whale. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-58736-7.s doi: 10.1057/978-1-137-58736-7.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Lokalsamfunnet som integreringsarena. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 410 - 429.
  • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Sted, kunnskap og kreativitet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 333 - 351.
  • Førde, Anniken. Entrepreneurship and controversies of tourism development. Ashgate 2015 ISBN 9781472424365.s 53 - 72.
  • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Invaded by weeds: Contested landscape stories. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 2015; Volum 92 (2). ISSN 0435-3684.s 183 - 193.s doi: 10.1111/geob.12073.
  • Førde, Anniken. Integrated tourism development? When places of the ordinary are transformed to destinations. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 153 - 170.
  • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.
  • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.
  • Jørgensen, Marit; Tørresen, Kirsten; Dyrhaug, Marit; Myrstad, Ingrid; Svendsen, Jan; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; DiTommaso, A.. Anthriscus sylvestris – biology, control and people’s perception of cultural landscapes. 2013; Volum 18 (?) ISBN 978-9979-881-20-9.s 338 - 340.
  • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Kulturlandskap i endring. om å forvalte beitelandskap utan saueskit. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 377 - 386.
  • Førde, Anniken. Female entrepreneurship in a West African context: Network, improvisation and dependency. Journal of International Women's Studies 2013; Volum 14 (3). ISSN 1539-8706.s 83 - 95.
  • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Når hundekjeksen tar over. Opplevingar av stad gjennom landskap. Scandinavian Academic Press 2012 ISBN 978-82-304-0079-1.s 91 - 116.
  • Førde, Anniken; Ringholm, Toril M. Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 238 - 254.
  • Førde, Anniken. From Fishing Industry to ‘Fish Porn’: Tourism Transforming Place. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-54799-4.s 196 - 209.
  • Førde, Anniken. Nyskaping, brytningar og samspel. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0991-0.s 155 - 170.
  • Borch, Odd Jarl; Førde, Anniken. Innovative bygder - en introduksjon. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0991-0.s 13 - 26.
  • Førde, Anniken. Creating the Land of the Big Fish: A study of rural tourism innovation. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 93 - 109.
  • Borch, Odd Jarl; Førde, Anniken; Rønning, Lars; Vestrum, Ingebjørg; Alsos, Gry Agnete. Resource configuration and creative practices of community entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2008; Volum 2 (2). ISSN 1750-6204.s 100 - 123.
  • Førde, Anniken; Borch, Odd Jarl; rønning, lars; alsos, gry; vestrum, ingebjørg kluken. Resource configuration and creative practices of community entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2008; Volum 2 (2). ISSN 1750-6204.s 100 - 123.
  • Nyseth, Torill; Bærenholdt, Jørgen Ole; Jentoft, Svein; Førde, Anniken. Forord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 3 - 4.
  • Førde, Anniken. Studie av kvardagsliv og politikk - Praksisorientert analyse som tverrfaglig tilnærming. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 45 - 58.
  • Førde, Anniken; Bærenholdt, Jørgen Ole. Tverrfagligheit som dialog: dilemma, potensial og utfordringar i tverrfaglig samfunnsforsking. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 289 - 303.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
 • Pløger, John; Førde, Anniken; Sand, Anne-Lene. Improvisasjon. Mellom plan og planløshet. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230402559.s 287 - 307.
 • Pløger, John; Førde, Anniken; Sand, Anne-Lene. Improvisasjon. Byliv mellom plan og planløshet. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230403006.s 213 - 236.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Aarsæther, Nils; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Serrano, José. Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 61 - 78.
 • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232100965.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
 • Førde, Anniken; Borch, Odd Jarl. Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid. (omtale) Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0991-0.s 83 - 94.
 • Nyseth, Torill; Jentoft, Svein; Førde, Anniken; Bærenholdt, Jørgen Ole. I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 275 - 288.
 • Førde, Anniken. Stedsutvikling fra et flerartslig perspektiv. Fuglan veit. workshop 2022-06-02 - 2022.
 • Førde, Anniken. Berekraftig byutvikling: Inkluderande byrom. Bærekraftig byutvikling 2022-02-23 - 2022.
 • Solvang, Ingeborg; Førde, Anniken; Sundsvold, Bente; Reiertsen, Tone Kristin. Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?. Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.
 • Førde, Anniken. Inkluderande mangfald. Internasjonalt seminar: Norsk asyl- og innvandringspolitikk - rettighetstap og mistenkeliggjøring? 2022-04-07 - 2022.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til den mangfoldige byen. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 7 - 29.
 • Førde, Anniken. Mot en flerartslig stedsutvikling. Fuglan veit - å se mennesker og fugl i sammenheng 2022-04-26 - 2022.
 • Førde, Anniken; Sørvig, Magnus Sivertsen. Kunstens rolle i den mangfoldige byen. Panelsamtale. retten til byen - mangfold, deltagelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-24 - 2022.
 • Schnell, Alf Jørgen; Sundsvold, Bente; Førde, Anniken. Kystkulturens håndbårne naturkunnskap. Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2021 (4).s 16 - 19.
 • Førde, Anniken. Gjest er best - ingen protest?. 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Avisa Nordland 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Aure, Marit; Førde, Anniken. Fra integrering til forskjellsfellesskap. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Ringsaker Blad 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. iFinnmark 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Fremover 2021.
 • Førde, Anniken. Levande, elastiske byrom. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Levande, elastiske byrom. www.nordnorskdebatt.no 2021.
 • Førde, Anniken. Inclusive public spaces: Balancing between the planned and the spontaneous. Arctic Urban Spaces 2021-04-16 - 2021.
 • Førde, Anniken. Steder vi deler. Inkluderende Arktiske byrom. Lunsjseminar; Inkluderende arktiske byrom 2021-04-29 - 2021.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken. Krysskulturelle fellesskap. Krysskulturelle fellesskap 2021-05-04 - 2021-05-04 2021.
 • Førde, Anniken. Uro i turismens tidsalder. Stedskvalitetar under press. Turisme og livskraftige lokalsamfunn - to sider av samme sak 2021-09-07 - 2021-09-08 2021.
 • Førde, Anniken. Med stedsutvikling på timeplanen. 2021.
 • Førde, Anniken. UiT med ny studie i stedsutvikling - Vil øke samarbeidet i regionen. 2021.
 • Førde, Anniken. Mobilisering mot sentralisering. Deltager paneldebatt. Så bygg vi oss en foss. Åpen filmvisning og debatt 2021-10-18 - 2021.
 • Førde, Anniken. Så bygg vi oss en foss. Åpen filmvisning. Så bygg vi oss en foss. åpen filmvisning og debatt 2021-10-18 - 2021.
 • Førde, Anniken. Framtidas reiseliv; Reiselivsutvikling som stedsutvikling. Forum Reiseliv 2021 2021-11-01 - 2021.
 • Førde, Anniken. Magien når elastikken tøyes. improvisatoriske praksisar i det offentlige rom. Storbykonferansen 2021 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Førde, Anniken. Mobilizing local communities. Capital Europeia da Economia social 2021-11-04 - 2021-11-05 2021.
 • Førde, Anniken. Byen etter pandemien. Panelsamtale.. Internasjonalt seminar: Byen etter pandemien 2021-11-04 - 2021.
 • Førde, Anniken. BarePrat: krykkja i byen. Moderator paneldebatt.. BarePrat 2021-06-30 - 2021.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe. En unik mulighet. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Førde, Anniken. Stedssensitivitet. Kompleksitet, annerledeshet og forandring. om planlegging, kunstnerisk tilnærming og alternative undersøkelsesmetoder 2020-02-01 - 2020.
 • Førde, Anniken. Landskapets lag. Deltaker paneldebatt. kompleksitet, annerledeshet og forandring. om planlegging, kunstnerisk tilnærming og alternative undersøkelsesmetoder 2020-02-01 - 2020.
 • Førde, Anniken. Distriktsopprør: Uro i turismens tidsalder. Distriktspolitisk landskonferanse 2020-09-23 - 2020.
 • Førde, Anniken. Helgemorgen: Har all turisme livets rett?. 2020.
 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Mobilising sensitivity. improvisation, vulnerability and the risk of vanity. URPLAN-seminar 2019-12-03 - 2019.
 • Førde, Anniken. Ansvarlig steds- og reiselivsutvikling. Styremøte SAMSKAP 2019-01-17 - 2019.
 • Førde, Anniken. Må tørre å prioritere. 2019.
 • Førde, Anniken. "No camping here". Om å ta folks uro på alvor. Makt og motmakt i reislivet 2019-01-31 - 2019.
 • Førde, Anniken. Frykter for særpreget. 2019.
 • Førde, Anniken. Responsible whale-watching?. NAMMCO Marine Mammals Student Symposium 2019-02-06 - 2019.
 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Lofoten Place Perspectives. Landscape Architecture: LoBio seminar 2019-02-08 - 2019.
 • Førde, Anniken; Sand, Anne lene. På sporet av improvisatoriske praksiser. På sporet av improvisatoriske praksiser; perspektiver på improvisasjon i forskning og planlegging 2019-03-22 - 2019.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Beyond difference? Performing art initiatives in youth integration. Nordic Geographers Meeting 2019-06-18 - 2019.
 • Førde, Anniken. Mangfold i kulturlivet. Moderator paneldebatt. mangfold i kulturlivet 2019-08-23 - 2019.
 • Førde, Anniken. Forelesernes beste råd og studietips. 2019.
 • Al Mahamid, Marsil Andelov; Førde, Anniken. Broderi - vernissage. Broderi - vernissage 2019-05-09 - 2019.
 • Førde, Anniken. Contested coastal landscapes of Northern Norway. Challenges and processes of revitalisation. On board meeting. Coastal cultural heritage 2019-09-12 - 2019-09-13 2019.
 • Førde, Anniken; lopes, Tomas. Batteriet: forum teater i Bodø. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mangfoldige byer – nye møteplasser, møter og forhandlinger. Storbykonferansen 2019 2019-10-30 - 2019-10-31 2019.
 • Førde, Anniken. Bydelen som møteplass. Byutviklingskveld Vervet 2019-10-31 - 2019.
 • Førde, Anniken. What can Nordic nations teach us about liveable cities?. 2019.
 • Førde, Anniken. Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter. 2019.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Cross-Cultural Guide to Bodø, participatory mapping. Røde kors Lån en bodøværing 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering - relevans for Distriktssenteret. Seminar 2018-01-24 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration. Samarbeid - Hålogaland teater 2018-01-16 - 2018.
 • Førde, Anniken. Skolen og lokalsamfunnet; eit stedsperspektiv. Lærerutdanninga i Tromsø 2018-01-22 - 2018.
 • Førde, Anniken. Planning for renewed sustainability. Open lecture series 2018-02-08 - 2018.
 • Førde, Anniken. Planlegging for ei ny berekraftig framtid; visjonar og friksjonar. Nasjonal masterklasse i samfunnsplanlegging 2018-02-21 - 2018-02-23 2018.
 • Førde, Anniken. Reiselivsvekst; fornying eller turistifisering?. UiT Frokost 2018-05-28 - 2018.
 • Førde, Anniken. Etterlyser bærekraftig reiseliv. 2018.
 • Førde, Anniken. UiTforsker beskriver cruisenæringa som en "parasitt". 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Dugnad for den bærekraftige mangfoldige byen. Konklaven. Nord-Norge redder verden. Litt 2018-06-29 - 2018.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit. Kunst som krysskulturell dialog?. Kunst som krysskulturell dialog? 2018-06-26 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Kreativitet og fellesskap som rød tråd?. Kreativitet of fellesskap som rød tråd? Broderiverksted 2018-06-26 - 2018-06-27 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Førde, Anniken. UiT 50 Observatoriet: Hva skjer om vi stopper innvandringen?. 2018.
 • Førde, Anniken. Ansvarlig stedsutvikling i ei overoppheita verd. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Whalefeast: The urge for new knowledge dialogues. ARCPATH annual meeting 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (fulltekst) 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Taff, Gregory; Olsen, Marianne A.; Paltiel, Lise R.; Aas, Andre Enger; Liabø, Rebekka Brox; Bjørn, Fanny; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Stand på Forskningsdagene, UTFORSK UIT,. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-23 2018.
 • Førde, Anniken. GO Andøy. Governing tourism and community transition. Tourism Implications and Dilemmas. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.
 • Førde, Anniken. Plan og Samfunn: Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling. Boklansering Plan og Samfunn 2018-09-28 - 2018.
 • Førde, Anniken. Enhancing urban encounters: the transformative powers of innovative integration initiatives. Cool Planning. ISOCARP Congress 2018-10-03 - 2018-10-06 2018.
 • Førde, Anniken. Bygdeutvikling i Nord-Troms. Kritiske kommentarer. Forskningsseminar 2017-12-11 - 2017.
 • Førde, Anniken. Landscapes in transition. Planning for renewed sustainability. The Global North and the High North Seminar 2017-11-20 - 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering: Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s xx - yy.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/innovasjon-i-integrering-hvordan.
 • Førde, Anniken. Anniken forsker på omstilling i Andøy. 2017.
 • Førde, Anniken. Sustainable local industry development; Planning for alternative pathways in Andøy. ICASS 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Førde, Anniken. Svein Hammer: Fra evig vekst til grønn politikk. Samfunnsutvikling i brytningen mellom tre diskurser.. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017; Volum 1 (3). ISSN 2535-2512.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-03-08.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Webinar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.
 • Førde, Anniken. Tourism as a post-petroleum alternative?. Agency for de-development 2017-04-24 - 2017-04-25 2017.
 • Førde, Anniken. Kunst og stedsutvikling. Arenautvikling for visuell kunst i Nordland 2017-03-30 - 2017.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Den mangfaldige byen; eit nytt utvida vi. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Mangfaldige byar. Avisa Nordland 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Korleis skal vi leve saman i byar som blir meir mangfaldige?. Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. innovasjon i integrering. Faglig innlegg og ledelse av seminar. Innovasjon i integreringsarbeid. Arbeidsseminar 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Så bygg vi oss en foss. 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Laget film om et fiskeværs kamp for å overleve. 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Viser film om Bleik. 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Nå skal dokumentaren til Tromsøforskerne vises på NRK. 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Superaktuell film om ei lita bygds motstandskamp. 2016.
 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Post-petroleum Dialogues; imaginaries and strategies. Big challenges - Human solutions 2016-10-24 - 2016-10-25 2016.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken. Ny i Norge - hva kan du bidra med?. Røde Kors dagen 2016-09-24 - 2016.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken. Å planlegge for det grønne skiftet. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Ansvarlig reiseliv som motor i nord?. Byreg prosjektmøte 2016-09-19 - 2016.
 • Førde, Anniken. Mellom backpackere og turistbusser. Samtale om den framvoksende turismen i nord; om stedet, naturen, kvaliteteter og utfordringer. Tango og turisme på 69*N 2016-06-11 - 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Let's build a waterfall (English version of the documentary Så bygg vi oss en foss). 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Screening of documentary: Let's build a waterfall. Nordic Rurailities 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Brigt; Hovelsrud, Grete K.; Bravo, Michael. Post-petroleum Dialogues. informasjonskonferanse klimaforskning 2016-04-27 - 2016.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Amundsen, Helene. Outfields - from extension of the farm to "wilderness"? Encounters of multiple landscape practices in Lofoten. Nordic Ruralities. Crisis and Resilience 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Stories of resistance. A study of mobilising place narratives in a countercurrent fishing village. Nordic Ruralities. Crisis and resilience 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Førde, Anniken. Lokal mobilisering; Tilfellet Bleik. Stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle 2016-04-07 - 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Ansvarlig reiseliv som motor i nord?. (data) (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Ansvarlig turisme; sensitivitet og samarbeid. Klyngesamling,Arena lønnsomme vinteropplevelser 2016-03-16 - 2016-03-17 2016.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Migrant workers as the rural rescue? Challenges of creating stability through mobility. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2016-03-02 - 2016-03-04 2016.
 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Livet etter oljen i Nord-Norge. 2016.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme.. Vin og viten: Lansering OTTAR Nord-Norge etter Oljen 2015-10-28 - 2015.
 • Førde, Anniken. Hva er stedsutvikling? Perspektiver og praksis. seminar boligprosjekt Nord-Troms 2015-12-03 - 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. The rural rescue- Work migrants in place. Nordic Geographical Meeting 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.
 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. så bygger vi oss en foss! ekstravisning. filmvisning og diskusjon 2015-06-25 - 2015.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Så bygger vi oss en foss! Filmpremiere. Bleiksdagana 2015-06-20 - 2015.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Nær 300 på filmpremiere. 2015.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Verdenspremiere på "Så bygger vi oss en foss". 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Kystinnvandringa. Avisa Nordland 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. FiskeribladetFiskaren 2015.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Filmpremiere om Bleiksfolket på Bleiksdagan. 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Redningen for Herøy?. Helgelendingen 2015.
 • Førde, Anniken. Stedsutvikling; perspektiver og praksis. Stedsutvikling i nord 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. Vesteraalens Avis 2015.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Er arbeidsinnvandring redninga?. Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Herøy som integreringsarena. 2015 ISBN 978-82-7492-302-7.
 • Førde, Anniken; Ose, Tommy. Petroleum, forsking og etikk. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. Innovative bygdemiljø. konferanse om bygdemobilisering 2014-02-18 - 2014-02-19 2014.
 • Førde, Anniken. Samfunnsplanleggerutdanning i møte med praksisfeltet. Boby frokostmøte 2014-03-13 - 2014.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Mobile practices, fluidity and consolidation. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-19 - 2014-03-21 2014.
 • Førde, Anniken. Reiselivsutvikling og stedsendring. utvikling av konkurransedyktige destinasjoner i nord 2014-04-23 - 2014.
 • Førde, Anniken; Viken, Arvid; gunnarsdottir, gudrun. Kinesere, reiseliv og lokal utvikling. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken; Viken, Arvid. Whale Safari in Andenes; Encounters of Idealism, Knowledge and Business Models. Nordic Research Symposium in Tourism and Hospitality 2014-10-01 - 2014-10-04 2014.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Førde, Anniken. Å forstå sted: Implikasjonar av eit relasjonalet og performativt perspektiv på sted. Seminar om norsk tettstedshistorie 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.
 • Førde, Anniken. Tourism development and place transformations. Master of landscape architecture 2014-11-10 - 2014.
 • Førde, Anniken; Viken, Arvid. Whalesafari In Andenes; Knowledge and destination development. fra ide til praksis i hvalturisme 2014-11-25 - 2014.
 • Førde, Anniken. Entrepreneurship and controversies of tourism development. gjesteforelesing, master in Planning & Sustainability: Urban & Regional Planning 2013-01-24 - 2013.
 • Førde, Anniken. presentasjon av boka Å finne sted. Boklansering 2013-03-07 - 2013-03-07 2013.
 • Førde, Anniken. Å finne sted - forsking på og for stedsutvikling. fagseminar Byutvikling 2013-04-03 - 2013.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Når kulturlandskapet blir borte. Hurtigruteseminaret 2013-11-26 - 2013-11-27 2013.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Bolyst for alle i "det nye Herøy". Kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Førde, Anniken. Kva skjer når kulturlandskapet "blir borte"? Kampen for å oppretthalde eit levande landskap og ei levande bygd. Dugnad for kulturlandskapet 2013-10-16 - 2013.
 • Førde, Anniken. Landbruksplanlegging i kommunane. kreativitet og forankring. Samspillet mellom kommune og landbruk 2013-10-02 - 2013.
 • Jørgensen, Marit; Tørresen, Kirsten; Dyrhaug, Marit; Myrstad, Ingrid; Svendsen, Jan; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; DiTommaso, A.. Anthriscus sylvestris – biology, control and people’s perception of cultural landscapes. 17th European Grassland Federation Symposium 2013-06-23 - 2013-06-26 2013.
 • Førde, Anniken. Conversation with Northern landscapes. master in landscape architecture 2013-08-19 - 2013.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Når kulturlandskapet blir borte. Bondebladet 2013. ISSN 0332-8414.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Når kulturlandskapet blir borte. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken. Kulturlandskap blir borte. Avisa Nordland 2013.s 3 - 3.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. "Når kulturlandskapet blir borte". Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. "Invaded by weeds: Contested landscape stories". "Responsible Geographies" Nordic Geograhers Meeting 2013 2013-06-11 - 2013-06-14 2013.
 • Førde, Anniken; Waage, Trond. Forsker på og filmer bleikshistorier. 2013.
 • Jørgensen, Marit; Dyrhaug, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Myrstad, Ingrid; Tørresen, Kirsten. Hundekjeks – et symbol på kulturlandskap i forfall?. Forskningsdagene - utstilling 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.
 • Førde, Anniken; Viken, Arvid. Turisme på Andøya - muligheter og utfordringer. 2012 jubileumssommer på Andøy 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.
 • Førde, Anniken. Utvikling og mobilisering; Nyskaping i landbruket. Framtid for Finnmarksbonden 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.
 • Førde, Anniken. Hundekjeks ødelegger idyllen. 2012.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Integration of labour migrants as a condition for place development. Rural at the edge 2012-05-21 - 2012-05-23 2012.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Changing cultural landscapes - transformed practices and frozen values. Rural at the edge 2012-05-21 - 2012-05-23 2012.
 • Førde, Anniken. Kulturlandskap som stedsutvikling. Dugnad for kulturlandskapet 2012-05-30 - 2012-05-30 2012.
 • Førde, Anniken. methodologies in place analyses. Planning with difference 2012-05-31 - 2012-06-02 2012.
 • Førde, Anniken. Kulturlandskap gjenskapes. 2012.
 • Førde, Anniken. organisering og samarbeid som suksessfaktor. Seminar om organisering av reiselivsnærngen i Andøy 2012-09-20 - 2012-09-20 2012.
 • Førde, Anniken. Skal vi samarbeide og få flere turister til Andøy?. 2012.
 • Førde, Anniken. Bygdeutviklingas paradoks; Når hundekjeksen tar over. Boklansering, Forskningsdagene 2012 2012-09-28 - 2012.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken. Folk si oppleving av endringar i kulturlandskapet. Åpent møte - kulturlandskap i endring 2011-09-15 - 2011-09-15 2011.
 • Førde, Anniken. Innovative bygder. Framtidsbonden i lokalmiljøet 2011-02-10 - 2011-02-10 2011.
 • Førde, Anniken. Andøy med i stort reiselivsprosjekt. 2011.
 • Førde, Anniken. Hundekjeks truer Herøylandskap. 2011.
 • Førde, Anniken. Når kulturlandskapet "blir borte"; om Herøyfjæringers opplevelse av landskap. folkemøte 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.
 • Førde, Anniken. Kulturlandskapsforvaltning; samspill og mobilisering. møte med landbruksnæringa 2011-08-26 - 2011-08-26 2011.
 • Førde, Anniken. Kulturlandskap i endring; kva betyr det for folk?. åpent møte kulturlandskap 2011-09-15 - 2011-09-15 2011.
 • Førde, Anniken. Foreleser om bygdedyret. 2011.
 • Førde, Anniken. Kan bygdekrangel vere kreativitetsskapande?. onsdagsakademiet 2011-09-20 - 2011.
 • Førde, Anniken. formidling frå innovative bygdemiljø. 2011.
 • Førde, Anniken. Trenger møteplasser. 2011.
 • Førde, Anniken. Kle av bygdedyret. 2011.
 • Førde, Anniken. Bygdedyret lever - også i Hadsel. 2011.
 • Førde, Anniken. En god bygdekrangel kan være bra. 2011.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Oppleving av endringar i kulturlandskapet - sett gjennom hundekjeksen. forskningstorget, Bertnesdagan 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.
 • Førde, Anniken. samarbeid på tvers: forskning, forvaltning og næringsliv. martekonferansen 2011 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.
 • Førde, Anniken. Negotiating place. the complex processes of tourism entrepreneurship and destination development. CHAIR acrtic tourism 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Endringar i kulturlandskapet sett gjennom hundekjeksen. Nordområdekonferansen 2011 : Ny nordområdestrategi – nye muligheter 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken. Når kulturlandskapet "blir borte". Kystlandskap i endring 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.
 • Førde, Anniken. Suksessen avheng av eldsjelene. 2010.
 • Førde, Anniken. prosjektavslutting; forankring og kreativitet. Avslutningskonferanse Småsamfunnssatsinga 2010-03-17 - 2010-03-18 2010.
 • Førde, Anniken. innovative bygdemiljø. ildsjeler og nyskapingsarbeid. fagseminar 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.
 • Førde, Anniken. Farm women entering tourism; renegotiation of gender roles. Nordic rural futures conference 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.
 • Førde, Anniken. Farm women entering tourism; reconfiguring gendered relations. Tourism; seductions of difference 2010-09-08 - 2010-09-12 2010.
 • Førde, Anniken. Kjemper mot hundekjeks. 2010.
 • Førde, Anniken. innovative kystsamfunn. 2009.
 • Førde, Anniken. Innovative bygdemiljø. om samfunnsentreprenørskap, brot og bygdedyr. forskingsdagane i Kåfjord 2009-09-22 - 2009-09-22 2009.
 • Førde, Anniken. Girls' party or feminist fight? the celebration of 8th March and feminist discourse in Cameroon. kvinneforskermaraton 2009 2009-09-18 - 2009-09-18 2009.
 • Førde, Anniken. småskala matproduksjon, nettverk og storytelling. regional idedugnad verdiskapingsprogrannet for småskala mat etter 2010 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Førde, Anniken. Innovative bygder. Frå idé til realisering. årskonferanse utviklingslaga 2008-11-08 - 2008-11-09 2008.
 • Aarsæther, Nils; Førde, Anniken. Entreprenørskap og innovasjon. Seminar om samfunnsutvikling 2008-10-20 - 2008-10-21 2008.
 • Førde, Anniken. Innovative bygdemiljø: eldsjeler, nettverk, bygdedyr og byråkrati. samling Rup-partnerskapet Finnmark 2008-06-09 - 2008.
 • Førde, Anniken. Sørøya - The land of the big fish. a study of tourism innovation in a relational perspective. the 6th Rural entrepreneurship conference 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.
 • Førde, Anniken. Nyskaping, brot og bygdedyr. Innovative bygdemiljø - hvordan skape liv i bygda? 2008-10-15 - 2008-10-16 2008.
 • Førde, Anniken. tverrfaglighet. omstridt ideal. 2008.
 • Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Førde, Anniken; Rønning, Lars; Vestrum, Ingebjørg. Community entrepreneurship- the entrepreneurial process and resource acquisition. International Social Entrepreneurship Conference 2007-06-18 - 2007-06-19 2007.
 • Førde, Anniken. Lokal merkevarebygging - muligheiter og utfordringar. studietur lokal merkevarebygging 2007-02-11 - 2007.
 • Førde, Anniken; Bergset, Olaug; Nergaard nyre, Berit. fiskehall med kjekjøtt og honning. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Førde, Anniken. grenseoverskridande landbruk med regional forankring. smak av kyst 2006-03-23 - 2006-03-24 2006.
 • Førde, Anniken. Breitt fokus på arktisk kvalitet. "Torgfunksjoner for fisk og marine produkter samt koplingen mot det grønne" 2006-04-20 - 2006.
 • Førde, Anniken. Mat, sted og identitet; nye muligheiter i opplevingsøkonomien. Hadsel lam og laksefestival 2006-09-29 - 2006-09-29 2006.
 • Førde, Anniken. Kvinnegrupper og nyskaping. Temahefte NBK 2006.s 38 - 42.
 • Førde, Anniken. gardsmiljø som arena for ny næringsverksemd. Grønn forskning 2005; Volum 9 (115E). ISSN 1503-5131.s 1 - 5.
 • Førde, Anniken. gardsmiljø som arean for ny næringsverksemd. Arktisk kvalitet - Landbruk og naturbruk i Nord 2005 2005-04-04 - 2005-04-05 2005.
 • Førde, Anniken. Kreative kvinnepraksisar i landbruket - nye handlingsrom. kva kan vi lære frå Provence?. årsmøte Hordaland bonde og småbrukarlag 2005-02-19 - 2005-02-20 2005.
 • Førde, Anniken. Landbuk som formidling. Kreative kvinnepraksisar og alliansebygging. Bygda som bo og leveområde 2005-11-16 - 2005-11-17 2005.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  place transformations, landscape, tourism, cross-cultural encounters, innovation and improvisation


  Member of research group


  Member of project  SVHUM D 0113

  Click for bigger map