ISS, Torill Nyseth
Photo: Torje Jenssen
ISS, Torill Nyseth
Department of Social Sciences torill.nyseth@uit.no +4777644372 +47 97183090 Tromsø SVHUM D 0115

Torill Nyseth • Lopez, Tomas Demetrio Ventura; Nyseth, Torill. Øyeblikk av likeverdighet. Habesha solidarittskafe. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 233 - 252.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill; Leandersen, Britt; Mabrour, Hakima. Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 267 - 290.
 • Lopez, Tomas Demetrio Ventura; Nyseth, Torill. Øyeblikk av likeverdighet. Habesha solidaritetskafe. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 233 - 253.
 • Nyseth, Torill. Diversity Policies as Tools to Increase Participation and Encounters.. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 430 - 443.s doi: 10.33134/NJMR.379.
 • Nyseth, Torill; Lopez, Tomas. Innovations in urban integration policies: Immigrant councils as democratic institutions. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2021; Volum 119. ISSN 0264-2751.s doi: 10.1016/j.cities.2021.103389.
 • Nyseth, Torill; Romuld, Anniken. Mellom det planlagte og det umiddelbare. Et mulig rom for improvisatoriske praksiser.. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230402559.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Båldiplomati, gjensidig avhengighet, dialog og refleksivitet. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-361-9.s 245 - 263.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika. Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019; Volum 4 (1). ISSN 2183-7635.s 7 - 18.s doi: 10.17645/up.v4i1.1680.
 • Hudson, Christine; Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019; Volum 23 (4-5). ISSN 1360-4813.s 564 - 579.s doi: 10.1080/13604813.2019.1684076.
 • Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Innsigelser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 333 - 347.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Medvirkning i demokratiske spenningsfelt. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 259 - 276.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Medvirkning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 317 - 333.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K. En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 481 - 519.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 49 - 70.
 • Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K. Kulturminnevern i lov og praksis. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 393 - 415.
 • Kristiansen, Ronny; Nyseth, Torill. Eksperimentelle tilnærminger til byplanlegging - en ny agenda?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 286 - 308.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Falleth, Eva; Kristiansen, Ronny. Plansystem, praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 15 - 27.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Participation according to the law?: The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning. European Journal of Spatial Development 2018 (67). ISSN 1650-9544.s 1 - 20.s doi: 10.30689/ejsd2018:67.1650-9544.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Cruickshank, Jørn. Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 267 - 285.
 • Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Aarsæther, Nils; Førde, Anniken; Serrano, José. Perspectives on creative planning and local development in small and medium-sized towns. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 13 - 21.
 • Hamdouch, Abdellilah; Nyseth, Torill; Demaziere, Christophe; Førde, Anniken; Serrano, José; Aarsæther, Nils. Introduction. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 1 - 10.
 • Aarsæther, Nils; Serrano, José; Førde, Anniken; Demaziere, Christophe; Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah. Postscript: pathways towards a critical and comparative approaches to creative planning. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 249 - 257.
 • Nyseth, Torill; Tønnesen, Anders. Governing place reinvention: the quest for an integrative approach. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 61 - 78.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Co- management in environmental planning. An alternative to the precautionary principle. Routledge 2017 ISBN 9781472474506.s 48 - 63.
 • Tønnesen, Anders; Nyseth, Torill. Klimavennlig transport i norske byer. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4.s 54 - 75.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Kart og Plan 2017; Volum 77, årg. 110 (1). ISSN 0047-3278.s 54 - 67.
 • Nyseth, Torill. Arctic Urbanisation: Modernity without cities. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3319391151.s 59 - 71.s doi: 10.1007/978-3-319-39116-8_4.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Communities of practice in the management of an Arctic environment: monitoring knowledge as complementary to scientific knowledge and the precautionary principle?. Polar Record 2016; Volum 52 (1). ISSN 0032-2474.s 66 - 75.s doi: 10.1017/S003224741500039X.
 • Nyseth, Torill; Pløger, John. Perspektiver på steders tilblivelse. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 47 - 64.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. CitySaami?. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 313 - 328.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 281 - 312.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 187 - 215.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 164 - 186.
 • Nyseth, Torill. Kan en eksperimentell tilnærming til planlegging være et redskap I kompakt byutvikling?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9.s 246 - 258.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Urban Sámi Identities in Scandinavia: Hybridities, Ambivalences and Cultural Innovation. Acta Borealia 2014; Volum 31 (2). ISSN 0800-3831.s 131 - 151.s doi: 10.1080/08003831.2014.967976.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid; Johnston, Margaret; Dawson, Jackie. Responsible Toursim Governance: A case study of Svalbard and Nunavut. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 245 - 262.
 • Nyseth, Torill. The Reinvention of place: Complexities and Diversities. Ashgate 2013 ISBN 978-1-4094-2224-2.s 325 - 339.
 • Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. Preservation of old towns in Norway: Heritage discourses, community processes and the new cultural economy. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2013; Volum 31. ISSN 0264-2751.s 69 - 75.s doi: 10.1016/j.cities.2012.05.014.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia. 2013 ISBN 978-91-87295-07-2.s 79 - 91.
 • Nyseth, Torill. Stedsutvikling i et innovasjonsperspektiv. Karneval eller bare ny kostymer?. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 258 - 273.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Fra implisitt til eksplisitt komparasjon: komparativ metode i stedsforskning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 221 - 237.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Utfordringer for norsk planlegging. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 15 - 24.
 • Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Eksperimentell planlegging. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 291 - 309.
 • Nyseth, Torill. Fluid planning: A meaningless Concept or a Rational Response to uncertainty in urban planning?. IntechOpen 2012 ISBN 978-953-51-0377-6.s doi: 10.5772/35098.
 • Nyseth, Torill. Eksperimentell byplanlegging. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 330 - 332.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 327 - 330.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Liv laga? - Stedsutvikling og stedsstrategier i nord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 55 - 67.
 • Nyseth, Torill. The Tromsø Experiment: Opening up for the unknown. Town planning review 2011; Volum 82 (5). ISSN 0041-0020.s 573 - 593.s doi: 10.3828/tpr.2011.33.
 • Balducci, Alessandro; Boelens, Luuk; Hillier, Jean; Nyseth, Torill; Wilkinson, Cathy. Strategic spatial planning in uncertainty: theory and exploratory practice. Town planning review 2011; Volum 82 (5). ISSN 0041-0020.s 481 - 401.s doi: 10.3828/tpr.2011.29.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Two networks, one city: Democracy and governance networks in urban transformation. European Urban and Regional Studies 2011; Volum 18 (3). ISSN 0969-7764.s 306 - 320.s doi: 10.1177/0969776411403988.
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn; Nyseth, Torill. Evaluating performance in urban development networks - the nordic context. Urban Research and Practice 2011; Volum 4 (1). ISSN 1753-5069.s 72 - 84.s doi: 10.1080/17535069.2011.550543.
 • Nyseth, Torill; Pløger, John; Holm, Trine. Planning beyond the horizon: The Tromsø Experiment. Planning Theory 2010; Volum 9 (3). ISSN 1473-0952.s 223 - 247.s doi: 10.1177/1473095210366196.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. The narrative constitution of materiality. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 221 - 237.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. The narrative construction of materiality. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 221 - 237.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Kirkenes : a town for miners and ministers. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 53 - 71.
 • Nyseth, Torill. Place Reinvention at the Northern Rim. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 1 - 14.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Kirkenes : a town for miners and ministers. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 53 - 71.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An Industrial Site Reinvented as a Border Town. (omtale) Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place and Transport: Particularities of a Town and its Mobilities. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 179 - 193.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril. Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance. Local Government Studies 2008; Volum 34 (4). ISSN 0300-3930.s 471 - 489.s doi: 10.1080/03003930802217405.
 • Nyseth, Torill. Network Governance in Contested Urban Landscapes. Planning Theory & Practice 2008; Volum 9 (4). ISSN 1464-9357.s 497 - 514.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: the "bordered" reinvention of an industrial town. 2007 (1).s 55 - 69.
 • Nyseth, Torill; Bærenholdt, Jørgen Ole; Jentoft, Svein; Førde, Anniken. Forord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 3 - 4.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: The 'bordered' reinvention of an industrial town. 2007.s 55 - 68.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Dimensions of place reinvention. 2007.s 9 - 38.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Flerfaglig stedsforståelse i analyse av lokale transformasjonsprosesser. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 156 - 169.
 • Nyseth, Torill. Tverrfaglighet som ambisjon. Introduksjon. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 15 - 24.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Governance and innovations in the Nordic periphery. Routledge 2007 ISBN 9780415399593.s 51 - 65.
 • Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Kampen om byrommet - Kulturminner som politikkfelt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2007; Volum 23 (4). ISSN 0801-1745.s 396 - 415.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Innovasjonsprosesser i den nordiske periferi. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007; Volum 48 (1). ISSN 0040-716X.s 5 - 31.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Innovations in Ethnic Landscapes: A Study of Innovations in Three Municipalities in Northern Norway. Journal of Small Business & Entrpreneurship 2005; Volum 18 (2).s 171 - 188.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Globalisation from below; the revitalisation of a Coastal Sami community in northern Norway as part of the global discourse in Indigenous identity. 2005 ISBN 0-473-10628-0.s 71 - 86.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Innovations in Three Municipalities in Northern Norway. Journal of Small Business and Entrepreneurship 2005; Volum 18 (2). ISSN 0827-6331.s 171 - 189.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Innovations in Etnic Landscapes. 2004 ISBN 91-89332-42-3.s 219 - 246.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Røiseland, Asbjørn. Neighbourhood councils - Municipal instruments or grass-roots movements?. 2002.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 191 - 210.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Aarsæther, Nils; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Serrano, José. Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 61 - 78.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. City-Saami: Same I byen eller bysame? Skandinaviske byer I et samisk perspektiv.. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 58 - 81.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Utfordringer for norsk planlegging - kunnskap, bærekraft, demokrati. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 49 - 62.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Place Reinvention Northern Perspectives. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 165 - 183.
 • Nyseth, Torill; Jentoft, Svein; Førde, Anniken; Bærenholdt, Jørgen Ole. I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 275 - 288.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild; Aarsæther, Nils. Innovations in the Nordic periphery. 2004 ISBN 91-89332-42-3.
 • Nyseth, Torill. Mangfold og medvirkning. Bærekraftige mangfoldige byer - avslutningskonferanse 2022-05-24 - 2022-05-25 2022.
 • Amin, Ash; Nyseth, Torill. How we get past xenophobic nationalism, by Ash Amin. Introduction by Torill Nyseth. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-23 - 2022.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til den mangfoldige byen. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 7 - 29.
 • Nyseth, Torill. Making the arctic city: the history and future of urbanism in the circumpolar North. Eurasian geography and economics 2022. ISSN 1538-7216.s doi: https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2039260.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Kryger, Johanne; Vick, Louise; Rånes, Stein Arne. Hvordan skal vi tilpasse oss et varmere, våtere og villere klima?. Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Smartere medvirkning. Faglig seminar Tromsø kommune 2022-04-22 - 2022-04-22 2022.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Same i by eller bysame?. Tråente 2022 2022-02-04 - 2022-02-05 2022.
 • Nyseth, Torill. Boligpolitiske dillemmaer. Fagdag 2022-02-11 - 2022-02-11 2022.
 • Nyseth, Torill. "Boliger for alle? Trender, utfordringer og mulige løsninger i boligpolitikken". Nesna 2021-10-18 - 2021-10-18 2021.
 • Nyseth, Torill; Aure, Marit. Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.. Storbykonferansen (omtale) 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Nyseth, Torill. Boliger for alle? Trender, utviklingstrekk og utfordringer. Stedsutvikling Helgeland 2021-10-18 - 2021-10-19 2021.
 • Nyseth, Torill. "Hvordan har Tromsø og Bodø tilrettelagt for mangfold?". Integreringsutvalget i Tromsø kommune 2021-06-03 - 2021-06-03 2021.
 • Nyseth, Torill. Demokrati og politisk deltakelse i Norge. Seminar: "Hvorfor stemmer ikke (nok) innvandrere ved valg?" 2021-09-09 - 2021-09-09 2021.
 • Nyseth, Torill. «Integreringsutvalget i Tromsø og Flerkulturelt råd i Bodø». webinar: "Integreringsprosesser i kommuner og frivilligheten" 2021-04-07 - 2021-04-07 2021.
 • Nyseth, Torill. Konflikten om Tromsø`s søknad om å innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet. 2021.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe. En unik mulighet. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Mellom effektivitet og legitimitet: Den solbergske versjon av nyliberalisme i planlegging. 2020 ISBN 978-82-92945-65-0.s 302 - 329.
 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Mangfold i byer - Innovasjon i integrering. Mangfoldsakademiet 2020-09-03 - 2020.
 • Nyseth, Torill. Hvordan rekruttere flere personer med innvandringsbakgrunn inn i politikken?. Arpeiderpartiets Minoritetsutvalg 2020-08-27 - 2020-08-27 2020.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Nyseth, Torill. “Innovative methods for citizen participation in urban planning – democratizing local decision-making?”. panel “Bridging the gap between the academic discourses of participatory planning and local democracy” ECPR 2019-09-04 - 2019-09-07 2019.
 • Nyseth, Torill; Abdelillah, Hamdouch. The transformative power of social innovation in urban planning and local development. Urban Planning 2019; Volum 4 (1). ISSN 2183-7635.s 1 - 6.s doi: 10.17645/up.v4i1.1950.
 • Nyseth, Torill. Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North. Guest Lecture 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.
 • Nyseth, Torill. Planning with and for divercity?. Research seminar 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Nyseth, Torill. Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?. Konferanse 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.
 • Nyseth, Torill. The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.. Makt og motmakt i reiselivet 2019-01-31 - 2019-01-31 2019.
 • Nyseth, Torill. Eksperimentell planlegging. På sporet av improvisatoriske praksiser 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.
 • Nyseth, Torill. Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. iTromsø 2019.
 • Nyseth, Torill; Magnussen, Tone. Planning With or for diversity?. Nordic Geographers Meeting 2019-06-17 - 2019-06-19 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider 2019-05-13 - 2019-05-13 2019.
 • Nyseth, Torill. Sameboom i byene. 2019.
 • Nyseth, Torill; Ali, Abdalla Mohamed. Integreringsrådet i Tromsø. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab 2018-10-02 - 2018-10-02 2018.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet 2018-08-29 - 2018-08-29 2018.
 • Nyseth, Torill. Medvirkningen i Norbyplanen - noen refleksjoner. Bolig og Byplanforeningens lunchseminarer 2018-11-22 - 2018-11-22 2018.
 • Nyseth, Torill. Fluid planning - its roots and rationalities. Urban theory and planning theory cource 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.
 • Nyseth, Torill. Evaluering av Plan og bygningsloven og medvirkning. Norsk Planmøte 2018 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.
 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (fulltekst) 2018.
 • Nyseth, Torill. Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. ESPR general coference, section 31, panel P214 2018-08-23 - 2018-08-25 2018.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.
 • Nyseth, Torill. Presentasjon av prosjektet Mangfold i byer, på første ordinære møte i intergreringsrådet. Politisk møte 2018-06-14 - 2018-06-14 2018.
 • Nyseth, Torill. Presentasjon av prosjektet City-gration for PhD studenter fra forvaltningshøgskolen i Gøteborg. Local Democracy Research 2018-04-26 - 2018-04-27 2018.
 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Nyseth, Torill. Nyere perspektiver på sted - Sett fra nord. Gjesteforelesning 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.
 • Jacobsen, Kristina; Nyseth, Torill; Cruickshank, Jørn. Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan 2017 (6).s 14 - 17.
 • Cruickshank, Jørn; Nyseth, Torill; Jakobsen, Kristina. Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017; Volum 6. ISSN 0805-083X.
 • Nyseth, Torill; Flemmen, Anne Britt. Mangfold i integrering. Fagdag Kultur og idrett, Tromsø kommune 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Nyseth, Torill. Mellom by og bygd. Sted og stedsidentitet i endring. Stedsutvikling - Det gode samfunn 2017-09-05 - 2017-09-06 2017.
 • Nyseth, Torill. Urbanization of the Sami in Scandinavia: Between recognition and contestation and beyond. An urban Future for Sapmi? 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika. Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark. Plannord-konferansen 2017-08-16 - 2017-08-18 2017.
 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.. PLNNORD 8th Nordic Planning Symposium 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Nyseth, Torill. Nyere stedsforståelser. SAMPLAN 2017-05-24 - 2017-05-25 2017.
 • Nyseth, Torill. Urbane kvaliteter i møte med rural mentaliltet. Attraktive og bærekraftige småbyer 2017-05-31 - 2017-06-01 2017.
 • Nyseth, Torill. Metastyring: Hvordan styre nettverk og partnerskap?. Helse i Plan 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.
 • Nyseth, Torill. Kompakt byutvikling. Norsk kommunalteksnings forenings årskonferanse 2017-01-30 - 2017-01-30 2017.
 • Nyseth, Torill. Hvordan planlegge for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Plankonferansen i Nordland 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.
 • Nyseth, Torill. Kompakt byutvikling: Verksted for grønne løsninger. Å planlegge for det grønne skiftet 2016-09-23 - 2016-09-23 2016.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken. Å planlegge for det grønne skiftet. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference 2016-07-10 - 2016-07-15 2016.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Nylund, Ingvild. Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. 2016 ISBN 978-82-7492-333-1.
 • Nyseth, Torill. urban identification and affiliation among city-sami in Tromsø, Rovaniemi and Umeå. The Urban Arctic - Towards a new understanding of the North 2016-06-10 - 2016-06-10 2016.
 • Nyseth, Torill. Den Vitale byen. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (2). ISSN 0804-0486.s 165 - 167.
 • Nyseth, Torill. Same i byen eller bysame?. NRK Sabmi konferanse 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Nyseth, Torill. Intervju om bysamer. 2016.
 • Nyseth, Torill. Intervju i NRK Nordland angående samferselsutfordringer. 2016.
 • Nyseth, Torill; Rydningen, Arne. Fremtidens byutvikling - hvilke grep må tas?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Brøndbo, Stig; Nyseth, Torill. Stor økning I antall bysamer. 2016.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege. Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 11 - 30.
 • Nyseth, Torill; Helander, Astrid. Sapmelaccat. 2015.
 • Nyseth, Torill. Fortett med vett. Stedsutvikling i Nord 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.
 • Nyseth, Torill. Er kompakt byutvikling bærekraftig?. BOBY møte om fortetting 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.
 • Dallawara, Werner Wilh; Nyseth, Torill. Gryende samisk identitet I byer. 2015.
 • Nyseth, Torill. Platsutvikling -Norske eksempler. Seminaret Det skal va godt for oss som bor her 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.
 • Nyseth, Torill. Sted, stedsutvikling og stedsanalyse. Konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling 12.-13.02. 2014 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.
 • Nyseth, Torill. Har planleggingsteorien et stedsperspektiv?. FKP Konferanse Hamar 2014: Stedets sjel - en nøkkel til utvikling? 2014-02-10 - 2014-02-10 2014.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie. Ottar 2013 (2). ISSN 0030-6703.s 49 - 55.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Bysame eller stadsame?. Lars Thomasson Symposiet 2013-03-06 - 2013-03-06 2013.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Medium-sized Towns in Northern Norway: From Industrialism to Place Re-invention. Seminaire "Attracvil" 2012-11-28 - 2012-11-29 2012.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Small Towns in Norway. Research Seminar 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.
 • Nyseth, Torill. Byutvikling, planlegging og deltakelse - en kommentar. DEMOS-REG forskningsseminar 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Samisk urbanisering og kulturkamp, noen eksempler fra Nordkalotten. Tromsø-regionen - kulturell møteplass gjennom 10 000 år 2012-01-29 - 2012-01-29 2012.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Bon-fire diplomacy - community coflict solving through a destination development process. Chair-Meeting 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Pedersen, Paul Henry; Nyseth, Torill. Hva kan Tromsø lære av Umeå?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Håndtering av interessekonflikter i medforvaltning. Møte i arbeidsutvalg knyttet til regulering av laksefiske 2011-04-05 - 2011-04-06 2011.
 • Nyseth, Torill. I disiplinenes grenseland - i inkontinentens grenseland?. Tverrfaglig fagsymposium 2011-02-19 - 2011-02-20 2011.
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn; Nyseth, Torill. Evaluating performance in governance networks. NIBR workshop 2010-02-17 - 2010-02-17 2010.
 • Nyseth, Torill. Mangfold i nord - spesielle utfordringer. Likestilling og mangfold i samfunnsplanlegging 2010-09-08 - 2010-09-09 2010.
 • Nyseth, Torill. Public Policy and Network Governance - Challenges for urban and regional development. AESOP PHD Workshop 2010-07-03 - 2010.
 • Nyseth, Torill. The Tromsø Experiment: Temporary Resting as Planning strategy. Space is Luxury: Aesop 24. Annual conference 2010-07-07 - 2010-07-10 2010.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Moldenæs, Turid. Stedsforskning kan gi mer levende lokaldemokrati. Kommunal rapport 2010. ISSN 0801-6410.s doi: 18.02.2010.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Beyond Government? Analysing Processes of Urban Re-invention. International Conference on Small and Medium-sized Towns 2010-12-09 - 2010-12-10 2010.
 • Nyseth, Torill. Trender i stedsutvikling: Karneval eller nye kostymer?. Borealiskonferansen i Alta 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.
 • Nyseth, Torill. Den narrative tilblivelsen av en grenseby. Barents Spektakel 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Nyseth, Torill. Intervju i NRK Troms og Finmark om Kirkenes som grenseby. 2009.
 • Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. Godt fungerende bevaringsområder. 2009 (34) ISBN 978-82-8101-074-1. ISSN 1503-4895.
 • Nyseth, Torill. Place reinvention in a cultural heritage perspective. Foredrag for Finish Board og Antiquities 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.
 • Nyseth, Torill. Aktiv bruk - en trussel eller en forutsetning for god bevaring av kulturmiljøer?. Kulturarven i lokalmiljøet 2008-11-12 - 2008-11-13 2008.
 • Nyseth, Torill. Governance in Place Reinvention. NOPSA 2008 2008-08-06 - 2008-08-09 2008.
 • Nyseth, Torill. Place Reinvention in the North. Dynamics and Governance perspectives. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Nyseth, Torill. Network Governance in contested urban landscapes. AESOP Conference on Planning for the risk society 2007-07-11 - 2007-07-14 2007.
 • Nyseth, Torill. Beyond government: Governing place reinvention. Nordic Planning Research Symposium 2007-08-16 - 2007-08-18 2007.
 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. 2007.s 55 - 68.
 • Braaten, Eva S.; Nyseth, Torill. Sluttrapport. Prosessevaluering av "avogtil - felles løft for alkoholfrie soner". 2006.
 • Nyseth, Torill. Kulturminner som utgangspunkt for stedsutvikling. Storbynettverksamling 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.
 • Nyseth, Torill. Kommunale rammebetingelser for boligsosialt arbeid. Kurs for kommunale ledere 2006-03-27 - 2006-03-28 2006.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place reinvention. Dynamics and governance perspectives. Internationalisation of regional development policies – needs and demands in the Nordic countries 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Nyseth, Torill. Dialog og substans: Kjør prosess. Kommunikativ planlegging og stedsutvikling. Konferanse om stedsutvikling 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Nyseth, Torill. Trehusbyen Tromsø`s innovative potensial. 2006.
 • Nyseth, Torill. Whats at stake? Globalization and traditional concepts of democracy. Mobilities, Knowledges and politics 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.
 • Nyseth, Torill. Byers attraktivitet og sentrums rolle. Seminar i regi av Byutviklingens år 2005-12-10 - 2005-12-10 2005.
 • Nyseth, Torill. Can a public sphere be created in a planning process? reflections form a Norwegian city planning process. Local Authority Planning and change 2005-08-18 - 2005-08-20 2005.
 • Nyseth, Torill; Granaas, Brynhild. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization: stability, fkuidity and Friction 2005-06-04 - 2005-06-06 2005.
 • Nyseth, Torill. Mot en ny planforståelse. Brudd og Byutvikling: Høstseminaret i samfunnsplanlegging 2005 2005-10-28 - 2005-10-29 2005.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization; Stability, Fluidity, and Friction 2005-08-04 - 2005-08-06 2005.
 • Nyseth, Torill; Foss, Nina; Sakya, Aaste. Kommunikativ planlegging. Organisasjoner som begeistrer 2005-05-11 - 2005-05-12 2005.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril. Municipal government and the diversity of community governance. International Conferance on Democratic Network Governance 2004-10-21 - 2004-10-22 2004.
 • Nyseth, Torill. OL i byen og byen i OL. Hvilke konsekvenser vil et eventuelt OL få for byutvikllngen i Tromsø sentrum?. Debattmøte om OL 2004-04-27 - 2004.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Globalisation from below. World Congres in Rural Sociology 2004-06-30 - 2004-07-02 2004.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM D 0115

  Click for bigger map