Bilde av Nyseth, Torill
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Nyseth, Torill
Department of Social Sciences torill.nyseth@uit.no +4777644377 +47 97183090 You can find me here

Torill Nyseth • Torill Nyseth, Abdelillah Hamdouch :
  Can institutional innovation change the city? Theoretical landmarks and research perspectives
  Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2023 DOI
 • Torill Nyseth, Julia Christensen :
  The heterogneity of the Arctic
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Torill Nyseth, Britt Leandersen, Hakima Mabrour :
  Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Tomas Demetrio Ventura Lopez, Torill Nyseth :
  Øyeblikk av likeverdighet. Habesha solidarittskafe
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Torill Nyseth, Anniken Romuld :
  Mellom det planlagte og det umiddelbare. Et mulig rom for improvisatoriske praksiser.
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Torill Nyseth, Tomas Lopez :
  Innovations in urban integration policies: Immigrant councils as democratic institutions
  Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 29. July 2021 DOI
 • Torill Nyseth :
  Diversity Policies as Tools to Increase Participation and Encounters.
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Torill Nyseth, Arvid Viken :
  Båldiplomati, gjensidig avhengighet, dialog og refleksivitet
  Orkana Forlag 2020
 • Christine Hudson, Torill Nyseth, Paul Pedersen :
  Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities
  City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019 ARKIV / DOI
 • Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Annika Agger :
  Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System
  Urban Planning 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Torill Nyseth :
  Participation
  2024
 • Torill Nyseth :
  Experiment
  2024
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Presentasjon av ulike integreringsinitiativ
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Kraften i flerkulturelle møter
  2023
 • Torill Nyseth :
  Er det plass til de unge i dagens urettferdige boligmarked?
  2023
 • Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gro Sandkjær Hanssen :
  Cocreation through learning network in housing policy development
  2022
 • Torill Nyseth :
  Boligpolitiske dillemmaer
  2022
 • Torill Nyseth, Paul Henry Pedersen :
  Same i by eller bysame?
  2022
 • Torill Nyseth :
  Making the arctic city: the history and future of urbanism in the circumpolar North
  Eurasian geography and economics 2022 DOI
 • Torill Nyseth, Arild Buanes, Johanne Kryger, Louise Vick, Stein Arne Rånes :
  Hvordan skal vi tilpasse oss et varmere, våtere og villere klima?
  Nordlys 08. April 2022
 • Torill Nyseth :
  Smartere medvirkning
  2022
 • Ash Amin, Torill Nyseth :
  How we get past xenophobic nationalism, by Ash Amin. Introduction by Torill Nyseth
  2022
 • Torill Nyseth :
  Mangfold og medvirkning
  2022
 • Torill Nyseth :
  «Integreringsutvalget i Tromsø og Flerkulturelt råd i Bodø»
  2021
 • Torill Nyseth :
  Demokrati og politisk deltakelse i Norge
  2021
 • Torill Nyseth :
  "Hvordan har Tromsø og Bodø tilrettelagt for mangfold?"
  2021
 • Torill Nyseth :
  Konflikten om Tromsø`s søknad om å innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet
  15. July 2021
 • Torill Nyseth :
  Boliger for alle? Trender, utviklingstrekk og utfordringer
  2021
 • Torill Nyseth, Marit Aure :
  Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.
  2021 OMTALE
 • Torill Nyseth :
  "Boliger for alle? Trender, utfordringer og mulige løsninger i boligpolitikken"
  2021
 • Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth, Marit Aure, Eirin Margrethe Sundby :
  En unik mulighet
  Avisa Nordland 23. November 2020 FULLTEKST
 • Marit Aure, Torill Nyseth :
  Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger
  Nordlys 18. November 2020 FULLTEKST
 • Torill Nyseth :
  Hvordan rekruttere flere personer med innvandringsbakgrunn inn i politikken?
  2020
 • Anniken Førde, Astrid Maria Cabrera, Camilla Brattland, Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gisle Løkken :
  Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?
  Nordlys 29. September 2020
 • Torill Nyseth :
  Mellom effektivitet og legitimitet: Den solbergske versjon av nyliberalisme i planlegging
  2020
 • Torill Nyseth :
  Mangfold i byer - Innovasjon i integrering
  2020
 • Torill Nyseth :
  Eksperimentell planlegging
  2019
 • Torill Nyseth :
  The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.
  2019
 • Torill Nyseth :
  Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?
  2019
 • Torill Nyseth :
  Planning with and for divercity?
  2019
 • Torill Nyseth :
  Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North
  2019
 • Gro Sandkjær Hanssen, Torill Nyseth :
  “Innovative methods for citizen participation in urban planning – democratizing local decision-making?”
  2019
 • Torill Nyseth, Tone Magnussen :
  Planning With or for diversity?
  2019
 • Torill Nyseth :
  Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?
  Nordlys 15. August 2019
 • Torill Nyseth :
  Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?
  iTromsø 15. August 2019
 • Marit Aure, Torill Nyseth :
  Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!
  2019
 • Torill Nyseth :
  Sameboom i byene
  21. October 2019
 • Torill Nyseth, Hamdouch Abdelillah :
  The transformative power of social innovation in urban planning and local development
  Urban Planning 2019 ARKIV / DOI

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →