Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Professor

Anderssen, Jorid S

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Anderssen, Jorid S. Because she's worth it. How spa therapists in a Norwegian health resort explain women's need for their services. Women's Studies: International Forum 2017; Volum 63. ISSN 0277-5395.s 27 - 32.s doi: 10.1016/j.wsif.2017.07.001.

 • Anderssen, Jorid S. What is a health worker? How spa therapists in a Norwegian health hotel understand their work. Anthropology & Medicine 2016; Volum 23 (1). ISSN 1364-8470.s 30 - 41.s doi: 10.1080/13648470.2015.1077198.

 • Anderssen, Jorid S. "En doktor e no en doktor". Om tillit til legen i et nordnorsk kystsamfunn. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 35 - 46.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude. Det moderne behandlingssamfunnet. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2.s 60 - 76.

 • Anderssen, Jorid S; Teppan Vik, Knut. Markedet for personlig pleie - helsesosiologisk relevant?. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2.s 249 - 264.

 • Anderssen, Jorid S. Nordnorske matvaner i endring. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 81 - 90.

 • Anderssen, Jorid s. Forebygging, hverdagsliv og samfunnsendring. Hvordan forebyggende medisin blir en del av folks hverdagsliv. (Fulltekst: http://www.idunn.no/file/ci/41745929/tfs_2010_02_pdf.pdf Tidsskrift for samfunnsforskning 2010; Volum 51 (2). ISSN 0040-716X.s 281 - 310.

 • Anderssen, Jorid s. Mannen som motstridende pasient. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380974.s 173 - 193.

 • Anderssen, Jorid s. Risiko for sykdom hos menn - kvinners ansvar. Sosiologisk Tidsskrift 2006; Volum 14 (1). ISSN 0804-0486.s 88 - 107.

 • Anderssen, Jorid s. "Men du har jo den angsten i dæ..." Om å leve med risiko som diagnose. Universitetsforlaget 2000 ISBN 8251838878.s 86 - 97.

 • Skolbekken, John-Arne; Anderssen, Jorid s. Genetisk screening - noen refleksjoner. Utposten 1999; Volum 28. ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Anderssen, Jorid s. I risiko for å få hjerte-karsykdom. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift 1998; Volum 52 (11/12). ISSN 0304-4718.s 21 - 23.

 • Gjernes, Trude Karine Olaug; Anderssen, Jorid S. Aldring i et samisk samfunn. 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Aldring i samiske strøk. Konferanse 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Study of health in two communities in Northern Norway. ESA 15th Conference 2021 2021-08-31 - 2021-09-03 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Intervju i NRK Nyhetsmorgen om mulige årsaker til at menn lever kortere på kysten. 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Kampen mot dødsstatistikken. 2021.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Gis unge mennesker muligheter til å bo langs kysten?. VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.s 40 - .

 • Anderssen, Jorid S. Har folk i Finnmark fått bedre helse - egentlig?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s 31 - .

 • Anderssen, Jorid S. Ulikhet i helse. Seminar om helsetilstanden til Finnmarks befolkning 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Factors determining health, illness and survival in Finnmark. Healthy Choices Kick-off Seminar 2019-10-29 - 2019-10-30 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Are we so different after all? About women, men and health. 51st Annual Conference Medical Sociology Study group 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er vi så opptatt av plastsøppelet?. VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Gjernes, Trude Karine Olaug; Anderssen, Jorid S. Kàrteba Olbmuid eallindiri ja manne Sàmi nissonat ellet guhkit og eurà nissonat.. 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Plast, risiko og samfunn. Hvorfor er vi så opptatt av plast?. Plukke plast - og hva så? samfunnsvitenskapelige perspektiver på plast 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Anderssen, Jorid S. This doctor is a good doctor. Trust in the doctor in a coastal community over a period of 35 years. 17th ESHMS (European Society for Health and medical Sociology) 2018-06-06 - 2018-06-08 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er vi så opptatt av plast?. Temamøte 2018-05-23 - 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark. 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Lars Grue Normalitet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 (3). ISSN 2535-2512.s 268 - 270.

 • Anderssen, Jorid S. Trust in the doctor in a changing society. 13th conference of the European Sociological Association 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Anderssen, Jorid S. Risk and change in everyday Food habits. The futures we want: Global sociology and the struggeles for a better world 2016-07-10 - 2016-07-14 2016.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Towards a better understanding of ill health and living conditions. Healthy lives. Technology, policies & experiences 2016-06-27 - 2016-06-29 2016.

 • Anderssen, Jorid S. Medicalization and women - positional shifts between women and the Medical profession. 29th Europena conference on philosophy of medicine and healthcare 2015-08-19 - 2015-08-22 2015.

 • Gjernes, Trude; Skolbekken, John-Arne; Anderssen, Jorid S. Medicalization and positional shifts. ESPMH Conference 2015-08-19 - 2015-08-22 2015.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude; Skolbekken, John-Arne. Sociology and the medicalization debate. 12th conference of the European Sociological Association 2015-08-25 - 2015-08-28 2015.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er det normale unormalt?. Adresseavisen 2014. ISSN 0805-3804.

 • Anderssen, Jorid S. Bøkenes verden. Sosiolognytt 2014; Volum 39 (4).s 28 - 28.

 • Anderssen, Jorid S. Knut Halvorsen. Velferd. Fra ide til politikk for et godt samfunn. Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (4). ISSN 0804-0486.s 403 - 405.

 • Anderssen, Jorid S. How can changes in food- and exercise habits contribute to the understanding of obesity?. Food and Society 2014-06-30 - 2014-06-30 2014.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude. The modern treatment society. British Sociological Annual Conference 2013 2013-04-03 - 2013-04-05 2013.

 • Anderssen, Jorid S. Mørketid. Sosiolognytt 2013; Volum 38 (4).

 • Anderssen, Jorid S. Health workers who do not want to have patients. 43rd annual conference 2011-09-14 - 2011-09-16 2011.

 • Anderssen, Jorid s. Change in everyday food habits in a health-obsessed society. Fagkongress 2010-09-13 - 2010-09-15 2010.

 • Anderssen, Jorid s. Diskusjon av kronikken "Er Tiger Woods virkelig syk?". 2010.

 • Anderssen, Jorid s. Er Tiger Woods virkelig syk?. Dagbladet 2010. ISSN 0805-3766.

 • Anderssen, Jorid s. Per Fugelli og Benedicte Ingstad: Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010; Volum 51 (2). ISSN 0040-716X.s 320 - 324.

 • Anderssen, Jorid s. Den nye helseindustrien. Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.

 • Anderssen, Jorid s. Surveillance medicine in people's everyday life. 40th Annual Conference 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.

 • Anderssen, Jorid s. Hvordan forholder vi oss til helse og sykdom?. Forskningsdagene 2005 2005-09-23 - 2005-09-24 2005.

 • Anderssen, Jorid s; Gabrielsen, Geir Wing. Helsetrusselen som vi overser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005. ISSN 0804-3116.

 • Anderssen, Jorid s. The informal health care in a changing society. Women and Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Anderssen, Jorid s. Den uformelle helsetjenesten i et samfunn i endring. Utposten 2003 (7/8). ISSN 0800-5680.s 11 - 14.

 • Anderssen, Jorid s. Har vi nordmenn dårlig helse?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003. ISSN 0804-3116.

 • Anderssen, Jorid s. Moderne medisin - til glede eller ulykke?. Lørdagsuniversitetet 2002-11-16 - 2002.

 • Anderssen, Jorid s. Morgengjest i NRK Troms for å diskutere egen forskning. 2002.

 • Anderssen, Jorid s. No går det på helsa laus. Helse, sykdom og risiko for sykdom i to nord-norske kystsamfunn. 1998 (46).

 • Gjernes, Trude Karine Olaug; Anderssen, Jorid S. Aldring i et samisk samfunn. 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Aldring i samiske strøk. Konferanse 2021-06-16 - 2021-06-16 2021.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Study of health in two communities in Northern Norway. ESA 15th Conference 2021 2021-08-31 - 2021-09-03 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Intervju i NRK Nyhetsmorgen om mulige årsaker til at menn lever kortere på kysten. 2021.

 • Anderssen, Jorid S. Kampen mot dødsstatistikken. 2021.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Gis unge mennesker muligheter til å bo langs kysten?. VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.s 40 - .

 • Anderssen, Jorid S. Har folk i Finnmark fått bedre helse - egentlig?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s 31 - .

 • Anderssen, Jorid S. Ulikhet i helse. Seminar om helsetilstanden til Finnmarks befolkning 2019-02-11 - 2019-02-11 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Factors determining health, illness and survival in Finnmark. Healthy Choices Kick-off Seminar 2019-10-29 - 2019-10-30 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Are we so different after all? About women, men and health. 51st Annual Conference Medical Sociology Study group 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er vi så opptatt av plastsøppelet?. VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Gjernes, Trude Karine Olaug; Anderssen, Jorid S. Kàrteba Olbmuid eallindiri ja manne Sàmi nissonat ellet guhkit og eurà nissonat.. 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Plast, risiko og samfunn. Hvorfor er vi så opptatt av plast?. Plukke plast - og hva så? samfunnsvitenskapelige perspektiver på plast 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Anderssen, Jorid S. This doctor is a good doctor. Trust in the doctor in a coastal community over a period of 35 years. 17th ESHMS (European Society for Health and medical Sociology) 2018-06-06 - 2018-06-08 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er vi så opptatt av plast?. Temamøte 2018-05-23 - 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Hvordan påvirker sosiokulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark. 2018.

 • Anderssen, Jorid S. Lars Grue Normalitet. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 (3). ISSN 2535-2512.s 268 - 270.

 • Anderssen, Jorid S. Trust in the doctor in a changing society. 13th conference of the European Sociological Association 2017-08-29 - 2017-09-01 2017.

 • Anderssen, Jorid S. Risk and change in everyday Food habits. The futures we want: Global sociology and the struggeles for a better world 2016-07-10 - 2016-07-14 2016.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude Karine Olaug. Towards a better understanding of ill health and living conditions. Healthy lives. Technology, policies & experiences 2016-06-27 - 2016-06-29 2016.

 • Anderssen, Jorid S. Medicalization and women - positional shifts between women and the Medical profession. 29th Europena conference on philosophy of medicine and healthcare 2015-08-19 - 2015-08-22 2015.

 • Gjernes, Trude; Skolbekken, John-Arne; Anderssen, Jorid S. Medicalization and positional shifts. ESPMH Conference 2015-08-19 - 2015-08-22 2015.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude; Skolbekken, John-Arne. Sociology and the medicalization debate. 12th conference of the European Sociological Association 2015-08-25 - 2015-08-28 2015.

 • Anderssen, Jorid S. Hvorfor er det normale unormalt?. Adresseavisen 2014. ISSN 0805-3804.

 • Anderssen, Jorid S. Bøkenes verden. Sosiolognytt 2014; Volum 39 (4).s 28 - 28.

 • Anderssen, Jorid S. Knut Halvorsen. Velferd. Fra ide til politikk for et godt samfunn. Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (4). ISSN 0804-0486.s 403 - 405.

 • Anderssen, Jorid S. How can changes in food- and exercise habits contribute to the understanding of obesity?. Food and Society 2014-06-30 - 2014-06-30 2014.

 • Anderssen, Jorid S; Gjernes, Trude. The modern treatment society. British Sociological Annual Conference 2013 2013-04-03 - 2013-04-05 2013.

 • Anderssen, Jorid S. Mørketid. Sosiolognytt 2013; Volum 38 (4).

 • Anderssen, Jorid S. Health workers who do not want to have patients. 43rd annual conference 2011-09-14 - 2011-09-16 2011.

 • Anderssen, Jorid s. Change in everyday food habits in a health-obsessed society. Fagkongress 2010-09-13 - 2010-09-15 2010.

 • Anderssen, Jorid s. Diskusjon av kronikken "Er Tiger Woods virkelig syk?". 2010.

 • Anderssen, Jorid s. Er Tiger Woods virkelig syk?. Dagbladet 2010. ISSN 0805-3766.

 • Anderssen, Jorid s. Per Fugelli og Benedicte Ingstad: Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010; Volum 51 (2). ISSN 0040-716X.s 320 - 324.

 • Anderssen, Jorid s. Den nye helseindustrien. Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.

 • Anderssen, Jorid s. Surveillance medicine in people's everyday life. 40th Annual Conference 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.

 • Anderssen, Jorid s. Hvordan forholder vi oss til helse og sykdom?. Forskningsdagene 2005 2005-09-23 - 2005-09-24 2005.

 • Anderssen, Jorid s; Gabrielsen, Geir Wing. Helsetrusselen som vi overser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005. ISSN 0804-3116.

 • Anderssen, Jorid s. The informal health care in a changing society. Women and Sustainability in Coastal Cultures 2004-05-11 - 2004-05-12 2004.

 • Anderssen, Jorid s. Den uformelle helsetjenesten i et samfunn i endring. Utposten 2003 (7/8). ISSN 0800-5680.s 11 - 14.

 • Anderssen, Jorid s. Har vi nordmenn dårlig helse?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003. ISSN 0804-3116.

 • Anderssen, Jorid s. Moderne medisin - til glede eller ulykke?. Lørdagsuniversitetet 2002-11-16 - 2002.

 • Anderssen, Jorid s. Morgengjest i NRK Troms for å diskutere egen forskning. 2002.

 • Anderssen, Jorid s. No går det på helsa laus. Helse, sykdom og risiko for sykdom i to nord-norske kystsamfunn. 1998 (46).

 • [Loading...]

  Member of research group