Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen

Eli Moksnes Furu

Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020. ISSN 2535-7697.s doi: 10.23865/up.v14.2206.

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else. Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819.s 167 - 185.

 • Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla; Furu, Eli Moksnes. Facilitating democratic professional development: Exploring the double role of being an academic action researcher. Educational Action Research 2016; Volum 24 (3). ISSN 0965-0792.s 424 - 441.s doi: 10.1080/09650792.2016.1197141.

 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise. Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015. ISSN 0965-0792.s 1 - 19.s doi: 10.1080/09650792.2015.1069751.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Development Teams as Translators of School reform Ideas. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_9.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 256 - 286.

 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_3.

 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 45 - 59.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development. Sense Publishers 2011 ISBN 9789460917097.s 69 - 91.

 • Hardy, Ian; Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri; Forsman, Liselott. Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?. Pedagogy, Culture & Society 2010; Volum 18 (1). ISSN 1468-1366.s 81 - 92.

 • Furu, Eli Moksnes. Teachers Regaining Their Power: Professional Development through Action Learning. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 139 - 156.

 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Nurturing Praxis: In the Nordic Light. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 3 - 10.

 • Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin. Educational Policies and reforms: A Nordic Perspective. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 11 - 20.

 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes. Action Research in the Nordic Countries: A Way to See Possibilities. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 21 - 40.

 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes. Conclusions and Challenges:Nurturing Praxis. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 267 - 280.

 • Furu, Eli Moksnes; Hesslefors Arktoft, Elisabeth; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Reflections from the Nordic Countries. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-454-8.s 207 - 213.

 • Furu, Eli Moksnes. Emotional Aspects of Action Learning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 185 - 202.

 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes. Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 121 - 145.

 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Action Research in Partnerships Between School and Unviersity in a Nordic Light. 2008 (3) ISBN 978-90-8790-583-5.s 125 - .

 • Rönnerman, Karin; Furu, Eli Moksnes; Salo, Petri. Nurturing Praxis Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 267 - 280.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom. Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.

 • Furu, Eli Moksnes. Fra lærer til lærerutdanner. RESULT-Sympiosium 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid. Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.

 • Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Teachers’ new roles as translators in reform programs. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Furu, Eli Moksnes; kristoffersen, Ludvig. Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet. (data) 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.

 • rönnerman, karin; Olin, Anette; Furu, Eli Moksnes; wennergren, anki. Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.s 295 - 214.s doi: http://hdl.handle.net/2077/46268.

 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Furu, Eli Moksnes. På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning-NORALF 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla. Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries. NERA 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices. NERA-konferanse 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette. Partnership and recognition- A theoretical framework. Seminar 2014-11-17 - 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Smit, Ben; Sarojni, Choy; Edwards-Groves, Christine; Olin, Anette. Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts. CARN 2013 2013-11-06 - 2013-11-09 2013.

 • Furu, Eli Moksnes; Köller, Hans Georg. FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Furu, Eli Moksnes. Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole. Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning-NORALF 2013-09-18 - 2013-09-19 2013.

 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. School development through the lens of travelling practices. The 25th international congress for school effectiveness & improvement 2012-01-05 - 2012-01-08 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Partnership and recognition. Forskningsseminar for forskningsnettverket "Pedagogy, Education and Praxis" 2012-12-30 - 2012-12-30 2012.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som medforsker. Forskningsdag ILS, Oslo Universitet 2012-12-13 - 2012-12-13 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle. Dialogkonferanse. Vurdering, læring og skoleutvikling (VLS) 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.

 • Furu, Eli Moksnes. Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle. Nasjonal PPU-konferanse 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. 2011.

 • Furu, Eli Moksnes. Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling 2010-02-03 - 2010-02-04 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • IVERSEN, HÅKON; Furu, Eli Moksnes. LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole. 2010.

 • Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010 2010-03-11 - 2010-03-13 2010.

 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Knudsen, liv carstens. Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø. Nasjonalt PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) - seminar 2009-12-01 - 2009-12-01 2009.

 • Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla. Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid. ? 2009.s 1 - .

 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Johansson, Gunilla. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Ságat - Samisk avis 2009.

 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Gunilla, Johansson. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Altaposten 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2009-05-18 - 2009-05-19 2009.

 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse 2009-03-05 - 2009-03-07 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?. fagseminar 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. The Nordic Dimension of Action research. Nordnorsk Forum for Aksjonsforskning 2008-08-16 - 2008-08-16 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis in a Nordic Light. Seminar 2008-09-08 - 2008-09-08 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis. EERA 2008-09-10 - 2008-09-13 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse Charles Sturt University, Australia 2008-02-05 - 2008-02-07 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Har skolen plass for en utvidet lærerrolle?. Seminar om aksjonslæring og aksjonsforskning- Gotland 2008-11-05 - 2008-11-06 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. "Rak Lærerrygg. Aksjonslæring i skolen".Doktorgradsavhandling. 2007.

 • Hedda, Lovin; Furu, Eli Moksnes. "Stolthet och styrka hos lärare som aktionslär". 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Stabell, Isabell. Tromsøforskarar med internasjonalt bidrag om aksjonsforsking. 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Svakheter og styrker ved aksjonsforskning som forskningsmetode. Fagseminar 2007-10-17 - 2007-10-17 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Madsen, Janne. "Searching for meaning- an approach to school development”. Symposium 2007-03-08 - 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Profesjonell lærer. Praxis och professionell utveckling 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Pedagogy, Education and Praxis. Internasjonalt forskningsseminar- Stockholm 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Lykkeslet, Else. En forskersamtale. Personaldager - Høgskolen i Tromsø 2007-06-05 - 2007-06-05 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Forskande partnerskap i praktiken. Skolforum 2006-Stockholm 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.

 • Furu, Eli Moksnes. Emosjonelle aspekter i aksjonslæring. NORALF-Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning 2006-05-18 - 2006-05-19 2006.

 • Furu, Eli Moksnes. Fra lærer til lærerutdanner. RESULT-Sympiosium 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid. Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.

 • Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Teachers’ new roles as translators in reform programs. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Furu, Eli Moksnes; kristoffersen, Ludvig. Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet. (data) 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.

 • rönnerman, karin; Olin, Anette; Furu, Eli Moksnes; wennergren, anki. Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. 2016 ISBN 978-91-86857-17-2.s 295 - 214.s doi: http://hdl.handle.net/2077/46268.

 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Furu, Eli Moksnes. På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning-NORALF 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette; Karlberg-Granlund, Gunilla. Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries. NERA 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices. NERA-konferanse 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Furu, Eli Moksnes; Olin, Anette. Partnership and recognition- A theoretical framework. Seminar 2014-11-17 - 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Studenten som medforsker. PIL-konferanse 2014: Praksisnær og forskningsbasert lærerutdanning – ideal og virkelighet 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Furu, Eli Moksnes; Smit, Ben; Sarojni, Choy; Edwards-Groves, Christine; Olin, Anette. Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts. CARN 2013 2013-11-06 - 2013-11-09 2013.

 • Furu, Eli Moksnes; Köller, Hans Georg. FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Furu, Eli Moksnes. Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole. Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning-NORALF 2013-09-18 - 2013-09-19 2013.

 • Lund, Torbjørn; Furu, Eli Moksnes. School development through the lens of travelling practices. The 25th international congress for school effectiveness & improvement 2012-01-05 - 2012-01-08 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Partnership and recognition. Forskningsseminar for forskningsnettverket "Pedagogy, Education and Praxis" 2012-12-30 - 2012-12-30 2012.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn. ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies. AARE Conference 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som medforsker. Forskningsdag ILS, Oslo Universitet 2012-12-13 - 2012-12-13 2012.

 • Furu, Eli Moksnes. Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle. Dialogkonferanse. Vurdering, læring og skoleutvikling (VLS) 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.

 • Furu, Eli Moksnes. Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle. Nasjonal PPU-konferanse 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere. 2011.

 • Furu, Eli Moksnes. Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring. Vurdering, læring og skoleutvikling 2010-02-03 - 2010-02-04 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • IVERSEN, HÅKON; Furu, Eli Moksnes. LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole. 2010.

 • Rørnes, Karin; Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenter som medforskere. Nordisk Lærerutdannelseskonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes; Rørnes, Karin. PIL: Teacher Students as partners in school development. NERA 2010 2010-03-11 - 2010-03-13 2010.

 • Furu, Eli Moksnes. Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling. Forelesning for svenske lærerstudenter 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Knudsen, liv carstens. Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø. Nasjonalt PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) - seminar 2009-12-01 - 2009-12-01 2009.

 • Balto, Asta Mitkija; Furu, Eli Moksnes; Johansson, Gunilla. Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid. ? 2009.s 1 - .

 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Johansson, Gunilla. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Ságat - Samisk avis 2009.

 • Furu, Eli Moksnes; Balto, Asta; Gunilla, Johansson. AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID. Altaposten 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2009-05-18 - 2009-05-19 2009.

 • Furu, Eli Moksnes; Rönnerman, Karin; Salo, Petri. Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light. Nordisk Pedagogisk Forskningskonferanse 2009-03-05 - 2009-03-07 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?. fagseminar 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Furu, Eli Moksnes. The Nordic Dimension of Action research. Nordnorsk Forum for Aksjonsforskning 2008-08-16 - 2008-08-16 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis in a Nordic Light. Seminar 2008-09-08 - 2008-09-08 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Nurturing Praxis. EERA 2008-09-10 - 2008-09-13 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Emotions and Empowerment in Professional development. Forskningskonferanse Charles Sturt University, Australia 2008-02-05 - 2008-02-07 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. Har skolen plass for en utvidet lærerrolle?. Seminar om aksjonslæring og aksjonsforskning- Gotland 2008-11-05 - 2008-11-06 2008.

 • Furu, Eli Moksnes. "Rak Lærerrygg. Aksjonslæring i skolen".Doktorgradsavhandling. 2007.

 • Hedda, Lovin; Furu, Eli Moksnes. "Stolthet och styrka hos lärare som aktionslär". 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Stabell, Isabell. Tromsøforskarar med internasjonalt bidrag om aksjonsforsking. 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Svakheter og styrker ved aksjonsforskning som forskningsmetode. Fagseminar 2007-10-17 - 2007-10-17 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Madsen, Janne. "Searching for meaning- an approach to school development”. Symposium 2007-03-08 - 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Profesjonell lærer. Praxis och professionell utveckling 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Pedagogy, Education and Praxis. Internasjonalt forskningsseminar- Stockholm 2007-11-07 - 2007-11-07 2007.

 • Furu, Eli Moksnes; Lykkeslet, Else. En forskersamtale. Personaldager - Høgskolen i Tromsø 2007-06-05 - 2007-06-05 2007.

 • Furu, Eli Moksnes. Forskande partnerskap i praktiken. Skolforum 2006-Stockholm 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.

 • Furu, Eli Moksnes. Emosjonelle aspekter i aksjonslæring. NORALF-Nordisk konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning 2006-05-18 - 2006-05-19 2006.

 • [Loading...]

  Member of research group