Cato Bjørndal • Cato R. P. Bjørndal, Petter Mathisen :
  Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements.
  NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2023 DOI
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Dramaturgisk klasseledelse, magt og roller
  Akademisk Forlag 2022
 • Rigmor Olsen, Cato R. P. Bjørndal :
  Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer
  Acta Didactica Norden (ADNO) 16. November 2022 ARKIV / DOI
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Student teachers' responses to critical mentor feedback: A study of face-saving strategies in teaching placements
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020 ARKIV / DOI
 • Johan Kristian Andreasen, Cato R. P. Bjørndal, Velibor Bobo Kovac :
  Being a teacher and teacher educator: The antecedents of teacher educator identity among mentor teachers
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Det vurderende øyet. Om observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. 3. utgave
  Gyldendal Akademisk 2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Det vurderende øje (2. udgave)
  Klim 2018
 • Petter William Hansen, Cato R. P. Bjørndal, Inger Ulleberg :
  "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.
  2022
 • Nora Qi Baskår Norli, Monica Alterskjær Sundset, Camilla Svensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Flervalgsoppgaver som verktøy for læring og utvikling av tilbakemeldingskompetanse i fysiologiundervisning på bachelor nivå
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Bruk av teknologi for å styrke veiledningsprosessen i lærerutdanningens praksis
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse i veiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Screencapture feedback i masterveiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og metakommunikasjon i veiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback kvalitet
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback i masterveiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback i praksisveiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Posisjonering i veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  (A)symmetri, posisjonering og facework i veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalifisering til førstelektor
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Spørsmålsstilling i veiledning - noen forbedringsmuligheter
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Observasjon og analyse av veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Forskningsgruppevirsksomhet - FIVE som eksempel
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Åtte anbefalinger for bedre veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal, Tor-Egil Nilsen :
  Et digitalt verktøy til bedre praksisveiledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Screencapture feedback
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal, Tor-Egil Nilsen :
  Feedback kvalitet ved bruk av MOSO
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hvordan skape gode veiledningssamtaler?
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i veiledning
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kritisk feedback (positionering) och ”face-saving” i stödsamtal
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Utprøving av MOSO ved tre nordiske lærerutdanninger - påvirkning på veiledningsprosessens kvalitet. Foreløpige funn
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa konstruktiva stödsamtal?
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Användning av teknologi för att lyfta handledningsprocessens kvalitet
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva er viktigst for å skape gode veiledningssamtaler?
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i praksisveiledning
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kan digital teknologi bidra til bedre praksisveiledning i lærerutdanningen?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Petter Mathisen, Cato R. P. Bjørndal :
  Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.
  2018
 • Petter Mathisen, Cato R. P. Bjørndal :
  Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MV.110 A 107

  Click for bigger map