Kai Arne Nyborg • Kai Arne Nyborg :
  Kvalitativ forskjellsbehandling i fremstillingen av buddhisme og kristendom i lærebøker for faget Religion og etikk
  Nordidactica 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Kai Arne Nyborg :
  Undermining authority: the representation of Buddhism and discourse on modernity in religion education textbooks
  Equinox Publishing 2017
 • Kai Arne Nyborg :
  The discourse and representation of Buddhism in Australian and Norwegian RE-textbooks
  2014
 • Kai Arne Nyborg :
  Representasjonen av buddhisme i lærebøker for faget Religion og etikk
  2013
 • Kai Arne Olsen :
  Dialogiske arbeidsformer i KRL-faget
  2006
 • Kai Arne Olsen :
  Kritikk og religionsdialog
  Nordlys 06. March 2006
 • Kai Arne Olsen :
  Religionsdialog i det lille og det store klasserommet
  Nordlys 03. February 2006
 • Kai Arne Olsen :
  Zen-buddhistisk etikk og dens religionsfilosofiske grunnlag
  UiT Norges arktiske universitet 2004

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →