No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institute of philosophy and first semester studies dan001@post.uit.no +4777644211 You can find me here

Dag T. Andersson • Dag T. Andersson :
  Budskapet fra tjernet
  Abstrakt forlag 2020
 • Dag T. Andersson :
  Erfaring og mimesis. Et redningsmotiv i Walter Benjamins filosofi.
  Agora 2018
 • Dag T. Andersson :
  Berørt av universet. Løgstrups metafysikk som veileder til estetikken
  Novus Forlag 2017
 • Dag T. Andersson :
  The Loss of the Aura and the New Sensuousness: Walter Benjamin on the Condition for Sense Perception in the Age of Technology
  Brill Academic Publishers 2015 DOI
 • Dag T. Andersson :
  "Som om en umistelig evne skulle ha blitt berøvet oss": Erfaringens vilkår i informasjonens tidsalder. Til utgivelsen av Walter Benjamin: Skrifter i utvalg I-II.
  Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015 DOI
 • Dag t. Andersson :
  Ihukommelsens øyeblikk : bildenes plass i Walter Benjamins erindringsfilosofi
  Agora 2014
 • Dag t. Andersson :
  Salvaging images
  Scandinavian Psychoanalytic Review 2014 DOI
 • Dag T. Andersson :
  Building and Belonging: John Ruskin and the Art and Nature of Architecture
  Ashgate 2014
 • Dag T. Andersson :
  No man's land: the ontology of a space left over
  Routledge 2014
 • Dag T. Andersson :
  Trusted vagueness: the language of things and the order of incompleteness
  Routledge 2014
 • Dag t. Andersson :
  Touched by the Universe: The Source of Meaning According to K.E. Løgstrup
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2013 DOI
 • Dag t. Andersson :
  En verden av drømmer og barndom. Erindringens billedrom hos Walter Benjamin
  Abstrakt forlag 2012
 • Dag t. Andersson :
  Øyets uskyld. Synsfilosofiske betraktninger
  Orkana Forlag 2012
 • Dag t. Andersson :
  Åndsnærværelse. Momenter til en holdningslære
  Forlaget ANIS 2012
 • Dag t. Andersson :
  Efterskrift
  Klim 2012
 • Dag t. Andersson :
  Kunstens rom hos Løgstrup og Heidegger
  Unipub forlag 2010
 • Dag T. Andersson :
  ""En vesentlig del av landskapet"" John Ruskin om arkitekturens formbegrep
  Agora 2004
 • K.E. Løgstrup, Dag t. Andersson :
  Kants æstetik
  Klim 2012
 • Dag t. Andersson :
  "Alle tings sansbare legemlighet". Noen filosofiske synspunkt på vår kroppslige eksistens
  2010
 • Dag t. Andersson :
  Aura-tap og ny sanselighet. Walter Benjamin om sansningens vilkår i teknologiens tidsalder
  2009
 • Dag t. Andersson :
  Erindringens rom hos Løgstrup og Heidegger
  2008
 • Dag t. Andersson :
  Kunstens rom hos Løgstrup og Heidegger
  2008
 • Dag t. Andersson :
  Terskelkyndighet. Walter Benjamin og et motiv i tysk-jødisk filosofi og litteratur
  2008
 • Dag t. Andersson :
  "Et motlys over våre bestrebelser". K. E. Løgstrups etiske synspunkt
  2008
 • Dag t. Andersson :
  Benjamins arkiv
  Agora 2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →