Personkort bilde
Professor

Fjørtoft, Kjersti

Institute of philosophy and first semester studies
Norwegian flag icon Sami flag icon

Political philosophy, democracy, citizenship, theories of justice, public reason, global justice,feminism, ethics, research etihics.

Feminist philosophy, political philosophy, ex. phil, global justice, research ethics

 • Fjørtoft, Kjersti. Hva er et rettferdig utdanningssystem?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035476.

 • Fjørtoft, Kjersti. Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 (1). ISSN 0809-6341.s 39 - 52.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-04.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere. (https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/2267/2863) Etikk i praksis 2018; Volum 12 (2). ISSN 1890-3991.s 143 - 157.s doi: 10.5324/eip.v12i2.2267.

 • Fjørtoft, Kjersti. Mary Wollstonecraft - The Call for a Revolution in Female manners. Springer Science+Business Media B.V. 2015 (12) ISBN 978-94-017-9174-8. ISSN 2452-350X.s doi: 10.1007/978-94-017-9175-5.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet som deltakelse på like vilkår. Agora 2015 (2-3). ISSN 0800-7136.s 22 - 39.

 • Fjørtoft, Kjersti. Skjønn og rimelighet- Hvordan sikre likebehandling på tvers av saker og institusjoner i medisinsk forskningsetikk.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02655-8.s 100 - 113.s doi: 10.18261/9788215025162-2015-09.

 • Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti. Vitenskap, etikk og samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 351 - 377.

 • Fjørtoft, Kjersti. Familien- fra samfunnskontrakt til romantikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0802-7005.s 47 - 61.

 • Fjørtoft, Kjersti. Mary Wollstonecraft - Likeverd og frihet fra vilkårlig makt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1.s 448 - 474.

 • Fjørteft, Kjersti. Justicia, reconocimiento y participation. arenal 2012; Volum 19 (2). ISSN 1134-6396.s 375 - 392.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet - et spørsmål om verdighet. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215015569.s 64 - 83.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Anerkjennelse i lys av liberale rettferdighetsoppfatninger". Norsk Filosofisk tidsskrift 2009; Volum 44 (1). ISSN 0029-1943.s 33 - 46.

 • Fjørtoft, Kjersti. Nancy Frasers kritikk av Axel Honneths anerkjennelsesteori. Agora 2009; Volum 27 (4). ISSN 0800-7136.s 61 - 77.

 • Fjørtoft, Kjersti. Justice, recognition and participation. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 35 - 53.

 • Fjørtoft, Kjersti. Pluralismens utfordringer. Habermas og Rawls om liberalisme, demokrati og offentlig fornuftsbruk. Pax Forlag 2007 ISBN 978-82-530-3050-0.s 134 - 156.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum om feminisme og politisk liberalisme. Tidsskrift for kjønnsforskning 2007 (2). ISSN 0809-6341.s 55 - 70.

 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Cababilities and Participation: Russian women in North Norway. Routledge 2007 ISBN 978-0-415-41489-0.s 112 - 125.

 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Russiske innvandrerkvinner i ekteskapets lenker. NIKK magasin 2006 (1). ISSN 1502-1521.s 30 - 31.

 • Fjørtoft, Kjersti. Omsorg og rettferdighet. 2002 ISBN 82-05-30602-8.s 23 - 53.

 • Fjørtoft, Kjersti. Den konkrete og den generalisere andre. Spartacus 1999.

 • Fjørtoft, Kjersti. Akulturell og kulturell modernitetsteori. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 103 - 111.

 • Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02357-1.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Nafstad, Petter. Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.

 • Fjørtoft, Kjersti; GIlje, Nils; Grimen, Harald; Lavik, Trygve; Svendsen, Lars Fredrik; Säätelä, Simo T S. filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019352.

 • Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Johannessen, Finn r; Nafstad, Petter; Solberg, Mariann. Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fjørtoft, Kjersti; Lavik, Trygve. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01334-3.

 • Fjørtoft, Kjersti; Skorstad, Berit. Etikk i sosialt arbeid. 1998.

 • Skorstad, Berit; Fjørtoft, Kjersti. Etikk i sosialt arbeide: mellom samfunnsplikt og personlig ansvar. 1998.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education. Gender Balance in Higher Education 2021-03-03 - 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Filosofi og kjønns(u)balanse- Strukturelle og kulturelle faktorer. Kjønns(u)balanse i filosofi 2021-03-24 - 2021-03-24 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?. lecture series 2021-04-26 - 2021-04-26 2021.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop, revised versions. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-21 - 2021-04-21 2021.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-19 - 2021-04-19 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life. Agora 2020; Volum 1-2. ISSN 0800-7136.s 518 - 526.

 • Fjørtoft, Kjersti. Indigenous Citizenship and Education. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. What is happening when we assess each other?. Internasjonal workshop . PRESTISJE (NFR) 2019-09-23 - 2019-09-24 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.. Kjønnsforskning nå 2019-09-14 - 2019-09-15 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship education and indigenous citizenship. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019.

 • Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand. Active Citizenship Today. (Fulltekst: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11371 2019 ISBN 978-82-7288-996-7.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.. Indigeneity and Education (ICE) Symphosium 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Fjørtoft, Kjersti. What is Good, democratic Citizenship?. ACT Workshop 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.

 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/) 2016.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.

 • Fjørtoft, Kjersti. Forskning på sårbare grupper. Storfellesmøte, REK 2015-10-14 - 2015.

 • Chadwick, Ruth; De Castro, Leonardo; Carson, Siri Granum; Fjørtoft, Kjersti; Sethi, Prakash S.; Thorseth, May; Alvarez, Allen Andrew. Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality". ISP-FIDE Publication Workshop 2014-08-25 - 2014.

 • Fjørtoft, Kjersti. Human Rights and Democratic Legitimacy. Realizing Global Justice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.

 • Fjørtoft, Kjersti. Public reason as an ideal of democratic citizenship. Secularism, Tolerance and Religius Minoreties 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.

 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (http://www.idunn.no/ts/nft/2012/03/leder_norsk_filosofisk_tidsskrift_032012) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.

 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or Procedure? A Discussion of Martha Nussbaums' Capabilities Approach. Seminar. The Retorics of Democracy, Spanish national research plan/ Department of Philosophy University of Malaga. 2011-02-04 - 2011-02-04 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (3). ISSN 0029-1943.s 172 - 172.

 • Fjørtoft, Kjersti; Borge, Steffen. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (1). ISSN 0029-1943.

 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or procedure?. Workshop, forskningsgruppa "Pluralism, Democracy and Justice" 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2011-02-23 - 2011-02-23 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti. Privacy,Autonomy and Integrity. Phd kurs i forskningsetikk 2011-01-11 - 2011-01-13 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti; Pettersen, Tove. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.

 • Pettersen, Tove; Fjørtoft, Kjersti. Om filosofihistorie og kanon. (Fulltekst: http://www.salongen.no/-/bulletin/show/624220_om-filosofihistorie-og-kanon Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.s 220 - 222.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (1). ISSN 0029-1943.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-1943.s 92 - 93.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder, nr. 3. 2010. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 160 - 161.

 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighetsteorier. John Rawls' teori om rettferdighet. Dr. gradskurs om filosofiske teorier om rettferdighet 2010-10-20 - 2010-10-22 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rawls on Human Rights in "The Laws of Peoples". Themes in Contemporary Ethics and Political Philophy 2010-10-29 - 2011-11-01 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum on Justice for Non Human Species. Science and Environmental Politics 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet, fred og menneskelige muligheter. Filosofiseminar/ Sommermelbu 2010-07-08 - 2010.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Menneskeverd, funksjonsbetingelser og sosial rettferdighet". Rettferdighet 2009-02-05 - 2009-02-06 2009.

 • Sojtaric, Maja; Fjørtoft, Kjersti. Digital mobbing. 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Vi må verne det private rommet. 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Filosofiske perspektiver på forskningsetikk. Phd kurs i forskningsetikk 2009-10-13 - 2009-10-14 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Rights and Justice". Contested identeties, contested cultures and contested rights. 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Personvern og retten til privatliv. Forskerseminar, IFI 2009-03-19 - 2009-03-19 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Anerkjennelse som rettferdighetskrav. Forskningsseminar, IFI 2008-06-06 - 2008-06-06 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Justice, Recognition and Public Reason. 4 th Global Conference, Pluralism, Inclusion and Citizenship 2008-10-31 - 2008-11-02 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, Democracy and Participation. Workshop, Cepin/ Open University 2008-07-02 - 2008-07-04 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Medborgerskap, rettferdighet og anerkjennelse. Forskerseminar, institutt for filosofi 2008-02-22 - 2008.

 • Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever i videregående skole 2008-04-30 - 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Hvorfor trenger vi et privatliv?. Lørdagsuniversitetet Tromsø by 2008-11-22 - 2008-11-22 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Digital dømmekraft. Skolen i digital utvikling 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.

 • Myrtveit, Aase Cathrine; Fjørtoft, Kjersti. Er kvinnelig verneplikt rettferdig?. 2007.

 • Lindstad, Siri; Fjørtoft, Kjersti. Den rettferdige friheten. 2007.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettigheter: muligheter og begrensninger. Nasjonalt forskertreff for nettverket feminisme og multikulturalisme. 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Fjørtoft, Kjersti. Forholdet mellom det politiske og det ikke-politiske i John Rawls` politiske liberalisme. Forum for politisk teori 2006-03-20 - 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rom for rettferdighet. 2006 ISBN 82-91636-22-2.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaums "capabilities approach". prøveforelesning, dr.art , selvvalgt emne. 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Habermas' teori om deliberativt demokrati som en kritikk av Rawls begrunnelse av rettferdighetsnormer. Prøveforelesning, dr. art. Oppgitt emne 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighet. Forskerlunch, juridiske fakultet UITØ 2006-11-07 - 2006-11-07 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Hva er Citizenship?. Workshop, forskerskolen CEPIN 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Gender, Capabilities and Democratic Citizenship. Active Citizenship and marginality in a European Contex 2004-08-30 - 2004-08-31 2004.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Participation and Gender". "Active Citizenship and Marginality in a European Context" 2003-04-03 - 2003-04-04 2003.

 • Lotherington, Ann Therese; Fjørtoft, Kjersti. Kan vi velge det gode liv?. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.

 • Fjørtoft, Kjersti. Demokrati, deltakelse og medborgerskap. Seminar om multikulturalisme 2003-12-08 - 2003-12-09 2003.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Multiculturalism and Individual Freedom". Seminar om kjønn og multikulturalisme 2002-11-01 - 2002-11-01 2002.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Ethic through conversation". International Conference on Modernity & Moral Identity 2000-08-17 - 2000-08-19 2000.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Asymmetrical Reciprocity". "Interesecting Voices" 2000-08-29 - 2000-08-30 2000.

 • Fjørtoft, Kjersti. Den generaliserte og konkrete andre: Benhabibs kritikk av deontologisk liberalisme. Seminar i feministisk vitenskapsteori 1998-03-17 - 1998-03-17 1998.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education. Gender Balance in Higher Education 2021-03-03 - 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Filosofi og kjønns(u)balanse- Strukturelle og kulturelle faktorer. Kjønns(u)balanse i filosofi 2021-03-24 - 2021-03-24 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?. lecture series 2021-04-26 - 2021-04-26 2021.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop, revised versions. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-21 - 2021-04-21 2021.

 • Losleben, Katrin; Duarte, Melina; Fjørtoft, Kjersti. Writers' Workshop. Guidebook for Gender Balance in Higher Education 2021-04-19 - 2021-04-19 2021.

 • Fjørtoft, Kjersti. Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life. Agora 2020; Volum 1-2. ISSN 0800-7136.s 518 - 526.

 • Fjørtoft, Kjersti. Indigenous Citizenship and Education. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2019-06-11 - 2019-06-12 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. What is happening when we assess each other?. Internasjonal workshop . PRESTISJE (NFR) 2019-09-23 - 2019-09-24 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.. Kjønnsforskning nå 2019-09-14 - 2019-09-15 2019.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship education and indigenous citizenship. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019.

 • Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand. Active Citizenship Today. (Fulltekst: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11371 2019 ISBN 978-82-7288-996-7.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.. Indigeneity and Education (ICE) Symphosium 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Fjørtoft, Kjersti. What is Good, democratic Citizenship?. ACT Workshop 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.

 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/) 2016.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.

 • Fjørtoft, Kjersti. Forskning på sårbare grupper. Storfellesmøte, REK 2015-10-14 - 2015.

 • Chadwick, Ruth; De Castro, Leonardo; Carson, Siri Granum; Fjørtoft, Kjersti; Sethi, Prakash S.; Thorseth, May; Alvarez, Allen Andrew. Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality". ISP-FIDE Publication Workshop 2014-08-25 - 2014.

 • Fjørtoft, Kjersti. Human Rights and Democratic Legitimacy. Realizing Global Justice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.

 • Fjørtoft, Kjersti. Public reason as an ideal of democratic citizenship. Secularism, Tolerance and Religius Minoreties 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.

 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (http://www.idunn.no/ts/nft/2012/03/leder_norsk_filosofisk_tidsskrift_032012) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.

 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or Procedure? A Discussion of Martha Nussbaums' Capabilities Approach. Seminar. The Retorics of Democracy, Spanish national research plan/ Department of Philosophy University of Malaga. 2011-02-04 - 2011-02-04 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (3). ISSN 0029-1943.s 172 - 172.

 • Fjørtoft, Kjersti; Borge, Steffen. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 (1). ISSN 0029-1943.

 • Fjørtoft, Kjersti. Outcome or procedure?. Workshop, forskningsgruppa "Pluralism, Democracy and Justice" 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2011-02-23 - 2011-02-23 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti. Privacy,Autonomy and Integrity. Phd kurs i forskningsetikk 2011-01-11 - 2011-01-13 2011.

 • Fjørtoft, Kjersti; Pettersen, Tove. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.

 • Pettersen, Tove; Fjørtoft, Kjersti. Om filosofihistorie og kanon. (Fulltekst: http://www.salongen.no/-/bulletin/show/624220_om-filosofihistorie-og-kanon Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (4). ISSN 0029-1943.s 220 - 222.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (1). ISSN 0029-1943.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-1943.s 92 - 93.

 • Fjørtoft, Kjersti. Leder, nr. 3. 2010. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 160 - 161.

 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighetsteorier. John Rawls' teori om rettferdighet. Dr. gradskurs om filosofiske teorier om rettferdighet 2010-10-20 - 2010-10-22 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rawls on Human Rights in "The Laws of Peoples". Themes in Contemporary Ethics and Political Philophy 2010-10-29 - 2011-11-01 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaum on Justice for Non Human Species. Science and Environmental Politics 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettferdighet, fred og menneskelige muligheter. Filosofiseminar/ Sommermelbu 2010-07-08 - 2010.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Menneskeverd, funksjonsbetingelser og sosial rettferdighet". Rettferdighet 2009-02-05 - 2009-02-06 2009.

 • Sojtaric, Maja; Fjørtoft, Kjersti. Digital mobbing. 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Vi må verne det private rommet. 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti; Anfinsen, Roar. Filosofiske perspektiver på forskningsetikk. Phd kurs i forskningsetikk 2009-10-13 - 2009-10-14 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Rights and Justice". Contested identeties, contested cultures and contested rights. 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Personvern og retten til privatliv. Forskerseminar, IFI 2009-03-19 - 2009-03-19 2009.

 • Fjørtoft, Kjersti. Anerkjennelse som rettferdighetskrav. Forskningsseminar, IFI 2008-06-06 - 2008-06-06 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Justice, Recognition and Public Reason. 4 th Global Conference, Pluralism, Inclusion and Citizenship 2008-10-31 - 2008-11-02 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Citizenship, Democracy and Participation. Workshop, Cepin/ Open University 2008-07-02 - 2008-07-04 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Medborgerskap, rettferdighet og anerkjennelse. Forskerseminar, institutt for filosofi 2008-02-22 - 2008.

 • Anfinsen, Roar; Fjørtoft, Kjersti. Liberalisme og demokrati. Foredrag for elever i videregående skole 2008-04-30 - 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Hvorfor trenger vi et privatliv?. Lørdagsuniversitetet Tromsø by 2008-11-22 - 2008-11-22 2008.

 • Fjørtoft, Kjersti. Digital dømmekraft. Skolen i digital utvikling 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.

 • Myrtveit, Aase Cathrine; Fjørtoft, Kjersti. Er kvinnelig verneplikt rettferdig?. 2007.

 • Lindstad, Siri; Fjørtoft, Kjersti. Den rettferdige friheten. 2007.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rettigheter: muligheter og begrensninger. Nasjonalt forskertreff for nettverket feminisme og multikulturalisme. 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.

 • Fjørtoft, Kjersti. Forholdet mellom det politiske og det ikke-politiske i John Rawls` politiske liberalisme. Forum for politisk teori 2006-03-20 - 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Rom for rettferdighet. 2006 ISBN 82-91636-22-2.

 • Fjørtoft, Kjersti. Martha Nussbaums "capabilities approach". prøveforelesning, dr.art , selvvalgt emne. 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Habermas' teori om deliberativt demokrati som en kritikk av Rawls begrunnelse av rettferdighetsnormer. Prøveforelesning, dr. art. Oppgitt emne 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Moderne rettferdighet. Forskerlunch, juridiske fakultet UITØ 2006-11-07 - 2006-11-07 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti. Hva er Citizenship?. Workshop, forskerskolen CEPIN 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.

 • Fjørtoft, Kjersti; Lotherington, Ann Therese. Gender, Capabilities and Democratic Citizenship. Active Citizenship and marginality in a European Contex 2004-08-30 - 2004-08-31 2004.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Citizenship, Participation and Gender". "Active Citizenship and Marginality in a European Context" 2003-04-03 - 2003-04-04 2003.

 • Lotherington, Ann Therese; Fjørtoft, Kjersti. Kan vi velge det gode liv?. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.

 • Fjørtoft, Kjersti. Demokrati, deltakelse og medborgerskap. Seminar om multikulturalisme 2003-12-08 - 2003-12-09 2003.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Multiculturalism and Individual Freedom". Seminar om kjønn og multikulturalisme 2002-11-01 - 2002-11-01 2002.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Ethic through conversation". International Conference on Modernity & Moral Identity 2000-08-17 - 2000-08-19 2000.

 • Fjørtoft, Kjersti. "Asymmetrical Reciprocity". "Interesecting Voices" 2000-08-29 - 2000-08-30 2000.

 • Fjørtoft, Kjersti. Den generaliserte og konkrete andre: Benhabibs kritikk av deontologisk liberalisme. Seminar i feministisk vitenskapsteori 1998-03-17 - 1998-03-17 1998.

 • [Loading...]