Bilde av Frafjord, Karl
Bilde av Frafjord, Karl
The Arctic University Museum of Norway karl.frafjord@uit.no +4777645725 91608948

Karl Frafjord


Associate professor


 • Karl Frafjord :
  Verdens nordligste bestand av flaggermus
  Fauna 2023
 • Karl Frafjord :
  Weight development in a northern island population of water voles Arvicola amphibius: approaching an optimal weight to survive the winter?
  Research Square 2023 DOI
 • Karl Frafjord :
  Ekkolokalisering og sosiale lyder hos nordflaggermus
  Fauna 2022
 • Karl Frafjord :
  Mål av skulderblad hos noen kvaler
  Fauna 2021
 • Karl Frafjord :
  Population dynamics of an island population of water voles Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) with one major predator, the eagle owl Bubo bubo (Linnaeus, 1758), in northern Norway
  Polar Biology 2021 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  The influence of night length: Activity of the northern bat Eptesicus nilssonii under conditions of continuous light in midnight sun compared to a southern population
  BMC Zoology 2021 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  Forflytninger hos vånd i Solvær, Nordland, som funnet ved merking og gjenfangst
  Fauna 2021
 • Karl Frafjord :
  Activity patterns of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus throughout the year in southern Norway
  BMC Zoology 2021 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  Jaktstrategier hos nordflaggermus ved nordgrensen av sin utbredelse
  Fauna 2020
 • Dag Hvidsten, Karl Frafjord, Jeremy S. Gray, Anna Jonsson Henningsson, Andrew Jenkins, Bjørn Erik Kristiansen et al.:
  The distribution limit of the common tick, Ixodes ricinus, and some associated pathogens in north-western Europe
  Ticks and Tick-borne Diseases 2020 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  Krattspissmus og Dehnels fenomen
  Fauna 2018
 • Karl Frafjord :
  Ørken som reduserende faktor? Breddegrad og størrelse i reveslekten Vulpes
  Fauna 2018
 • Karl Frafjord, Torkild Bakken, Lukas Kubicek, Ann-Helen Rønning, Per Ole Syvertsen :
  Records of ocean sunfish Mola mola along the Norwegian coast spanning two centuries, 1801-2015
  Journal of Fish Biology 2017 DOI
 • Karl Frafjord :
  Mår som musespesialist
  Fauna 2016
 • Karl Frafjord, Jostein Kjærandsen :
  Lappspissmus i Troms og Nordland
  Fauna 2016
 • Karl Frafjord :
  Influence of reproductive status: Home range size in water voles (Arvicola amphibius)
  PLOS ONE 2016 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  Grazing by sheep Ovis aries reduces island populations of water voles Arvicola amphibius
  Fauna Norvegica 2014 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord :
  Climate change reduces the world's northernmost bat population
  2013
 • Karl Frafjord :
  Influence of night length on home range size in the northern bat Eptesicus nilssonii
  Mammalian Biology 2013 ARKIV / DOI
 • Karl Frafjord, Göran Dahlberg, Hans-Jurgen Dransfeld, Morten Günther :
  Sædgåsa i det østligste Finnmark
  Fauna 2012
 • Ivar Herfindal, John D. C. Linnell, Bodil Elmhagen, Roy Andersen, Nina E Eide, Karl Frafjord et al.:
  Population persistence in a landscape context: the case of endangered arctic fox populations in Fennoscandia
  Ecography 2010 DOI
 • Karl Frafjord :
  Bestandsvariasjoner hos vanlig spissmus Sorex araneus: mulige årsaker og en sammenligning med smågnagere
  Fauna 2009
 • Karl Frafjord :
  Jakten på bungari
  Fauna 2008
 • Karl Frafjord :
  Can environmental factors explain size variation in the common shrew (Sorex araneus)?
  Mammalian Biology 2008 DOI
 • Karl Frafjord, Robert Bergersen, Andreas Altenburger :
  Fish collection (TSZP) The Arctic University Museum of Norway
  2023 DATA
 • Karl Frafjord, Håkon Dahlen, Andreas Altenburger :
  Mammal collection (TSZM) The Arctic University Museum of Norway
  2023 DATA
 • Karl Frafjord :
  Enorme bein, rare øreknokler og "hvaldyr"
  Ottar 2022
 • Karl Frafjord :
  Å se med ørene
  Ottar 2021
 • Karl Frafjord, Torkild Bakken, Eric Caldera, Lukas Kubicek, Per Ole Syvertsen, Tierny M. Thys :
  Om månefisker langs kysten av Norge og første funn av kjempemånefisk
  Fauna 2020
 • Karl Frafjord :
  Kvalfangsteventyret i Finnmark
  Ottar 2017
 • Marianne Skandfer, Karl Frafjord :
  Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva
  Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017
 • Karl Frafjord :
  Azorene - et kvalparadis ute i Atlanterhavet
  Fauna 2017
 • Karl Frafjord :
  Kan vi måle evolusjon?
  Ottar 2014
 • Svein Gunnar Glenndal, Rituvesh Kumar, Stein Alexander Olsen, Arne Claus Nilssen, Geir Einar Ellefsen Søli, Karstein Hårsaker et al.:
  MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0
  2014
 • Mari Karlstad, Sveinulf Hegstad, Ellen-Marie Beck, Karl Frafjord :
  GLIMT 2014 TROLLØYA-Forskning på de underjordiske av zoolog Karl Frafjord
  Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2014
 • Karl Frafjord :
  Øyeblikk i våndens verden
  Ottar 2012
 • Karl Frafjord :
  På flaggermusvinger
  Ottar 2012
 • Per Johan E Sjøgren, Andreas Kirchhefer, Dikka Storm, Ingrid Sommerseth, Karl Frafjord, Arve Elvebakk :
  DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV
 • Karl Frafjord :
  Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway)
  Nyctalus (N.F.) 2012
 • Karl Frafjord, Robert Bergersen :
  Mammalia TSZM
  2010
 • Karl Frafjord :
  Med vånd under teltet
  Ranas dyreliv 2010
 • Karl Frafjord :
  Mennesket: en katastrofe for andre arter
  Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010
 • Karl Frafjord, Tore Haug :
  Innledning
  Ottar 2010
 • Karl Frafjord :
  Nye revestreker
  Våre Rovdyr 2010
 • Karl Frafjord :
  En ulv etter mus
  Våre Rovdyr 2010
 • Karl Frafjord :
  Flaggermus søker hjem
  Kunnskapsmagasinet Labyrint 2008
 • Karl Frafjord :
  Flygende pattedyr
  Ottar 2007
 • Karl Frafjord :
  Vårt aller, aller minste rovpattedyr
  Ottar 2007
 • Karl Frafjord :
  Danser med vånd
  Naturfotografen 2007
 • Karl Frafjord :
  Kan vi redde fjellreven i Norge?
  Ottar 2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Ecology and behaviour of small mammals: bats, shrews and small rodents  Member of project