Associate Professor

Frafjord, Karl

Associate professor The Arctic University Museum of Norway
Flag icon Flag icon

Ecology and behaviour of small mammals: bats, shrews and small rodents

 • Hvidsten, Dag; Frafjord, Karl; Gray, Jeremy S.; Henningsson, Anna Jonsson; Jenkins, Andrew; Kristiansen, Bjørn Erik; Lager, Malin; Rognerud, Bjørg; Slåtsve, Arne Martin; Stordal, Frode; Stuen, Snorre; Wilhelmsson, Peter. The distribution limit of the common tick, Ixodes ricinus, and some associated pathogens in north-western Europe. Ticks and Tick-borne Diseases 2020; Volum 00:101338. ISSN 1877-959X.s 1 - 10.s doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101388.

 • Frafjord, Karl. Krattspissmus og Dehnels fenomen. Fauna 2018; Volum 71 (1-2). ISSN 0014-8881.s 34 - 43.

 • Frafjord, Karl. Ørken som reduserende faktor? Breddegrad og størrelse i reveslekten Vulpes. Fauna 2018; Volum 71 (3-4). ISSN 0014-8881.s 50 - 58.

 • Frafjord, Karl; Bakken, Torkild; Kubicek, Lukas; Rønning, Ann-Helen; Syvertsen, Per Ole. Records of ocean sunfish Mola mola along the Norwegian coast spanning two centuries, 1801-2015. Journal of Fish Biology 2017; Volum 91 (5). ISSN 0022-1112.s 1365 - 1377.s doi: 10.1111/jfb.13456.

 • Frafjord, Karl. Influence of reproductive status: Home range size in water voles (Arvicola amphibius). PLOS ONE 2016; Volum 11:e0154338 (4). ISSN 1932-6203.s 1 - 13.s doi: 10.1371/journal.pone.0154338.

 • Frafjord, Karl. Mår som musespesialist. Fauna 2016; Volum 69 (1). ISSN 0014-8881.s 12 - 16.

 • Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. Lappspissmus i Troms og Nordland. Fauna 2016; Volum 69 (1). ISSN 0014-8881.s 2 - 11.

 • Frafjord, Karl. Grazing by sheep Ovis aries reduces island populations of water voles Arvicola amphibius. Fauna Norvegica 2014; Volum 34. ISSN 1502-4873.s 79 - 81.s doi: 10.5324/fn.v34i0.1673.

 • Frafjord, Karl. Influence of night length on home range size in the northern bat Eptesicus nilssonii. Mammalian Biology 2013; Volum 78 (3). ISSN 1616-5047.s 205 - 211.s doi: 10.1016/j.mambio.2012.06.005.

 • Frafjord, Karl. Climate change reduces the world's northernmost bat population. 2013 ISBN 978-1-62948-225-5.s 75 - 87.

 • Frafjord, Karl; Dahlberg, Göran; Dransfeld, Hans-Jurgen; Günther, Morten. Sædgåsa i det østligste Finnmark. Fauna 2012; Volum 65. ISSN 0014-8881.s 14 - 21.

 • Herfindal, Ivar; Linnell, John D. C.; Elmhagen, Bodil; Andersen, Roy; Eide, Nina E; Frafjord, Karl; Henttonen, Heikki; Kaikusalo, Asko; Mela, Matti; Tannerfeldt, Magnus; Dalén, Love; Strand, Olav; Landa, Arild; Angerbjörn, Anders. Population persistence in a landscape context: the case of endangered arctic fox populations in Fennoscandia. Ecography 2010; Volum 33 (5). ISSN 0906-7590.s 932 - 941.s doi: 10.1111/j.1600-0587.2009.05971.x.

 • Frafjord, Karl. Bestandsvariasjoner hos vanlig spissmus Sorex araneus: mulige årsaker og en sammenligning med smågnagere. Fauna 2009; Volum 62. ISSN 0014-8881.s 2 - 11.

 • Frafjord, Karl. Jakten på bungari. Fauna 2008; Volum 61 (1-2). ISSN 0014-8881.s 24 - 31.

 • Frafjord, Karl. Can environmental factors explain size variation in the common shrew (Sorex araneus)?. Mammalian Biology 2008; Volum 73 (6). ISSN 1616-5047.s 415 - 422.s doi: 10.1016/j.mambio.2007.08.007.

 • Frafjord, Karl. Mulige overvintringsplasser for nordflaggermus Eptesicus nilssonii i Nord-Norge. Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 246 - 254.

 • Frafjord, Karl. Foretrekker nordflaggermus Eptesicus nilssonii oppvarma hus?. Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 239 - 245.

 • Frafjord, Karl. Kjemper blant dverger: megaflaggermus (Megachiroptera). Fauna 2007; Volum 60 (3-4). ISSN 0014-8881.s 146 - 152.

 • Frafjord, Karl. Possumer – et forvirrende evolusjonært eksperiment?. Fauna 2006; Volum 59 (3). ISSN 0014-8881.s 95 - 101.

 • Frafjord, Karl. Ei felle for vånd. Fauna 2006; Volum 59 (4). ISSN 0014-8881.s 144 - 148.

 • Frafjord, Karl. Hengduanfjella – trua biologisk mangfold. Fauna 2005; Volum 58 (1). ISSN 0014-8881.s 14 - 18.

 • Frafjord, Karl. Habitatvalg hos rødrev i en nordlig bjørkeskog. Fauna 2005; Volum 58 (1). ISSN 0014-8881.s 2 - 8.

 • Frafjord, Karl. Danser med bjørner. Våre Rovdyr 2005; Volum 19 (1). ISSN 0801-4728.s 16 - 18.

 • Frafjord, Karl. Fantastiske Madagaskar. Fauna 57 (4): 162-164. Fauna 2004; Volum 57 (4). ISSN 0014-8881.s 162 - 164.

 • Frafjord, Karl. Winter range of a red fox (Vulpes vulpes) group in a northern birch forest. Mammalian Biology 2004; Volum 69 (5). ISSN 1616-5047.s 342 - 348.

 • Frafjord, Karl. Vigilance in pre-nesting male: geese mate guarding or predator detection?. Ornis Norvegica 2004; Volum 27. ISSN 1502-0878.s 48 - 58.

 • Frafjord, Karl. Musefeller med pels: kan røyskatt og snømus regulere musebestanden?. Fauna 2004; Volum 57 (4). ISSN 0014-8881.s 130 - 141.

 • Hastriter, M.W.; Frafjord, Karl; Whiting, M.F.. A collection of Norwegian fleas (Siphonaptera) north of the actic circle. Proc. Entomol. Soc. Wash. 2004; Volum 106 (4).s 877 - 883.

 • Frafjord, Karl. Den røde fare: kan fjellreven overleve rødreven?. Fauna 2003; Volum 56 (4). ISSN 0014-8881.s 150 - 159.

 • Frafjord, Karl. Tajmyr - fjellrevens rike. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 106 - 114.

 • Frafjord, Karl; Hufthammer, Anne Karin. Subfossil Records of the Arctic Fox (Alopex lagopus) Compared to Its Present Distribution in Norway. Arctic 1994; Volum 47 (1). ISSN 0004-0843.s 65 - 66.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Frafjord, Karl. Azorene - et kvalparadis ute i Atlanterhavet. Fauna 2017; Volum 70 (1-4). ISSN 0014-8881.s 111 - 118.

 • Frafjord, Karl. Kvalfangsteventyret i Finnmark. Ottar 2017; Volum 5-2017 (318). ISSN 0030-6703.s 32 - 39.

 • Frafjord, Karl. Kan vi måle evolusjon?. Ottar 2014 (301). ISSN 0030-6703.s 19 - 27.

 • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Beck, Ellen-Marie; Frafjord, Karl. GLIMT 2014 TROLLØYA-Forskning på de underjordiske av zoolog Karl Frafjord. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2014-12-04 - 2015-01-21 2014.

 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. 2014.

 • Frafjord, Karl. På flaggermusvinger. Ottar 2012 (291). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Frafjord, Karl. Øyeblikk i våndens verden. Ottar 2012 (289). ISSN 0030-6703.s 29 - 34.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Frafjord, Karl. Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway). Nyctalus (N.F.) 2012; Volum 17 (1).s 107 - 111.

 • Frafjord, Karl; Bergersen, Robert. Mammalia TSZM. 2010.

 • Frafjord, Karl. En ulv etter mus. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-4728.s 42 - 45.

 • Frafjord, Karl. Nye revestreker. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (4). ISSN 0801-4728.s 112 - 113.

 • Frafjord, Karl; Haug, Tore. Innledning. Ottar 2010 (280). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Frafjord, Karl. Mennesket: en katastrofe for andre arter. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010; Volum 4 (1).s 36 - 38.

 • Frafjord, Karl. Med vånd under teltet. Ranas dyreliv 2010; Volum 26. ISSN 0333-1628.s 17 - 28.

 • Frafjord, Karl. Flaggermus søker hjem. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2008; Volum 2 (2).s 52 - .

 • Frafjord, Karl. Flygende pattedyr. Ottar 2007 (264). ISSN 0030-6703.s 20 - 28.

 • Frafjord, Karl. Danser med vånd. Naturfotografen 2007; Volum 22.s 24 - 27.

 • Frafjord, Karl. Kan vi redde fjellreven i Norge?. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 14 - 20.

 • Frafjord, Karl. Vårt aller, aller minste rovpattedyr. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.

 • Frafjord, Karl. Tranene i Arasaki. Naturfotografen 2005; Volum 20.s 30 - 33.

 • Frafjord, Karl. Brevet som forandret verden. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 132 - 137.

 • Cyvin, Jardar; Frafjord, Karl. Sylaneområdet : bruken og virkninger av bruken. 1988 (2) ISBN 8271264354.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Frafjord, Karl. Azorene - et kvalparadis ute i Atlanterhavet. Fauna 2017; Volum 70 (1-4). ISSN 0014-8881.s 111 - 118.

 • Frafjord, Karl. Kvalfangsteventyret i Finnmark. Ottar 2017; Volum 5-2017 (318). ISSN 0030-6703.s 32 - 39.

 • Frafjord, Karl. Kan vi måle evolusjon?. Ottar 2014 (301). ISSN 0030-6703.s 19 - 27.

 • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Beck, Ellen-Marie; Frafjord, Karl. GLIMT 2014 TROLLØYA-Forskning på de underjordiske av zoolog Karl Frafjord. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2014-12-04 - 2015-01-21 2014.

 • Glenndal, Svein Gunnar; Kumar, Rituvesh; Olsen, Stein Alexander; Nilssen, Arne Claus; Søli, Geir Einar Ellefsen; Hårsaker, Karstein; Moe, Kirsti Sørgaard; Djursvoll, Per; Gusarov, Vladimir; Aarvik, Leif; Frafjord, Karl; Kjærandsen, Jostein. MusitEntomologi - entomologidatabasen, Universitetsmuseenes samlingsdatabaser - versjon 2.0.0. 2014.

 • Frafjord, Karl. På flaggermusvinger. Ottar 2012 (291). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Frafjord, Karl. Øyeblikk i våndens verden. Ottar 2012 (289). ISSN 0030-6703.s 29 - 34.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Frafjord, Karl. Observations of a merlin (Falco columbarius) hunting northern bats (Eptesicus nilssonii) in midnight sun (Northern Norway). Nyctalus (N.F.) 2012; Volum 17 (1).s 107 - 111.

 • Frafjord, Karl; Bergersen, Robert. Mammalia TSZM. 2010.

 • Frafjord, Karl. En ulv etter mus. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-4728.s 42 - 45.

 • Frafjord, Karl. Nye revestreker. Våre Rovdyr 2010; Volum 24 (4). ISSN 0801-4728.s 112 - 113.

 • Frafjord, Karl; Haug, Tore. Innledning. Ottar 2010 (280). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Frafjord, Karl. Mennesket: en katastrofe for andre arter. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010; Volum 4 (1).s 36 - 38.

 • Frafjord, Karl. Med vånd under teltet. Ranas dyreliv 2010; Volum 26. ISSN 0333-1628.s 17 - 28.

 • Frafjord, Karl. Flaggermus søker hjem. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2008; Volum 2 (2).s 52 - .

 • Frafjord, Karl. Flygende pattedyr. Ottar 2007 (264). ISSN 0030-6703.s 20 - 28.

 • Frafjord, Karl. Danser med vånd. Naturfotografen 2007; Volum 22.s 24 - 27.

 • Frafjord, Karl. Kan vi redde fjellreven i Norge?. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 14 - 20.

 • Frafjord, Karl. Vårt aller, aller minste rovpattedyr. Ottar 2007; Volum 5-2007 (268). ISSN 0030-6703.s 32 - 34.

 • Frafjord, Karl. Tranene i Arasaki. Naturfotografen 2005; Volum 20.s 30 - 33.

 • Frafjord, Karl. Brevet som forandret verden. Fauna 2003; Volum 56 (3). ISSN 0014-8881.s 132 - 137.

 • Cyvin, Jardar; Frafjord, Karl. Sylaneområdet : bruken og virkninger av bruken. 1988 (2) ISBN 8271264354.

 • [Loading...]