Bilde av Maurstad, Anita
Photo: June Åsheim

Anita Maurstad • Anita Maurstad :
  Whips in Horse-Human Relations
  Pax Forlag 2022 ARKIV
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  Barn Banter: An Exploration of Anthropomorphism and ‘Equine-o-morphism’ as Agency
  Brill Academic Publishers 2022 ARKIV / DOI
 • Anita Maurstad :
  Museumsaktivisme for hestevelferd. Om kunnskapsforbindelser mellom Weary Willie på sydpolekspedisjon i 1911 og Saint Boy i De olympiske leder i 2021
  Nordisk Museologi 2022 ARKIV / DOI
 • Anita Maurstad :
  Put the horse in place: on communicative practices in horse-human relationships
  Routledge 2019 DOI
 • Anita Maurstad :
  Se torsken – som hunn eller hann?
  Museumsforlaget AS 2018
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis :
  Biosocial Encounters and the Meaning of Horses
  Routledge 2015
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  Horse Things: Objects, Practices and Meanings on Display
  Routledge 2015
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  My horse is my therapist: the medicalization of pleasure among woman equestrians
  Medical Anthropology Quarterly 2015 DOI
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  What’s Underfoot: Emplacing Identity in Practice among Horse-Human Pairs
  Routledge 2015 DOI
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad :
  Meaning of horses
  Routledge 2015
 • Dona L. Davis, Anita Maurstad, Sarah Dean :
  'I'd rather wear out than rust out': autobiologies of ageing equestriennes
  Ageing & Society 2014 DOI
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Cowles :
  Co-being and intra-action in horse-human relationships: a multi-species ethnography of be(com)ing human and be(com)ing horse
  Social Anthropology 2013 DOI
 • Davis Dona, Anita Maurstad, Cowles Sarah :
  Riding up forested mountain sides, in wide open spaces, and ’with walls’: developing an ecology of horse-human relationships
  Humanimalia - a journal of human/animal interface studies 2013 FULLTEKST
 • Anita Maurstad :
  Den forlengede arm - materialisering av pisker, hester og ryttere :
  Nordisk Museologi 2013 DOI
 • Anita Maurstad :
  Cod, curtains, planes and experts: Relational materialities in the museum
  Journal of material culture 2012 DOI
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan :
  Universitetsmuseenes gjøren. Om redskaper og relasjoner i museenes kunnskapsproduksjon
  Akademika forlag 2012
 • Anita Maurstad :
  Cultural performances of cod - at Tromsø University Museum
  Tidsskrift for kulturforskning 2010
 • Anita Maurstad :
  Cultural Seascapes as Embodied Knowledge
  Sean Kingston Publishing 2010
 • Anita Maurstad :
  Applying a precautionary approach to the conservation of Atlantic Salmon - actions, discussions and effects for sea-based salmon fisheries in Norway
  Nova Science Publishers 2010
 • Anita Maurstad :
  "Performing" kysttorsk om å iscenesette natur
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Anita Maurstad, Trine Dale, Pål Arne Bjørn :
  You Wouldn't Spawn in a Septic Tank, Would You?
  Human Ecology 2007 DOI
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad :
  The Meaning of Horses. Biosocial Encounters.
  Routledge 2015
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan :
  Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren
  Akademika forlag 2012
 • Anita Maurstad :
  Hesteting på museum. Museer som steder for å forstå relasjoner mellom dyr og mennesker.
  2019
 • Anita Maurstad :
  Knowing horses as natural beings and social and cultural becomings; a prerequisite to understanding how to live better with horses.
  2019
 • Anita Maurstad :
  Horses as natural beings and social and cultural becomings; a challenge for knowledge production about Equus Caballus.
  2018
 • Anita Maurstad :
  Apparater, instrumenter og maskiner – i vitenskapens tjeneste
  Museumsutstilling 2018
 • Anita Maurstad :
  Leadership Practices In Horse Human Relationships.
  2016
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Dean :
  Horse things: objects, practices and meanings on display
  2014
 • Anita Maurstad :
  Neue Studie: Pferd als Partner. Jetzt wird’s persönlich
  01. March 2014
 • Anita Maurstad :
  Study: Some Horses, Riders have ‘Co-Being’ Relationship
  21. November 2013
 • Anita Maurstad :
  Horse and rider enter state of co-being
  29. August 2013
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Silje Ramsvatn, Trond Ivarjord, Fredrikke Museæus, Marianne Nilsen et al.:
  Investigating coastal ecosystem structure and dynamics using Ecopath/Ecosim ecosystem models and stable isotope data
  2012
 • Torstein Pedersen, Silje Ramsvatn, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Trond Ivarjord, Anita Maurstad et al.:
  Effekter av forskjellige fangstregimer på fangstutbytte og økosystemindikatorer i to kystøkosystemer undersøkt ved ECOPATH modellering
  2012
 • Dona Lee Davis, Anita Maurstad, Sarah Cowles :
  ‘Riding with walls’, up forested mountain sides, and in wide open spaces: developing an ecology of horse-human relationships
  2012
 • Anita Maurstad, Dona Lee Davis, Sarah Cowles :
  Be(com)ing Human, Be(com)ing Horse; Co-being in Horse Human Relationships
  2012
 • Torstein Pedersen, Silje Ramsvatn, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Trond Ivarjord, Anita Maurstad et al.:
  Investigating effects of various harvest regimes on fishery yield and ecosystem health indicators of two coastal ecosystems using ECOPATH modelling
  2011
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad :
  Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath
  2009
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad, Silje Ramsvatn :
  Structure of two high latitude Norwegian fjord ecosystems analysed using Ecopath
  2009
 • Torstein Pedersen, Einar Magnus Nilssen, Marianne Nilsen, Lyne Morissette, Anita Maurstad, Silje Ramsvatn :
  Analysing structure and dynamics of northern coastal ecosystems using Ecopath/Ecosim models
  2009
 • Anita Maurstad :
  Customs in Common - commons in transition
  2008
 • Anita Maurstad :
  Cultural Performances of Cod – at Tromsø University Museum
  2008
 • Anita Maurstad :
  Å iscenesette torsk – om havforskeres arbeid med å gi kysttorsk identitet
  2008
 • Carsten Smith, Svanhild Andersen, Susann Skogvang, Ingrid Røstad Fløtten, Bjørn Hersoug, Svein Mathisen et al.:
  Retten til fiske i havet utenfor Finnmark
  2008
 • Anita Maurstad :
  Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt
  2008
 • Anita Maurstad :
  Se Torsken - en utstilling om torskens mange ansikt
  2008
 • Anita Maurstad, Marit Anne Hauan, Petter Holm, Jahn Petter Johnsen, Jonette Braathen N., Knut Sunnanå :
  Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt
  Vandreutstilling 2008
 • Anita Maurstad :
  Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?
  Ottar 2007
 • Anita Maurstad :
  Havskapet - fiskerens kulturlandskap
  Kysten 2006
 • Anita Maurstad :
  Fiskerkunnskap - Til bruk for forvaltning og forskning
  2005

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group