IvarBjørklundfotoJuneÅsheim
Photo: June Åsheim
IvarBjørklundfotoJuneÅsheim
The Arctic University Museum of Norway ivar.bjorklund@uit.no +4777645274 90622651 Tromsø TMU A 130-132

Bjørklund, Ivar



 • Bjørklund, Ivar. Society, ethnicity and knowledge production – Changing relations between Norwegians and Sámi. Routledge 2021 ISBN 9780367548384.s doi: 10.4324/9781003090830.
 • Bjørklund, Ivar. Finnmarksloven, Fefo og samisk rettsutvikling i Finnmark. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 99 - 118.
 • Bjørklund, Ivar. The Áltá Action as a Sámi Conflict. Forty years later.. Valiz 2020 ISBN 9789492095794.s 39 - 51.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Bærs erindringer 1825-1849. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6.s 184 - 208.
 • Bjørklund, Ivar. Gollevarre Revisited - Reindeer, Domestication and Pastoral Transformation. Iskos 2019; Volum 22. ISSN 0355-3108.s 88 - 95.
 • Bjørklund, Ivar; Niemi, Einar a. Partisanhuset i Indre Syltevik. Et kulturminnebidrag til partisanenes historie. Orkana Forlag 2019 ISBN 9788281043442.s 317 - 333.
 • Røed, Knut; Bjørklund, Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. From wild to domestic reindeer – Genetic evidence of a non-native origin of reindeer pastoralism in northern Fennoscandia. (fulltekst) Journal of Archaeological Science: Reports 2018; Volum 19. ISSN 2352-409X.s 279 - 286.s doi: 10.1016/j.jasrep.2018.02.048.
 • Bjørklund, Ivar. Landsmøtet 1917 og samebevegelsen i nord. Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (2). ISSN 0017-9841.s 121 - 129.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-02-02.
 • Bjørklund, Ivar. "Er ikke blodet mitt bra nok?" Om etniske konstruksjoner og identitetsforvaltning i Sápmi. (fulltekst) Nytt Norsk Tidsskrift 2016 (1-2). ISSN 0800-336X.s doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-02.
 • Marin, Andrei Florin; Bjørklund, Ivar. Er Finnmarksvidda en allmenning?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017519.s 107 - 126.
 • Bjørklund, Ivar. Fra formynder til forhandler: Om inngrep, konsekvensanalyser og "balansert sameksistens". Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017519.s 177 - 195.
 • Sara, Mikkel Nils Mikkelsen; Eira, Inger Marie Gaup; Bjørklund, Ivar; Oskal, Anders. Hvordan skal vi forstå reintall?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017519.s 51 - 69.
 • Bjørklund, Ivar. Partisanene og vårt nasjonale krigsminne -Motstandsfolk eller kommunister?. Norsk Militært Tidsskrift 2016 (1). ISSN 0029-2028.s 52 - 54.
 • Bjørklund, Ivar. Reindeer husbandry. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 204 - 210.
 • Marin, Andrei Florin; Bjørklund, Ivar. A tragedy of errors? Institutional dynamics and land tenure in Finnmark, Norway. (fulltekst) International Journal of the Commons 2015; Volum 9 (1). ISSN 1875-0281.s 19 - 40.s doi: 10.18352/ijc.586.
 • Bjørklund, Ivar. Partisanene i Finnmark - om minner og medaljer.. Norsk Militært Tidsskrift 2015 (2). ISSN 0029-2028.s 25 - 32.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Larsen og hans samtid. CálliidLágádus 2014 (4) ISBN 9788282631471. ISSN 1891-4519.s 13 - 35.
 • Bjørklund, Ivar. Gruvedrift og reindrift - om Nordområdesatsing, folkerett og trojanske hester i Sápmi. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 417 - 428.
 • Bjørklund, Ivar. The mobile sámi dwelling : From pastoral necessity to ethno-political master paradigm. Berghahn Books 2013 ISBN 978-0-85745-980-0.s 69 - 79.
 • Bjørklund, Ivar. Domestication, Reindeer Husbandry and the Development of Sámi Pastoralism. Acta Borealia 2013; Volum 30 (2). ISSN 0800-3831.s 174 - 189.s doi: 10.1080/08003831.2013.847676.
 • Bjørklund, Ivar. Industrial impacts and Indigenous representation: Some fallacies in the Sami quest for autonomy. Études / Inuit / Studies 2013; Volum 37 (2). ISSN 0701-1008.s doi: 10.7202/1025714ar.
 • Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Odd t; Eidheim, Harald. Negotiating with the public - a new role for ethnographic museums?. Museum & Society 2012; Volum 10 (II). ISSN 1479-8360.s 95 - 119.
 • Bjørklund, Ivar. Påskeresolusjonen i 1960 - Karasjoks etnopolitiske oppgjør :. Heimen - Lokal og regional historie 2011; Volum 48 (3). ISSN 0017-9841.s 195 - 206.
 • Bjørklund, Ivar. On assimilation and revitalization. 2007 ISBN 978-5-8038-0430-7.s 112 - 114.
 • Bjørklund, Ivar. Underveis med Harald Eidheim fra små steder til store spørsmål. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005 (Årg. 16, nr 4). ISSN 0802-7285.s 222 - 228.
 • Bjørklund, Ivar. Saami Pastoral Society in Northern Norway: The National Integration of an Indigenous Management System. Berghahn Books 2004 ISBN 978-1-57181-574-3.s 124 - 136.
 • Bjørklund, Ivar. Sedvaner og "tradisjon" i det kystsamiske samfunn - et eksempel fra Spildra. 2003 ISBN 82-7142-042-9.s 53 - 63.
 • Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje; Eidheim, Harald. Museene, publikum og antropologien - et formidlingsprosjekt ved Tromsø Museum. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2002 (3). ISSN 0802-7285.s 124 - 136.
 • Bjørklund, Ivar. Lokalhistorie, myter og identitet. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket 2001. ISSN 0802-720X.s 122 - 131.
 • Bjørklund, Ivar. Den nasjonale integrasjon av det samiske reindriftssamfunn. 1999 ISBN 82-417-0949-8.s 52 - 69.
 • Bjørklund, Ivar. Indigenous resource management in a changing world. 1999 ISBN 2-86537-910-8.
 • Bjørklund, Ivar. Når ressursene blir allmenning - samisk ressursforvaltning mot det 21. århundre. 1999 ISBN 82-417-0949-8.s 15 - 29.
 • Bjørklund, Ivar; Eidheim, Harald. Om reinmerker: Kulturelle sammenhenger og norsk jus i Sápmi. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997 (4). ISSN 0040-716X.s 562 - 578.
 • Bjørklund, Ivar. The anatomy of a millenarian movement: Some organizational conditions for the Sami revolt in Guovdageaidnu 1852. Acta Borealia 1992 (2). ISSN 0800-3831.s 37 - 46.
 • Bjørklund, Ivar. Property in common, common property or private property: Norwegian fishery management in a Sami coastal area. North Atlantic Studies 1991; Volum 3 (1). ISSN 0905-2984.s 41 - 46.
 • Bjørklund, Ivar. Samisk reindrift som pastoral tilpasningsform. Noen betraktninger om økonomisk modernisering og kulturell endring på Finnmarksvidda. 1991 ISBN 8241700679.s 181 - 189.
 • Bjørklund, Ivar. Sami Reindeer Pastoralism as an Indigenous Resource Management System in Northern Norway. Development and Change 1990; Volum 21. ISSN 0012-155X.s 75 - 86.
 • Bjørklund, Ivar. Interactional fields and systems of implications - on leastadianism and social change in Northern Norway. Ethnos 1988 (1-2). ISSN 0014-1844.
 • Bjørklund, Ivar. Om samfunnsvitenskap, historie og livet i Kvænangen. Historisk Tidsskrift (Norge) 1986 (1). ISSN 0018-263X.
 • Bjørklund, Ivar. Hvordan nordmenn ble flere og samer ble færre. Universitetsforlaget 1986 ISBN 82-00-18148-0.s 67 - 74.
 • Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Samisk reindrift og norsk forståelse. Universitetsforlaget 1986 ISBN 82-00-18148-0.s 74 - 83.
 • Bjørklund, Ivar. Local history in a multi-ethnic context -the case of Kvænangen, Northern Norway. Some remarks on the relationship between history and social anthropology. Acta Borealia 1985 (1/2). ISSN 0800-3831.
 • Bjørklund, Ivar. Hva har skjedd innenfor by- og bygdehistorieskrivingen etter 1979?. Haaløygminne : Håløygminne 1984 (4). ISSN 0333-0931.
 • Bjørklund, Ivar. Fra "Bøgdelap" til "Quæn". Etnisk identitet som økonomisk tilpasning blant kvæner på 1700-tallet. Heimen - Lokal og regional historie 1983 (3). ISSN 0017-9841.
 • Bjørklund, Ivar. Det indre landnåm: Finnerydningenes avvikling i Nord-Troms. Historisk Tidsskrift (Norge) 1982 (3). ISSN 0018-263X.
 • Bjørklund, Ivar. Veidemann eller fiskarbonde? Om kystsamenes tilpasning. Heimen - Lokal og regional historie 1981 (4). ISSN 0017-9841.
 • Bjørklund, Ivar. Etnisk mangfold - et problem i bygdeboka. Heimen - Lokal og regional historie 1980 (4). ISSN 0017-9841.
 • Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar. Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-388-6.s 225 - 248.
 • Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar. Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6.s 209 - 231.
 • Bjørklund, Ivar; Gaski, Harald. Anders Larsen. "Mearrasámiid birra"-ja eará čállosat. "Om sjøsamene"-og andre skrifter. CálliidLágádus 2014 (4) ISBN 9788282631471. ISSN 1891-4519.s 13 - 35.
 • Bjørklund, Ivar; Eythorsson, Einar. Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger. 2011; Volum XXXII (1) ISBN 978-82-7142-057-4. ISSN 0085-7394.
 • Bjørklund, Ivar. Sápmi - en nasjon blir til. 2000.
 • Bjørklund, Ivar. Norsk ressursforvaltning og samiske rettighetsforhold. Om statlig styring, allmenningens tragedie og lokale sedvaner i Sapmi. 1999 ISBN 82-417-0949-8.s 182 - 208.
 • Bjørklund, Ivar. Norsk ressursforvaltning og samiske rettighetsforhold. Om statlig styring, allmenningens tragedie og lokale sedvaner i Sápmi. 1999 ISBN 82-417-0949-8.s 109 - 129.
 • Bjørklund, Ivar. Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07320-3.
 • Bjørklund, Ivar; Bratenberg, Terje. Samisk reindrift - norske inngrep. Om Alta-elva, reindrift og samisk kultur. Universitetsforlaget 1981 ISBN 82-00-05624-4.
 • Bjørklund, Ivar. Gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark i fornorskningsperspektiv. Girjegumpi - om samisk arkitektur 2021-10-15 - 2021-10-16 2021.
 • Bjørklund, Ivar. Hammerfest - en norsk by med et samisk omland. Forskningsdagene 2021-09-25 - 2021.
 • Bjørklund, Ivar. Ny styreleder ved UiT - om habilitet og folkerettslig legitimitet. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Kodifisering av landskap https://uit.no/utdanning/program/553760/landskapsarkitektur_-_master/utstilling/aho-uit. Presentasjon i utstilling 2021-09-24 - 2021.
 • Bjørklund, Ivar. Digital information and traditional knowledge. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2021 (1). ISSN 0035-5267.s 36 - 37.
 • Bjørklund, Ivar. Historieforfalskning og den meningsbærende klasse. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. EDL - Arv og fordommer. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Bigotry and ideology - the Same experience. Conference on Bigotry and Hate 2019-12-12 - 2019-12-13 2019.
 • Bjørklund, Ivar. Om kulturell bærekraft i reindriften. Troms fylkeskommunes samekonferansen 2019-10-25 - 2019-10-26 2019.
 • Bjørklund, Ivar. Hva skjedde med den sjøsamiske bosettingen?. Jubileum 2019-10-26 - 2019.
 • Bjørklund, Ivar. Fornorskningen i Nord-Troms. Konferanse 2019-10-19 - 2019.
 • Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar. Om oversettelsen. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6.s 22 - 23.
 • Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar. Innledning: Gamle tekster i ny kontekst. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6.s 6 - 21.
 • Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar. Ovdasátni: Boares teavsttat ođđa konteavsttas. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-388-6.s 6 - 21.
 • Bjørklund, Ivar. Vindkraft, reindrift og rettigheter til salgs. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Torvald Falch og Per Selle: Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019; Volum 30 (1). ISSN 0802-7285.
 • Bjørklund, Ivar. Alta, Nussir og "balansert sameksistens". Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. "Alle vil ha kofte, men ingen vil ha rein". Rettsutvikling og arealinngrep i samiske ressursområder.. Vin&Viten 2019-02-07 - 2019.
 • Bjørklund, Ivar. Hva skjer? Hets og juss.. 2019.
 • Bjørklund, Ivar. Hva skjer i Jovsset Ánte-saken?. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Den høyeste rett og Jovsset Ànte. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Bjørklund, Ivar. Tromsø Museum I fritt fall?. Museumsnytt 2018. ISSN 0027-4186.s doi: https://museumsnytt.no/tromso-museum-fritt-fall/.
 • Bjørklund, Ivar. Etnopolitiske utfordringer i Sápmi. Samisk nasjonaldag 6. februar 2018-02-06 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Fra landsdelsrelevans til internasjonal folkerett. Ole Henrik Magga 70 år 2018-02-08 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Reinskapets time - mannen som kjemper mot staten. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Samisk reindrift. (data) 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Fornorskningens forløp. Fornorskningen i fortid og nåtid 2018-05-31 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Lyngstua og den tektoniske plate i New Zealand. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Hva skjedde med det etniske mangfoldet i Nord-Troms?. Paaskiviiko 2018-06-13 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. «Kvænangen – hvordan ble kvæner og samer en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost? En historie om fattigdom, Statskog og offentlig uforstand i hundre år».. Paaskiviiko 2018-06-12 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar; Røed, Knut; Olsen, Bjørnar Julius. Hvor gammel er reindriften?. Klassekampen 2018 (155). ISSN 0805-3839.s 12 - 13.
 • Bjørklund, Ivar. Dialog om naboskap.. Grenseboermøte på Grenselandsmuseet 2018-08-03 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. NRK 2: Sannhetskommisjonen. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Hva skjer? Å leve ved en grense.. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Identitet som sosialt stigma. UNN-Samling for døve og blinde 2018-08-28 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Guovdageaidnu-Kautokeino: Ressursbruk og sedvaner.. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Societal dimensions and identity management. Work shop So-De-Sami 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.
 • Bjørklund, Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. Hvordan oppsto tamreindriften – og hvor kom tamreinen fra?. Svanhovd miljøsenter 2018-10-11 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Museet som forsvant. Khrono.no 2018. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/tromso-museum-uit-kunstfak/museet-som-forsvant/243207.
 • Bjørklund, Ivar. The Alta-Guovdageaidnu case: Ethnopolitics, reindeer herding and extractive industries today.. PhD course 2018-10-28 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Sametinget og norsk samepolitikk - bokpresentasjon. Bokpresentasjon 2018-10-31 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Et universitet i Sápmi. Ottar 2018; Volum 319 (1). ISSN 0030-6703.s 38 - 43.
 • Bjørklund, Ivar. Jekta og nordlandsbåten - innledning. Ottar 2018; Volum 322 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.
 • Bjørklund, Ivar. Minner og medaljer - partisanene i Finnmark. Bokpresentasjon 2018-12-08 - 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Partisanene i Finnmark. 2018.
 • Bjørklund, Ivar. Det norske etnokrati. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.
 • Bjørklund, Ivar. Kampen om kysten. (data) 2017.
 • Bjørklund, Ivar. 1917 - Riikkačoahkkin ja sámi lihkadus. Sámis 2017 (22). ISSN 0809-7410.s 12 - 18.
 • Bjørklund, Ivar. Arctic Frontiers - eller kunsten å overleve med 75 rein. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Bør partisaner dekoreres?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Staten henger ut seg selv. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Bjørklund, Ivar. To nordnorske regioner - hva med FeFo?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Samene, finnes de - egentlig?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Domestication and selection - some remarks on the development of Sámi reindeer husbandry.. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research 2017-05-29 - 2017-05-31 2017.
 • Bjørklund, Ivar. Fornorskningen -sannhetskommisjon på avveier.. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Mediating indigeneity in museums – some reflections. Representing indigeneity and Sáminess in museums 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.
 • Bjørklund, Ivar. Landscape and seascape - contesting land use in the north. Introduksjonskurs 2017-08-16 - 2017.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Bær og Seglvik - slektskap og politikk.. Seglvikdagene 2017-08-14 - 2017.
 • Bjørklund, Ivar. Makt til å krenke. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Tråante 1917 sett nordfra. Tråante 100 år 2017-11-25 - 2017.
 • Bjørklund, Ivar. Norges høyeste rett og Jovsset Ánte. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Sametinget - en trojansk hest?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Fonneland, Trude A.; Bjørklund, Ivar. Duoddji fra Kola. Utstilling i vitenskapet 2016-01-30 - 2016-02-15 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Hvem var Anders Larsen?. Litteraturhuset i Troms 2016-02-05 - 2016-02-09 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Lakseoppdrett og glansbilder. 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Om korrupsjon og dispensasjon. 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Partisanhytta i Syltevik. Ottar 2016 (3). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.
 • Bjørklund, Ivar. How do we define a cultural landscape? Some examples from Finnmark and Nenets A.O.. Norsk-Russiske kulturdager 2016-09-14 - 2016-09-16 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Visste de hva de gjorde? Om fornorskningens forløp.. Sametingets seminar om fornorskning 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Fjordfiske, inngrep og rettigheter.. Sjøsamenes rettigheter 2016-05-25 - 2016.
 • Bjørklund, Ivar. «Jeg har tre søstre, to er samiske og ei er norsk» - diskusjon om samisk identitet, språkidentitet, konstruktivisme og selvbestemmelse". Skábma festival 2016-11-18 - 2016-11-20 2016.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Larsen og hans virke. Samiske litteraturdager 2015-10-13 - 2015-10-14 2015.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Pedersen Bær - et tidsvitne. Vin&Viten 2015-02-04 - 2015.
 • Bjørklund, Ivar. Partisanene og vårt nasjonale krigsminne. 2015.
 • Bjørklund, Ivar. Våre krigsminner. 2015.
 • Bjørklund, Ivar. Tradisjoner, kunnskaper og næringsutvikling. Forskningsdagene 2015 2015-09-22 - 2015.
 • Bjørklund, Ivar. Sáhka váibmosis. 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Viddas voktere. (data) 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Larsen - en samisk veiviser. Ottar 2014; Volum 301 (3). ISSN 0030-6703.s 10 - 19.
 • Bjørklund, Ivar. Landscapes and seascapes. Ekskursjon 2014-09-23 - 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Hvorfor er det (alltid) for mye rein i Finnmark?. NRK Ytring 2014.
 • Bjørklund, Ivar. The question of domestication related to recent DNA-analyses and the hunting complex of Gollevarre. Rangifer Domus - exploring the domestication of reindeer and caribou. 2014-11-30 - 2014-12-03 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Science as ethno-politics. The recodification of cod and reindeer in Norway, 1850-2014. Sami research 2014-11-22 - 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Larsen - liv og levnet. Astafjord litteraturfestival 2014-10-23 - 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Forsker kritiserer Fefo. 2014.
 • Bjørklund, Ivar. Læstadianismen og livet i nord. 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Dárbašit go mii Sámi boazodoalu?. Ávvir 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Hva gjør vi med reindriften?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Den kvænske bosetting i Kvænangen - hvem var de og hva gjorde de?. Paaski-seminar 2013-06-02 - 2013.
 • Benjaminsen, Tor A; Bjørklund, Ivar; Reinert, Erik; Sjaastad, Espen Olav. Useriøst om rein og rovvilt. Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 30 - 31.
 • Benjaminsen, Tor A; Bjørklund, Ivar; Reinert, Erik; Sjaastad, Espen Olav. Rein, rovvilt og bortforklaringer. (fulltekst) Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 24 - 24.
 • Bjørklund, Ivar. Hvem var Anders Pedersen Bær?. Minnemarkering 2013-07-21 - 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Larsen - en samisk pioner. Minnemarkering 2013-06-29 - 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Northern landscapes - competing perceptions. Seminar 2013-08-22 - 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Lus, lopper og sennagras - omdømmebygging i Nord-Troms. Folkemøte 2013-09-07 - 2013.
 • Bjørklund, Ivar. God helg - Kulturmøter i nord. 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Den evige nomade – om etniske stereotypier og representasjoner. Davggas 2013-06-24 - 2013-06-27 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Samisk reindrift og norsk forvaltning: Hvor har det ført oss?. Vin og viten 2013-11-06 - 2013.
 • Bjørklund, Ivar. Perceptions of landscapes - mining and reindeer herding. Seminar 2012-02-27 - 2012.
 • Bjørklund, Ivar. The interface between ethno-politics and industrial development: A story of mining, windmills and reindeer herding in Northern Norway. 18th Inuit Studies Conference 2012-10-23 - 2012-10-28 2012.
 • Bjørklund, Ivar. The construction of a pastoral image: Rangifer and Sami resource management. XII Nordic TAG 2012-04-25 - 2012-04-28 2012.
 • Bjørklund, Ivar. Presentasjon av forfatteren og politikeren Anders Larsen - sammen med Harald Gaski. Festival 2012-07-13 - 2012.
 • Bjørklund, Ivar. Vendepunktet. (data) 2011.
 • Bjørklund, Ivar. Finnes samene - egentlig?. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.
 • Bjørklund, Ivar. Vendepunktet - miljøkampen som ble en urfolkssak. 2011.
 • Bjørklund, Ivar. Altasaken - tredve år etter. Vin og viten 2011-02-02 - 2011.
 • Bjørklund, Ivar. Historiens malstrøm. Spartacus 2010 ISBN 9788243005518.s 307 - 311.
 • Bjørklund, Ivar. Hvorfor bor det (fremdeles) folk i Kvænangen?. Forskningsdagene 2010-06-22 - 2010.
 • Bjørklund, Ivar. Kak saamskii olenevodstsjeskii tsjum stal ethno-polititsjeskim cimbolom. VII Ytsjakovskie stenija 2010-03-11 - 2010-03-13 2010.
 • Bjørklund, Ivar. Spildra kulturminnesti: http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/kulturstien-paa-spildra-kvaenangen. 2009.
 • Bjørklund, Ivar; Trosterud, Trond. Evaluering av Nordisk Samisk Institutt (NSI) - 2005-2009. 2009.
 • Bjørklund, Ivar. How a Sami herding tent became a master paradigm. 42nd Annual Chacmool Conference: Archaelogy and Problems of Social Identity. 2009-11-12 - 2009-11-15 2009.
 • Bjørklund, Ivar. Formidlingens kunst og museenes utfordring. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Teltet - urfolksarkitektur. Home, hearth and household - Tromsø Museum 2008-10-01 - 2008.
 • Storm, Dikka; Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Minneord. Johan Albert Kalstad (1946-2008). (omtale) Ságat - Samisk avis 2008 (137).s 13 - 13.
 • Bjørklund, Ivar. Om folk og finn - og EDL. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. Kautokeino 1852. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.
 • Bjørklund, Ivar. Dokumentar: Opprøret. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Bjørklund, Ivar. N'e Manzaya - nenetsisk skinnsøm fra tundraen. Vandreutstilling - Tromsø-Karasjok-Varanger 2008-01-01 - 2009-12-30 2008.
 • Bjørklund, Ivar. A primer on ethno-history. Baikal Archeological Project 2007-05-19 - 2007-05-25 2007.
 • Bjørklund, Ivar. Nomadeskolen - alfabetet som ressurs på tundraen. Ottar 2006; Volum 259 (1). ISSN 0030-6703.s 28 - 36.
 • Bjørklund, Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. Land based activities from the Shtokman gas field, Ura Guba Fiord, Kola peninsula. Outline of a survey project on possible impacts on cultural sites and indigenous peoples. 2006.
 • Bjørklund, Ivar. Evgenij Afanasevitsj Tajbarej - et møte på tundraen. Nordnorsk Magasin 2006 (4). ISSN 0332-6004.
 • Bjørklund, Ivar. Nettsted "Sapmi - en nasjon blir til" (www.sapmi.uit.no) Div. oppslagstekster. 2005.
 • Bjørklund, Ivar. Lokalnaja istoria i etnitsjeskoie vozrochdenie - istoria slytsjaja iz severnoi Norvegii. Svornik materialov pervoi konferensii. 2004-11-09 - 2004-11-11 2004.
 • Bjørklund, Ivar; Grydeland, Sven Erik. Spildra - med fortida inn i fremtida. Spildra Grendelag 2003 (1).s 1 - 27.
 • Bjørklund, Ivar. Book review: Jentoft, Minde, Nilsen (eds.) "Indigenous Resource Management". Rangifer 2003; Volum 23 (2). ISSN 0333-256X.s 75 - 77.
 • Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje; Eidheim, Harald. Moral og etikk: Siste runde i spørsmålet om samenes rett til land og vann. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2002. ISSN 0804-3116.
 • Bjørklund, Ivar. Kautokeino 1852 - kampen om ettermælet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001. ISSN 0804-3116.
 • Bjørklund, Ivar. Kotsjevaja shcola v tundre. 2000 ISBN 5-88086-187-2.s 485 - 493.
 • Bjørklund, Ivar; Andreeva, Elena. A survey of the Nenets population regarding oil and gas production in the Nenets A. Okrug. 2000.
 • Bjørklund, Ivar. Norges ansvar. Dagbladet 2000. ISSN 0805-3766.
 • Bjørklund, Ivar. Sápmi - en nasjon blir til. Tromsø Museum 2000-12-01 - 2000.
 • Bjørklund, Ivar. Tundraens urfolk får leksehjelp fra Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1997. ISSN 0804-3116.
 • Bjørklund, Ivar; Jerstad, Jon. Siida. Dokumentarfilm om samisk reindrift. 1997.
 • Bjørklund, Ivar. Når staten definerer retten til rein. Tidsskrift for solidaritetsbevegelsen 1996 (5).
 • Bjørklund, Ivar. A journey to the Bolshezemelskaya Tundra - the Barents Region. Way North 1995 (1).
 • Bjørklund, Ivar. Kunnskap og kontroll i en reindriftssamisk årssyklus. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 205 - 211.
 • Bjørklund, Ivar; Drivenes, E.A.; Gerrard, Siri. På vei til det moderne. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 282 - 345.
 • Bjørklund, Ivar. Indigenous Resource Management. The World Commision on Culture and Development 1993-06-02 - 1993-06-04 1993.
 • Bjørklund, Ivar. Review of "A Thousand Years: Indigenous Peoples and Northern Europeans", Peter Jull, The Royal Commision on Aboriginal Peoples, Ottawa. The Royal Commision on Aboriginal Affairs 1993.
 • Bjørklund, Ivar. On the integration of ethnic minorities in the north - the Norwegian experience. Arctic Research-Advances and Prospects 1990-10-12 - 1990-10-15 1990.
 • Bjørklund, Ivar. Bindalstromma. Ottar 1990 (4). ISSN 0030-6703.
 • Bjørklund, Ivar. Spildra og fremtida. Ottar 1990 (4). ISSN 0030-6703.
 • Bjørklund, Ivar. Hva er samestudier?. Dagbladet 1989. ISSN 0805-3766.
 • Bjørklund, Ivar. Reindrift og ressursforvaltning på Finnmarksvidda. Gløtt fra Universitetet i Tromsø 1988.
 • Bjørklund, Ivar. For mye rein på Finnmarksvidda?. Finnmark Dagblad 1988.
 • Bjørklund, Ivar. Lokalhistorie som samfunnsomforming. Museumsnytt 1986. ISSN 0027-4186.
 • Bjørklund, Ivar. Gjenreisning og fornorskning. Ottar 1986 (1). ISSN 0030-6703.
 • Bjørklund, Ivar. Pulken - et samisk transportmiddel. Tromsø Museum 1986-05-01 - 1987-05-01 1986.
 • Bjørklund, Ivar. Reindeer, land-use and man. Northern Land Use and Grazing Animals 1985-06-01 - 1985-06-03 1985.
 • Bjørklund, Ivar. Etnisk mangfold i ei nordnorsk bygdebok. Forskningsnytt 1985 (6-7).
 • Bjørklund, Ivar. Fortiden som politisk premiss - etablering av meningskontekster i en nordnorsk fjord. XI Nordiske Etnografmøte 1985-08-13 - 1985-08-15 1985.
 • Bjørklund, Ivar. Samiske rettigheter til jord i Nord-Troms på 1700-tallet. Gløtt fra Universitetet i Tromsø 1985.
 • Bjørklund, Ivar. Samiske oppfatninger av retten til jord i Nord-Troms på 1800-tallet. Gløtt fra Universitetet i Tromsø 1985.
 • Bjørklund, Ivar. Fortida som politisk premiss-etablering av meningskontekster i en nordnorsk fjord. XI Nordiske etnografmøte 1984-08-13 - 1984-08-15 1984.
 • Bjørklund, Ivar. Fjordfolket. 1984.
 • Bjørklund, Ivar. Some problems with "advocacy" in a welfare national state. XIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences 1983-06-01 - 1983.
 • Bjørklund, Ivar. Hvem var kvænene?. Kveeniseminaari-Finnene ved Nordishavets strender 1982-06-09 - 1982-06-10 1982.
 • Bjørklund, Ivar; Enoksen, Ivar. Ilden fra Sinai. Om læstadianismen på Nordkalotten. 1982.
 • Bjørklund, Ivar. Alta-saken. Et eksempel på norsk forvaltning og samisk reindrift. Det 10. Nordiske Etnografmøte 1982-10-20 - 1982-10-22 1982.
 • Bjørklund, Ivar. Altasaken, minoritetspolitikk og Det norske arbeiderparti. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 1981 (3).s 60 - 68.
 • Bjørklund, Ivar. Sør-Varangers historie. Heimen - Lokal og regional historie 1981 (1). ISSN 0017-9841.
 • Bjørklund, Ivar. Hva med sjøsamene?. Ottar 1981 (129). ISSN 0030-6703.
 • Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Alta-Kautokeino utbyggingen, reindrift og samisk kultur. Ottar 1981 (129). ISSN 0030-6703.
 • Bjørklund, Ivar. Bygdeboka i lokalhistorisk arbeide. Gløtt fra Universitetet i Tromsø 1980.
 • Bjørklund, Ivar. Skogsstuene i Kvænangen - litt om kvænkultur og næringsliv. Fortidsvern 1980 (2). ISSN 1504-4645.
 • Bjørklund, Ivar. Om beregning av befolkningsmengden i Kvænangen 164-1801. Kvænangen bygdeboknemnd 1979-08-15 - 1979.
 • Bjørklund, Ivar. "Tre stammers møte". Med læstadianismen som sosialt og politisk samlingspunkt. "Menneske og miljø i Nord-Troms" 1978.
 • Bjørklund, Ivar. Kvæn-same-norsk. En sosialantropologisk analyse av "De tre stammers møte". 1978.
 • Bjørklund, Ivar. Anders Bær og hans samtid. "Menneske og miljø i Nord-Troms" 1977.
 • Look at all works in CRIStin →



  TMU A 130-132

  Click for bigger map