Bilde av Storli, Inger
Bilde av Storli, Inger
The Arctic University Museum of Norway inger.storli@uit.no +4777645050 You can find me here

Inger Storli • Inger Storli :
  800-tallets Hålogaland: Tanker omkring et brannlag i gårdshaugen på Sandnes, Helgeland.
  Museumsforlaget AS 2019
 • Inger Storli :
  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway.
  Waxmann Verlag 2016
 • Inger Storli :
  Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt.
  Viking 2016 ARKIV / DOI
 • Inger Storli :
  Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?
  Norwegian Archaeological Review 2010 DOI
 • Inger Storli :
  Ohthere and his world - a contemporary perspective
  2007
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø - en symbolsk forening av tid, rom og kosmologi?
  Viking 2006
 • Inger Storli :
  Tuanleggenes rolle i nordnorsk jernalder
  Viking 2001
 • Inger Storli :
  "Barbarians" of the North: Reflections on the Establishment of Courtyard Sites in North Norway
  Norwegian Archaeological Review 2000
 • Inger Storli :
  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism
  Acta Borealia 1996
 • Roger Jørgensen, Marianne Skandfer, Inger Storli :
  Fragmenter av Nord-Norges fortid
  Orkana Forlag 2024
 • Inger Storli :
  Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet
  Orkana Forlag 2018
 • Inger Storli :
  Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr
  Novus Forlag 2006
 • Ole K. Sara, Inger Storli :
  Reindrift før og nå
  Landbruksforlaget 1997
 • Ole K. Sara, Inger Storli :
  Boazodoallu ovdal ja dál
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli, Anders Hesjedal, Charlotte Brysting Damm, Bjørnar Olsen :
  Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 12.000 års bosetting
  1996
 • Inger Storli :
  "Stallo"-boplassene. Spor etter de første fjellsamer?
  Novus Forlag 1994
 • Inger Storli :
  Begravelser i båt
  Ottar 2021
 • Inger Storli, Trude Fonneland, Gunnar Eldjarn :
  Grav i båt og båt i grav
  Grav i båt og båt i grav 2021
 • Inger Storli :
  Godbiter fra arkeologisk magasin: tre spesielle tekstiler fra jernalderen.
  Ottar 2021
 • Inger Storli :
  Vikingenes sølv.
  Ottar 2019
 • Inger Storli, Anja Roth Niemi, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Tanja Larsen, John Hansen et al.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019
 • Inger Storli, Tanja Larssen, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Mathea Hovind, John Hansen et al.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019 OMTALE
 • Inger Storli :
  Ottar fra Hålogaland
  Haaløygminne : Håløygminne 2017
 • Inger Storli :
  Mannen i myra.
  Mannen i myra 2015
 • Inger Storli :
  Høvdinger i et skiftende politisk landskap
  Ottar 2015
 • Inger Storli :
  Tingsteder og storgårder – kommunalitet og hierarki i Nordvest-Skandinavia.
  2014
 • Inger Storli :
  Hvem kom først? Publikum spør, arkeologene svarer.
  Hvem kom først? Publikum spør - arkeologene svarer 2013
 • Inger Storli :
  Arkeologi og politisk historie: Politiske institusjoner og politiske prosesser i Hålogaland i århundrene før Harald Hårfagres tid
  2013
 • Birgitta Berglund, Liv Helga Dommasnes, Inger Storli :
  Garden som sosial arena. Norarkportalen
  2013
 • Inger Storli, Ingrid Sommerseth :
  "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer
  Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum 2013 DATA
 • Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Kjærnet Ødegaard, Ulf Näsman et al.:
  Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2))
  Norwegian Archaeological Review 2011 DOI
 • Inger Storli :
  Reply to Comments from Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Prezemislav Urbaczyk and Orri Vésteinsson
  Norwegian Archaeological Review 2011 DOI
 • Inger Storli :
  Tunanlegget på Bjarkøy
  2011
 • Inger Storli :
  Ottar fra Hålogaland
  Nordlys 19. February 2011
 • Inger Storli :
  Tunanleggene i Nord-Norge
  2010
 • Inger Storli :
  "Museum - Et program om norsk historie"
  09. February 2006
 • Inger Storli :
  "MUSEUM - Et program om norsk historie. NRK P2
  09. February 2006
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø
  2005
 • Inger Storli :
  Schrödingers katt
  04. November 2005
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø
  2005
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsøya
  Tromsø Museum 2005
 • Inger Storli :
  Ohthere - Viking and World Traveller
  2004
 • Inger Storli :
  Goddebivddus boazodollui-boazodoalu boarráseamos historjá
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli :
  Fra villreinjakt til tamreindrift - reindriftens eldste historie
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli :
  Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv
  Ottar 1997
 • Inger Storli, Anders Hesjedal, Bjørnar Olsen :
  Camera Archaeologica. Rapport fra et feltarbeid
  1996
 • Anders Hesjedal, Charlotte Brysting Damm, Bjørnar Julius Olsen, Inger Storli :
  Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.
  1996
 • Inger Storli :
  På sporet etter håløyghøvdingen
  Ottar 1995
 • Inger Storli :
  Reindriftssamer og fastboende samer i vikingtid og tidlig middelalder
  Helgeland Historielag 1994
 • Inger Storli, Helge a Wold :
  Naturen som ressurs og erfaringsramme
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →