Bilde av Salamonsen, Anita
Bilde av Salamonsen, Anita
Forskningsgruppe for barne- og familievern anita.salamonsen@uit.no +4777646213 +47 97 12 51 35 You can find me here

Anita Salamonsen


Professor, editor Involvert.no

Job description

Professor of sociology, with particular emphasis on involvement of child and adolescents in public services, development of public services, and patient safety. Editor of the website Involvert.no: a resource on user involvement for those who work with children and young people. Project leader for the research projects INVOLVED, UngKven - Nuorikvääni, KASUTA: Growing up and Relæxt theatre.
Researcher in the projects Hearing children in mediation (UiT), InvolveMENT (UiS) and Room for user involvement (KBT). 

 


 • Eira Bjørvik, Lisbeth Thoresen, Anita Salamonsen, Lena Fauske, Kari Nyheim Solbrække :
  Exploring the Impact of Interview Location on Knowledge Development
  International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 2023 ARKIV / DOI
 • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Wenche Torrissen, Anita Jensen, Anita Salamonsen :
  The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed
  Intellect Ltd. 2022
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt prosjekt om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn
  01. January 2024
 • Anita Salamonsen, Terje Rafaelsen, Hanna Hjelmeland, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet
  2023
 • Anita Salamonsen, Ketil Lenert Hansen, Petter Viksveen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. September 2023 DATA
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Johanna Coraline Jensen, Jim Oddvar Hansen, Anika Mackenroth, Hanna Hjelmeland, Wenche Torrissen et al.:
  Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser
  2023 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no: langsiktig ressurs for å styrke fagfolks kompetanse om iverksetting og kvalitetssikring av barn og unges rett til medvirkning
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no – et nettsted om barn og unges medvirkning i offentlige tjenester
  28. July 2023 DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen :
  «Nå har dere fått lov til å si det dere skal si... - okay, hva skjedde?» Foreløpige resultater og refleksjoner rundt barn og unges medvirkning på systemnivå fra forsknings- og formidlingsprosjektet INVOLVERT
  2023
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Hva skjer etter at ungdom har medvirket?
  24. March 2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Juni Raak Høiseth :
  Brukermedvirkning i FACT ung: Utfordringer og mulige verktøy
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relæxt på Hålogaland teater
  2023
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning
  2023
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges rett til medvirkning i offentlige helse- og omsorgstjenester: Utfordringer og forskningsbaserte løsninger
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling: Hva er utfordringene og hvordan kan vi jobbe med dem?
  2023
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges medvirkning i ​offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på, og hvordan kan vi løse dem?​ ​
  2023
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: Forskning og tjenestestøtte om barn og unges medvirkning
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Alexandra Dahlen :
  Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle
  26. September 2023 DATA
 • Anita Salamonsen :
  Innsikt fra INVOLVERT: tjenestestøtte og forskning hånd i hånd
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Digitale paradigmeskifter
  2023
 • Tomi Vaara, Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt forskningsprosjekt på mental helse blant unge kvener/norskfinner
  30. October 2023
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen :
  On the path to healing -A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Petter Viksveen, Anita Salamonsen, Stig Erlend Bjønness, Eline Ree, Laila Meldahl :
  Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT).
  2023
 • Eli Sandsgård-Hilmarsen, Petter Viksveen, Anita Salamonsen :
  Få unge flyktninger søker psykisk helsehjelp. Kan digitale tjenester være løsningen?
  Forskning.no 28. December 2023 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen :
  Unges identitetsarbeid i et komplekst kulturelt og historisk landskap. Innledning Tromsø museum.
  2023
 • Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa?
  2022
 • Petter Viksveen, Murad Mustafa, Lobna Doudouh, Anita Salamonsen :
  Mental health services for asylum seeking and refugee youth - a qualitative study of healthcare professionals' perspectives
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner.
  2022
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT 2022
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud :
  involvert.no - versjon 1.0 og veien videre
  2022
 • Anita Salamonsen, Sylvia Haukanes, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Flere ressurser for å involvere brukere
  20. December 2022 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner
  2022
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen :
  Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
  2022
 • Anita Salamonsen :
  involvert.no: en ressurs for å forstå og praktisere barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester
  2022
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: forsknings- og tjenestestøtteprosjekt om barn og unges medvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  Introduksjon til Involvert.no og videreføring av Ungdomsvennlige velferdstjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Therese Halvorsen :
  Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress
  23. May 2022 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. November 2022 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →