Personkort bilde
Professor

Svein Kristian Arntzen

Professor Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Arntzen, Svein Kristian. Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"?. Lov og Rett 2019; Volum 58 (2). ISSN 0024-6980.s 67 - 81.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-02.

 • Arntzen, Svein Kristian. Å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.

 • Arntzen, Svein Kristian. Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?. Kritisk juss 2017; Volum 53 (02). ISSN 0804-7375.s 61 - 83.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-02.

 • Arntzen, Svein Kristian. Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 163 - 176.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-05.

 • Arntzen, Svein Kristian. Volstad-saken - et fyr langs leden?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 98 - 117.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-02.

 • Arntzen, Svein kristian. "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98. Lov og Rett 2015; Volum 54 (3). ISSN 0024-6980.s 133 - 153.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the Protection of Universal Human Rights Principles in the Norwegian Constituion of 17 May 1814. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 55 - 64.

 • Arntzen, Svein kristian. Strukturkvotetillatelser som formuesgoder. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 121 - 135.

 • Arntzen, Svein kristian. Fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse. Lov og Rett 2011 (3). ISSN 0024-6980.s 159 - 169.

 • Arntzen, Svein kristian. Rederiskattdommen - en dom om "optimalisering" av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?. Lov og Rett 2010 (5). ISSN 0024-6980.s 260 - 271.

 • Arntzen, Svein Kristian. Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja. Sjømat og rettssystemet. International Conference 2019-12-06 - 2019-12-06 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Gir direktoratet rett i tilbakeføring. 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet 2018-10-06 - 2018-10-06 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Arntzen, Svein kristian. Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016.s 16 - 16.

 • Arntzen, Svein kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. 2016.

 • Arntzen, Svein kristian. Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlovsstridig å lukke fisket. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. 2014.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Arntzen, Svein kristian. Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 44 - 45.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven. 2010-02-04 - 2010-02-05 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. (fulltekst) 2009 ISBN 978-82-93021-00-1.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.

 • Arntzen, Svein kristian. "Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein Kristian. Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja. Sjømat og rettssystemet. International Conference 2019-12-06 - 2019-12-06 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Gir direktoratet rett i tilbakeføring. 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet 2018-10-06 - 2018-10-06 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Arntzen, Svein kristian. Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016.s 16 - 16.

 • Arntzen, Svein kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. 2016.

 • Arntzen, Svein kristian. Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlovsstridig å lukke fisket. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. 2014.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Arntzen, Svein kristian. Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 44 - 45.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven. 2010-02-04 - 2010-02-05 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. (fulltekst) 2009 ISBN 978-82-93021-00-1.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.

 • Arntzen, Svein kristian. "Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • [Loading...]

  Member of research group