Hilde Marie Pettersen • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs :
  Design Thinking as a Master idea
  Nordlit 2022 ARKIV / DOI
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Design av organisasjoners visuelle uttrykk
  Universitetsforlaget 2021
 • Hilde Marie Pettersen, Kjell Arne Røvik, Kristin Woll :
  Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig
  Universitetsforlaget 2021
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  The professional project of graphic designers and universities' visual identities
  Journal of Professions and Organization 19. July 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Marie Pettersen :
  Oppskrifter for krisekommunikasjon: Hvordan påvirkes lederes skjønnsutøvelse?
  Fagbokforlaget 2017
 • Kjell Arne Røvik, Hilde Marie Pettersen :
  Masterideer
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Ådne Danielsen, Hilde Marie Pettersen :
  Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Hilde Marie Pettersen :
  Belastning eller berikelse?
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Hilde Marie Pettersen, Vigdis Slettli-Hansen :
  Klassisk og moderne strategiteori: En komparativ teoretisering
  Tidsskrift for organisasjonspsykologi : NOS-bulletinen 1996
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Sparebank 1 Nord-Norges Glød-konsert og Samfunnsløftet: Tap av omdømme eller tillit?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Universitetene går fra figurative til abstrakte logoer. Hvorfor?
  Khrono.no 2022
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiT - et næringsfiendtlig universitet? Myter og realiteter om universitetsansattes forhold til 'verden der ute'.
  Nordlys 23. February 2021
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Khrono.no 13. May 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Nordlys 08. May 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?
  Nordlys 24. February 2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA
  Khrono.no 19. February 2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En beste praksis for styrearbeid
  2018
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs, Frode Kristian Danielsen :
  Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Styrekultur
  2018
 • Hilde Marie Pettersen :
  Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i offentlige organisasjoner
  2017
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.
  2017
 • Hilde Marie Pettersen :
  Vurdering av stortingskandidaters kommunikasjon under valgdebatt, Valg 2017
  17. August 2017
 • Hilde Marie Pettersen :
  Styrets servicerolle - krisekommunikasjon
  2017
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs :
  Universitetets visuelle identiteter
  2017
 • Hilde Marie Pettersen :
  Identitets- og verdiarbeid i en mediebedrift
  2017
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?
  Nordlys 05. September 2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Identitets- og omdømmekartlegging
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Forankring
  2015
 • Gunnar Grepperud, Hilde Marie Pettersen, Stine Didriksen :
  Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Hilde Marie Pettersen :
  Kvalitet i fleksible studier - noen erfaringer og refleksjoner fra Universitetet i Tromsø.
  2011
 • Hilde Marie Pettersen :
  Utvikling og endring i et lokalsamfunn. Dynamikken mellom aktører, prosjekter og master-idéer
  2011
 • Hilde Marie Pettersen :
  Non-formal students, some examples from University of Tromsø, Department of further and distance education
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →