Bilde av Eriksen, Gunilla Kristina
Bilde av Eriksen, Gunilla Kristina
The Norwegian College of Fishery Science gunilla.eriksen@uit.no +4777644529 You can find me here

Gunilla Kristina Eriksen


Chief engineer


 • Hans Christian Eilertsen, Jo Heming Strømholt, John-Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  Mass Cultivation of Microalgae: II. A Large Species Pulsing Blue Light Concept
  Biotech 2023 DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, John-Steinar Bergum, Jo Strømholt, Edel O. Elvevoll, Karl-Erik Eilertsen et al.:
  Mass Cultivation of Microalgae: I. Experiences with Vertical Column Airlift Photobioreactors, Diatoms and CO2 Sequestration
  Applied Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Karin Valegård, P. John Andralojc, Richard P. Haslam, F. Grant Pearce, Gunilla Kristina Eriksen, Pippa J. Madgwick et al.:
  Structural and functional analyses of Rubisco from arctic diatom species reveal unusual posttranslational modifications
  Journal of Biological Chemistry 2018 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Eilertsen, Siv Huseby, Maria Degerlund, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen, Espen Hansen :
  The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of Marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS)
  Molecules 2014 ARKIV / DOI
 • Siv Huseby, Maria Degerlund, Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen, Hans Christian Eilertsen, Espen Hansen :
  Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species
  Marine Drugs 2013 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Petter Egge, Jo Strømholt, Gunilla Kristina Eriksen, Jon Brage Svenning :
  En liten, grønn revolusjon
  21. March 2016
 • Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Jon Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik, Jon Brage Svenning et al.:
  Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR
  22. June 2016
 • Torgeir Braathen, Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Jon Steinar Bergum, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik et al.:
  Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr
  21. June 2016
 • Petter Egge, Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Gunilla Kristina Eriksen, Jon Brage Svenning :
  Har satt verdensrekord i algedyrking
  04. May 2016
 • Torgeir Pande Braathen, Jo Strømholt, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik :
  Disse algene spiser opp CO2 fra røyken på smelteverket
  10. June 2015
 • Maria Holm Simonsen, Hans Christian Eilertsen, Jo Strømholt, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik, Jon Brage Svenning et al.:
  Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper
  12. June 2015
 • Gunilla Kristina Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  Hunting for new medicines in arctic water
  22. January 2014 DATA / FULLTEKST
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Espen Hansen, Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen, Renate Døving Osvik et al.:
  Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom
  21. February 2013
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen :
  Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil
  BFE sin varebil 2013
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Kristina Eriksen :
  Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers
  2013
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen :
  OMGJØR CO2 TIL LAKSEMAT - Ny klimaforskning ved UIT har gitt oppsiktsvekkende kunnskap om alger:
  27. February 2012
 • Eikeseth Unni, Kruger Sverre, Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Eriksen, Hans Christian Eilertsen :
  Jaktar på havets superorganismer
  10. May 2012 FULLTEKST / SAMMENDRAG
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen :
  Dette er bio-fremtiden
  21. May 2012
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  r ny medisin
  09. June 2012
 • Ole Magnus Rapp, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen :
  Jakter i iskaldt dyp etter ny medisin
  29. May 2012
 • Richard Andre Ingebrigtsen, Gunilla Eriksen, Hans Christian Eilertsen :
  Jakt på havets superorganismer
  10. May 2012
 • Sveinulf Hegstad, Hans Christian Eilertsen, Gunilla Eriksen, Richard Andre Ingebrigtsen :
  GLIMT: MIKROGLIMT
  2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →