Else Stjernstrøm

Department of Education
Flag icon Flag icon

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else. Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819.s 167 - 185.

 • Salo, Petri; Nylund, Jan; Stjernstrøm, Else. On the practice architectures of instructional leadership. Educational Management, Administration & Leadership 2014. ISSN 1741-1432.

 • Rotvold, Lars Aage; Rørnes, Karin; Stjernstrøm, Else. Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 355 - 372.

 • Knudsen, Liv Carstens; Stjernstrøm, Else. Tanker ved et jubileum - tid for nye perspektiver?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 11 - 25.

 • Stjernstrøm, Else. Lederens rolle i veiledning av nyutdannede lærere. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 87 - 107.

 • Wilkinson, Jane; Olin, Anette; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else. Understanding leading as travelling practices. School Leadership and Management 2013. ISSN 1363-2434.

 • Abrahamsen, Lena; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Demokratisk ledelse som skoleutviklingsstrategi. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 137 - 151.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. De problematiske spenningene og rektors rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-2052.s 124 - 134.

 • Rotvold, Lars Aage; Stjernstrøm, Else. Kunnskapsutvikling i møte mellom forskere og skoleledere. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 65 - 81.

 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful Leadership Based on Democratic Values. Springer Publishing Company 2007 ISBN 978-1-4020-5515-7.s 16 - .

 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Successful Leadership Based on Democratic Values. Springer Publishing Company 2007 ISBN 978-1-4020-5515-7.s 71 - 86.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Røtter og vinger: Et portrett av Brenna skole. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00826-7.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Ulike arenaer for utøvelse av ledelse: Praksisfellesskap og delkulturer. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00826-7.

 • Stjernstrøm, Else. Aksjonsforskning og aksjonslæring - skolelederens nye muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 978-82-02-25997-6.s 166 - 186.

 • Møller, Jorunn; Astrid, Eggen; Fuglestad, Otto l.; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne-marie; Skrøvset, Siw; StjernstrØm, else; Vedøy, Gunn. Successful school leadership: the Norwegian case. Journal of Educational Administration 2005; Volum 43 (6). ISSN 0957-8234.s 584 - 595.

 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful school leadership: the Norwegian case. (omtale) Journal of Educational Administration 2005; Volum 43 (6). ISSN 0957-8234.s 584 - 594.

 • Stjernstrøm, Else. Postlæring - det er aldri for sent. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 211 - 230.

 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else. Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. (fulltekst) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819.s 187 - 208.s doi: 10.23865/noasp.17.

 • Stjernstrøm, Else; Knudsen, Liv Carstens. Stemmer i veiledningsrommet. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 87 - 107.

 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.

 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Wilhelmsen, Linda; Stjernstrøm, Else. Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS. 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Hvilken sammenheng er det mellom ledelsens, lærernes og elevenes læring?. NORALF-konferansen 2010-09-16 - 2010-09-18 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Klasseledelse i skolen. Planleggingsdag 2010-08-16 - 2010-08-16 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Struktur og kultur i videregående skole. Fagdag for rektorer i videregående skoler i Finnmark 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Skolelederens betydning for skolens resultater. Rektormøte i Tromsø kommune 2010-11-17 - 2010-11-17 2010.

 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Å lære og lede i fire kommuner. Et FoU-prosjekt med dialogen i sentrum. NRF-konferansen Forskning om utdanning 2010-11-08 - 2010-11-08 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Å lede nært og verdsettende. NorAforsks vårkonferanse 2010-02-24 - 2010-02-24 2010.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.

 • Stjernstrøm, Else. Skole- og barnehageutvikling som indre og ytre press. Dialogkonferanse 2008-11-19 - 2008-11-19 2008.

 • Stjernstrøm, Else. Bokomtale: Forsk med! Lærere og forskere i læringsarbeid. FoU i praksis 2007; Volum 2. ISSN 1504-6893.s 59 - 62.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Å lære og lede i praksisfellesskaper. Dagseminar i Nasjonalt nettverk for skoleledelse 2007-03-02 - 2007-03-02 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Hva kjennetegner ledelse ved demonstrasjonsskoler?. Seminar 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Aksjonslæring - skoleledelsens nye grep?. Dags-seminar 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw; Lund, torbjØrn. Hvordan bruke implementeringen av Kunnskapsløftet til å utvikle læringsledelse?. Regional konferanse: Sammenhengen mellom tilpasset opplæring, vurdering og skoleledelse 2007-04-16 - 2007-04-17 2007.

 • Stjernstrøm, Else. How can the leadership team contribute to the teachers' professional development through action research. CARN International Conference 2007-11-09 - 2007-11-11 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Hvilket potensiale for kollektiv læring skapes når ledelsen setter fokus på pedagogisk ledelse?. Praxis och professionell utveckling 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.

 • Stjernstrøm, Else; Lund, torbjØrn; Olin, Anette. Critical distance - essential closeness. 2006 (11 A) ISBN 1-905476-08-6.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Når forskerrollen utfordres. Nordisk aksjonsforskningskonferanse 2006-05-18 - 2006-05-20 2006.

 • Stjernstrøm, Else; Nylund, Jan; Milsta, Margaretha. Power and Trust in School Leadership. The Collaborative Action Research Network 30th Anniversary Conference 2006-11-10 - 2006-11-12 2006.

 • Skrøvset, Siw; StjernstrØm, else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as Facilitator. NERA 33nd Congress for Nordic Educational Research 2005-03-10 - 2005-03-13 2005.

 • Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as A Facilitator. 33rd, Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.

 • Lund, Torbjørn; Olin, Anette; StjernstrØm, else. Critical distance - essential closeness. CARN/PRAR Conference 2005 2005-11-04 - 2005-11-06 2005.

 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.

 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Wilhelmsen, Linda; Stjernstrøm, Else. Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS. 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Hvilken sammenheng er det mellom ledelsens, lærernes og elevenes læring?. NORALF-konferansen 2010-09-16 - 2010-09-18 2010.

 • Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else; Lund, Torbjørn. Leading and learning. AARE 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Klasseledelse i skolen. Planleggingsdag 2010-08-16 - 2010-08-16 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Struktur og kultur i videregående skole. Fagdag for rektorer i videregående skoler i Finnmark 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Skolelederens betydning for skolens resultater. Rektormøte i Tromsø kommune 2010-11-17 - 2010-11-17 2010.

 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Å lære og lede i fire kommuner. Et FoU-prosjekt med dialogen i sentrum. NRF-konferansen Forskning om utdanning 2010-11-08 - 2010-11-08 2010.

 • Stjernstrøm, Else. Å lede nært og verdsettende. NorAforsks vårkonferanse 2010-02-24 - 2010-02-24 2010.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.

 • Stjernstrøm, Else. Skole- og barnehageutvikling som indre og ytre press. Dialogkonferanse 2008-11-19 - 2008-11-19 2008.

 • Stjernstrøm, Else. Bokomtale: Forsk med! Lærere og forskere i læringsarbeid. FoU i praksis 2007; Volum 2. ISSN 1504-6893.s 59 - 62.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Å lære og lede i praksisfellesskaper. Dagseminar i Nasjonalt nettverk for skoleledelse 2007-03-02 - 2007-03-02 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Hva kjennetegner ledelse ved demonstrasjonsskoler?. Seminar 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Aksjonslæring - skoleledelsens nye grep?. Dags-seminar 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw; Lund, torbjØrn. Hvordan bruke implementeringen av Kunnskapsløftet til å utvikle læringsledelse?. Regional konferanse: Sammenhengen mellom tilpasset opplæring, vurdering og skoleledelse 2007-04-16 - 2007-04-17 2007.

 • Stjernstrøm, Else. How can the leadership team contribute to the teachers' professional development through action research. CARN International Conference 2007-11-09 - 2007-11-11 2007.

 • Stjernstrøm, Else. Hvilket potensiale for kollektiv læring skapes når ledelsen setter fokus på pedagogisk ledelse?. Praxis och professionell utveckling 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.

 • Stjernstrøm, Else; Lund, torbjØrn; Olin, Anette. Critical distance - essential closeness. 2006 (11 A) ISBN 1-905476-08-6.

 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Når forskerrollen utfordres. Nordisk aksjonsforskningskonferanse 2006-05-18 - 2006-05-20 2006.

 • Stjernstrøm, Else; Nylund, Jan; Milsta, Margaretha. Power and Trust in School Leadership. The Collaborative Action Research Network 30th Anniversary Conference 2006-11-10 - 2006-11-12 2006.

 • Skrøvset, Siw; StjernstrØm, else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as Facilitator. NERA 33nd Congress for Nordic Educational Research 2005-03-10 - 2005-03-13 2005.

 • Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as A Facilitator. 33rd, Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.

 • Lund, Torbjørn; Olin, Anette; StjernstrØm, else. Critical distance - essential closeness. CARN/PRAR Conference 2005 2005-11-04 - 2005-11-06 2005.

 • Member of research group

  [Loading...]